Reklama

Wiadomości z Watykanu

Ojciec Święty podczas modlitwy

PAP/EPA/Alessandro Blanchi

Ojciec Święty podczas modlitwy "Anioł Pański" 26 stycznia 2003r.

"Czy warto drażnić miliard wyznawców islamu ?"

Takie pytanie postawił Amerykanom kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. "Mając na uwadze zgodę ze światem muzułmańskim, należy zastanowić się, jakie środki są najlepsze dla rozwiązania kryzysu irackiego" - radził kard. Sodano. Przypomniał, że Kościół jest stanowczo przeciwny wojnie. "Nie ma co się zastanawiać nad tym, czy chodzi o wojnę prewencyjną, czy nie. Termin jest dwuznaczny. Na pewno nie mamy do czynienia z wojną obronną" - powiedział watykański Sekretarz stanu.
Kard. Sodano, najbliższy współpracownik Jana Pawła II, uważa, że "sytuacja jest trudna, ponieważ w przypadku wojny wiadomo, jak się zaczyna, nie wiadomo, czym się może skończyć".

"Anioł Pański" z Papieżem

Reklama

"Rodzina jest w naszych czasach uprzywilejowaną drogą dialogu między różnymi religiami i kulturami, a zatem drogą pojednania i pokoju" - powiedział Jan Paweł II w rozważaniu poprzedzającym niedzielną modlitwę Anioł Pański 26 stycznia br. Papież nawiązał do zakończonego tego dnia w stolicy Filipin - Manili 4. Światowego Spotkania Rodzin, które przebiegało pod hasłem: Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia.
Nawiązując do hasła Spotkania, Papież powiedział: "Tak! Wierny i płodny związek mężczyzny i kobiety pobłogosławiony przez łaskę Chrystusa stanowi autentyczną Ewangelię życia i nadziei dla ludzkości". Ojciec Święty przypomniał, że "tę radosną wieść głosiły wraz z licznymi rodzinami filipińskimi tysiące rodzin wszystkich ras i narodowości, przybyłe do Manili na tak ważne religijne spotkanie. Wspólnie odnowiły one zobowiązanie, aby być apostołami nowej ewangelizacji".
Jan Paweł II przypomniał, co napisał w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, że rodzina jest przyszłością społeczeństwa. "Stwierdzenie to jest dziś aktualne bardziej niż kiedykolwiek. O jakiej jednak rodzinie mówimy? Na pewno nie o tej nieautentycznej, opartej na indywidualnym egoizmie. Doświadczenie pokazuje, że taka «karykatura» rodziny nie ma przyszłości i nie może być przyszłością żadnego społeczeństwa" - mówił Ojciec Święty. Podkreślił, że "rodzina tymczasem jest «dobrą nowiną» na tyle, na ile podejmuje stałe powołanie, jakie Bóg ustanowił na początku ludzkości. (...) Ten pierwotny plan życia podziela, dzięki Bogu, także wielu małżonków niechrześcijańskich".
Maryi, Królowej Rodzin, Papież zawierzył owoce spotkania w Manili oraz następne, które odbędzie się w 2006 r. w Walencji - w Hiszpanii. "Módlmy się, aby każda rodzina, jako autentyczny «kościół domowy» i «dobra nowina» miłości i życia, była znakiem nadziei dla wspólnoty koś-cielnej i całego świata" - zakończył Jan Paweł II.

Jan Paweł II do Polaków

"Serdecznie witam wszystkich rodaków! Rozważaliśmy dzisiaj treść kantyku, w którym autor natchniony odwołuje się do mądrości Boga Stwórcy i usilnie prosi, aby stała się ona również jego udziałem. Nie chodzi tu wyłącznie o wiedzę, umiejętność rozstrzygania spraw czy zdolność pokonywania życiowych trudności. Chodzi o Boży dar - dar Ducha Świętego, dar mądrości, dzięki któremu człowiek poznaje, co jest miłe Bogu, a spełniając to dobro, może stawać się coraz bardziej święty. Módlmy się stale o ten dar. Proszę o to szczególnie licznie zgromadzonych dzisiaj kapłanów - krakowskich i katowickich. Starajcie się o Bożą mądrość dla siebie i uczcie jej tych, których Pan powierzył Waszej pasterskiej pieczy. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Zawieźcie to błogosławieństwo do Waszych parafii i wspólnot. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!".

Audiencja generalna 29 stycznia 2003 r.


Orędzie na 37. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Przeciwko kontroli rządu nad mediami wypowiedział się Papież w ogłoszonym 24 stycznia br. orędziu na 37. już Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat: Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle "Pacem in terris" - nawiązuje do przypadającej w tym roku 40. rocznicy słynnej encykliki Jana XXIII, która - według Papieża - "w mrocznych dniach zimnej wojny była dla mężczyzn i kobiet dobrej woli sygnałem nadziei".
"Dzisiaj, gdy obchodzimy 40. rocznicę [tego dokumentu], podział narodów na przeciwstawne sobie bloki jest już bolesnym wspomnieniem przeszłości, nadal jednak brak w wielu częściach świata pokoju, sprawiedliwości i stabilizacji społecznej" - pisze Ojciec Święty. Zwraca uwagę, że "terroryzm, konflikt na Bliskim Wschodzie i w innych regionach, pogróżki i odpowiedzi na nie, niesprawiedliwość, wyzysk oraz zamachy na godność i świętość życia ludzkiego, przed i po narodzeniu, należą do zniechęcających realiów naszej epoki. (...) Tymczasem - dodaje Papież, przechodząc do rozważań wokół głównego tematu orędzia - wzrósł ogromnie wpływ mediów na tworzenie stosunków międzyludzkich oraz na życie polityczne i społeczne, zarówno w dobrym, jak i złym znaczeniu".
Nawiązując do relacji mediów z prawdą, sprawiedliwością, wolnością i miłością, Ojciec Święty stwierdził: "Podstawowy wymóg moralny wszelkiego porozumienia stanowi poszanowanie prawdy i służenie jej. Wolność poszukiwania i mówienia o tym, co prawdziwe, ma zasadnicze znaczenie dla porozumienia między ludźmi, nie tylko w odniesieniu do faktów i informacji, ale również i przede wszystkim gdy chodzi o naturę i przeznaczenie osoby ludzkiej, o społeczeństwo i dobro wspólne, o nasz stosunek do Boga".
Mówiąc o współzależności między mediami a sprawiedliwością, Jan Paweł II podkreślił, że "o ile prawdą jest, że środki przekazu należą często do grup mających własne interesy, tak prywatnych, jak i publicznych, o tyle natura ich wpływu na życie wymaga, aby nie sprzyjały one podziałom między grupami, np. w imię walki klas, nacjonalizmu, wyższości rasowej, czystek etnicznych itd. Przeciwstawianie jednych drugim w imię religii jest błędem szczególnie groźnym wobec prawdy i sprawiedliwości, tak jak jest nim dyskryminacja w stosunku do różnych wyznań religijnych, gdyż i one należą do najgłębszej sfery godności i wolności osoby ludzkiej. (...)
Wolność jest wstępnym warunkiem prawdziwego pokoju, jak również jednym z jego najcenniejszych owoców" - zauważył Papież, mówiąc o współzależności między mediami a wolnością. Papież zwrócił następnie uwagę, że "dziennikarze mają obowiązek kierowania się wskazaniami własnego sumienia i oparcia się naciskom, które zmuszałyby ich do «dopasowywania» prawdy w celu zaspokojenia oczekiwań bogatych i władzy politycznej".
Mówiąc dalej o pracownikach środków społecznego przekazu, Jan Paweł II stwierdził, że "z powołania i zawodu są oni wezwani, aby być nosicielami prawdy, wolności i miłości, przyczyniając się swą tak ważną pracą do ładu społecznego".

Satelitarne połączenie z Manilą

Po raz pierwszy w historii Światowych Spotkań Rodzin Jan Paweł II nie mógł wziąć bezpośredniego udziału. Jednak dzięki satelitarnym łączom Papież wysłuchał świadectw rodzin z całego świata i wygłosił do nich specjalne orędzie, w którym gorąco zaapelował: "Drogie Rodziny chrześcijańskie! Głoście światu z radością ten wspaniały skarb, który niesiecie jako kościoły domowe! Małżonkowie chrześcijańscy! W Waszej wspólnocie życia i miłości, w Waszym wzajemnym oddaniu i wielkodusznym przyjmowaniu dzieci, bądźcie w Chrystusie światłem świata!".
Papież stwierdził, że "rodzina oparta na małżeństwie jest dziedzictwem ludzkości, jest wielkim dobrem najwyższej wartości, koniecznym dla życia, rozwoju i przyszłości narodów", i jest niezbędna dla prawdziwej "ekologii ludzkiej".
Ojciec Święty podziękował uczestnikom spotkania za świadectwa, jakie złożono podczas wieczornego zgromadzenia, które - jak powiedział - przypominają mu doświadczenie, które zdobył jako kapłan, arcybiskup krakowski oraz papież w ciągu prawie 25 lat swojego pontyfikatu. "Zachęcam Was, drogie Rodziny chrześcijańskie, do dawania codziennym życiem świadectwa, że - mimo tylu trudności i przeszkód - małżeństwo można przeżywać w pełni jako doświadczenie znaczące i jako «dobrą nowinę» dla mężczyzn i kobiet naszych czasów" - powiedział Papież.
Kończąc wystąpienie, Jan Paweł II podkreślił znaczenie modlitwy, szczególnie różańcowej, w rodzinie, mówiąc, że jest ona "gwarancją jedności w stylu życia zgodnym z wolą Boga". Następnie zaprosił wszystkich zgromadzonych na 5. Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Walencji - w Hiszpanii w 2006 r.

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: Jubileusz 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

2021-07-24 18:16

BPJ

Jubileusz 800 lat istnienia świętował na Jasnej Górze Franciszkański Zakon Świeckich. Tercjarze modlili się o radość i odwagę w wyznawaniu Chrystusa, o umocnienie wiary, powołania w duchowości franciszkańskiej. - By z większą mocą nieść Ewangelię w dzisiejszych czasach, tak samo trudnych, skomplikowanych, jak osiem wieków temu – podkreślali.

Więcej ...

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia Pana Jezusa

2021-07-23 16:46
Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Prostyni

Archiwum CIDD

Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Prostyni

Na mocy decyzji papieża Franciszka, niedziela 25 lipca br. jest obchodzona jako I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Wedle miejscowej tradycji, w XVI w. w Prostyni we wschodniej Polsce, miały miejsce objawienia babci Jezusa Chrystusa. Znajduje się tam sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny. To miejsce ważne także dla rodziny przyszłego błogosławionego – kard. Stefana Wyszyńskiego.

Więcej ...

Abp Fisher: eutanazja to katastrofalne rozwiązanie

2021-07-25 14:31

Vatican News

Legalizacja eutanazji i wspomaganego samobójstwa byłaby katastrofalnym posunięciem – ostrzegł abp Anthony Fisher, komentując przygotowania australijskiego parlamentu Nowej Południowej Walii do debaty na ten temat.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania