Reklama

Kościół

Jedna forma liturgii

Msza św. solenna sprawowana według
nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Wikipedia.org

Msza św. solenna sprawowana według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Papież Franciszek opublikował list apostolski w formie motu proprio Traditionis custodes (łac. stróże/opiekunowie tradycji) dotyczący tzw. liturgii trydenckiej. Uchylił wszystkie zezwolenia, normy i zwyczaje z nią związane.

W dokumencie, opublikowanym 16 lipca, papież podkreśla, że jedyną formułą kultu Kościoła (lex orandi, prawo kultu) jest liturgia odnowiona po Soborze Watykańskim II. W ten sposób zamyka okres równoległego istnienia liturgii nowej i starej, zachowanej w niektórych środowiskach jako przywilej.

Chodzi o jedność Kościoła

Do motu proprio został dołączony list do biskupów, w którym papież wyjaśnia swoją decyzję i podkreśla, że chodzi mu o jedność Kościoła. „Możliwość zaoferowana przez Jana Pawła II, a z jeszcze większą wielkodusznością przez Benedykta XVI, mająca na celu przywrócenie jedności ciała kościelnego, z uszanowaniem różnych wrażliwości liturgicznych, została wykorzystana do powiększenia dystansów, zaostrzenia różnic i budowania przeciwieństw, które ranią Kościół i hamują jego postęp, narażając go na ryzyko podziałów” – czytamy w liście Franciszka do biskupów.

Reklama

List apostolski papieża to wynik przeprowadzonej w 2020 r. przez Kongregację Nauki Wiary konsultacji w sprawie wprowadzania w życie listu apostolskiego motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum z 2007 r., w którym ówczesny papież zezwolił na odprawianie tzw. Mszy trydenckiej każdemu kapłanowi bez konieczności uzyskiwania na to zgody swego biskupa.

W Traditionis custodes Ojciec Święty podkreśla, że „księgi liturgiczne promulgowane przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, są jedynym wyrazem lex orandi Rytu Rzymskiego”. Papież wskazuje, że do wyłącznej kompetencji biskupa miejsca „należy zezwolenie na używanie w diecezji Mszału rzymskiego z 1962 r., zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej”. Ponadto w diecezji, w której jest obecna jedna lub więcej grup celebrujących według Mszału sprzed reformy z 1970 r., biskup musi się upewnić, że „grupy te nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży”.

Zadania i prawa biskupa

Biskup ma prawo wskazać jedno lub więcej miejsc, w których wierni należący do grup celebrujących Mszę trydencką mogą się gromadzić na sprawowanie Eucharystii, ale nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia nowych parafii personalnych. Biskup ma ponadto ustanowić „we wskazanym miejscu dni, w których dozwolone są celebracje eucharystyczne z użyciem Mszału rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 r. W tych celebracjach czytania są proklamowane w językach narodowych, z wykorzystaniem przekładów Pisma Świętego do użytku liturgicznego, zatwierdzonych przez właściwe Konferencje Episkopatów”.

Reklama

Dokument Franciszka zaleca, aby biskup mianował kapłana jako swojego delegata odpowiedzialnego za celebracje i opiekę duszpasterską nad tymi grupami wiernych. Kapłan ten powinien „posiadać umiejętność posługiwania się Missale Romanum sprzed reformy z 1970 r., znać język łaciński w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych, być ożywiony żywą miłością pasterską oraz poczuciem komunii kościelnej. Jest bowiem konieczne, aby odpowiedzialny kapłan miał na uwadze nie tylko godne sprawowanie liturgii, ale także opiekę duszpasterską i duchową nad wiernymi”.

Papież zaznacza, że kapłani wyświęceni po opublikowaniu niniejszego motu proprio, którzy chcą celebrować według Missale Romanum z 1962 r., „muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa diecezjalnego, który przed udzieleniem zezwolenia skonsultuje się ze Stolicą Apostolską”. Prezbiterzy natomiast, którzy już celebrują według Missale Romanum z 1962 r., „winni poprosić biskupa diecezjalnego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tych uprawnień”.

2021-07-27 12:14

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Karol Porwich

Co ceniony benedyktyn o. Leon Knabit sądzi o dwóch formach odprawiania Mszy św. tzw. trydenckiej, czyli przedsoborowej i nowej, czyli posoborowej?

Więcej ...

Rzym: biskupi zawierzyli przyszłość Europy wstawiennictwu św. Jana Pawła II

2021-09-23 19:43

Monika Książek

Biskupi biorący udział w jubileuszowym Zebraniu Plenarnym Rady Konferencji Biskupich Europy, zawierzyli przyszłość Starego Kontynentu wstawiennictwu św. Jana Pawła II, modląc się przy jego grobie.

Więcej ...

Pielgrzymi na trasie z Ośna Lubuskiego do Górzycy

2021-09-25 10:21
Pielgrzymi na trasie do Górzycy

Karolina Krasowska

Pielgrzymi na trasie do Górzycy

Z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim po raz czwarty wyruszyła Diecezjalna Pielgrzymka Pokutna z Ośna Lubuskiego do Górzycy.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

Franciszek

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu...

Wiadomości

Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu...

Jasna Góra: już dziś XXV Czuwanie Odnowy w Duchu...

Polska

Jasna Góra: już dziś XXV Czuwanie Odnowy w Duchu...

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Polska

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

W wolnej chwili

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Polska

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...