Reklama

Niedziela Przemyska

Z pomocą młodym

Nowy projekt umożliwia młodym w wieku 18-30 lat założenie własnej firmy

Caritas Polska

Nowy projekt umożliwia młodym w wieku 18-30 lat założenie własnej firmy

Z Ewą Gryc, asystentką kierownika projektu Caritas „Młodzi samodzielni”, rozmawia ks. Zbigniew Suchy.

Ks. Zbigniew Suchy: Jak rodził się ten projekt i jaki jest jego zamysł?

Ewa Gryc: Geneza projektu związana jest z sytuacją ludzi młodych, od 18. do 30. roku życia, którzy mają różne pomysły na siebie, w tym pomysł na siebie jako przedsiębiorcę. Osoby te na ogół nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego lub też ich doświadczenie jest niewielkie, stoją na progu swojej ścieżki zawodowej, brakuje im odpowiednich umiejętności oraz środków finansowych na założenie własnej firmy. Potrzebują pomocy w ukierunkowaniu swoich zainteresowań i potrzeb, opracowaniu dobrego pomysłu na własną działalność, zdobycia wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz dofinansowania na start firmy. Projekt „Młodzi samodzielni” jest dedykowany właśnie takim osobom i ma na celu utworzenie 100 miejsc pracy poprzez samozatrudnienie. Udział w projekcie to dla osób młodych szansa na uzyskanie wsparcia w założeniu własnego biznesu, w tym wymiernego wsparcia finansowego, którego ci młodzi bardzo potrzebują, ponieważ zazwyczaj nie dysponują własnymi środkami, które mogliby zainwestować w siebie, w to, żeby założyć swoją firmę.

Czy spektrum tej działalność gospodarczej jest ściśle zawężone czy też zostawiacie to inwencji ludzi młodych?

Nie ma zawężenia jeżeli chodzi o branżę planowanej działalności. Wszystkie pomysły są mile widziane i rodzaj działalności zależy od kreatywności młodego człowieka. Jedyną kwestią, na którą trzeba uważać jest to, że projekt jest objęty regułami pomocy de minimis. Z możliwości uzyskania wsparcia są zatem wykluczone takie branże, jak sektor rybołówstwa i akwakultury, podstawowa produkcja produktów rolnych, a w przypadku drogowego transportu towarów możliwa do uzyskania pomoc jest niższa i obwarowana dodatkowymi warunkami. Zatem spektrum możliwej do założenia w ramach projektu działalności gospodarczej jest bardzo szerokie. Dokładny wykaz branż, w ramach których możliwość korzystania z pomocy de mimimis jest wykluczona lub ograniczona (załącznik 11 – opis sektorów wykluczonych) znajduje się na projektowej stronie internetowej www.mlodzisamodzielni.pl (zakładka dokumenty) lub www.caritas.przemyska.pl (zakładka projekty – młodzi samodzielni – rekrutacja).

Reklama

Czy można założyć jednoosobowe przedsiębiorstwo?

Projekt „Młodzi samodzielni” ma na celu zwiększenie możliwości samozatrudnienia osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym. To zatrudnienie ma nastąpić w wyniku założenia własnej działalności gospodarczej. Nie ma wymogu, aby młody przedsiębiorca musiał zatrudnić pracownika, nie jest to również wykluczone. Jak najbardziej można założyć jednoosobowe przedsiębiorstwo, możliwe jest również utworzenie przedsiębiorstwa w formie spółki, ale tylko zawiązanej pomiędzy osobami uczestniczącymi w naszym projekcie. Co istotne, zgodnie z założeniami projektu, nowe firmy mają nie tylko zostać założone, ale również funkcjonować przez okres minimum 12 miesięcy. Chodzi o to, aby jak najwięcej powstałych firm przetrwało początkowy okres działalności i mogło się rozwijać, a tym samym zatrudniać w przyszłości pracowników. Niemniej jednak w pierwszej kolejności oferowane w ramach projektu wsparcie ukierunkowane jest na to, by młody człowiek znalazł pomysł na siebie poprzez założenie firmy i aby pomóc mu w tym pierwszym okresie jej funkcjonowania.

Jaka to jest dotacja?

W ramach projektu osoby młode mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe w łącznej wysokości 39 850,00 zł. Na tę kwotę składają się dotacja w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania nowo utworzonej firmy w wysokości 2 800,00 zł miesięcznie, np. na pokrycie składek ZUS.

Reklama

Przy dobrym pomyśle jest to realne, żeby rozwinąć jakieś przedsiębiorstwo. Oprócz tego, że dostanie tę dotację, to będzie jeszcze zarabiać na siebie, przynajmniej po jakimś okresie rozwijania tego biznesu...

Jest to konkretna pomoc dla osób młodych, nie tylko o charakterze finansowym. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty również wsparciem szkoleniowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności oraz profesjonalnym doradztwem dotyczącym przygotowania biznesplanu. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, iż większość zainteresowanych udziałem w projekcie osób uzależnia założenie firmy od uzyskania wsparcia w ramach projektu. Bez tej pomocy i środków finansowych po prostu nie zdecydowałaby się na własny biznes. Jest to zatem realna, wymierna pomoc, która umożliwi młodym założenie własnej firmy.

Zostało już niewiele czasu na złożenie wniosku, jakie kroki należy podjąć, żeby go złożyć?

Nabór uzupełniający do udziału w projekcie trwa od 15 maja do 13 czerwca 2022 r. Aby do niego przystąpić należy w tym terminie złożyć formularz rekrutacyjny (w którym trzeba przedstawić swój pomysł na biznes) wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty są dostępne na projektowej stronie internetowej www.mlodzisamodzielni.pl (zakładka dokumenty) lub www.caritas.przemyska.pl (zakładka projekty – młodzi samodzielni – rekrutacja). Zapraszamy do kontaktu z nami, udzielimy dodatkowych informacji, pokierujemy jak aplikować do udziału w projekcie. Biuro projektu znajduje się w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 20a. Można się z nami skontaktować także telefonicznie pod numerami telefonów 690 217 036, (0-17) 857 71 00, bądź mailowo (samodzielni@pap.rzeszow.pl). Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

2022-05-17 08:34

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Katolicki ruch dobroczynny będzie kwestować na rzecz niepełnosprawnych sierot

Betel

Więcej ...

Bp Turzyński o błogosławionym małżeństwie: Oni mieli strategię jak dostać się do nieba

2022-06-26 14:23

Bp Piotr Turzyński

Oni mieli strategię jak pełnić wolę Bożą i jak dostać się do nieba. To jest takie piękne modelowe małżeństwo, pierwsze wspólnie wyniesione do chwały ołtarzy – powiedział w rozmowie z portalem polskifr.fr bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, komentując przesłanie bł. Marii i bł. Ludwika Beltrame Quattrocchich.

Więcej ...

Dzięki Jezusowi człowiek nabiera większego przeświadczenia o własnej godności

2022-06-27 10:46

Karol Porwich

Bardzo często spotykam się z takim pytaniem: „Co ja mam robić?”, stawianym przez ludzi, którzy znajdują się w trudnej, czasem wprost beznadziejnej sytuacji. Odpowiedź nie jest łatwa, zwłaszcza gdy samemu jest się aktualnie wolnym od większych trosk i kłopotów osobistych.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Watykan: sześciolatek z Polski przywiózł list dla...

Aktualności

Watykan: sześciolatek z Polski przywiózł list dla...

Jakie czasy, tacy księża?

Kościół

Jakie czasy, tacy księża?

#LudzkieSerceBoga: Poznaj Serce Jezusa, tak bliskie...

Kościół

#LudzkieSerceBoga: Poznaj Serce Jezusa, tak bliskie...

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Wiara

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Co oznacza wezwanie Kyrie eleison?

Wiara

Co oznacza wezwanie Kyrie eleison?

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wiara

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kard. Dziwisz w rocznicę święceń kapłańskich: nasze...

Kościół

Kard. Dziwisz w rocznicę święceń kapłańskich: nasze...

Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej

Niedziela Lubelska

Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej

Pierwsze parafie księży neoprezbiterów w diecezji...

Kościół

Pierwsze parafie księży neoprezbiterów w diecezji...