Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Abp Dzięga powołał urząd opiniujący kwestie bioetyczne m.in. in vitro

ARCHIWUM KOŚCIOŁA NAD ODRĄ I BAŁTYKIEM

Penitencjarię Archidiecezjalną w Szczecinie, czyli autonomiczny urząd opiniujący „trudne współczesne kwestie etyczno-moralne”, powołał metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Tworzyć go będzie zespół ekspertów. Dekret w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej archidiecezji. Abp Dzięga powołał Penitencjarię Archidiecezjalną, biorąc pod uwagę „potrzeby powierzonego mi Ludu Bożego w zakresie nieustannego formowania ludzkich sumień, mając też na uwadze trwającą aktualnie dyskusję na tematy bioetyczne, w tym problematykę etyczno-moralnej oceny indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych wiernych za publicznie wygłaszane opinie a także podejmowane publicznie decyzje dotyczące promowania oraz rozszerzania możliwości stosowania naruszających porządek natury oraz godność osoby ludzkiej procedur in vitro, uwzględniając także inne, trudne współczesne kwestie etyczno-moralne”.

Metropolita szczecińsko-kamieński powołał urząd na mocy kanonu 145 §2 oraz kanonu 148 Kodeksu prawa kanonicznego.

Jak czytamy w dekrecie, do zadań Penitencjarii należeć będzie przede wszystkim:

Reklama

– analiza teologiczno-etyczna nowych zagadnień z zakresu spowiednictwa, teologii moralnej i kwestii bioetycznych, włącznie z udzielaniem odpowiedzi o charakterze konsultacyjnym

– formacja spowiedników na terenie archidiecezji w zakresie tzw. tematów trudnych, nowych, bioetycznych

– koordynacja posługi penitencjarzy kapitulnych i sanktuaryjnych na terenie archidiecezji

Reklama

– pomoc spowiednikom w rozstrzyganiu trudnych kazusów, z zachowaniem odpowiedniej tajności poszczególnych sytuacji

– konsultacje z katechetami w zakresie formacji sumień młodego pokolenia

– organizowanie formacji permanentnej spowiedników, konferencji naukowych oraz podejmowanie tych zagadnień w ramach przepowiadania liturgicznego

– rozpoznawanie i rozstrzyganie przedstawionych przez duszpasterzy bądź też przez samych wiernych sytuacji, w których publiczne wypowiedzi, decyzje lub w inny sposób prezentowana postawa zewnętrzna wiernego, świadomie niezgodna z nauką Kościoła katolickiego powinny skutkować powstrzymaniem się tegoż wiernego od przystępowania do Komunii św., wraz z określeniem warunków powrotu do pełnego życia sakramentalnego

– inne, ważne kwestie z zakresu sakramentu pokuty i pojednania

Penitencjarię Archidiecezjalną tworzyć będzie zespół kapłanów – ekspertów z zakresu teologii pastoralnej, teologii moralnej, teologii duchowości, bioetyki i prawa kanonicznego.

Na czele zespołu ekspertów stać będzie penitencjarz archidiecezjalny, wyposażony na forum wewnętrznym we wszystkie uprawnienia jurysdykcyjne, zwyczajnie przynależne biskupowi diecezjalnemu, zaś na forum zewnętrznym równy w kompetencjach wikariuszowi biskupiemu w sprawach określonych dekretem. Będzie on podlegał bezpośrednio metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu.

„W skład Zespołu wchodzą Konsultorzy, według swoich kompetencji i specjalności akademickich, w liczbie od 3 do 7. Odrębny Zespół stanowią w Penitencjarii Księża Penitencjarze kapitulni i sanktuaryjni, działający zawsze z zachowaniem klauzuli forum wewnętrznego” – informuje w dekrecie abp Dzięga.

Funkcje w Penitencjarii będą powierzane na okres 3-letnich kadencji, z możliwością ponawiania na kolejne kadencje. Pierwsza, rozpoczynająca się obecnie kadencja, będzie trwać od momentu ogłoszenia niniejszego Dekretu do końca lutego 2016 r. Penitencjarzem archidiecezjalnym na pierwszą kadencję został ks. dr hab. Andrzej Offmański.

2013-03-04 08:15

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Norwegia: uchwalone prawo krzywdzi dzieci

2020-05-28 16:50

ANSA/Vatican News

To decyzja, która depcze prawa dzieci, podjęta bez szerokiej i pogłębionej dyskusji na temat tak ważny etycznie jak ten dotyczący życia i śmierci. To słowa z dokumentu opracowanego przez ekspertów diecezji Oslo, a odnoszące się do uchwalonego przez norweski parlament (89 głosów „za”, 80 „przeciw) w miniony wtorek, 26 maja, kontrowersyjnego prawa. Udostępnia ono samotnym kobietom zapłodnienie in vitro, zezwala na testy prenatalne, które umożliwiają eliminację dzieci chorych lub o niechcianej płci, a także uprawniają kobiety do przekazywania komórek jajowych.

Więcej ...

Nowy respirator dla WSK

2020-05-28 11:31

Fot. Grzegorz Kryszczuk

Wojskowy Szpital Kliniczny przy ul. Weigla we Wrocławiu otrzymał nowy respirator transportowy. To kolejny ze 100 tego typu urządzeń zamówionych przez Caritas Polska dla szpitali w całym kraju.

Więcej ...

Caritas ciągle pomaga

2020-05-29 09:34

xap

Choć wokół nas panuje pandemia to jednak Caritas nie zapomina o swoich podopiecznych. I nie dotyczy to tylko bardzo energicznie działającej Caritas diecezjalnej, ale także Parafialnych Zespołów Caritas.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

USA: urzędnicy zezwalają na otwarcie kościołów, ale...

Kościół

USA: urzędnicy zezwalają na otwarcie kościołów, ale...

Mama, która przebaczyła

Kościół

Mama, która przebaczyła

Niestrudzony pasterz narodu

Niedziela w Warszawie

Niestrudzony pasterz narodu

Święty nie rodzi się po śmierci

Wiara

Święty nie rodzi się po śmierci

Miliony od Trzaskowskiego dla byłej agentki

Wiadomości

Miliony od Trzaskowskiego dla byłej agentki

USA: szczepionka na koronawirusa ma być dobrowolna

Zdrowie

USA: szczepionka na koronawirusa ma być dobrowolna

Meksyk: ksiądz w czasie Mszy  św.  odebrał telefon od...

Kościół

Meksyk: ksiądz w czasie Mszy św. odebrał telefon od...

Polka zażyła pigułki aborcyjne i urodziła ciężko...

Wiadomości

Polka zażyła pigułki aborcyjne i urodziła ciężko...

22 maja: wspomnienie św. Rity – patronki trudnych spraw

Święci i błogosławieni

22 maja: wspomnienie św. Rity – patronki trudnych spraw