Reklama

Z Watykanu

Kondolencje po śmierci patriarchy Teoktysta

Zmarł wybitny hierarcha prawosławny

Benedykt XVI wyraził żal i smutek z powodu śmierci zwierzchnika Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego - patriarchy Teoktysta. Zmarł on 30 lipca w Bukareszcie w wieku 92 lat. Na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na jego pogrzebie, który odbył się 3 sierpnia w stolicy Rumunii, stał kard. Walter Kasper - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
W depeszy przesłanej na ręce metropolity Daniela, pełniącego obecnie obowiązki strażnika Tronu Patriarszego, Benedykt XVI wyraził serdeczne kondolencje z powodu zgonu głowy Kościoła rumuńskiego i zapewnił o swej duchowej łączności ze wszystkimi, którzy opłakują jego odejście. Wysoko ocenił dokonania "tego wybitnego i wysoko cenionego przywódcy kościelnego" oraz przypomniał jego spotkania z Janem Pawłem II w 1999 r. w Bukareszcie i w 2002 r. w Rzymie. Zapewnił, że "pozostaną one w pamięci naszych Kościołów jako szczególny dar łaski Bożej, który umocnił i stał się nowym bodźcem dla wzrostu przyjaźni i braterskich stosunków między Kościołami".
Teoktyst (w świecie Toader Arapasu) zmarł w wyniku choroby nowotworowej. Swój urząd arcybiskupa Bukaresztu, metropolity Wołoszczyzny i Dobrudży oraz patriarchy Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego sprawował od 9 listopada 1986 r. W dniach 7-9 maja 1999 r., jako pierwszy zwierzchnik lokalnego Kościoła prawosławnego, podejmował w Rumunii Papieża Jana Pawła II, a 12 października 2002 r. rewizytował go w Watykanie. 7 listopada 2000 r. Patriarcha otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Modlitwa "Anioł Pański"

Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej

Stolica Apostolska w pełni popiera działania na rzecz rozbrojenia atomowego oraz wykorzystania energii atomowej do zapewnienia pokoju, zdrowia i dobrobytu na całym świecie - powiedział Benedykt XVI podczas rozważania przed modlitwą "Anioł Pański" 29 lipca. Papież odniósł się w ten sposób do 50. rocznicy wejścia w życie statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
- Epokowe przemiany, do jakich doszło w ostatnim pięćdziesięcioleciu, ukazują, na jak trudnym rozdrożu znajduje się ludzkość - mówił Ojciec Święty, wzywając następnie do zaangażowania się w działalność na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej, w krzewienie postępującego i uzgodnionego rozbrojenia atomowego oraz sprzyjanie pokojowemu i bezpiecznemu wykorzystaniu technologii nuklearnej w celach autentycznego rozwoju.
Benedykt XVI zaapelował o uwolnienie koreańskich zakładników w Afganistanie. Zaznaczył, że mamy tu do czynienia z poważnym pogwałceniem godności człowieka, sprzecznym z wszelką elementarną normą cywilizacji i prawa, które obraża też poważnie prawo Boże. Grupa 23 koreańskich chrześcijan została porwana przez talibów 19 lipca w Afganistanie.

Reklama

Watykan na rzecz rozwoju

Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjęła ponowne zaangażowanie się wspólnoty międzynarodowej w realizację tzw. Milenijnych Celów Rozwoju, podjętych 7 lat temu rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W specjalnym komunikacie Papieska Rada "Iustitia et Pax" skomentowała dyskusję, jaka 31 lipca miała miejsce na forum ONZ na ten temat. W dokumencie przypomniano szczególnie punkt 8. celów, w którym jest mowa o globalnej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rok 2007 to dokładnie połowa czasu, jaki wyznaczono na realizację podjętych zadań (do 2015 r.). A jest ich wiele, m.in.: zredukowanie nędzy na świecie, zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji i ochrony zdrowia, opieka nad matką i dzieckiem, walka z epidemiami, ochrona środowiska naturalnego czy wzmocnienie międzynarodowej współpracy.

Papieska radość

Benedykt XVI uznał za dobrą wiadomość zdobycie przez zawodników Iraku Pucharu Azji w piłce nożnej. W krótkiej wypowiedzi na zakończenie audiencji generalnej 1 sierpnia Papież nazwał to zwycięstwo historycznym i dodał, że wielkie wrażenie wywarł na nim entuzjazm, z jakim mieszkańcy Iraku przyjęli to wydarzenie. Powiedział m.in.: - To doświadczenie dzielenia radości pokazuje pragnienie narodu, aby mieć normalne i pogodne życie. Życzę, aby wydarzenie to mogło się przyczynić do ustanowienia w Iraku w przyszłości - przy wkładzie wszystkich - prawdziwego pokoju w wolności i wzajemnym szacunku. Gratuluję!

Reklama

Sukces watykańskiej strony internetowej

Nowa internetowa strona Watykanu www.vaticanstate.va zanotowała 13 milionów odwiedzin w ciągu pierwszych trzech dni. - Bp Renato Boccardo - sekretarz generalny Gubernatoratu Państwa Watykańskiego powiedział, że strona ma służyć pielgrzymom i turystom, zgodnie z wolą Ojca Świętego Benedykta XVI, który rozumie konieczność używania nowych technologii. Webmaster serwisu Eugenio Haller stwierdził z kolei, że w projekcie strony udało się odbić dość dokładnie skomplikowaną wewnętrzną strukturę Watykanu, co gwarantuje sukces strony.

Pomniki dwóch papieży w Fatimie

W 90. rocznicę ostatnich objawień fatimskich, 13 października br., zostaną poświęcone pomniki Pawła VI i Jana Pawła II.
Pomnik Jana Pawła II powstaje w pracowni krakowskiego rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja. Zaproszenie do udziału w konkursie otrzymał on jesienią ub.r. Jego projekt wygrał. Prof. Dźwigaj przedstawia Papieża klęczącego, który na głowie ma piuskę, ubrany jest w kapę narzuconą na ramiona. Pod kapą Papież ma albę przewiązaną cingulum. Lewą rękę z różańcem trzyma na sercu, prawą opiera na pastorale.
Pomniki papieży staną w połowie drogi między starym sanktuarium a wznoszoną właśnie nową świątynią.

Wybrane dla Ciebie

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”

Więcej ...

Kolęda 2023 - od drzwi do drzwi czy na zapisy?

2022-12-08 14:11

Karol Porwich/Niedziela

Kolęda od drzwi do drzwi czy zapisy? Zapraszanie przez formularz czy w zakrystii? Czy należy zbierać ofiary pieniężne w czasie kolędy czy składać anonimowo na tacę w kościele? A może w ogóle nie zbierać pieniędzy podczas kolędy? O kolędowej praktyce w diecezji rzeszowskiej i nowych propozycjach mówi ks. Tomasz Nowak, rzecznik kurii biskupiej w Rzeszowie, w rozmowie z Iwoną Kosztyłą.

Więcej ...

Kolęda w archidiecezji warszawskiej – często na nowych zasadach

2022-12-09 14:58

Karol Porwich/Niedziela

Jak będzie wyglądała wizyta duszpasterska w archidiecezji warszawskiej? – Wszystko zależy od proboszcza. W jednych parafiach księża będą chodzić po kolędzie od drzwi do drzwi. W innych – przyjdą na zaproszenie wiernych. Obie formy spotkać można zarówno w dużych parafiach miejskich jak i pod Warszawą.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Pierwszy czciciel Pani z Guadalupe

Święci i błogosławieni

Pierwszy czciciel Pani z Guadalupe

Kraków: ruszyły przygotowania do procesu beatyfikacyjnego...

Kościół

Kraków: ruszyły przygotowania do procesu beatyfikacyjnego...

Watykan: Papież Franciszek popłakał się modląc się o...

Kościół

Watykan: Papież Franciszek popłakał się modląc się o...

Ministerstwo Sprawiedliwości sfinansowało budowę kliniki...

Zdrowie

Ministerstwo Sprawiedliwości sfinansowało budowę kliniki...

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Godzina Łaski

Kościół

Godzina Łaski

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Kościół

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...