Reklama

Wiadomości z Polski

Czy Polska pójdzie drogą Malty?

28 stycznia br. gościem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy był premier Malty Edward Fenech Adami. Zgodnie z procedurą, po wystąpieniu odpowiadał na pytania parlamentarzystów.
Na pytanie posła Marcina Libickiego (PiS, EDG) odniósł się do kwestii dodatkowego protokołu do traktatu akcesyjnego, jaki Malta wynegocjowała, by chronić swoje standardy w zakresie ochrony życia i praw rodziny. Protokół ten przewiduje wyższość prawa Malty nad ewentualnymi przyszłymi legislacjami Unii Europejskiej w wielu przypadkach, a szczególnie, gdy chodzi o zakaz aborcji.
Premier Adami odniósł się krytycznie do uchwały Parlamentu Europejskiego wzywającej kraje członkowskie i akcesyjne do liberalizacji prawa do aborcji. Powiedział, że Malta, opowiadając się za prawną ochroną życia od poczęcia, kierowała się opinią "ludu maltańskiego" oraz Maltańskiej Konferencji Episkopatu. Premier Adami mówił też o przynależności Malty do Europy i chrześcijańskich korzeniach identyczności europejskiej.

Norbert Napieraj - Asystent posła Marka Libickiego


Deklaracja rządowa nie obroni życia i rodziny

28 stycznia br. rząd polski przyjął treść deklaracji w sprawie moralności i ochrony życia poczętego, którą chce dołączyć do traktatu akcesyjnego z Unią Europejską. Na pytanie, po co rząd przyjął taką deklarację, rzecznik M. Tober odpowiedział: "Wychodzimy naprzeciw lękom i obawom wielu środowisk, w tym Kościoła. Chcemy uniemożliwić posługiwanie się w kampanii przed referendum nierzetelnymi argumentami, że Unia może nas skłonić do zmiany prawa w tych kwestiach".
Postulat takiej deklaracji zgłaszał od dawna Episkopat Polski, jak również liczne środowiska katolików, w tym głównie Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz Forum Kobiet Polskich. Deklaracja rządowa budzi jednak wątpliwości co do jej mocy prawnej.
Zdaniem abp. Tadeusza Gocłowskiego, metropolity gdańskiego, jest ona zbyt ogólnikowa. Powiedział, że przedstawiciele Kościoła podczas obrad Komisji Wspólnej bardzo wyraźnie sformułowali swoje oczekiwania: chodzi o włączenie do traktatu klauzuli, która zawierałaby stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska zakłada wyższość swojego ustawodawstwa nad unijnym w dziedzinie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także w kwestiach dotyczących rodziny i małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
Także według przedstawicieli ruchów obrony życia deklaracja jest "tak niejasna, że sprawia wrażenie, iż chce zadowolić wszystkich", podczas gdy tu "trzeba odwagi i jednoznaczności".
Prawnicy unijni uznali przekazany przez polski rząd tekst za zbyt ogólnikowy i sugerują, by strona polska doprecyzowała pojęcie: "sprawy o znaczeniu moralnym". Ponadto unijni dyplomaci są zdziwieni, że w tej kwestii wystąpiono tak późno, bo ostateczna wersja traktatu akcesyjnego jest już gotowa.

Reklama


Spotkanie duszpasterzy akademickich

22 stycznia br. odbyło się w Warszawie spotkanie Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich. Po raz pierwszy w spotkaniu wziął udział bp Marek Jędraszewski, wybrany w listopadzie ub.r. na stanowisko delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
Pierwszym i najważniejszym punktem wspólnych dyskusji był status i obecność Kościoła na polskich uczelniach wyższych. Od wielu już lat nieocenioną rolę w tym względzie odgrywają ośrodki duszpasterstwa akademickiego. W słowie skierowanym do duszpasterzy akademickich bp Jędraszewski zwrócił uwagę na to, że w społeczeństwie polskim wzrasta bardzo szybko liczba studiującej młodzieży i prowadzenie wśród niej duszpasterstwa nie ma już charakteru elitarnego. Nowe wyzwania, jakie stoją przed Kościołem, to zwiększenie troski o formację młodzieży studenckiej, znalezienie sposobu na dotarcie do wielkiej grupy studentów zaocznych, podjęcie pracy formacyjnej z nauczycielami akademickimi i pracownikami wyższych uczelni. Kościół w Polsce musi koniecznie zdynamizować i wzbogacić sposoby swojej obecności na uniwersytetach, tak aby wszystkim tworzącym to środowisko "umożliwić spotkanie z Chrystusem". W związku z tym nadal bardzo ważne jest inwestowanie w duszpasterstwo akademickie.
Zwrócono uwagę na nowe wyzwania dla duszpasterstwa akademickiego w kontekście Unii Europejskiej, związane z przepływem młodzieży studiującej i koniecznością współpracy z ośrodkami z innych krajów Europy. Pierwszym zwiastunem tej wspólnej pracy będzie planowane na lipiec 2003 r. sympozjum akademickie na temat: Kościół i uniwersytet w Europie.
Podczas zebrania w Warszawie omówiono również stan pracy nad stworzeniem Ogólnopolskiej Konfederacji Katolickich Stowarzyszeń Akademickich. O. Jan Góra OP zaprosił wszystkich na spotkanie na Lednicę. Omówiono też program Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę, która odbędzie się w tym roku w dniach 9-11 maja.
Gospodarzem warszawskiego spotkania duszpasterzy akademickich był ks. rektor Bogdan Bartołd.

Ks. Andrzej Przybylski


Wręczenie nagród Benemerenti ordynariatu polowego

Prof. Cezary Szczylik z Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i Andrzej Zalewski z Eko-Radia zostali laureatami dorocznej nagrody Benemerenti (dobrze zasłużonym). Wręczenie nagród odbyło się 26 stycznia br. w katedrze polowej w Warszawie. Wyróżnienie przyznaje od 1995 r. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego osobom "które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość".
Prof. Szczylik został wyróżniony za to, że "pełniąc służbę medyczną w Wojsku Polskim, splata ją z poświęceniem i ofiarą dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, daje świadectwo Dekalogowi, przysiędze Hipokratesa i zasadom etyki lekarskiej".
Red. Andrzej Zalewski otrzymał nagrodę za to, że "pełniąc chwalebną służbę społeczną w środkach społecznego przekazu, daje świadectwo najwyższym wartościom, jakimi są prawda i umiłowanie ojczyzny".
Dyplom Benemerenti ustanowił w 1995 r. biskup polowy Wojska Polskiego - gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź.

Jednym zdaniem

"Rząd RP rozumie, że żadne postanowienia traktatu o UE, ustanawiającego wspólnoty europejskie, a także postanowienia traktatów modyfikujących lub uzupełniających te traktaty nie przeszkadzają RP w regulowaniu spraw o znaczeniu moralnym oraz odnoszących się do ochrony życia ludzkiego" - tak brzmi deklaracja, którą Polska przekazała UE. Nie ma ona rangi klauzuli do traktatu akcesyjnego - jak irlandzka i maltańska - jest natomiast jednostronną deklaracją naszego rządu.

Pół wieku po prowokacji, jaką przeprowadzili komuniści wobec kapłanów Kurii Krakowskiej w 1952/3 r., Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął rezolucję w tej sprawie. "Składamy hołd krakowskim biskupom i duchownym oraz wszystkim innym niezłomnie stojącym w tamtych mrocznych dniach na straży najwyższych chrześcijańskich i narodowych wartości oraz godności człowieka, wspierającym swym autorytetem, przeciwstawiających się stalinowskiemu totalitaryzmowi" - napisano m.in. w rezolucji.

Modlitwa o pokój była motywem przewodnim III Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchody centralne, zorganizowane przez Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów, odbyły się w Kolegium Ojców Jezuitów w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in.: delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów - bp Tadeusz Pikus, imam Warszawy i Białegostoku Tomasz Miśkiewicz oraz akredytowani w Polsce ambasadorzy 11 państw islamskich.

28 stycznia doszło do katastrofy w Tatrach. Spadająca z Rysów lawina porwała grupę młodzieży z klubu wysokogórskiego działającego przy tyskim liceum im. Kruczkowskiego. Czworo młodych ludzi przeżyło. Jedną osobę znaleziono martwą. Ciała sześciu osób pozostały pod zwałami śniegu. W intencji ofiar w niedzielę 2 lutego w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tychach abp Damian Zimoń odprawił Mszę św. i spotkał się z ich rodzinami

Tegorocznym laureatem nagrody "Ślad" został Grzegorz Polak, redaktor naczelny serii Jan Paweł II. Kolekcja. Patronem nagrody jest śp. bp Jan Chrapek.

Organizacje charytatywne w Polsce przyjęły "Deklarację wspólnego działania na rzecz godnego życia". Jej sygnatariusze mają wspierać wzajemnie inicjatywy i akcje pomocowe, wspólnie występować z projektami do władz państwowych i samorządowych, a także informować się wzajemnie o przedsięwzięciach i imprezach charytatywnych. Pod dokumentem podpisały się m.in. Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna.

Ostrzeszowska prokuratura po raz kolejny umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia Jana Pawła II przez Marka Siwca, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Tadeusz Iwiński (SLD) - minister zajmujący się sprawami zagranicznymi w Kancelarii Premiera RP - został wybrany na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odbyły się obchody 58. rocznicy jego wyzwolenia. W oświęcimskim kościele Miłosierdzia Bożego odprawiono Mszę św. w intencji ofiar, a delegacje złożyły wiązanki przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu.

Przeciw obowiązkowi wprowadzenia kas fiskalnych w taksówkach protestowali taksówkarze na ulicach wszystkich większych miast Polski.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego udaremnili w Gdyni próbę gigantycznego przemytu do Polski ok. 400 kg kokainy.

Z tzw. szarej strefy, niszczącej wolną konkurencję, korzysta aż 84,1 proc. Polaków - wynika z najnowszych badań "Pentora". Roczny dochód firm i osób fizycznych działających poza zasięgiem "fiskusa" to 200 mld zł.


Kalendarium Jasnogórskie na rok 2003

1 I - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Pasterka Maryjna

11-19 I - Nowenna do św. Pawła I Pustelnika - tzw. Pawełki

16-17 I - Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne: "Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II"

19 I - Odpust św. Pawła I Pustelnika, patriarchy Zakonu Paulinów

24-26 I - 7. Konferencja Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

27-30 I - Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich

2 II - Odpust Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej
- Pielgrzymka Zgromadzeń Zakonnych Archidiecezji Częstochowskiej
- Pielgrzymka Parlamentarzystów Polskich

3-6 II - Rekolekcje Duszpasterzy Ludzi Pracy

11 II - Światowy Dzień Chorego

14/15 II - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Elbląskiej

15 II - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Pelplińskiej

24-25 II - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Kieleckiej (I, II seria)

28 II - 2 III - 28. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu "Światło-Życie"

1 III - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Toruńskiej

2-4 III - Czterdziestogodzinne Nabożeństwo z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu

4-6 III - Dni skupienia sióstr pracujących w instytucjach kościelnych i domach zakonnych

7-9 III - 19. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

8 III - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Gdańskiej

8/9 III - Maturzyści Księży Pallotynów

12-13 III - 21. Pielgrzymka Braci Zakonnych

14 III - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Wrocławskiej

15, 17 III - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Gnieźnieńskiej (I, II seria)

15, 24 III - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Poznańskiej (I, II seria)

26-29 III - Rekolekcje Maturzystów Diecezji Radomskiej (I, II seria)

21 III - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Legnickiej

21/22 III - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Kaliskiej

22 III - Dzień Świętości Życia - Krucjata w Obronie Życia
- Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Sandomierskiej
- Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta

22/23 III - Ruch Szensztacki

28 III - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Drohiczyńskiej

28-30 III - XVII Ogólnopolska Konferencja:
"Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego"

29 III - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Częstochowskiej

4/5 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Bielsko-Żywieckiej

5 IV - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
- Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Rzeszowskiej

6-12 IV - Rekolekcje Jasnogórskie

11 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Sosnowieckiej

12 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej
- Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Płockiej

18 IV - Droga Krzyżowa Częstochowy

22 IV - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Warszawskiej
- Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Warszawsko-Praskiej
- Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Łódzkiej

26 IV - Kongres Światowy Ruchu Rodzin Nazaretańskich
- Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
- Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Tarnowskiej

27 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
- Pielgrzymka Rodzin Katyńskich
- Pielgrzymka Transportowców
- Pielgrzymka Kupiectwa Polskiego

28 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Włocławskiej

29-30 IV - Pielgrzymka Żołnierzy Górników

1, 2 V - XIV Festiwal "Gaude Mater"

3 V - Odpust Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

6 V - Koncert finałowy Festiwalu "Gaude Mater"

10 V - 18. Pielgrzymka Bankowców
- Pielgrzymka Kierowców
- Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i wspierających powołania

10-11 V - 67. Pielgrzymka Młodzieży Akademickiej

10/11 V - Czuwanie Misyjne Księży Pallotynów

11 V - 14. Pielgrzymka Sybiraków
- 51. Pielgrzymka Kombatantów spod Monte Cassino
- Towarzystwo Lasaliańskie

16-17 V - Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym

16-18 V - 20. Sympozjum Ruchu Społecznego "Ku Cywilizacji Miłości"

17 V - 13. Pielgrzymka Wojewodów i Pracowników Administracji Państwowej

18 V - Pielgrzymka Bibliotekarzy
- VI Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego

21-22 V - Pielgrzymka Więźniarek Obozów Koncentracyjnych

23-24 V - 23. Pielgrzymka Stowarzyszenia "Civitas Christiana"

23-25 V - Rekolekcje Służby Zdrowia
- Pielgrzymka ZHR

24 V - Pielgrzymka Młodzieży Radia Maryja
- 6. Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi

24/25 V - Pielgrzymka Służby Zdrowia

25 V - Pielgrzymka Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich

27 V - Pielgrzymka Zgromadzeń Ducha Świętego (300-lecie)

28 V - Dzień modlitw o beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

31 V - Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Częstochowskiej
- 14. Pielgrzymka Telekomunikacji Polskiej

1 VI - Pielgrzymka Szkół Sienkiewiczowskich

2-4 VI - Sympozjum Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów

7 VI - 15. Jasnogórskie Spotkania "Anonimowych Alkoholików"
- 23. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej

8 VI - 5. Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Radia Maryja
- Pielgrzymka Ogrodników
- Pielgrzymka Lekarzy i Służb Weterynaryjnych

13 VI - 10. Pielgrzymka Chorych na Cukrzycę

14 VI - Pielgrzymka Poczty Polskiej
- Koncert Laureatów IX Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Pielgrzymkowej i Liturgicznej "Gaudium et Gloria"

14-15 VI - Kongres Ruchu "Focolari"
- 21. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości

19 VI - Centralna procesja z archikatedry na Jasną Górę - Boże Ciało

21 VI - Pielgrzymka Akcji Katolickiej
- 18. Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
- Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej
- Pielgrzymka Rodzin Adopcyjnych

23-24 VI - 10. Pielgrzymka Kombatantów ZWP Okresu Stalinowskiego
- Rekolekcje Księży Unii Kapłańskiej

29 VI - 22. Pielgrzymka Rzemiosła

1 VII - Sympozjum Nauczycieli

2 VII - 66. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców

5 VII - Europejska Konferencja Odpowiedzialnych za Powołania
- Pielgrzymka Apostolstwa Chorych i Niepełnosprawnych

6 VII - Pielgrzymka Kresowiaków

12 VII - Pielgrzymka Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
- IV Pielgrzymka Konna (kawaleria)

12-13 VII - 11. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

15-16 VII - Odpust Matki Bożej Szkaplerznej

18-19 VII - Pielgrzymka Apostolstwa Maryjnego

26 VII - Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

27 VII - Pielgrzymka Nowogrodzian

7 VIII - Pielgrzymka Skautów z Europy

8-15 VIII - Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

17 VIII - 18. Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników

17-25 VIII - Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej

25 VIII - Procesja maryjna z archikatedry na Jasną Górę

25-26 VIII - Odpust Matki Bożej Jasnogórskiej

5-7 IX - 47. Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"

6-7 IX - Pielgrzymka Rolników

7-8 IX - Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

12-14 IX - Pielgrzymka ZHRz

13 IX - Pielgrzymka Głuchoniemych
- Pielgrzymka Kawalerów Maltańskich
- 6. Pielgrzymka Skarbowców
- Pielgrzymka Legionu Maryi

13/14 IX - Dzieło Miłosierdzia św. Ojca Pio

14 IX - 32. Pielgrzymka Kombatantów

16 IX - Pielgrzymka Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

19 IX - III Forum Młodzieży Szkół Katolickich

20 IX - Pielgrzymka Czytelników i Redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela
- Pielgrzymka Ludzi Morza
- Pielgrzymka Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego

20/21 IX - 21. Pielgrzymka Ludzi Pracy

22-25 IX - Rekolekcje Kapelanów Wojska Polskiego

26/27 IX - Pielgrzymka Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

26-28 IX - Konferencja Samorządów Terytorialnych

27 IX - 7. Pielgrzymka Leśników i Pracowników Ochrony Środowiska
- Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Białostockiej

27 IX, 11,18 X - Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej (I, II, III seria)

27/28 IX - Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin

28 IX - Europejska Pielgrzymka Rycerzy Jasnogórskiej Bogarodzicy

2-4 X - Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

4 X - Pielgrzymka Kobiet po Mastektomii
- Pielgrzymka Prawników
- Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Przemyskiej
- Pielgrzymka Środowisk Twórczych
- Pielgrzymka Sportowców

5 X - Odpust Matki Bożej Różańcowej

10 X - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Ełckiej

11/12 X - 13. Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska
- Pielgrzymka Rodziny Rodzin

12 X - 7. Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej

17, 24 X - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej (I, II seria)

17-19 X - Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Powołania

18-19 X - Pielgrzymka Esperantystów

19 X - Koncert w 25. rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II

23 X - Pielgrzymka Wspólnoty Rodzin Hospicyjnych z Katowic

25 X - Pielgrzymka Kobiet
- Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
- Pielgrzymka Ruchu "Komunia i Wyzwolenie"

3-5 XI - Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali

8-9 XI - 20. Pielgrzymka Kolejarzy

13-15 XI - 14. Forum Szkół Katolickich

14/15 XI - Pielgrzymka Grup Modlitewnych za Emigrację Księży Chrystusowców

21-22 XI - Duszpasterze Młodzieży Uzależnionej

22/23 XI - Współpracownicy Apostolskiej Misji

23 XI - 13. Pielgrzymka Górników
- 5. Pielgrzymka Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych

6 XII - 15. Pielgrzymka Pszczelarzy
- 22. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich

6/7 XII - Papieska Unia Misyjna

8 XII - Odpust Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
- Pielgrzymka Romów

20/21 XII - Pielgrzymka Wspólnoty Krwi Chrystusa

31 XII/1 I - Zakończenie Roku - Czuwanie Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej

O. Ignacy Rękawek OSPPE - Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

Wybrane dla Ciebie

Wiara wymaga odwagi

Niedziela Ogólnopolska 40/2019, str. 27

O. Marko Ivan Rupnik SJ – wizerunek Jezusa i Apostołów (Kościół pw. św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo)

O. Marko Ivan Rupnik SJ – wizerunek Jezusa i Apostołów (Kościół pw. św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo)

Więcej ...

Polak wicegenerałem Zgromadzenia Oblatów

2022-10-01 15:17
o. Antoni Bochm OMI

oblaci.pl

o. Antoni Bochm OMI

Ojciec Antoni Bochm OMI, dotychczasowy radny generalny na Europę został wybrany wikariuszem generalnym. To druga osoba w Zgromadzeniu. Decyzję podjęła 37. Kapituła Generalna obradująca w Nemi we Włoszech.

Więcej ...

Co ziarno gorczycy mówi o wierze?

2022-10-01 20:30

Sr. Amata CSFN

Rozważania do Ewangelii Łk 17:5-10

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

#NiezbędnikRóżańcowy: dlaczego zdrowaś Maryjo?

Wiara

#NiezbędnikRóżańcowy: dlaczego zdrowaś Maryjo?

Październik - nowy (różańcowy) początek!

Wiara

Październik - nowy (różańcowy) początek!

125. rocznica śmierci św. Teresy z Lisieux -...

Kościół

125. rocznica śmierci św. Teresy z Lisieux -...

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Modlitwa

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Święci i błogosławieni

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Wiara

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Zmarł bp Jan Styrna

Kościół

Zmarł bp Jan Styrna