Reklama

Kościół

Świętego Papieża wizja Europy

Uczestnicy konferencji zapowiadającej II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. 11 września 2018 r., siedziba KEP w Warszawie

Andrzej Tarwid/Niedziela

Uczestnicy konferencji zapowiadającej II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. 11 września 2018 r., siedziba KEP w Warszawie

Już 14 października br. rozpocznie się II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. Wydarzeniu, które będzie miało miejsce w sześciu miastach Polski, towarzyszy hasło: „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”

W tegorocznym kongresie wezmą udział przedstawiciele wszystkich kontynentów. W sumie podczas zaplanowanych paneli i sesji wystąpi niemal 100 prelegentów. Będą wśród nich m.in. kardynałowie i biskupi, naukowcy i intelektualiści, politycy i przedsiębiorcy.

– Będzie to kongres iście globalny. Myślę, że każdy, kto zechce wziąć w nim udział, będzie usatysfakcjonowany – powiedział ks. inf. Ireneusz Skubiś w trakcie konferencji zapowiadającej kongres. Spotkanie organizatorów wydarzenia z dziennikarzami odbyło się 11 września br. w warszawskiej siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. – Chcieliśmy, aby ten kongres był także charyzmatyczny, bo powrót Chrystusa do Europy musi być powiązany z łaską – wyjaśnił moderator Ruchu „Europa Christi” i honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”. Obecny na konferencji bp Artur Miziński wyraził przekonanie, że zaplanowane sesje, panele, projekty i wystawy kongresowe przyniosą „błogosławione owoce” uczestnikom, Polsce i Europie. – Tematyka kongresu jest nie tylko bardzo aktualna, ale wręcz konieczna do tego, aby Europa mogła żyć z ufnością i rozwijać się w oparciu o wartości chrześcijańskie, na których powstała – powiedział sekretarz generalny KEP o wydarzeniu, które będzie przebiegało w: Częstochowie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Krakowie.

U stóp Matki Bożej

Reklama

II Kongres Ruchu „Europa Christi” rozpocznie się 14 października w Częstochowie Apelem Jasnogórskim pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. O znaczeniu tej wieczornej modlitwy Jan Paweł II powiedział podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r.: „Oby Apel Jasnogórski nie przestał być naszą modlitwą i naszym programem. Modlitwą i programem wszystkich”.

– My też chcemy rozpoczynać od Matki Bożej – podkreślił na konferencji w siedzibie KEP ks. Skubiś i przypomniał, że Jasna Góra jest ważna dla Polski i Europy.

15 października rozpocznie się warszawska część kongresu.

Kościół i rodzina

Reklama

W stolicy odbędą się trzy kongresowe sesje – jedna w Senacie RP, dwie na UKSW.

– Uniwersytet jest miejscem właściwym dla takich inicjatyw jak kongres „Europa Christi” z kilku powodów – powiedział ks. dr Zenon Hanas SAC, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW. Jako oczywisty powód prowincjał Pallotynów wymienił potrzebę intelektualnej i akademickiej refleksji nad tematami podejmowanymi na kongresie. – Jednak nasza uczelnia jest szczególne predestynowana do goszczenia takich wydarzeń, ponieważ nasz patron jako wielki mąż stanu tworzył pomosty w Europie.

Św. Jan Paweł II natomiast przyjął doktorat honoris causa naszej uczelni. Kolejnym powodem jest to, że na UKSW są studia europeistyczne – dodał ks. dr Hanas SAC.

Pierwsza sesja na UKSW (15 października) została zatytułowana „Kościół w Europie”. W jej trakcie wykłady wygłoszą m.in. profesorowie pracujący na tej katolickiej uczelni: Wiesław Jan Wysocki, ks. Henryk Skorowski SDB i ks. Piotr Mazurkiewicz, który dokona relektury przemówienia św. Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim.

Prelekcje przy ul. Dewajtis 5 wygłoszą także naukowcy z zagranicy, m.in. o biblijnych korzeniach wartości chrześcijańskich Europy opowie o. prof. Stipe Jurič OP z Chorwacji, a prof. Luca Pingani przedstawi wyniki badań chrześcijaństwa w dzisiejszej Europie. Początek tytułu jego wystąpienia brzmi dramatycznie – „Koniec iluzji”.

Do trudnej obecnie sytuacji ludzi wierzących w Europie podczas konferencji w siedzibie KEP odniosła się redaktor naczelna „Niedzieli”. – Żyjemy w czasach, kiedy w pewnym sensie Europę ukradziono Europejczykom – powiedziała Lidia Dudkiewicz i przypomniała słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Gnieźnie, że Stary Kontynent będzie jednością tylko wtedy, gdy będzie jednością duchową. – Niestety, obecnie w działaniach unijnych urzędników widzimy przewagę partykularnych interesów, biznesu oraz ideologii wrogich chrześcijaństwu nad wartościami ewangelicznymi. Odcięcie od religijnych korzeni całych narodów skutkuje m.in. tym, że dzisiaj znaczna część małych dzieci w Szkocji czy we Francji nie potrafi się przeżegnać. Jednocześnie widzimy też znaki sprzeciwu wobec postępującej laicyzacji – powiedziała red. Dudkiewicz. – Takie wielkie inicjatywy, jak „Wielka Pokuta”, „Różaniec do granic” czy teraz „Europa Christi” świadczą o tym, że w Polsce, która jest nazywana wyspą wiary, następuje przebudzenie Europy. Dlatego musimy robić wszystko, aby te inicjatywy wzmacniać – powiedziała redaktor naczelna „Niedzieli”.

Druga sesja na UKSW (a siódma całego kongresu) odbędzie się 20 października. Jej temat to „Silna rodzina siłą Europy”. – Będziemy promować rodzinę jako podstawową komórkę życia społecznego, ale także jako miejsce, gdzie rodzi się życie, gdzie człowiek się wychowuje, jest przygotowywany do życia, gdzie ma być przygotowany do zbawienia – zapowiedział poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, który wygłosi wykład pt. „Dzień Rodziny i Dzień Praw Rodziny – dwa uzupełniające się święta”. O różnych zagadnieniach dotyczących rodziny będą mówić także ministrowie Elżbieta Rafalska i Zbigniew Ziobro. Europoseł Marek Jurek przedstawi natomiast Międzynarodową Konwencję Praw Rodziny, która jest szansą dla polskiej polityki praw człowieka. Z kolei o współczesnych wyzwaniach dla polityków i narodów świata w zadaniu ochrony świętości życia ludzkiego opowie abp Henryk Hoser SAC.

Rodzina zajmowała szczególnie ważne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II. Papież Polak mówił, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. – Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości – powiedział Ojciec Święty podczas wspomnianego już Apelu Jasnogórskiego w 1979 r. O tym, co jeszcze ważnego o rodzinie mówił Jan Paweł II oraz jakie są rola i zadania chrześcijańskiej rodziny dzisiaj, opowiedzą na UKSW duchowni i naukowcy z Chorwacji, Hiszpanii i Włoch.

Przesłanie premierów

Temat „Rechrystianizacji Europy” zostanie podjęty 18 października podczas sesji, która odbędzie się w Senacie RP. Uczestnicy tego spotkania wysłuchają przesłań, które do uczestników kongresu wystosują premierzy Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán.

Spotkanie, w którym wezmą udział m.in. Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba Carl A. Anderson i biograf papieski George Weigel, poprowadzi wicemarszałek Senatu prof. Michał Seweryński. – Pomimo deklaracji odcięcia państwa od Kościoła nie możemy oddalić pytań o moralność naszych decyzji politycznych, o moralność naszej pracy czy też o moralność naszego życia – powiedział polityk i dodał, że prowadzona przez niego sesja będzie miała mocne akcenty aksjologii politycznej. – Dlatego chciałbym, aby w spotkaniu wzięły udział osoby niewierzące. Po to, by mogły się odnieść do tych wartości chrześcijańskich. Czasami można bowiem mieć wrażenie, że ci, którzy kontestują wartości chrześcijańskie, nie wiedzą, że według nich żyją – zauważył prof. Seweryński.

„Zło dobrem zwyciężaj”

Tegoroczny Kongres Ruchu „Europa Christi” odbędzie się nie tylko na UKSW, ale również na dwóch innych uczelniach – Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Sesja na KUL (17 października) została podzielona aż na cztery panele. Każdy z nich będzie poświęcony związkom prawa i wartości w Europie. – Prawo jest różnie rozumiane, jako „ius” i jako „lex”. My natomiast chcemy je potraktować integralnie. Jako prawo Boże, naturalne i niezmienne. I prawo ludzkie, które powinno być uzupełnieniem – powiedział ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.

W Lublinie oprócz naukowców będzie można też usłyszeć świadków walki o prawo do życia oraz świadków życia Jana Pawła II. Wśród tych ostatnich będzie papieski fotograf Arturo Mari.

Najbardziej międzynarodowa sesja odbędzie się 19 października w Łodzi. Spotkanie pt. „Europa męczenników” – w którym wezmą udział prelegenci z: Australii, Czech, Chorwacji, Libanu, Hiszpanii i Włoch – odbędzie się dokładnie w 34. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. – Chcemy mówić o męczeństwie, przywołując całą problematykę historyczną. Ale chcemy też mówić o męczeństwie wśród ludzi, którzy je różnie rozumieją – powiedział ks. dr Jarosław Krzewicki, rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, i jednocześnie podkreślił, że męczeństwo, o którym będzie mowa, „nie ma pogłębiać podziałów, ale ma je przełamywać”.

40 lat temu

II Kongres Ruchu „Europa Christi” wpisuje się w dwie ważne rocznice – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Tę drugą rocznicę uczestnicy kongresu będą obchodzić w Rzeszowie.

Już 15 października w G2A Arenie Jasionka odbędzie się panel „Młodzi o Europie”. Spotkanie zakończą medytacja, adoracja i modlitwa za Europę, którą poprowadzą Jan Budziaszek oraz Chór i Orkiestra Jednego Serca Jednego Ducha.

16 października natomiast odbędą się panele, projekty i wystawy, którym będzie przyświecało hasło: „Jan Paweł II patronem Europy”. Zwieńczeniem spotkania będzie koncert „Dekalog” – z udziałem artystów z całego świata – w Rzeszowie-Jasionce, zrealizowany pod muzyczną opieką Marcina Pospieszalskiego, a przygotowany dzięki Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

– Jeśli ten rzeszowski program może dodać skrzydeł (G2A Arena znajduje się przy lotnisku – przyp. A. T.) przez to, że będą świadectwa, modlitwa za Europę, adoracja, Eucharystia, to sądzimy, że może w jakiś sposób przyczynimy się do tego, iż nie tylko przekonani, ale także poszukujący mogą inaczej pomyśleć o Europie: jako o swoim miejscu, o tym, że Europa jest Chrystusowa – powiedział ks. Andrzej Cypryś z Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie.

Apel do Franciszka

Ostatnia kongresowa sesja będzie poświęcona ekonomii. Wybór takiej tematyki jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż – jak zauważył na konferencji w siedzibie KEP dr Henryk Siodmok – „przedsiębiorczość jest bardzo dobrze zakorzeniona w Ewangelii”. W trakcie sesji oprócz prezesa Zarządu Grupy ATLAS o konieczności moralnego postępowania w skali mikro i makro będą mówić opiekunowie Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT – księża Grzegorz Piątek SCJ i dr Przemysław Król SCJ. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wyjaśni koncepcję sprawiedliwych podatków, a Stefan Kawalec, prezes Zarządu Capital Strategy, powie, dlaczego – jego zdaniem – waluta euro jest zagrożeniem dla współpracy między państwami UE.

Sesja „Ekonomia w kontekście «Europa Christi»” odbędzie się 22 października w auli Redakcji „Niedzieli”. W tym dniu pod przewodnictwem abp. Wacława Depo na Jasnej Górze będzie sprawowana Msza św. kończąca kongres.

Równocześnie w sanktuarium św. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach kard. Stanisław Dziwisz będzie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za św. Jana Pawła II.

– Kard. Dziwisz wręczył mi dwa woluminy, w których jest ponad 13 tys. podpisów Hiszpanów proszących Ojca Świętego Franciszka, aby ogłosił Jana Pawła II patronem Europy. Ruch „Europa Christi” również zaczął zbierać podpisy pod tym apelem. Mamy ich już 10 tys., ale myślę, że dojdziemy do kilkuset tysięcy – powiedział ks. Skubiś i dodał: – Apel będzie można podpisywać podczas wszystkich sesji II Kongresu Ruchu „Europa Christi”. Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w naszych spotkaniach oraz poparcia petycji do Ojca Świętego Franciszka.

2018-09-19 10:25

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Święci Europy Chrystusa

Święci Cyryl i Metody – fresk z Bigorskiego

Margita Kotas

Święci Cyryl i Metody – fresk z Bigorskiego

14 lutego obchodzimy święto świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i patronów Europy. W 2019 r. wybrzmi ono dobitnie, ponieważ mija właśnie 1150 lat od śmierci św. Cyryla. Z tej okazji na Jasnej Górze w dniach 13 i 14 lutego odbędzie się sympozjum poświęcone tym świętym, rozpoczynające III Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”

Więcej ...

Iran: czy mistrz olimpijski jest terrorystą islamskim?

2021-07-28 09:12
Javad Foroughi

RSI Sport/screen

Javad Foroughi

Duże emocje w samym Iranie i poza jego granicami wywołało mistrzostwo olimpijskie strzelca z tego kraju 41-letniego Javada (Dżawada) Foroughiego w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego z odległości 10 metrów. Wielkiej radości i dumie mieszkańców Republiki Islamskiej z osiągnięcia swego rodaka towarzyszą nie mniejsze protesty społeczne w wielu miastach, a także zarzuty pod jego adresem, zwłaszcza ze strony obrońców praw człowieka z powodu zaangażowania nowego mistrza olimpijskiego w działalność terrorystyczną w szeregach tzw. Strażników Rewolucji (pazdaranów). On sam mówił w maju br. o swym udziale jako pielęgniarza w wojnie w Syrii w rejonie Palmyry.

Więcej ...

Także i niebo płakało, kiedy składaliśmy do grobu 7-letniego Franka...

2021-07-29 15:11

Niedziela Świdnicka

W poniedziałek i niebo płakało, kiedy składaliśmy do grobu 7-letniego Franka...

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Nawałnice nad Polską. IMGW wydaje pomarańczowe alerty

Wiadomości

Nawałnice nad Polską. IMGW wydaje pomarańczowe alerty

W. Brytania: W Glasgow spłonął kościół mający...

Wielka Brytania

W. Brytania: W Glasgow spłonął kościół mający...

Dzieją się cuda

Kościół

Dzieją się cuda

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Polska

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Kościół

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

W Dniu Dziadków można uzyskać specjalny odpust

Wiara

W Dniu Dziadków można uzyskać specjalny odpust