Reklama

Niedziela Małopolska

Stawia w centrum osobę

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

Karol Porwich/Niedziela

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

W odróżnieniu od celebrytów, głoszących publicznie: „Moją zasadą w życiu jest brak zasad”, Kościół katolicki wciąż przypomina te, dla których źródłem jest Ewangelia i Chrystusowe przykazanie miłości, wzywające do odpowiedzialności.

Dekretem abp. Marka Jędraszewskiego 1 stycznia weszła w życie Reguła poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej. Jest to ważny dokument, który podaje normy ogólne i szczegółowe, celem zapewnienia większej ochrony i bezpieczeństwa osobom domagającym się szczególnej opieki: dzieciom, młodzieży oraz osobom bezradnym. Chodzi o wyeliminowanie ryzyka wyrządzenia umyślnej lub nawet przypadkowej krzywdy tym, którzy w społeczeństwie należą do najsłabszych i bezbronnych.

Dokument stawia w centrum osobę, jej dobro duchowe, psychiczne i fizyczne. Dobro duchowe osoby chroni zakaz kierownictwa duchowego, które byłoby niezgodne z nauczaniem i tradycją Kościoła katolickiego. Dobro psychiczne gwarantuje zakaz stosowania przemocy psychicznej i emocjonalnej we wszelkich relacjach. Dobro fizyczne ochrania bezwzględny zakaz przekraczania granic intymności fizycznej, kar cielesnych, przemocy i wrogich gestów.

Reguła podkreśla niezwykłą godność człowieka i wzywa do poszanowania godności osoby ludzkiej od momentu poczęcia. Pragnie też zagwarantować bezpieczeństwo każdemu, a zwłaszcza osobom młodym i bezradnym. W tym celu nie tylko wzywa do respektowania obowiązujących przepisów prawa kanonicznego i państwowego, ale też odnosi się do szczegółowych sytuacji. Na wstępie Reguły przypomniany został wymóg posiadania przez prowadzących zajęcia z małoletnimi w strukturach archidiecezji krakowskiej, czyli w instytucjach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, a także we wspólnotach, organizacjach kościelnych, stowarzyszeniach i fundacjach związanych z Kościołem oraz wśród osób zajmujących się duszpasterstwem lub opieką nad małoletnimi, zgody rodziców lub prawnych opiekunów, tak dla spotkań indywidualnych, jak wspólnotowych.

Reklama

Duchownym nie wolno wobec małoletnich m.in. sprawować sakramentów poza miejscem i formą do tego przewidzianą, przyjmować ich w swoich mieszkaniach lub odbywać wizyty sam na sam w miejscu pobytu małoletnich, przewozić ich własnym środkiem transportu, utrwalać wizerunki małoletnich bez zgody ich rodziców. Rodzice natomiast mają zapewniony pełny wgląd w program i formy pracy duszpasterskiej z ich dziećmi. Osobom, które nie są rodzicami, zabrania się bez zgody opiekunów prawnych pozyskiwać adresów małoletnich, numerów telefonów, podejmować z nimi kontakty w godzinach późnowieczornych lub wczesnoporannych, udostępniać małoletnim osobiste, elektroniczne środki komunikacji.

Reguła ma chronić małoletnich przed zagrożeniami oraz wyznaczać przejrzyste granice we wzajemnych relacjach. Treść dokumentu znajduje się na stronie archidiecezji krakowskiej diecezja.pl.

2022-01-11 08:40

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Eucharystia przy grobie świętego Polaka

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Więcej ...

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Karol Porwich/Niedziela

Więcej ...

Choinka. 2000 lat tradycji Bożego Narodzenia

2022-12-03 14:29
Choinka. 2000 lat tradycji
Bożego Narodzenia

Biały Kruk

Choinka. 2000 lat tradycji Bożego Narodzenia

Nowa książka wydawnictwa Biały Kruk

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Modlitwa

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wielki misjonarz

Święci i błogosławieni

Wielki misjonarz

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Symbole i zwyczaje Adwentu

Wiara

Symbole i zwyczaje Adwentu