Reklama

Na bieżąco

Doroczne święto Akcji Katolickiej

Mija 75. rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce. 24 listopada 1930 r. kard. August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. 6 grudnia mianowane zostały władze Instytutu. Prezesem został Adolf Bniński, a bp Walenty Dymek - asystentem kościelnym.

Organizację Akcji Katolickiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym przyśpieszył list sekretarza stanu kard. Piotra Gasparriego do kard. Augusta Hlonda z 10 kwietnia 1929 r., w którym czytamy: „Z żywym zadowoleniem powziął papież wiadomość, że sprawa krzewienia i utrwalenia Akcji Katolickiej w Polsce zajmuje naczelne miejsce w szeregu zagadnień, które będą omawiane na najbliższej konferencji Episkopatu.”
9 września 1929 r. obradująca w Poznaniu Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła utworzyć Akcję Katolicką. Dyrektorem Centrali Krajowej z siedzibą w Poznaniu wybrano ks. Stanisława Adamskiego. Jemu też powierzono opracowanie programu działania nowego stowarzyszenia oraz projektu Statutu Centrali Krajowej, obejmującego diecezjalny i parafialny stopień organizacji.
Konferencja Episkopatu, obradująca 24 kwietnia 1930 r. w Poznaniu, chcąc przyśpieszyć podjęte już działania, a zwłaszcza prace nad statutem, wyłoniła specjalną komisję do jego zatwierdzenia, w skład której weszli: Prymas August Hlond, metropolici: Adam Sapieha, Andrzej Szeptycki, Józef Teodorowicz oraz bp Wincenty Tymieniecki. Nowy statut zredagował sam Prymas Hlond. Pius XI zatwierdził ten ustrojowy dokument pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada 1930 r. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną. Statut ustanowił patrona dla stowarzyszenia w osobie św. Wojciecha oraz przyjął święto Chrystusa Króla jako główną uroczystość Akcji Katolickiej w Polsce.

* * *

Reklama

Odrodzone w latach 90. ubiegłego stulecia stowarzyszenie w całym kraju uroczyście obchodziło swoje święto. Akcja Katolicka w archidiecezji poznańskiej rozpoczęła przygotowania już 15 listopada trzydniowymi rekolekcjami w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu. 20 listopada członkowie stowarzyszenia zgromadzili się na wspólnej Eucharystii w katedrze poznańskiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak.
Z kolei Akcja Katolicka w archidiecezji gdańskiej obchodziła święto patronalne oraz 75. rocznicę powołania stowarzyszenia uroczystym zakończeniem I Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”. Finał konkursu wraz z towarzyszącą mu wystawą odbył się 19 listopada w Gdańsku, w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Tego samego dnia w Warszawie archidiecezjalna Akcja Katolicka obchodziła 10. rocznicę swojego ustanowienia. Centralnym wydarzeniem był I Kongres, odbywający się w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II, pod hasłem Jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. Poprzedziła go Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, w bazylice katedralnej św. Jana Chrzciciela.
20 listopada o godz. 9.00 w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Mariusza Leszczyńskiego.
W Olsztynie 20 listopada po Mszy św. w bazylice mniejszej św. Jakuba członkowie stowarzyszenia spotkali się w Kurii Metropolitalnej, gdzie wysłuchali wykładu metropolity warmińskiego Edmunda Piszcza.
W Rzeszowie święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej rozpoczęła Msza św. w miejscowej katedrze pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego.
W liście pasterskim na tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla Prymas Polski kard. Józef Glemp napisał: „Pragnę raz jeszcze podkreślić, iż rozwój tego Stowarzyszenia ma niezwykle istotne znaczenie dla życia duszpasterskiego Kościoła. Wielość ruchów, stowarzyszeń i grup religijnych, jakie działają w naszych parafiach, świadczy o dynamizmie wiary. Charyzmat Akcji Katolickiej obejmuje zaś wyjątkowy aspekt życia Kościoła. Stowarzyszenie to daje świeckim i duchownym możliwość uczenia się i realizowania zorganizowanego współdziałania. Ten aspekt charyzmatu Akcji Katolickiej jest bardzo potrzebny współczesnemu Kościołowi”.

* * *

W Polsce działa 1706 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Struktury stowarzyszenia działają w większości diecezji.
Najwięcej członków AK jest w diecezji tarnowskiej - 3724 osoby, przemyskiej - 2814 osób i rzeszowskiej - 1571. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Stowarzyszenie prowadzi wielokierunkową działalność społeczną: charytatywną, kulturalną i edukacyjną. Prowadzi szkoły, ośrodki pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, wydaje książki i pisma, redaguje audycje radiowe, zajmuje się również działalnością pielgrzymkowo-turystyczną nakierowaną na popularyzację ważniejszych sanktuariów w kraju i na świecie. Organizuje liczne konkursy dla dzieci i młodzieży, których celem jest popularyzacja rodzimej historii i tradycji religijnej. Od początku aktywnie uczestniczy w organizowaniu Dnia Papieskiego. W czerwcu tego roku w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja z okazji 100-lecia encykliki Il fermo proposito. W przyszłym roku w Częstochowie odbędą się obchody 10-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej przez Konferencję Episkopatu Polski.

W informacji wykorzystano fragmenty książki bp. Mariusza Leszczyńskiego Akcja Katolicka dawniej i dziś. Materiały dla asystentów kościelnych, kierownictw i członków Akcji Katolickiej.

Wybrane dla Ciebie

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci

2021-09-21 13:42

Grzegorz Gałązka

- Wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci – powiedział papież Franciszek podczas spotkania ze słowackimi jezuitami 12 września w Bratysławie. Zapis tej rozmowy ukazał się we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica”.

Więcej ...

Zielona Góra. Czterech nowych magistrów teologii

2021-09-21 18:27

ks. Piotr Bartoszek

W Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. św. Edyty Stein w Zielonej Górze 21 września odbyły się obrony prac magisterskich i egzaminy ex universa theologia.

Więcej ...

Adoracja to obecność

2021-09-21 20:21

Karol Porwich/Niedziela

„Chrystus w konsekrowanej hostii jest obecny, i my - adorując tę hostię – jesteśmy obecni. Niczym Maryja i Jan stajemy pod krzyżem Pana, czerpiąc siłę z Jego błogosławionej ofiary”- mówił bp Adrian Galbas. Biskup pomocniczy diecezji ełckiej przewodniczył Mszy św. w gołdapskiej konkatedrze pw. NMP Matki Kościoła rozpoczynającej peregrynację Monstrancji z Medjugorie.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Wiara

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Franciszek

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Niedziela Częstochowska

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę