Reklama

W kierunku Boga

Ojcze nasz – to najpiękniejsze wyznanie, którego nauczył Syn Boga – Zbawiciel – Jezus Chrystus.

W tych słowach mieści się treść dotycząca człowieka, który ma Ojca, ale przez słowo „nasz” – mówi nam ona, że mamy braci. Te słowa świadczą o tym, że człowiek ma w sobie zakodowaną rodzinność i ideę braterstwa. Przy tym w kontekście przykazania: „Będziesz miłował”, zawsze pojawia się słowo bliźni, czyli brat, siostra.

Dochodzimy od określenia rodziny do pojęcia narodu i państwa. W normalnym sposobie myślenia te słowa należą do podstawowych pojęć, które muszą towarzyszyć człowiekowi, budującemu uporządkowany sposób życia społecznego. Punktem wyjścia są rodzina – naród – państwo. Naturalnym łączem jest zawsze miłość, a także prawo i sprawiedliwe uporządkowanie stosunków międzyludzkich.

Reklama

Cywilizacja chrześcijańska jest zakorzeniona w ewangelicznym przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Dlatego zdrowy patriotyzm jest cnotą chrześcijańską. Polska zasłynęła wielkimi Polakami, którzy bez granic kochali Boga, a po Bogu najwięcej kochali Polskę. Tak zwykł mówić sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, takim wielkim patriotą był także św. Jan Paweł II.

W tym numerze dodatku Europa Christi znajdziemy artykuł, który mówi o wielkim polskim męczenniku – św. Andrzeju Boboli, także wielkim miłośniku ojczyzny. To już nie tylko z woli ludzkiej, ale z woli Boga św. patron Polski przychodzi, by przypomnieć, że Bóg w swojej miłości do Polski powierza mu troskę o Ojczyznę.

Znajdziemy też uzasadnienie IV Kongresu „Europa Christi – Mundus Christi”, który podejmuje bardzo ważne tematy. Sam główny tytuł kongresu jest bardzo wymowny: „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”, a potem uszczegółowienie z podtytułem: „Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności”.

W części poświęconej chrześcijańskiej ekonomii zamieszczamy do dyskusji artykuły, które powinny pomóc wyjaśnić drogi i sposoby przeprowadzenia Polski przez bezdroża kryzysu gospodarczego, którego już doświadcza nie tylko Europa, ale i cały świat z powodu światowej pandemii. Właśnie zdrowe i mądre zamyślenie przedstawione uczciwie przez patriotycznie myślących Polaków stanowi zaproszenie prowadzące do jedności w duchu słów Chrystusa: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32).

2020-07-21 12:05

Wybrane dla Ciebie

Jak przygotować się do modlitwy?

2022-12-05 08:51

Karol Porwich/Niedziela

Wszelki wysiłek mający na uwadze doskonałość serca zmierza zawsze do tego, aby osiągnąć stan trwałej i nieprzerwanej modlitwy, oraz, na ile na to pozwala ludzka ułomność, aby zachować niezmącone skupienie umysłu i stałą czystość. W tym właśnie celu ochoczo i wytrwale ćwiczy swoje ciało i nie przestaje szukać okazji do skruchy serca. Istnieje przy tym wszystkim pewien wzajemny i nierozerwalny związek. Otóż, jeśli budowlę cnót wznosi się po to, aby dojść do doskonałej modlitwy, to bez tego zwieńczenia (modlitwy), które mocno wiąże je wszystkie ze sobą, nie będą one nigdy dostatecznie silne i trwałe.

Więcej ...

Pogrzeb kapłana w Janowicach Wielkich

2022-12-06 14:56

ks. Piotr Nowosielski

1 grudnia 2022 r., został odwołany do wieczności w 46. roku życia i 21. roku kapłaństwa ks. Piotr Suska

Więcej ...

Łódź: Abp Grzegorz Ryś o św. Mikołaju

2022-12-06 14:00

ks. Paweł Kłys

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Święci i błogosławieni

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Litania do św. Mikołaja

Wiara

Litania do św. Mikołaja

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...