Reklama

Niedziela Przemyska

Caritas na rzecz bezrobotnych

Bezrobotni włączają się w akcje pomocowe

Archiwum Caritas

Bezrobotni włączają się w akcje pomocowe

Wśród inicjatyw podejmowanych przez Caritas znajdują się także te dotyczące wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, m.in. Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu k. Leżajska.

Placówka mieszcząca się w budynku dawnej Szkoły Ludowej powołana została do istnienia w marcu 2018 r. Działalność jej finansowana jest z prowadzonego projektu Razem na rynek pracy – edycja I, edycja II oraz dzięki wsparciu wójta Gminy Leżajsk.

Adresaci CIS

Adresatami działań CIS są przede wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotni, uzależnieni od alkoholu lub innych środków odurzających, bezdomni, borykający się z chorobą psychiczną, zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, a także niepełnosprawni. Podstawową funkcją realizowanych w Centrum działań jest przywrócenie tych osób na rynek pracy i do aktywnego życia społecznego. Wśród najważniejszych zadań podejmowanych w ramach procesu reintegracji zawodowej i społecznej podopiecznych należy wymienić: nabywanie umiejętności zawodowych, podwyższanie wcześniejszych kwalifikacji, kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie określonych ról społecznych, pomoc w zorganizowaniu i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, uczenie racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi i zaspokajania potrzeb własnym staraniem. Nie mniej istotnym celem w skutecznej reintegracji jest odbudowa poczucia własnej wartości u podopiecznych, wzmocnienie wiary we własne możliwości, skuteczne motywowanie do podejmowania zmian życiowych oraz wzrost umiejętności psychospołecznych, które przez różne niepowodzenia życiowe czy zawodowe uległy osłabieniu.

Etapy reintegracji

Harmonogram pracy z podopiecznymi podzielony jest na trzy fazy. Etap I to okres próbny – po rekrutacji uczestnik podpisuje porozumienie na okres jednego miesiąca, w trakcie którego wykonuje niezbędne szkolenia, badania profilaktyczne oraz zostaje zakwalifikowany do odpowiedniego warsztatu pracy. Etap II to okres kolejnych 11 miesięcy, w trakcie których uczestnik pod pieczą instruktora podejmuje pracę w konkretnym warsztacie (gastronomiczny, ogrodniczy oraz remontowo-budowlany). W tym czasie beneficjenci otrzymują stosowne wsparcie specjalistów (usługi indywidualne z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem, porady prawne), jak również podejmują odpowiednie kształcenie teoretyczne i praktyczne.

Reklama

Powrót na rynek

Etap III to okres kolejnych 6 miesięcy, dla tych podopiecznych, którzy potrzebują dalszej pomocy w procesie skutecznej reintegracji zawodowej i społecznej. Łączny czas korzystania z pomocy CIS może wynieść 18 miesięcy. W tym okresie uczestnicy CIS pod opieką instruktora podejmują szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, wykonują prace porządkowe w terenie, jak również w placówkach użyteczności publicznej: miejscowych urzędach, szkołach, przedszkolach, ośrodkach kultury, itp., otrzymując codziennie darmowy posiłek, a także wynagrodzenie finansowe. W ostatnim czasie podopieczni aktywnie włączyli się także w różne akcje pomocowe związane z panującą pandemią.

Z działań Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu skorzystało do tej pory 97 osób. Część z podopiecznych już wróciło na lokalny rynek pracy, znajdując stosowne zatrudnienie, a przez to stabilność finansową, egzystencjalną oraz społeczną.

2020-07-21 13:16

Wybrane dla Ciebie

Dziewczyna z nieba

Niedziela Ogólnopolska 3/2020, str. 46-47

Krzysztof Tadej

Skromna, życzliwa i odważna. W 2019 r. zdobyła mistrzostwo świata w akrobacji szybowcowej. Pokonała zawodników z 13 państw. Jest pierwszą kobietą w historii, która zdobyła ten tytuł.

Więcej ...

Papieskie konto jest obecne na Twitterze od 10 lat

2022-12-06 09:36

Grzegorz Gałązka

Przed 10 laty – 12 grudnia 2012 Benedykt XVI zamieścił pierwszy wpis na Twitterze. Przypominając tę rocznicę niemiecka agencja katolicka KNA zwróciła uwagę, że wtedy „wiadomość była ta była sensacją (...) i mało kto mógł przypuszczać, że wówczas już ponad 85-letni Ojciec Święty zostanie pierwszym tweetującym papieżem.

Więcej ...

Nie marnuj żywności!

2022-12-06 19:05
ks. Witold Hyla

ks. Łukasz Romańczuk

ks. Witold Hyla

W gospodarstwach domowych rocznie marnuje się ok. 3 milionów ton żywności. Dużo kupujemy i dużo wyrzucamy, a przecież marnowanie jedzenia to grzech. Małą podpowiedź w tej kwestii daje nam ks. Witold Hyla, proboszcz z wrocławskiej Kleciny.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Święci i błogosławieni

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Litania do św. Mikołaja

Wiara

Litania do św. Mikołaja

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...