Reklama

W diecezjach

Płock: podziękowanie za posługę bp. Piotra Libery w diecezji płockiej

bp Piotr Libera

BP KEP

bp Piotr Libera

W katedrze w Płocku odbyło się podziękowanie za posługę Piotra Libery, biskupa płockiego w latach 2007-2022, który 4 czerwca przeszedł na emeryturę. W czasie wspólnej modlitwy odmówiono akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. - Wspierajcie mojego następcę - zwrócił się do duchowieństwa i wiernych dotychczasowy biskup płocki.

W imieniu biskupów i prezbiteratu bp. Piotrowi Liberze podziękował biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Zaznaczył, że biskup płocki pozostawił po sobie między innymi kilka książek, w tym ostatnią, po okresie pobytu w zakonie kamedulskim „Słowo ze Srebrnej Góry”. Stwierdził, że wielu zapamięta go jako „człowieka pobożnego, otwartego, refleksyjnego i pracowitego”.

- Na północnej ścianie naszej czcigodnej bazyliki katedralnej umieszczony został piękny ołtarz Serca Jezusowego, nad którym - jako swoiste dopowiedzenie jego treści - znalazła się kopia mozaiki Dobrego Pasterza z Mauzoleum Galii Placydii z włoskiej Rawenny. Serce Jezusa łączy się ściśle z obrazem pasterza. Dziś nasze serca przepełnia wdzięczność za Pasterza według serca Jezusowego - podkreślił bp Milewski.

Były biskup płocki przyjął też słowa wdzięczności od osób konsekrowanych, w których imieniu mówiła s. Paschalis ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, a także od osób świeckich. Tę grupę reprezentowała rodzina Joanny i Andrzeja Jędrzejczuków z Domowego Kościoła.

Bp Piotr Libera w słowie do uczestników spotkania odwołał się swojego niedawnego listu do diecezjan, wydanego z okazji 15-lecia prowadzenia diecezji płockiej. Zaznaczył, że podczas „Te Deum laudamus” wyśpiewano dziękczynienie za to, czego udało się wspólnie dla diecezji dokonać.

Hierarcha poprosił o dalszą modlitwę za niego, ale też o nowego pasterza diecezji płockiej. Przygotowuje się ona do jubileuszu 950-lecia istnienia, co nastąpi za 3 lata. Wydarzenie to wpisuje się w Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa, który ogłosił papież Franciszek: - Wspierajcie mojego następcę - zwrócił się do diecezjan.

W uroczystości w katedrze uczestniczyła m.in. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, przedstawiciele trzech kapituł: katedralnej płockiej, kolegiackiej pułtuskiej i kolegiackiej św. Michała w Płocku, reprezentanci ruchów i organizacji katolickich. Obecny był ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz z Kościoła prawosławnego i ks. Szymon Czembor z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Reklama

Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy przeszli do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie bp Piotr Libera przyjmował indywidualne podziękowania od duchowieństwa, wspólnot religijnych i współpracowników, a w przededniu dnia patronalnego - także życzenia imieninowe.

***

Urodzony 20 marca 1951 roku bp Piotr Libera pochodzi z Katowic-Szopienic. W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, w trakcie studiów (1970-1972) odbył służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 r. z rąk bp. Henryka Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie.

W latach 1980-1986 studiował w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, uzyskał tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

23 listopada 1996 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. z rąk Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie. Jego dewizą biskupią były słowa „Deus Caritas est” – „Bóg jest Miłością”.

W latach 1996-2007 był biskupem pomocniczym katowickim. W latach 1998-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Reklama

Wchodził w skład Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury. Należał do komitetu organizującego podróż apostolską papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Był głównym organizatorem - ze strony kościelnej - podróży apostolskiej papieża Benedykta XVI do Polski w 2006 r. W trakcie pielgrzymki pełnił rolę lektora papieskich przemówień.

2 maja 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem płockim. Ingres do katedry płockiej odbył się 31 maja 2007 r. Jako ordynariusz płocki wprowadził w diecezji coroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży - w Niedzielę Palmową. Jako pierwszy w historii biskup diecezjalny płocki odwiedził katedrę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku; aktywnie włącza się w doroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W 2007 r. powołał Radę Społeczną przy Biskupie Płockim. W roku 2008 jako jedyny biskup diecezjalny w Polsce powierzył funkcję rzecznika prasowego świeckiej kobiecie. Jest otwarty na współpracę w mediami.

Podjął decyzję o tym, aby rok 2008 był w diecezji Rokiem Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego - biskupa płockiego w latach 1908-1941, męczennika II wojny światowej. W 2009 r. zainaugurował pierwsze w diecezji Okno Życia (w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku).

22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej w Płocku, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”. Jest jednym ze spowiedników w bazylice katedralnej.

W 2012 r. otworzył Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia” w Płocku. W 2014 r. doprowadził do fuzji Katolickiego Radia Płock i Katolickiego Radia Ciechanów - w jej efekcie powstało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Reklama

Doprowadził do reorganizacji dekanatów w diecezji (aktualnie jest ich 28). Zawsze akcentował współpracę ze świeckimi w Kościele, promując działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich.

W latach 2012-2015 przeprowadził 43. Synod Diecezji Płockiej „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, jego pokłosiem jest Księga Synodalna „XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego”.

Z inicjatywy bp. Libery dwukrotnie w diecezji odbyły się Synody Młodych: 28-29 marca 2015 r. oraz 31 sierpnia - 1 września 2018 r. W myśl zapisów 43. Synodu Diecezji Płockiej powołał w kurii diecezjalnej dwa nowe wydziały: ds. Rodzin oraz ds. Nowej Ewangelizacji – jego dyrektorem została świecka ewangelizatorka. W 2018 r. wydał nowatorskie „Vademecum duszpasterstwa związków nieregularnych”.

Bp Libera doprowadził do ogłoszenia roku 2018 przez Episkopat Polski - Rokiem Świętego Stanisława Kostki, ponadto święty ten ponownie został głównym patronem diecezji płockiej. Doprowadził też do organizacji w Płocku w dniach 25-26 września 2018 r. pierwszego w historii diecezji Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (380. z kolei).

Dnia 17 września 2018 r., jako pierwszy biskup diecezjalny w Polsce, przekazał informacje o przypadkach nadużyć wobec osób małoletnich przez niektórych duchownych. 22 czerwca 2021 r. ukazał się „Raport o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgłoszonych od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku”, będący owocem pracy Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, powołanego przez bp. Liberę w 2013 r.

Jako biskup płocki ofiarnie wspierał misje i misjonarzy z diecezji płockiej (pomoc finansowa i materialna). Odwiedził płockich misjonarzy i duszpasterzy w Peru, Zambii, Norwegii i na Islandii. W czasie pandemii kilkukrotnie udzielił pomocy placówkom medycznym w Peru, gdzie pracują księża z diecezji płockiej, a także w Płocku. Od kilku lat pomaga dwóm rodzinom z Syrii (najpierw w ramach projektu Caritas „Rodzina Rodzinie”). Towarzyszył pielgrzymom, którzy chodzą w dorocznej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

Reklama

W 2017 r. doprowadził do przeniesienia z Sikorza do Płocka Szkół Katolickich – swoją siedzibę ponownie znalazły one na terenie obiektów Wyższego Seminarium Duchownego. Natomiast w Sikorzu utworzono Dom Seniora Leonianum Piękne życie. W 2020 r. otworzył w Ciechanowie filię Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” oraz przyczynił się do rozwoju Diecezjalnego Studium Organistowskiego, tworząc Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum”.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku, za zgodą papieża Franciszka, przebywał w eremie kamedulskim Srebrnej Góry pod Krakowem. Pokłosiem tego pobytu jest m.in. książka „Słowo ze Srebrnej Góry”. Jest też autorem publikacji: „Wierność. Słowo z Ars” (2010), „Słowa jak kromki chleba” (2012), „Mocarze Krzyża świętego” (2015), „Św. Stanisław Kostka na kartach poezji” (2018), List Biskupa Płockiego „Do moich braci kapłanów” (2019), „Słowo ze Srebrnej Góry” (2020).

Bp Piotr Libera 31 maja 2022 r. obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej płockiej (czyli pełnienia urzędu biskupa płockiego). 4 czerwca 2022 r., za zgodą papieża Franciszka, ze względów zdrowotnych przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

2022-06-27 15:52

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Bp Libera: przynależność do parafii daje siłę

Bp Piotr Libera

Maciek 86/wikipedia.pl

Bp Piotr Libera

O tym, że przynależność do konkretnej parafii daje siłę, umacnia w trudnych chwilach i stwarza atmosferę wzrostu wiary, powiedział bp Piotr Libera 24 listopada w Skierkowiźnie w diecezji płockiej.

Więcej ...

Chciał być bratem wszystkich

commons.wikimedia.org

Przeżył nawrócenie w konfesjonale w wieku 28 lat. Wtedy właśnie odkrył swoje powołanie i wybrał drogę Jezusa z Nazaretu. Dziś w ślady Karola de Foucauld idą siostry i bracia z całego świata.

Więcej ...

MŚ 2022 - kończy się faza grupowa

2022-12-02 07:06

PAP/EPA/Georgi Licovski

W piątek zakończy się faza grupowa piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Z grup G i H pewne awansu są już Brazylia i Portugalia, a na dwa ostatnie wolne miejsca w fazie pucharowej apetyt ma wciąż sześć drużyn.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż,...

Wiadomości

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż,...

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Polska

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...