Reklama

Porady

Sprawiedliwa płaca

Niedziela Ogólnopolska 29/2023, str. 46

Adobe Stock

Pracuję w jednej firmie od 22 lat. Od 3 lat nowy dyrektor płaci pensje pracownikom wykonującym tę samą pracę według własnego uznania. Ludzie ze stażem takim jak ja mają często pensję niższą od tych zatrudnionych w ostatnim czasie. Czy to zgodne z prawem?

Odpowiedź eksperta
„Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”. Od 26 kwietnia 2023 r. tak brzmi art. 18 (3c). I dalej: § 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§ 3 Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Reklama

Jeżeli kolega na tym samym stanowisku zarabia więcej bez konkretnego powodu – po przeanalizowaniu sposobu wykonywanej przez nas pracy stwierdzamy, że niczym się ona nie różni od lepiej opłacanego pracownika – to jest to forma dyskryminacji. Dyskryminacja płacowa jest natomiast niezgodna z Kodeksem pracy; w myśl jego przepisów pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Każdy, kto niesłusznie i bez powodu zarabia mniej, może złożyć doniesienie w PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) albo wystąpić na drogę sądową i żądać odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a dodatkowo sąd może również wyrównać pensje pracowników.

Należy jednak pamiętać, że wysokość wynagrodzenia pracowników, których praca nie ma tej samej wartości, może być zróżnicowana, a pracodawca może stosować różne kryteria oceny wartości pracy pracowników. Równe traktowanie w zakresie wynagrodzenia nie oznacza bowiem prawa do równego wynagrodzenia wszystkich pracowników lub pracowników na tych samych stanowiskach. Dopuszczalne jest jego zróżnicowanie oparte na kryteriach zobiektywizowanych i związanych z wykonywaną pracą.

Różnicowanie wynagrodzenia pracowników na tych samych stanowiskach jest możliwe wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów. Nie mogą być one związane np. z płcią, wiekiem, niepełnosprawnością, rasą, religią, narodowością czy orientacją seksualną. Obiektywnymi kryteriami różnicowania wynagrodzenia są m.in.: zakres obowiązków poszczególnych pracowników pracujących na danych stanowiskach; zakres odpowiedzialności materialnej, dyscyplinarnej czy odszkodowawczej w przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków; rodzaj świadczonej pracy; ilość oraz jakość świadczonej pracy; staranność, nakład pracy i terminowość jej wykonywania; odpowiedzialność ciążąca na poszczególnych pracownikach w związku z liczbą oraz kategorią klientów, z którymi współpracują; skala, rodzaj i poziom skomplikowania obowiązków i sposób ich wypełnienia; kwalifikacje potrzebne do wykonania pracy, doświadczenie i staż danego pracownika.

2023-07-11 14:12

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Mam pod opieką seniora, a muszę wyjechać...

Niedziela Ogólnopolska 30/2023, str. 49

Adobe Stock

Więcej ...

Święty od zadań trudnych

Biuro prasowe OFMCap – krka

Więcej ...

Polacy oddają hołd św. Janowi Pawłowi II

2023-09-24 08:08

Włodzimierz Rędzioch/Niedziela

Przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana Bazyliki watykańskiej ciągle są tłumy. Przychodzą tu turyści z całego świata zwiedzający Bazylikę, ale przede wszystkim wierni, którzy chcą oddać cześć Papieżowi z Polski i pomodlić się przy jego relikwiach.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Tomasz Samołyk widział film

Wiadomości

Tomasz Samołyk widział film "Zielona Granica" i mówi,...

Komunikat Prezesa Zarządu Instytutu NIEDZIELA – wydawcy...

Kościół

Komunikat Prezesa Zarządu Instytutu NIEDZIELA – wydawcy...

Nowenna do św. Ojca Pio

Wiara

Nowenna do św. Ojca Pio

Bo myśli Moje nie są myślami waszymi

Wiara

Bo myśli Moje nie są myślami waszymi

O. Leon Knabit: Należy zadbać o to, by wszystkie dzieci...

Wiara

O. Leon Knabit: Należy zadbać o to, by wszystkie dzieci...

Polska Grupa Zbrojeniowa - lider regionu w produkcji...

Komentarze

Polska Grupa Zbrojeniowa - lider regionu w produkcji...

Matka Boża Płacząca

Wiara

Matka Boża Płacząca

Kontakt

Kontakt

Abp Gądecki: Mamy do zaoferowania na synodzie coś...

Kościół

Abp Gądecki: Mamy do zaoferowania na synodzie coś...