Reklama

„Przyoblec nowego człowieka”

Rekolekcje rozpoczynające rok akademicki w WSD od kilku lat wieńczone są obrzędem obłóczyn. W tym roku 20 kleryków z roku trzeciego, w dniu święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, przywdziało strój duchowny.

Nie z tego świata

„Gromadzimy się, by Panu Bogu dziękować za to, że jest i nieustannie powołuje słabych ludzi, by byli Jego znakami” - mówił podczas kazania przewodniczący liturgii Mszy św. rektor seminarium ks. dr Mirosław Kosek. - Niech płynie hymn uwielbienia za wielkie rzeczy, których Bóg dokonuje, za pragnienia, które rozpala - mówił kaznodzieja. Ksiądz Rektor przytoczył także słowa św. Pawła o porzuceniu „starego człowieka”, a „przyobleczeniu człowieka nowego”, człowieka jakby „z innego świata”. Nawiązując do liturgii Mszy św. o Świętych Archaniołach, podkreślił, że „przyjmując sutannę jesteśmy wezwani do szczególnej misji - mamy być świadkami innego świata - jak dzisiejsi patronowie”.
Ksiądz Rektor przypomniał także bogactwo imion i posłannictwa Archaniołów i dodał, że „posługa kapłana powinna mieć coś z każdego z nich”. Michał był wodzem wojsk niebieskich - kapłan także prowadzi „bitwę wewnętrzną” o zbawienie swoje i powierzonych mu ludzi. Gabriel to zwiastun nadziei - on uczy zasłuchania w Słowo Boże. Archanioł Rafał pokazuje zaś „zatroskanie o drugiego człowieka i miłosierdzie”.
Kaznodzieja, zwracając się do kleryków z trzeciego roku, podkreślił, że nie można zatrzymać się jedynie na symbolice ubioru kapłańskiego. - Nikt nie staje się kapłanem sam dla siebie. Sutanna utożsamia was w sensie zewnętrznym ze stanem duchownym. Potrzeba jednak także wewnętrznej tożsamości, która pozwoli wam dorastać do świadectwa.
Po kazaniu została odmówiona modlitwa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 20 alumnów z kursu trzeciego, którzy od tego dnia będą nosili sutanny.
W uroczystości, oprócz wspólnoty seminaryjnej - kleryków i profesorów, brali także udział zaproszeni księża, rodziny i znajomi obłóczonych. Dla wielu - zwłaszcza rodziców - przejmującym momentem było wejście kleryków w sutannach, które od tej chwili będą co dzień nosili.

Reklama

Ani czerwona, ani zielona

Sutanna - ubiór kapłański - ma swoją długą historię i bogatą symbolikę. Po wyjściu Kościoła z katakumb duchowni zaczęli nosić stroje, które wyróżniały ich od pozostałych ludzi. Orygenes (III wiek) pisze: „Innych szat używa kapłan, gdy sprawuje Eucharystię, a innych, gdy idzie do wiernych”, zaś papież Celestyn I (V wiek) poucza, że duchowni powinni odróżniać się od innych „nauką i kulturą, a nie tylko szatami”. Początkowo codzienna szata kapłańska przypominała rzymską togę, w średniowieczu natomiast zaczęto ją nazywać subtaneum (stąd nasza sutanna, fr. Soutane, niem. Sutane). Biskupi na synodach średniowiecznych zakazywali duchownym: „Nie noście ze sobą oręża. Nie używajcie odzieży czerwonej, zielonej i świeckiej”. Unikanie stroju duchownego lub noszenie przez duchownych szat świeckich groziło surowymi karami: utratą przywilejów, a nawet więzieniem.
Noszenie sutanny nakazał papież Sykstus V w 1589 r. Klerycy i księża noszą sutannę czarną (co ma symbolizować ducha pokory i pokuty), biskupi (nadto prałaci i szambelani) - fioletową, kardynałowie - purpurową, a papież - białą.

„Dumny” strój

Jeden z nowo obłóczonych kleryków mówi: „Dla mnie sutanna jest powodem do dumy, że mogę przez nią wskazywać innym drogę do Boga, że inni - widząc mnie - mogą pochwalić Boga prostymi słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Proszę tylko Jezusa, aby nigdy mi się ona nie znudziła, nie spowszedniała, bym nigdy nie wstydził się jej włożyć, a także bym nie wstydził się, że ludzie zobaczą mnie w sutannie”.

Wybrane dla Ciebie

Prenumerata Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

Karol Porwich/Niedziela

Więcej ...

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana Rupnika

2022-12-05 13:06

Monika Książek

Pomimo stwierdzenia przez Dykasterię Nauki Wiary przedawnienia zarzutów stawianych wobec znanego słoweńskiego jezuity o. Marko Ivana Rupnika SJ nadal toczy się przeciw niemu postępowanie administracyjne i nie może on prowadzić działalności publicznej – poinformowała Kuria Generalna Towarzystwa Jezusowego w Rzymie.

Więcej ...

Papieskie konto jest obecne na Twitterze od 10 lat

2022-12-06 09:36

Grzegorz Gałązka

Przed 10 laty – 12 grudnia 2012 Benedykt XVI zamieścił pierwszy wpis na Twitterze. Przypominając tę rocznicę niemiecka agencja katolicka KNA zwróciła uwagę, że wtedy „wiadomość była ta była sensacją (...) i mało kto mógł przypuszczać, że wówczas już ponad 85-letni Ojciec Święty zostanie pierwszym tweetującym papieżem.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Kościół

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Święci i błogosławieni

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...