Reklama

„Dzieci wszystkich kontynentów chwalcie imię Pana…”

Niedziela zamojsko-lubaczowska 48/2005

Od 14 do 16 października 2005 r. w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach odbyły się 3-dniowe rekolekcje dla najmłodszych w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W spotkaniu uczestniczyło trzydzieścioro uczniów ze Szkół Podstawowych nr 2, nr 7 z Zamościa i z Kalinowic skupionych w ogniskach misyjnych, pod opieką swoich katechetek. Duchową opiekę sprawował ks. Jarosław Ziarkiewicz - diecezjalny duszpasterz do spraw misji. Pomocą służyły dwie animatorki z Gimnazjum nr 2 w Zamościu.
Jezus Chrystus Eucharystyczny, największy Misjonarz, wciąż wzywa swoich uczniów małych i dużych do realizowania Jego polecenia: „W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy” (Łk 24, 47). Z odwagą i dynamizmem misyjny nakaz Pana realizuje Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci założone przez francuskiego biskupa Karola Forbin de Janson w 1854 r., a obecne w Polsce od 1858 r. Na 160. rocznicę powstania tego dzieła Jan Paweł II skierował przesłanie do dzieci całego świata, w którym napisał: „Drodzy chłopcy i dziewczęta, mali misjonarze, wiem, jak pilnie i wielkodusznie wypełniacie to apostolskie zadanie. Na różne sposoby staracie się pomóc dzieciom przedwcześnie zmuszanym do pracy oraz zaradzić ubóstwu biednych; jesteście solidarni z dziećmi żyjącymi w lęku i dramatycznej sytuacji, które cierpią wskutek wojen prowadzonych przez dorosłych i często stają się ofiarami przemocy wojennej; modlicie się każdego dnia, aby dar wiary, który wy otrzymaliście, stał się udziałem także milionów waszych małych przyjaciół, którzy jeszcze nie znają Jezusa”. Szczególną zachętą dla katechetek - organizatorek misyjnych rekolekcji dla dzieci były słowa Ojca Świętego zawarte we wspomnianym przesłaniu: „Z całego serca ufam, że wasi duszpasterze - biskupi i kapłani, jak również wasi katecheci i animatorzy, wasi rodzice i nauczyciele wezmą sobie do serca Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Od samego początku swego istnienia przynosiło ono owoce misyjnego heroizmu i zapisało przepiękne karty w historii Kościoła”.
Najważniejszym punktem każdego dnia podczas naszych dni skupienia było uroczyste celebrowanie Eucharystii z zaangażowaniem uczniów do pełnienia posług liturgicznych. Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu umożliwiła dzieciom bliższe przebywanie z Jezusem i wypowiedzenie przed Bogiem swego uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby w gronie uczestników. Indywidualna i wspólnotowa modlitwa była ukazywaniem wartości modlitwy za innych, za tych, którzy jej najbardziej potrzebują oraz włączenie się w tradycję Kościoła poprzez codzienne odmawianie Różańca w październiku. W każdym dniu naszych rekolekcji podkreślane było również wspólne poszukiwanie sposobów pomocy misjom oraz pogłębianie wiedzy o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Odbywało się to poprzez miniwykład, pracę w grupach, przygotowanie plakatów misyjnych, prezentację i konkurs. Innym ważnym momentem naszych rekolekcji było zapoznanie uczestników z historią życia bł. Stanisława Kostki Starowiejskiego poprzez analizę wystawy o Błogosławionym, wyjście na cmentarz, wspólną refleksję i modlitwę oraz zapalenie znicza na jego grobie. Włączenie się w obchody Dnia Papieskiego miało miejsce przez modlitwy z rozważaniami słów Ojca Świętego zachęcających dzieci do modlitwy i wyrzeczeń w intencji misji, a także przez obejrzenie filmu o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Podczas naszych rekolekcji zostało przybliżone dzieciom Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi poprzez świadectwo misjonarki, obejrzenie wystawy misyjnej i gablot o działalności sióstr, a także przez przyglądanie się ich życiu. Tworzeniu radosnej atmosfery wspólnoty dzieci Bożych i pomocników misyjnych sprzyjały: praca w grupach mieszanych, zmywanie naczyń, nakrywanie do stołu, przygotowywanie niektórych posiłków, pogodne wieczory, śpiew, scenki, zabawy, spacery po parku, wzajemna integracja uczniów z różnych ognisk misyjnych. Wspólne posiłki przygotowane z darów przywiezionych przez dzieci kształtowały postawę szacunku do pożywienia i wdzięczności Panu Bogu i rodzicom za życie i środki do życia.
Na zakończenie rekolekcji została przeprowadzona ankieta, w której uczestnicy wyrazili swoje opinie. Na pytanie: „Co szczególnego podobało mi się podczas tych dni skupienia?” najczęściej padały odpowiedzi: „bardzo dobra organizacja, było dużo śpiewania, pogodne wieczory, pięknie przygotowana liturgia Mszy św., wspólna modlitwa, codzienna Msza św., spacery, zwiedzanie…”. Na pytanie: „Czy chciałbyś, aby organizować podobne wyjazdy i dlaczego?” wszystkie odpowiedzi były na „tak”, ponieważ jest to dla dzieci radość, lepsze poznanie Boga i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieci zawierają przyjaźnie, uczą się być czułymi na potrzeby innych. Kolejne pytanie dotyczyło najważniejszego postanowienia rekolekcyjnego. Najczęściej padały odpowiedzi: „szczera i głęboka modlitwa, więcej modlitwy za dzieci z krajów misyjnych, drobne wyrzeczenia, będę częściej się modliła i nie opuszczała Mszy św., postaram się nie odrzucać nikogo…”.
Na niedzielnej Eucharystii uczestnicy rekolekcji - dzieci, organizatorzy: Alicja Jurczyszyn, Halina Zielonka, s. Bernarda Misiewicz oraz rodzice dziękowali Bogu za udane rekolekcje.
Niech słowa Jana Pawła II będą zachętą na przyszłość dla kapłanów, katechetów, rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży do włączenia się sercem gorliwym w podobne misyjne dzieła: „Jakże nie wspomnieć małej Tereski z Lisieux, która mając 7 lat, 12 maja 1882 r. zapisała się do Dzieła Misyjnego Dzieci, a już w wieku 14 lat postanowiła oddać się Jezusowi dla zbawienia świata. To duchowe owocowanie nie wyczerpało się i dziś. Módlmy się, aby coraz więcej dzieci poświęciło Ewangelii nie tylko pewien okres, lecz całe swoje życie. Prośmy również Boga, aby wszędzie upowszechniała się dobroczynna działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci”.

Wybrane dla Ciebie

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

2021-09-17 16:36

Karol Porwich /Niedziela

– Krzyż mówi nam o miłości, która jest darem dla nas – powiedział abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Chorych i Niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile.

Więcej ...

Dożynki Prezydenckie 2021

2021-09-19 17:04

prezydent.pl

Więcej ...

”Cieszę się, że jest tutaj miejsce, gdzie mieszka Bóg” - "Sacramentum dedicationis" w Pruszowicach

2021-09-19 20:42
Obrzęd namaszczenia ołtarzem krzyżmem świętym

ks. Łukasz Romańczuk

Obrzęd namaszczenia ołtarzem krzyżmem świętym

Uroczystościom dedykacji kościoła filialnego pw. św. Jana Pawła II przewodniczył ks. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Świątynia była budowana kilkanaście lat, a nad budową czuwał proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu - Pawłowicach - ks.kan. Michał Machał.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus wciąż aktualny

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Polska

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę