Reklama

Niedziela Lubelska

Kościoły św. Józefa w archidiecezji lubelskiej

Wspólnota szczerych serc

Kościół św. Józefa w Cycowie w środku i na zewnątrz.

Katarzyna Artymiak i archiwum parafii; aranżacja zdjęć: Andrzej Kozłowski.

Kościół św. Józefa w Cycowie w środku i na zewnątrz.

Parafia św. Józefa w Cycowie świętuje w tym roku 100-lecie istnienia.

Historia osady sięga XV wieku, ale badania archeologiczne potwierdzają ślady obecności człowieka na tym obszarze już w epoce kamienia. Przed laty tereny te były wielowyznaniowe, co zresztą charakteryzowało Polskę do czasów końca II wojny światowej. I tak na przełomie XIX i XX wieku gminę Cyców zamieszkiwali obok siebie rzymscy katolicy, będący w przewadze grekokatolicy, ale też prawosławni, ewangelicy i żydzi.

Mieszkańcy Cycowa pielęgnują chrześcijańskie tradycje.

Podziel się cytatem

Bogobojna osada

Po likwidacji unii w 1875 r. grekokatolicy zostali zmuszeni do przejścia na prawosławie. Ci z Cycowa decyzję przyjęli bez oporów, ale pozostali bierni wobec nowej dla siebie religii. Z czasem wielu z nich zaczęło przechodzić na katolicyzm, chociaż na terenie gminy nie było ani jednej świątyni rzymskokatolickiej. Ta tendencja umocniła się wraz ze wzrostem nastrojów narodowościowych na początku XX wieku. W 1907 r. ówczesny proboszcz olchowiecki, ks. Walenty Kowalski, charakteryzował swoich parafian jako ludzi szczerze religijnych, którzy w niedzielę i święta znajdują się z pobożnością w kościele, a przy tym chętnie czytają pisma wydawnictw katolickich, stroniąc od nowinek antykościelnej rewolucji, nawołującej do walki społecznej.

Skromna osada kryje w sobie niezwykle bogatą historię. Cyców miał swój chwalebny udział w walkach z wojskami bolszewickimi 1920 r. 16 sierpnia na cycowskich błoniach została stoczona zwycięska dla Polaków bitwa, która została uwieczniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W 1920 r. schronienie znalazł tu kapłan ze wschodu, o czym zaświadczają zapiski w kronice parafialnej. Czytamy w niej: „W czasie napadu bolszewickiego na Polskę w 1920 r. dużo księży polskich uciekło z Ukrainy do Polski. W czasie takiej tułaczki przybył do Cycowa ks. Bolesław Pietkiewicz z Ukrainy, i tutaj zamieszkał w czerwonym budynku szkoły pocerkiewnej naprzeciw kościoła, i za pozwoleniem ks. proboszcza Kowalskiego odprawiał Mszę św. i niektóre posługi duchowne spełniał. Nie miał jednak zamiaru tu stale pozostać”.

Reklama

Powstanie parafii

Rzymskokatolicka parafia w Cycowie została utworzona w wyniku zmiany sytuacji po I wojnie światowej, gdy znacznie wzrosła liczba ludności katolickiej. 10 marca 1919 r. wierni z dwunastu wsi skierowali petycję do biskupa lubelskiego, argumentując, iż „wśród mieszkańców gminy katolicy stanowią 70% ludności, a są jedyną wspólnotą wyznawców pozbawioną świątyni”. 17 marca 1919 r. bp Marian Fulman przyjął delegację mieszkańców. Prosili o konsekrowanie pounickiej cerkwi na kościół katolicki. Na miejscu sprawę zbadał dziekan chełmski; przychylnie wypowiedział się proboszcz z Olchowca. Ks. Walenty Kowalski zwrócił uwagę, że mieszkańcy Cycowa mają daleko do kościoła i muszą korzystać z fatalnych dróg. 5 maja 1919 r. oficjalnym reskryptem została udzielona zgoda na poświęcenie kościoła, co nastąpiło już 11 maja.

Za datę powstania parafii przyjmuje się 7 kwietnia 1921 roku.

Podziel się cytatem

Za datę erygowania parafii podaje się 7 kwietnia 1921 r., kiedy to bp Fulman skierował pismo do ks. Jana Znamirowskiego, delegując go administratorem kościoła filialnego i powierzając mu wiernych nowo powstającej parafii. Ta została oddzielona od oddalonej kilkanaście kilometrów parafii Olchowiec. Ostateczne granice nowej wspólnoty ukształtowały się w październiku 1921 r. Patronem został św. Józef, z nakazem obchodzenia jego święta w trzecią niedzielę po Wielkanocy.

W 1941 r. katolicy ponownie zostali pozbawieni świątyni, którą oddano w ręce Ukraińców. Wtedy wikariusz generalny przychylił się do prośby ówczesnego proboszcza ks. Jana Orła do poświęcenia dawnej ewangelickiej kirchy na potrzeby wiernych. Dziś parafianie modlą się w nowej świątyni, wybudowanej w latach 1985-95 z inicjatywy ks. Jana Słomy. W sierpniu 1996 r. została ona poświęcona przez abp. Bolesława Pylaka. Zdecydowano się na budowę nowego kościoła, ponieważ pounicki był za mały. Jak zauważa obecny proboszcz ks. Zbigniew Szcześniak, w ciągu lat bardzo zmienił się profil parafii; jest tu więcej górników niż rolników. Dzięki kopalni w Bogdance parafia wciąż się rozrasta, w ciągu 10 lat przybyło ok. tysiąc wiernych.

Reklama

Żywa wspólnota

Od 2015 r. parafia jest powierzona duszpasterskiej trosce ks. Zbigniewa Szcześniaka, którego w pracy wspiera wikariusz ks. Dariusz Lipski.

– Życie religijne kształtuje się na dobrym poziomie. Religijność parafian jest oparta na tradycyjnym duszpasterstwie. Dużo ludzi jest przywiązanych do wartości chrześcijańskich, do Kościoła. To przywiązanie kształtują zwyczaje katolickie rodzin w ciągu roku liturgicznego. Religijność wymaga ciągłej formacji duchowej i intelektualnej. Parafianie chętnie uczestniczą w Mszach św., nabożeństwach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych – opisuje ksiądz proboszcz. W maju i czerwcu odbywają się nabożeństwa poświęcenia pól, połączone ze sprawowaniem Mszy św. polowych przy kapliczkach i figurach. Wierni obchodzą pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca, chętnie uczestniczą w nabożeństwie fatimskim. Księża odwiedzają chorych z racji pierwszego piątku, a nadzwyczajni szafarze w każdą niedzielę zanoszą im Komunię św.

Przy parafii działa sporo grup modlitewnych i formacyjnych: ministranci i lektorzy, koła Żywego Różańca, Legion Maryi, chór parafialny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Kochaj czysto” oraz Krąg Biblijny. – Młodzież z KSM kładzie nacisk na życie w czystości, bo dzisiaj wartość czystości jest bardzo rozmyta. Wciąż trzeba przypominać, jakie wartości mamy jako katolicy. Ale nie jest to jedyny aspekt działalności. Młodzi ludzie kreatywnie wykorzystują talenty dla parafii i dla swojego środowiska. Realizują różne projekty, dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży uczy żyć w parafii, tworzyć wspólnotę w wielu wymiarach, służąc Bogu i ojczyźnie – mówi ks. Dariusz Lipski.

Wierni z Cycowa darzą wielką czcią św. Józefa. Pamiętają o nim nie tylko w marcu, kiedy spotykają się na nowennie poprzedzającej uroczystość. Odpust parafialny świętują w pierwszą niedzielę maja, na św. Józefa Robotnika. Rok św. Józefa zaakcentowali nabożeństwem siedmiu niedziel, ponadto każdego 19. dnia miesiąca uczestniczą w Mszy świętej wotywnej ku czci patrona. Wiele osób często odmawia litanię do Opiekuna Świętej Rodziny oraz okolicznościowe modlitwy. Ukoronowaniem stuletniej historii wspólnoty będą uroczystości jubileuszowe, zaplanowane na jesień.

Więcej o parafii na www.cycow.diecezja.lublin.pl

2021-04-06 13:06

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Pamiątka Roku św. Józefa

Kościół według projektu inż. Ottona Odona

Ks. Marcin Miczkuła

Kościół według projektu inż. Ottona Odona

Kościół parafialny w Dziwnowie kształtem nawiązuje do łodzi, symboliki pierwotnego kościoła i trudu pracy na morzu.

Więcej ...

Maria czy Maryja?

Adobe Stock

Którym imieniem powinniśmy zwracać się do Matki Bożej? Która forma jest poprawna? – pyta czytelnik

Więcej ...

Most gorących serc

2022-12-07 20:55
Rycerze Kolumba, wspólnie z wolontariuszami z Ludźmierza i okolicy, przygotowali 2100 paczek dla potrzebujących na Ukrainie!

Paweł Put

Rycerze Kolumba, wspólnie z wolontariuszami z Ludźmierza i okolicy, przygotowali 2100 paczek dla potrzebujących na Ukrainie!

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Wiara

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Maria czy Maryja?

Wiara

Maria czy Maryja?

NBP: Jacek Kurski nowym przedstawicielem Polski w Radzie...

Wiadomości

NBP: Jacek Kurski nowym przedstawicielem Polski w Radzie...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...