Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

BPJG/ Marek Kępiński

23 grudnia 2019 r.
W tych dniach na wzór Maryi pozwólmy się zaskoczyć Chrystusowi i prawdzie o Nim. Bo On jest Prawdą, a dopiero wtedy będziemy zdolni przyjąć Go i rozpoznawać na drogach rozumu i wiary.

22 grudnia 2019 r.
Dnia 22 grudnia 1968 roku ksiądz kardynał Prymas Stefan Wyszyński wyświęcił na biskupa pomocniczego w Kielcach księdza Edwarda Materskiego, późniejszego biskupa w Sandomierzu i Radomiu. Przywołuję jego wdzięczną pamięć, bo jego podpis figuruje na dokumentach, które potwierdzały powrót religii do polskich szkół. Natrudził się przez całe życie, o tę bardzo trudną jedność: domu, szkoły i Kościoła.

21 grudnia 2019 r.
W tych ostatnich dniach Adwentu przed uroczystością Narodzin Zbawiciela słyszymy ewangeliczne opisy rodzin. Dziś Zachariasza i Elżbiety. Do ich domu wchodzi Maryja z Jezusem. Jutro usłyszymy o Najświętszej Rodzinie. Skoro sam Bóg daje nam takie światło i łaskę dla naszych wspólnot rodzinnych, to trzeba przemyśleć również słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że „wszelki zamęt wokół życia rodzinnego, a zwłaszcza odbieranie życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do śmierci, świadczy, że człowiek zwątpił w sens swojego istnienia”. Dlatego prosimy, Maryjo, Matko Życia, módl się za nami!

20 grudnia 2019 r.
W modlitewnej pamięci Kościoła pragnę przywołać jeszcze śp. biskupa nominata Wojciecha Turowskiego, który miał być następcą pierwszego biskupa Częstochowy Teodora Kubiny. Ks. Wojciech Turowski był nominowany do Częstochowy, jednak po 5 dniach obecności i ogłoszenia go przez Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Krakowie na Konferencji, został nie tylko internowany, ale samolotami z Warszawy do Pragi i odesłany z powrotem z Pragi do Rzymu jako „szpieg Watykanu i rewizjonista niemiecki”. Był generałem Księży Pallotynów. Dzisiaj przypada 60 rocznica jego śmierci, pochowany w Rzymie na Campo Verano, zmarł w 1959 roku. Przywołujemy jego pamięć przypominając, że Ksiądz Prymas Stefan Kard. Wyszyński, upominał się bezskutecznie o jego powrót do Ojczyzny. Zobowiązująco brzmią słowa Prymasa Tysiąclecia: „Nie ulegajmy pokusie zbawienia świata, kosztem Ojczyzny”. Sługo Boży Kardynale Stefanie, módl się za nami!

19 grudnia 2019 r.
Trudno nie zauważyć, albo niedosłyszeć słów takich jak: wolność, praworządność, demokracja, tolerancja, odmienianych na różne sposoby, nie tylko w sieciach społecznościowych, ale także na naszych ulicach. A powiedzmy sobie szczerze, bez odniesienia do prawdy Bożej, każda z tych form będzie zniewoleniem... Zacznijmy od Boga, a wtedy znajdziemy drogę do siebie nawzajem. Matko polskich dróg, módl się za nami!

13 grudnia 2019 r.
Czego nieustannie uczy nas Maryja? Że wiara nie jest niekończącą się dyskusją z Bogiem na temat: „jak to się stanie?”i że przekracza to granice rozumu i ludzkiego ciała? A wiara jest przylgnięciem do Boga umysłem, sercem, duszą i ciałem, żeby wypełniać Jego wolę.
Czego uczy nas Maryja dzisiaj? Żebyśmy prosili Ducha Świętego o dar przywróconej pamięci, i tej historycznej i tej wewnętrznej, ażebyśmy się nie dali zamętowi kłamstwa, który próbuje nam powiedzieć, że Powstanie Warszawskie 1944 roku, to jest obłęd i śmierć... A stan wojenny – 1981–1983 – to jest ocalenie i ratunek... Maryjo, od wszelkiego zamętu uproś nam łaskę Ducha Świętego!

11 grudnia 2019 r.
Bardzo często możemy usłyszeć, że w Kościele Katolickim jest przesadny kult Maryi, bo oto: Matka Adwentu, Matka Niepokalanego Poczęcia, wczoraj Matka Loretańska, jutro Matka Boża z Guadalupe. Nie dajmy się zwieść, bo szydzenie z Imienia Maryi i Jej Wizerunków, to jest pierwszy krok do odizolowania Chrystusa od ludzi.

10 grudnia 2019 r.
Na kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest umieszczony napis: „Uniwersytecie służ prawdzie”... Służąc prawdzie służysz wolności i służysz życiu”. Zaś Sługa Boży Kardynał Wyszyński dowodzi nam, przez całą swoją posługę, że prawdy nigdy nie można zagłuszyć. Panowania ciemności są krótkotrwałe.

08 grudnia 2019 r.
Kiedy 8 grudnia 1953 roku, tutaj na Jasnej Górze odśpiewano pierwszy Apel Jasnogórski wówczas Ks. Kard. Prymas Stefan Wyszyński był już człowiekiem zniewolonym przez system i oddzielonym od ludzi. Ale to wówczas opracował poprzez Akt Oddania w niewolę miłości program wolności dla Narodu i Kościoła. Dlatego pewnym dobrym światłem na drogach naszego Adwentu jest powołanie Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w jego stolicy prymasowskiej w Warszawie. Ale pamiętajmy, że to ten Dom był i pozostaje Domem Jasnogórskiego Prymasa.

14 listopada 2019 r.
Święty Brat Albert Chmielowski został nazwany przez młodego księdza Karola Wojtyłę w jego sztuce: „Bratem naszego Boga”. Dzisiaj rozumiemy to lepiej... A on sam napisał, że „Opatrzność, to jest wszystko widzący Bóg, pochylający się nad każdym człowiekiem”. A Święty Jan Paweł II po latach dopisze, że nigdy nie lubił słowa „tłum” w Ewangelii, bo Jezus dostrzegał każdego bez wyjątku człowieka i każdemu przychodził z pomocą. Uczmy się takiego spojrzenia od naszych świętych rodaków.

13 listopada 2019 r.
Maryjny testament „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”, zobowiązuje nas do posłuszeństwa wiary. A to posłuszeństwo Chrystusowi czyni nas prawdziwie wolnymi i tym bardziej ludzkimi na obraz i Boże podobieństwo. A kto oddala się od Niego, wchodzi w ciemność zła i śmierci.

12 listopada 2019 r.
Bardzo znamienny jest tytuł książki kard. Roberta Saraha „Dzień się nachylił, wieczór się zbliża”. I w tej książce można wyczytać bardzo ważne ostrzeżenie, że: „jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń jest płynny ateizm, który polega na rozmiękczaniu i zdradzie prawdy, a następnie wchodzi się w kompromisy”. A to dotyczy nie tylko parlamentarzystów, senatorów, ale wszystkich naszych wspólnot i naszych pojedynczych serc i sumień.

11 listopada 2019 r.
W tej godzinie naszej modlitwy, nie może zabraknąć słów Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że „Naród w którym zamyka się drzwi dla Chrystusa i pozbawia się go wymiarów religijnych, musi sobie zdawać sprawę z tego, że pozbawia się go najwyższej energii, którą jest wiara w zmartwychwstanie i w przyszłość”...

10 listopada 2019 r.
Dożyliśmy czasów, kiedy świat bardzo stara się, żebyśmy współuczestniczyli w kłamstwie, zwłaszcza odnoszącym się do natury ludzkiej. A wtedy cóż powiedzieć o zjednoczeniu Boskiej natury Syna Bożego z ludzką naturą z Maryi Dziewicy. Świat pragnie, żebyśmy zwątpili w Jego niepowtarzalność. A wtedy już bardzo blisko do zwątpienia w sens jakiejkolwiek prawdy, w sens walki o wolność, niepodległość, suwerenność i podmiotowość Ojczyzny.

8 listopada 2019 r.
W tym czasie, w dniach i miesiącach będziemy słyszeć o rocznicach dla nas pięknych i zobowiązujących, jak 100-lecie urodzin papieża Jana Pawła II, 14 lat od jego śmierci czy 38 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Historia nie jest tylko zapisem faktów. Może być siłą duchową, którą zdobywa się na kolanach, również tutaj – w Kaplicy czy na Błoniach Jasnogórskich. Ale jednocześnie historia może również płynąć wbrew prądowi sumień i zaprzeczyć duchowemu dziedzictwu. Dlatego stawiamy sobie pytanie: jaką kartę historii zapisuje nasze pokolenie, wyrosłe już po pielgrzymkach papieskich i po śmierci Wielkiego Prymasa?

7 listopada 2019 r.
Przygotowując się do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, warto zastanowić się nad słowami, które wypowiedział - też w listopadzie - w latach 70-tych: „Zbyt dużo w naszym życiu jest kłamstwa podobnego do towaru na półce, który musi być ciągle nowy; codziennie nowy. Potrzebujemy nowego języka, bo ten stary bardzo nas skołowacił i zbałamucił”. Matko Słowa Bożego, Matko Kościoła, módl się za nami!

6 listopada 2019 r.
W prefacji maryjnej odczytujemy prawdę, że tak jak Ewa straciła przez nieposłuszeństwo łaskę, tak Maryja odzyskała wszystko przez wiarę. Kiedy cieszymy się bliską beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspomnijmy jego rodziców i wspomnijmy również rodziców i matkę św. Jana Pawła II, która bez wątpienia oddała swoje życie, żeby mógł żyć jej syn. I dlatego już na progu Pierwszej Komunii Świętej patrzyła na niego z Domu Ojca. Wspomnijmy z wdzięczną pamięcią naszych rodziców.

4 listopada 2019 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Karol Boromeusz zasugerował malarzowi, żeby przedstawił śmierć w postaci anioła z kluczem w ręku, żeby nie straszył kościotrupem. Idąc za tą myślą postawmy bardzo ważne pytanie: Które drzwi się otworzą przed człowiekiem, którego wybory i życie wytrącają aniołowi śmierci klucz miłosierdzia? Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

30 października 2019 r.
Wchodząc codziennie na to Wzgórze potwierdzamy, że nasza modlitwa pulsuje naszym codziennym życiem. Przychodzimy tutaj „prawdziwi”, bo wobec wzroku Matki trudno się tłumaczyć z takich, czy innych naszych tajemnic. Ona uprzedzająco zna każdego i każdą z nas. Dlatego uczmy się Chrystusa z Maryją.

29 października 2019 r.
W ostatnich dniach października 1956 roku uwolniono Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Komańczy, ale nie pozwolono mu przyjechać na Jasną Górę i przez Jasną Górę do Warszawy. Miał zadanie wyznaczone: spacyfikować jak najszybciej ludzi w Warszawie.
A dzisiaj na progu beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego niektóre ugrupowania, programy chcą spacyfikować Kościół, żeby odebrać mu nauczycielski głos. Kto nas będzie uczył prawdy o Bogu, człowieku i sensu życia? Kiedy młodzież dzisiaj nie dyskutuje na temat religii i prawd wiary, ale po prostu wypisując się z religii, uważa religię jako coś przestarzałego i nie z tego świata. Rzeczywiście, wiara jest chodzącą więzią pomiędzy niebem a ziemią w pojedynczym sercu człowieka.

28 października 2019 r.
Wobec Maryi, którą za Janem Pawłem II nazywamy „Żywą Pamięcią Kościoła” należy wspomnieć, że 94 lata temu Ojciec Święty Pius XI powołał do istnienia naszą diecezję Częstochowską, jak również diecezję katowicką. Przypomnijmy, że było to po zwycięskich powstaniach śląskich. I jeszcze jedno przypomnienie. Pius XI to ten sam, który jako Nuncjusz apostolski nie wyjechał z Warszawy w sierpniu 1920 roku. To jest dowód zapisany w Sercu Maryi, że Kościół idzie z Narodem i kto dzisiaj chce wyeliminować Kościół z życia publicznego, niech zdaje sobie sprawę z tego, że walczy z Narodem.

27 października 2019 r.
Ostatnia niedziela października jest świętem poświęcenia własnego kościoła. Kościół katolicki weryfikuje się poprzez swoją maryjność. „Musimy być maryjni” - to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego – bo bez Maryi nie zrozumiemy, kim jest dla nas Jezus Chrystus!

26 października 2019 r.
Na drogach zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, przywołajmy jego bardzo aktualne słowa: „W Ojczyźnie naszej nie chciejmy zwycięstw, które rodzą się z nienawiści i pragnienia zniszczenia przeciwnika. Uczmy się zwyciężać przebaczeniem i miłością odpowiedzialną”.

25 października 2019 r.
Przywołajmy słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział na Jasnej Górze, w czerwcu 1983 roku do polskiej młodzieży: „Sami nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak jesteście piękni, gdy pozostajecie w zasięgu i blasku słowa Bożego i Eucharystii”. Nie szukajmy innych źródeł szczęścia i piękna.

24 października 2019 r.
Kiedy w dniu dzisiejszym mogliśmy wpatrywać się w twarze nowo wybranych posłów Rzeczypospolitej Polskiej, przychodzą na myśl słowa Cypriana Kamila Norwida: „Klaskaniem obrzękłe prawice wołają o czyny... Lud woła o czyny, bo bez walki wewnętrznej nie złączą się sumienia”.

23 października 2019 r.
Ostatnia niedziela potwierdziła nam żywotność słów Chrystusa i Jego Ewangelii. Usłyszeliśmy bowiem słowa jednego z ludzi: „Boga się nie boję i z ludźmi się nie liczę”. Wobec podobnych nawoływań, które przechodzą przez nasz świat i naszą Ojczyznę, chcemy powiedzieć za kard. Stefanem Wyszyńskim: „Non possumus!” Nie pozwolimy, ażeby zamknąć nam usta i wytrącić różaniec z rąk tylko dlatego, że jesteśmy grzeszni. Tak, jak nie pozwolimy, żeby obraz Matki Bożej profanować pod „każdym kolorem”... Dlatego prosimy, Matko Kościoła, módl się za nami!

22 października 2019 r.
Przed Obliczem Matki, połączmy dzisiaj dwie postaci naszych szczególnych przewodników na drogach wiary: Świętego Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Kardynał mówił: „Kocham Polskę bardziej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Święty Jan Paweł II na zakończenie pierwszej Pielgrzymki powiedział: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce. Pamiętajcie, że w geografii papieskiej modlitwy Polska zajmuje szczególne miejsce”. Ufamy, że ta modlitwa trwa! Nie zapominajmy dać swoją odpowiedź.

21 października 2019 r.
Nasza polska poetka, Anna Kamińska stawia pytanie, czy można całe życie człowieka zbudować na jednym słowie? Można. Tym słowem jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma, przebacza i nigdy nie ustaje. Ale czy taka miłość jest możliwa bez wiary w Boga, który jest Miłością?

20 października 2019 r.
W niedzielę misyjną w sposób szczególny wybrzmiewają słowa Ojca Świętego Franciszka „Ochrzczeni i posłani”. Wszyscy jesteśmy na tej drodze. Dlatego wdzięcznym sercem dzisiaj w tej wspólnocie ogarniamy Ojca Świętego Franciszka, który posyła nam Księdza Dziekana Ekscelencję Pio Vito Pinto z Roty Rzymskiej watykańskiej, aby umocnił nas na drogach naszych studiów i formacji rodzinnej. Bo przyszłość idzie przez rodzinę. Bez rodziny chrześcijańskiej prawdziwej, związanej z Bogiem nie ma przyszłości. Dlatego również wdzięcznym sercem ogarniamy decyzję Ojca Świętego o nominacji dwóch naszych kapłanów polskich, którzy towarzyszą Księdzu Dziekanowi, a mianowicie księży prałatów: Roberta Gołębiowskiego z diecezji radomskiej i ks. Tomasza Kubiczka z naszej archidiecezji, którzy na co dzień pracują w Rocie Rzymskiej. w Kościele. Prośmy przez Maryję Królową rodzin i Świętego Jana Pawła II Patrona rodzin o umocnienie na drogach naszych zawierzeń.

19 października 2019 r.
Ktoś, kto tak, jak błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko gotów jest oddać życie niż sprzeniewierzyć się własnemu sumieniu, na pewno budzi podziw, ale i nienawiść. Trudno wobec takiego człowieka przechodzić obojętnie. Tym bardziej trudno nam zrozumieć, że nawet po 35 latach od jego męczeńskiej śmierci nie rozróżniamy tych, którzy siejąc nienawiść, zabijają, a tych, którzy podziwiają i modlą się – przebaczają.

18 października 2019 r.
Dzisiaj w „Domu Matki Zawierzenia” potwierdzamy, że Maryja jest „poliglotką”... i z pewnością zna wszystkie języki dzisiaj wypowiadane i nie tylko te. Ale język serca i wiary każdego i każdej z nas. A potwierdza to również poprzez obecna tutaj młodzież, która z diecezji łomżyńskiej pielgrzymuje tutaj ze swoim biskupem. Bo kto by mówił o Zuzeli, jakiejś wiosce zagubionej na ziemi łomżyńskiej, gdyby nie Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, którego na progu jego beatyfikacji prosimy o to, aby wstawiał się za nami o głęboką wiarę i zawierzenie Bogu przez Maryję.

17 października 2019 r.
Święty Jan Paweł II przestrzegał nas, że zarówno demokracja, jak i wolność bez odniesienia do Chrystusa stają się jawnym lub ukrytym totalitaryzmem. Zastanówmy się, czy tego rodzaju przejawy nie są obecne dzisiaj na naszych ulicach? Czy jest na nich więcej prawdy o nas samych? Dlatego uwierzmy w sens modlitwy różańcowej i wyciągniętej ręki z różańcem Księdza Prałata Andrzeja Fryźlewicza przed papieskim oknem. Uwierzmy w moc modlitwy wspólnotowej w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. To jest nasze zjednoczenie z Bogiem i pomiędzy sobą na wzór Maryi. Ono jest naszym zwycięstwem.

15 października 2019 r.
Stawiamy sobie bardzo ważne pytanie: dlaczego zarówno Święty Jan Paweł II jak i kard. Stefan Wyszyński byli ludźmi spełnionej nadziei? Bo szli drogą „przez Maryję do Jezusa”, jako Matkę niezawodnej nadziei. Trzymajmy się tej drogi, pomimo różnych pobocznych świateł, które nam się proponuje...

14 października 2019 r.
Gdzie tkwi siła przepowiadania i wychowawczej roli Maryi? Słyszymy tutaj bardzo często: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie!” Ona nie zatrzymuje prawdy o Sobie i o swoim Synu. Ona nas ku Niemu prowadzi. I niech takie będzie zawsze świadectwo nauczycieli, którzy nie tylko przekazują prawdę, ale stają się jej świadkami.

13 października 2019 r.
Macierzyńska troska i miłość Maryi, wskazuje nam dzisiaj na trzy znaki ocalenia. Ten przestrzelony pas z papieskiej sutanny, który jest po lewej stronie ołtarza maryjnego. Wzrokiem duchowym kierujemy się również w stronę Krakowskich Łagiewnik i zakrwawionej sutanny w sanktuarium. I biegniemy myślą i duchem do Fatimy, gdzie śmiercionośna, przeznaczona do śmierci Jana Pawła II kula spoczywa dzisiaj w koronie maryjnego ukoronowania. W czasie ostatniej posługi w Szczecinie razem z księżmi, mogłem odkrywać następujący napis na ścianach świątyni, który dzisiaj razem z wami staje się modlitwą: „Maryjo, ocal miłość! Ocal nasze życie!”.

4 października 2019 r.
Zatrzymując się tutaj w „Domu Matki” stawiamy sobie pytanie, czego możemy się uczyć od Niej? Że nie ma plagiatu świętości, nie ma plagiatu osobowości. Każdy z nas jest niepowtarzalny w oczach Boga i dlatego powraca bardzo ważne ostrzeżenie. Jaka jest główna przeszkoda ewangelizacji współczesnego nam świata i Polski? Brak wiary chrześcijan w to, czym mogą być z pomocą łaski Boga... Matko łaski Bożej, módl się za nami!

3 października 2019 r.
Z wdzięcznością przyjęliśmy dzisiaj decyzję Ojca Świętego Franciszka o dekrecie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy Bogu za ten kolejny dar w przeciągu ostatnich czterdziestu lat znaku kapłańskiej służby. I pragnę zwrócić uwagę, że Pan Bóg chce nam coś powiedzieć, że w procesach beatyfikacyjnych najpierw była czarna sutanna Księdza Jerzego. Następnie, biała sutanna Ojca Świętego z tym przestrzelonym pasem, który znajduje się tutaj, jako wotum w kaplicy. A teraz będziemy świadkami kolejnego znaku kardynalskiej sutanny Prymasa. Módlmy się, żeby Polska zawsze miała świętych i wiernych do końca kapłanów.

1 października 2019 r.
W ubiegłym roku na progu Jasnej Góry na szczycie witały nas słowa papieża Jana Pawła II: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Dzisiaj potwierdzamy tę prawdę. Wchodzimy tutaj na to wzgórze, żeby pozostać wolnym od zła i kłamstwa. A jednocześnie w tym roku odczytujmy dobrze te słowa, że „tutaj bije serce Narodu w Sercu Matki”. Pilnujmy tych ścieżek, podobnie jak katechezy w szkołach. Ona nie jest przymusem i przemocą religijną, ale jest zobowiązaniem idącym od momentu naszego Chrztu i wpisania nas w życie samego Boga.

Dzisiaj na to Jasnogórskie wzgórze podprowadziła nas w całym Kościele Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Doktor Kościoła. Odkryła, że Kościół ma serce i spełnia się poprzez miłość. A to oznacza, że jest misterium wiary, a nie tylko biurokratycznym organizacją podporządkowaną układom ziemskim.

2019-02-17 17:14

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Abp W. Depo w sprawie próby zniszczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze

BOŻENA SZTAJNER

Więcej ...

Czy moje wybory zawsze są przemodlone?

2023-01-05 11:34

Karol Porwich/Niedziela

Rozważania do Ewangelii Mk 5, 1-20.

Więcej ...

Wartościowe ferie z Salezem

2023-01-31 17:45
Salezjańskie półkolonie to wartościowy i radosny czas

Archiwum Oratorium Arka

Salezjańskie półkolonie to wartościowy i radosny czas

Dziś wspomnienie św. Jana Bosco, który gromadził wokół siebie setki młodych ludzi i pomagał im zbliżyć się do Boga. Jego charyzmat pielęgnują dalej księża salezjanie. We Wrocławiu przygotowali ciekawą propozycję na czas zbliżających się ferii.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Wiara to pewność bliskości Boga

Wiara

Wiara to pewność bliskości Boga

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...