Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: Bóg przychodzi zawsze w swoim czasie i wybiera miejsce i konkretnych ludzi

Abp Wacław Depo namaszcza ołtarz krzyżmem

Maciej Orman/Niedziela

Abp Wacław Depo namaszcza ołtarz krzyżmem

– Zarówno historia, jak i przestrzeń są dziedzinami, w których możemy dostrzec obecność i działanie samego Boga – powiedział abp Wacław Depo 29 maja podczas uroczystości poświęcenia kościoła św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie.

– Ten dzień, oczekiwany i wymodlony, staje się dniem uroczystej konsekracji tej świątyni, w którym za św. Pawłem mogę powtórzyć, że nie jesteście tutaj już obcymi i przechodniami, ale jesteście współdomownikami Boga poprzez dzieło odkupienia w Jezusie Chrystusie – podkreślił w homilii metropolita częstochowski.

Zobacz zdjęcia: Poświęcenie kościoła św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie

Wyjaśnił, że w wydarzeniu konsekracji świątyni Kościół niczego nie inscenizuje, ale „zwraca uwagę na to, co jest prawdą chrześcijańskiej egzystencji, że zarówno historia, jak i przestrzeń są dziedzinami, w których możemy dostrzec obecność i działanie samego Boga i stać się żywymi świadkami tej obecności i działania”. – Bóg przychodzi zawsze w swoim czasie i wybiera miejsce i konkretnych ludzi – dodał abp Depo.

Maciej Orman/Niedziela

Nawiązując do obchodzonej tego dnia uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego, hierarcha przypomniał, że „jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi i będąc pielgrzymami, wpatrywać się w niebo, tzn. kierować nasze spojrzenie i naszą nadzieję ku Bogu”.

Za autorem Listu do Hebrajczyków powtórzył: „(...) wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą (...) przez ciało swoje. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei”, która jest w Chrystusie.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski zaznaczył, że zadaniem wierzących jest odkrywanie Jezusa „poprzez światło daru wiary w Jego Kościele”, w głoszonym słowie Bożym i sakramentach. Za św. Łukaszem Ewangelistą przypomniał, że w Jego imię „głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem”. – Żaden człowiek nie jest poza zasięgiem Jego prawdy i łaski, chyba że sam się od Niego dobrowolnym wyborem oddali – przestrzegał abp Depo.

Maciej Orman/Niedziela

Zwracając uwagę na bogatą treść uroczystości, wskazał, że najważniejsza jest prawda o wniebowstąpieniu Chrystusa, będącym „wywyższeniem ludzkiej natury” oraz „potwierdzeniem dzieła stworzenia nas jako mężczyzny i niewiasty dla wspólnoty życia i miłości”. – Przez Chrystusa potwierdzamy również naszą nadzieję, że za Jego łaską znajdziemy się w domu Ojca, i tam odnajdziemy swoje miejsce, które On nam przygotował. Stąd płynie nasza wdzięczność i zobowiązanie – przyznał metropolita częstochowski.

Reklama

Celebrans przytoczył również słowa św. Bernarda z Clairvaux: „Nie kamienie tej świątyni są święte, ale wy jesteście konsekrowani i namaszczeni przez Boga jako żywe kamienie i dzięki temu ten dom Boży jest święty. Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który uświęca wasze ciała i dusze. Uświęca po to, aby wasze życie było święte i piękne”.

Maciej Orman/Niedziela

Za bł. Stefanem Wyszyńskim abp Depo przestrzegał przed zatarciem „sakramentalnego charakteru domu Bożego”, które „możliwe jest wtedy, gdy naprzód w duszy ludzkiej zgaśnie Bóg”.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski cytował także słowa św. Jana Pawła II z homilii kanonizacyjnej bł. Urszuli Ledóchowskiej z 18 maja 2003 r.: „Święta Urszula Ledóchowska całe swoje życie, wiernie i z miłością, wpatrywała się w oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego. Łączyła się z Chrystusem konającym na krzyżu i to zjednoczenie napełniało ją niezwykłą gorliwością w dziele głoszenia słowem i czynem Dobrej Nowiny o miłości Boga. Niosła ją przede wszystkim dzieciom i młodzieży, a także osobom znajdującym się w potrzebie: ubogim, opuszczonym i samotnym. Z przesłaniem Bożej miłości przemierzała Rosję, kraje skandynawskie, Francję i Włochy. Była w swoich czasach apostołką nowej ewangelizacji, dając swym życiem i działaniem dowód, że miłość ewangeliczna jest zawsze aktualna, twórcza i skuteczna. Zakładając zgromadzenie sióstr urszulanek, przekazywała właśnie tego ducha”.

Maciej Orman/Niedziela

Abp Depo przytoczył także słowa zapisane przez św. Urszulę Ledóchowską: „Przenajświętszy Sakrament to słońce życia naszego, to nasz skarb, nasze szczęście, nasze wszystko na ziemi. (...) Kochajcie Jezusa w tabernakulum! Tam niech serce wasze czuwa, choć ciało przy pracy (...) Tam Jezus, ale Jezusa trzeba kochać tak gorąco. (...) Jeśli nie umiemy kochać, to przynajmniej pragnijmy kochać”.

Reklama

Nawiązując do czasów współczesnych, metropolita częstochowski, ponownie za św. Janem Pawłem II, podsumował: „Święta Urszula uczy nas, jak z Chrystusem budować świat bardziej ludzki, w którym coraz pełniej będą realizowane sprawiedliwość, wolność, solidarność i pokój”.

Istotnymi momentami liturgii były: pokropienie wodą święconą ścian kościoła i ołtarza, modlitwa poświęcenia, namaszczenie mensy ołtarza i ścian krzyżmem, okadzenie ołtarza i przykrycie go obrusem, instalacja krzyża i zapalenie świec.

Maciej Orman/Niedziela

Po Komunii św. wszyscy odśpiewali hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

– Dziękuję księdzu arcybiskupowi, że dokonał tego największego, najważniejszego aktu w historii parafii i konsekrował kościół. Oddaliśmy go Panu Bogu. Niech On tu mieszka i nam błogosławi – powiedział ks. Gabriel Biskup, proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie. Wspominał także abp. Stanisława Nowaka, któremu bardzo zależało, aby w dzielnicy Wrzosowiak powstał kościół. – Ktoś napisał o tej parafii, że jest na peryferiach. I dobrze, że jest – dodał ks. Biskup. Na zakończenie modlił się o życie wieczne dla ks. Jerzego Sojczyńskiego, pierwszego proboszcza parafii.

Maciej Orman/Niedziela

Przygotowaniem do uroczystości poświęcenia kościoła były misje święte, które w dniach 22-29 maja poprowadził o. Marcin Ciechanowski, paulin. Podczas misji wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne i wybrali Jezusa na Pana życia. Osoby chore przyjęły sakrament namaszczenia. W dniu Maryjnym parafia oddała się Matce Bożej. Swoje przyrzeczenia odnowili małżonkowie. Jeden z dni był poświęcony krzyżowi oraz rodzinom. Parafianie mogli również skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Reklama

Parafię bł. Urszuli Ledóchowskiej erygował bp Stanisław Nowak 15 lutego 1985 r., ale już od 22 sierpnia 1983 r. istniał tu wikariat terenowy. Natomiast w 1981 r. ks. Franciszek Rąpała, proboszcz parafii św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie, z myślą o opiece duchowej i katechetycznej nad rozbudowującym się osiedlem w zachodniej części Rakowa (Wrzosowiak), kupił posesję z budynkiem mieszkalnym przy ul. Sportowej 80. 17 października 1982 r. w zaadaptowanym na kaplicę pomieszczeniu tego domu odprawił Mszę św.

Organizatorem parafii i wikariuszem terenowym, a następnie pierwszym proboszczem został ks. Jerzy Sojczyński. Na zakupionym pod budowę kościoła i plebanii placu przy ul. Orkana 60/62 została wzniesiona kaplica-barak. Pierwsza Msza św. została tu odprawiona 1 listopada 1987 r. Dwa miesiące wcześniej rozpoczęto wznoszenie nowego kościoła. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił 12 czerwca 1987 r. Jan Paweł II. Staraniem obecnego proboszcza ks. Gabriela Biskupa nabożeństwa i Eucharystie rozpoczęto w nim odprawiać we wrześniu 1999 r.

Maciej Orman/Niedziela

Architektem świątyni jest mgr inż. Jerzy Kopyciak.

2022-05-29 16:43

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Msza św. krok po kroku

Adobe. Stock.

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Więcej ...

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

2023-01-30 19:58

Karol Porwich/Niedziela

Objawienia w Kibeho to pierwsze oficjalnie uznane przez Kościół afrykańskie spotkania z Maryją. Orędzie nie ma jednak charakteru lokalnego, nie dotyczy wyłącznie Rwandy, jego treść ma walor uniwersalny. To niezwykłe, że Matka Boża wybrała tak egzotyczne dla nas miejsce, by przypomnieć o swej matczynej miłości.

Więcej ...

Wędrówka z Małym Księciem. Jasełka w szkole sióstr zmartwychwstanek

2023-02-01 13:09

Maciej Orman/Niedziela

Publiczną Szkołę Podstawową im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie 1 lutego odwiedził Mały Książę, aby podczas jasełek wraz z uczniami klas drugich wędrować w poszukiwaniu Miłości.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Zmarł Leonard Pietraszak

Wiadomości

Zmarł Leonard Pietraszak

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Kościół

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...