Reklama

Temat tygodnia

Via sacra Częstochowy?

Odwiedził mnie niedawno jeden z mieszkańców III Alei Naj.więtszej Maryi Panny i wyraził swoj. ogromn. obawę o tę Aleję, w której będzie teraz prawdopodobnie całkowity zakaz ruchu samochodowego, a wszystko to, jak się tłumaczy, w trosce o pielgrzymów i turystów, którzy tak licznie, zwłaszcza w okresie letnim tu przybywaj.. Chodniki i jezdnie zostały wyłożone brukiem i granitem, zapewne rozrosn. się kawiarniane ogródki. Tymczasem utrudnione życie będ. mieli na pewno mieszkańcy i mieszcz.ce się przy III Alei instytucje, do których nie będzie można dojechać. Dodatkowo z ulic bocznych (np. Szymanowskiego, Jasnogórskiej) uczyniono niemal trasy szybkiego ruchu. Ponadto granitowa kostka nie wydaje się dobrym wyborem - niewygodnie będzie się po niej szło utrudzonym pielgrzymom, a i spacerowiczom, zwłaszcza paniom. Swobodne poruszanie pielgrzymom i turystom utrudniaj. również szalej.cy rowerzy.ci, a nie mówi.c już o motocyklistach, którzy wieczorem 1 sierpnia, w czasie koncertu charytatywnego TVP 1 w sposób niebezpieczny mknęli pomiędzy uciekaj.cymi spacerowiczami. Niemal doszło do tragedii, gdy motocyklista przejechał tuż obok małego dziecka. Należy mieć nadzieję, że harlejowcy nie zagoszcz. na stałe w III Alei. Napawa niepokojem również fakt bierno.ci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym policji, której przedstawiciel w tym konkretnym przypadku, na wskazany przez przechodniów problem odpowiedział z obojętno.ci., że wła.nie skończył dyżur.
Mówili.my o naszej III Alei „via sacra”. .p. bp Stefan Bareła walczył o dobre doj.cie do Sanktuarium z komunistycznymi władzami miasta, przypłacaj.c tę walkę praktycznie swoim życiem. Czy dzisiaj III Aleja - ten robi.cy wspaniałe wrażenie deptak - będzie „via sacra”, któr. spokojnie będzie można doj.ć na Jasn. Górę? Zauważa się tam już dzisiaj wiele parasoli z reklam. piwa. Czy takich reklam potrzeba pod.żaj.cym na Jasn. Górę pielgrzymom? Czy to pomoże im w modlitewnej refleksji? Nie mówi.c już o dużej ilo.ci samochodów (wcale nie dostawczych!) zaparkowanych przed sklepami i ogródkami piwnymi. Zwracam wagę na nazwę Alei - Naj.więtszej Maryi Panny. Przypatrzmy się więc również jej wystrojowi, żeby nie uczynić z niej swoistego hyde parku, ale by była to ulica godna swojej nazwy i celu, do którego wiedzie. Kiedy. na rogu tej Alei, bliżej parków, mie.ciła się księgarnia. My.lę, że i dzisiaj byłoby to ze wszech miar wskazane, zwłaszcza, gdyby była w niej także ksi.żka i prasa katolicka. Brak też w tej czę.ci miasta sklepów z pami.tkami religijnymi, regionalnymi i typowo polskimi (jest tylko CEPELIA), bo przecież go.cimy wielu turystów spoza naszego kraju.
Nie daję odpowiedzi na problem, ale chciałbym, by przy tych poważnych przekształceniach III Alei, uwzględniony został głos mieszkańców Częstochowy, zwłaszcza tej okolicy.
Nasuwa się też kolejne pytanie, co robi się u nas dla tych spo.ród pielgrzymów, którzy podjęli trud zwi.zany z przybyciem na Jasn. Górę i chcieliby pozostać w Częstochowie nieco dłużej. Zauważmy, jak wspaniale rozwi.zuj. ten problem inne kraje, a nawet inne polskie sanktuaria, m.in. Kalwaria Zebrzydowska. Tam pielgrzymi maj. możliwo.ć odprawienia dodatkowego nabożeństwa, zatrzymania się w samotno.ci na krótk. modlitwę i refleksję w kaplicach czy innych obiektach kultu religijnego. Może trzeba co. zaproponować, pomy.leć o terenie dla takich nowych inwestycji i zaapelować o sponsorów, ale też wł.czyć miasto w organizację takich przedsięwzięć... Nie chodzi tu bynajmniej o szukanie jakich. atrakcji zewnętrznych, bo jeżeli kto. jedzie do miejsca pielgrzymkowego, to nie proponuje się mu niewybrednych rozrywek. Jeżeli jednak chcemy, by nasze miasto zasłynęło przyjaĄni. i serdeczno.ci. dla przybysza p.tnika, to musimy zadbać o stworzenie odpowiedniej, o charakterze religijno-kulturalnym, infrastruktury. To wymaga troski, zaangażowania i pieniędzy. Kiedy. byli sponsorzy tacy jak Zebrzydowski - budowniczy Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzisiaj takich osób jest niewiele, a może nawet w ogóle nie ma. Cały ciężar odpowiedzialno.ci za miasto dĄwigaj. władze lokalne. Musz. one więc być niezwykle otwarte na wszelkie głosy podpowiedzi i krytyki, by nasz wspólny cel był osi.gnięty jak najlepiej.
Wracaj.c jeszcze do III Alei - czy rzeczywi.cie zostało wszystko dokładnie przemy.lane i przystosowane? Borykamy się dzi. z wieloma trudno.ciami w ruchu drogowym w tym miejscu i trzeba te sprawy załatwić m.drze, z udziałem fachowców, ale i pieszych, i kierowców, i mieszkańców tej czę.ci miasta.
Mówię o tym z życzliwo.ci i troski o miasto, bo wszyscy chcemy w nim żyć i pracować w spokoju i stworzyć pielgrzymom jak najkorzystniejsze warunki dojazdu i pobytu w naszym mie.cie. Częstochowa musi pozostać miastem o swojej dobrej tradycji, miastem, które ma swojego honorowego obywatela - Jana Pawła II. Nie można desakralizować Alei Naj.więtszej Maryi Panny, ale trzeba j. umacniać w jej wielkiej historii i przeznaczeniu. Przy niej znajduje się zabytkowy ko.ciółek Imienia Naj.więtszej Maryi Panny, i budynek kurialny, i zgromadzenie oraz szkoła Sióstr Zmartwychwstanek, i Liceum Sienkiewicza, i Miejska Galeria Sztuki, ale czy będzie do nich możliwy dojazd i ich dobre funkcjonowanie - o to apeluję więc także do ojców naszego miasta.

Wybrane dla Ciebie

Papież Franciszek: aborcja jest zbrodnią

2022-11-28 17:27

Grzegorz Gałązka

Aborcja jest zbrodnią; czy słuszne jest wynajęcie płatnego zabójcy, by rozwiązać problem? - oświadczył papież Franciszek w wywiadzie dla pisma "America", wydawanego przez jezuitów w USA. Dodał też, że Kościół nie może czynić z aborcji kwestii "politycznej" i musi zachować podejście duszpasterskie.

Więcej ...

Film dla zagubionych

Niedziela Ogólnopolska 7/2022, str. 32-33

Kadr z filmu

O spowiedzi powiedziano i napisano już wiele, ale takiego filmu jeszcze nie było. Czy Spowiedź Marcina Kwaśnego ma szanse zatrzymać młodych w Kościele?

Więcej ...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to miejsca, ale nie umniejsza to godności i roli kobiety

2022-11-28 17:54

Grzegorz Gałązka

O tym, że teologiczna "zasada Piotrowa" nie dopuszcza możliwości święcenia kobiet i o tym, że nie przekreśla to godności i doniosłej roli kobiety w Kościele, mówi papież Franciszek w rozmowie z jezuickim czasopismem "America", która ukazała się w poniedziałek.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Kościół

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Sto czterdzieści jeden

Niedziela Częstochowska

Sto czterdzieści jeden

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Św. Jakub z Marchii

Święci i błogosławieni

Św. Jakub z Marchii

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Kościół

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...