Reklama

Z wizytą w parafii

Odpowiedzialni za Kościół

Niedziela płocka 48/2005

4 października bp Stanisław Wielgus wizytował parafię pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czernicach Borowych. Parafia powstała w 1398 r. Murowany, późnogotycki kościół, zbudowany został w I poł. XVI w. przy udziale rodziny Czernickich. W kościele, w ołtarzu głównym, znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie tzw. Śnieżnej (określanym tak od wizerunku „Madonna della neve” w Rzymie), nazywany obrazem Matki Bożej Czernickiej. Ikona, po renowacji w 2000 r., została poświęcona przez bp. Romana Marcinkowskiego w czasie poprzedniej wizytacji kanonicznej.

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czernicach Borowych

Patron parafii: św. Stanisław BM

Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. św. Achacjusza i Towarzyszy Męczenników
Dekanat: przasnyski
Miejscowości: Chojnowo, Chojnówka, Chrostowo, Czernice Borowe, Dzielin, Jabłonowo, Kownaty, Kuskowo, Miłoszewiec, Nowe Czernice, Zalesie, Zembrzus, Żebry
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Bednarski
Katecheci: Beata Gregorczyk, Anna Rekosz
Organista: Andrzej Daniszewski
Zakrystian: Adam Jakubiak
W parafii działają: Akcja Katolicka i rada duszpasterska, rada gospodarcza, asysta procesyjna, koła Żywego Różańca, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Caritas parafialna, ministranci
Współpracuje z parafią: Ochotnicza Straż Pożarna
Msze św. w niedzielę: 10.00, 12.00, 15.00

Charakterystyka parafii

Parafia jest typowo rolnicza. Należy do niej 13 wiosek, w których mieszka ponad 1400 wiernych, wszyscy wyznania rzymskokatolickiego. Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej oraz gimnazjum. Uczniowie odnoszą sukcesy: „W 2003 r. jedna z uczennic zajęła II miejsce w IV Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla szkół gimnazjalnych, natomiast w 2005 r. uczennica kl. II Gimnazjum zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym »Krąg«, zorganizowanym przez UKSW” - mówił ks. kan. Stanisław Bednarski, który jest tu proboszczem od 1997 r.
Od 12 kwietnia 2001 r. parafia ma też nadzwyczajnego szafarza Eucharystii - posługę tę pełni Jan Pikus. Wszyscy parafianie przyjmują kapłana podczas wizyty duszpasterskiej. We Mszy św. uczestniczy 30% zobowiązanych. Parafianie czynnie włączają się w Liturgię, w czym od 7 lat pomaga im coniedzielny biuletyn „Dzień Pański”, rozprowadzany w nakładzie 160 egz.

Osiągnięcia duszpasterskie

Reklama

Jak mówił Ksiądz Proboszcz w swoim wizytacyjnym sprawozdaniu, parafianie gorliwie i licznie uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, duża grupa korzysta też ze spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca. Wiernych gromadzą także okresowe nabożeństwa: godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w I piątek miesiąca, Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w I sobotę, procesja eucharystyczna w I niedzielę, Koronka do Miłosierdzia Bożego w I czwartek i III niedzielę miesiąca, Różaniec w II niedzielę. Do udanych akcji duszpasterskich Ksiądz Proboszcz zaliczył wiejską Drogę Krzyżową, odprawianą w Wielką Środę, adorację przy grobie Pańskim, czterdziestogodzinne nabożeństwo, zakończone licznym udziałem we Mszy św., poświęcenie pól we wszystkich wioskach i dożynki parafialne. W Roku Różańca 40 młodych rodzin w czasie kolędy zobowiązało się do odmawiania różańca przez cały rok.
W ciągu ostatnich 5 lat w parafii profesorowie i klerycy WSD prowadzili akcje powołaniowe, zaś Księża Kombonianie - animację misyjną. Organizowano także pielgrzymki do Częstochowy, Lichenia, Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Obór. Dzieci i młodzież uczestniczyły w pielgrzymce do Rostkowa, a w tym roku grupa dzieci wraz z opiekunami wzięła udział w III Diecezjalnym Kongresie Misyjnym w Rypinie.
Choć parafia nie jest wspólnotą dużą, to jednak wierni aktywnie działają w grupach parafialnych. Ich przedstawiciele prezentowali swoje osiągnięcia podczas spotkania z Księdzem Biskupem. Ministrantów, mówiących o sobie, że są rycerzami ołtarza, jest 40. Starsi mieszkańcy wspólnoty swoją aktywność okazują podczas działań w innych grupach. Jedną z nich jest Akcja Katolicka i rada duszpasterska. Akcja liczy 20 członków, z których 12 jest zaangażowanych w życie Kościoła i parafii, ponadto organizują pielgrzymki, a z pieniędzy pozostałych po ich rozliczeniu fundują pamiątki do kościoła.
Jak w każdej parafii także w Czernicach strażacy z OSP nie szczędzą swego czasu ani chęci w działaniach na rzecz Kościoła, parafii i lokalnego środowiska. 27 druhów w razie potrzeby zawsze jest gotowych służyć pomocą ludziom, gdy zagrożone jest ich życie. „Wykonujemy dekoracje w Kościele na dużych wysokościach. Druhowie ze sztandarem biorą udział w procesjach. Ksiądz Kanonik w dniu patronalnym strażaków sprawuje Eucharystię za druhów i ich rodziny, oraz za zmarłych” - mówił przedstawiciel OSP.
Parafianka przedstawiająca parafialny zespół Caritas mówiła o grupie jako darze dla Ojca Świętego. Zespół składa się z trzech osób, które uczestniczą w spotkaniach szkoleniowych w Ciechanowie i są uczestnikami rekolekcji w Popowie. Co roku z ramienia Caritas dzieci wysyłane są na kolonie, zaś dla osób potrzebujących organizowana jest zbiórka pieniężna.
W parafii działa także asysta procesyjna, która uświetnia procesje w święta kościelne oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i podczas odpustów parafialnych - na św. Achacjusza i św. Łukasza. Procesje ubogacają sztandary: rolników, strażaków i kombatantów.
Czynnie w życie religijne parafii angażują się 4 koła Żywego Różańca. Koło w Czernicach Borowych istnieje od 20 lat. Z okazji 20. rocznicy jego istnienia członkinie jako wotum wdzięczności ufundowały ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i bursztynowy różaniec. Koło Czernice Nowe istnieje od 50 lat. Liczy 20 osób, w tym 3 mężczyzn. Koło ze wsi Zembrzus istnieje od ponad 60 lat. Najmłodsze koło, z miejscowości Żebry, istnieje od 1989 r. Do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej należy 200 osób, w tym wszystkie członkinie kół Żywego Różańca.
W parafii działa również rada gospodarcza, która w ścisłej współpracy z Księdzem Proboszczem dokonała wielu prac, zaś przy budowie nowej plebanii stworzyła komitet budowy, który spotkał się 33 razy, by podejmować kolejne zadania i na bieżąco oceniać stopień zaawansowania prac.

Dokonania materialne

O gospodarności proboszcza i ofiarności parafian świadczą dzieła materialne. W roku 2002 postawiono figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa jako dar wdzięczności za peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego (w 1996 r. w parafii i w latach 2001-02 w rodzinach). Do kościoła zakupiono szaty liturgiczne i 10 nowych krzeseł do prezbiterium.
Najbardziej widoczną inwestycją była jednak trwająca 5 lat budowa nowej plebanii. W latach 2000-04 trwały prace wykończeniowe. Ksiądz Proboszcz zamieszkał w niej od kwietnia 2004 r., a poświęcona została przez bp. Romana Marcinkowskiego 21 czerwca. Wokół wykonano 100 m ogrodzenia, które zabezpieczono przed korozją, a w tym roku pomalowano je. Ogrodzenie z metalowych przęseł, wykonanych nieodpłatnie przez jednego z parafian, wspiera się na solidnych kamiennych fundamentach. Oczyszczono i pomalowano drzwi boczne kościoła; rozebrano budynki gospodarcze i starą plebanię, i uporządkowano po nich plac. W planach jest dokończenie ogrodzenia placu przy nowej plebanii i zagospodarowanie go.
Parafianie są również wrażliwi na potrzeby innych. Od wielu lat parafia jest w czołówce ofiarodawców na potrzeby WSD w Płocku. Mieszkańcy parafii włączyli się również w pomoc dla mieszkańców gminy Turośl (woj. podlaskie), którzy w 2000 r. zostali dotknięci klęską suszy i przymrozków.

Przebieg wizytacji

Wizytację kanoniczną Ksiądz Biskup rozpoczął najpierw od spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami obydwu działających na terenie parafii szkół, a także z władzami gminy. Dziękując dzieciom za piękne powitanie, Biskup Stanisław powiedział:
„Macie bardzo zdolne, mądre i piękne dzieci, i takąż młodzież. Szkoła jest czymś niezwykle ważnym w życiu każdego człowieka i każdy z dorosłych chętnie wraca do tych lat, kiedy chodził do szkoły. W naszych czasach szkoła, uczenie się, jest szczególnie ważne, bo są to czasy niełatwe. Żyjemy w rodzinie narodów, które są bardzo wykształcone, wyszkolone, które dysponują wieloma umiejętnościami. By sprostać innym, by nie pozostać w tyle, trzeba się dużo uczyć”. Wizytę w szkole zakończyło spotkanie w bardziej kameralnym gronie z nauczycielami szkół oraz władzami gminy.
O godz. 14.00 w kościele odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych, którzy złożyli sprawozdanie ze swej działalności. Dziękując im za wielkie dzieło, jakim jest praca na rzecz wszystkich członków wspólnoty parafialnej, Biskup Stanisław mówił: „Ogromnie się cieszę, że u was jest tak dużo ludzi, którzy się poczuwają do odpowiedzialności za Kościół, a myślę, że to również jest zasługa waszego Proboszcza”.
Godzinę później Biskup Stanisław wraz z kapłanami udał się na pobliski cmentarz parafialny, gdzie wraz z wiernymi modlił się w intencji zmarłych parafian i ich bliskich. Zwieńczeniem wizytacji w czernickiej wspólnocie była Msza św. ingresowa, połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania. W homilii Ksiądz Biskup powiedział: „Grupa waszej młodzieży jest skarbem tej ziemi, chociaż być może jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Są w tej chwili bowiem na rozdrożu: przed nimi cały świat, mają wiele marzeń, planów, które chcieliby w życiu zrealizować. I mogą to zrobić, mają prawo do marzeń, do szczęścia. Ale pamiętajcie, wszystko, co wielkie, co wspaniałe, kosztuje! To wszystko trzeba okupić pracą, ciężką pracą nad sobą, nad swoim intelektem, umysłem”.

Wybrane dla Ciebie

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Niedziela Ogólnopolska 37/2003

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

KSM parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

Więcej ...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Adobe.Stock.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Więcej ...

Polacy z brązowym medalem

2021-09-19 19:24
PAP

PAP

PAP

Polscy siatkarze pokonali w katowickim Spodku Serbów 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) i zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po raz drugi z rzędu stanęli na najniższym stopniu podium w czempionacie Starego Kontynentu.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus wciąż aktualny

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Polska

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę