Reklama

Ze świata

Fatima

Uroczystości w Fatimie

Sanktuarium w Fatimie przeszło gruntowne przeobrażenie, dzięki któremu będzie mogło wkrótce przyjmować jeszcze większe rzesze pielgrzymów. Inauguracyjną Mszę św. w nowym kościele odprawił papieski wysłannik - kard. Tarcisio Bertone, który przewodniczył uroczystościom zakończenia obchodów 90. rocznicy objawień w Fatimie. Przed nowo wybudowaną świątynią po obu stronach zaprojektowano dwa pomniki: Pawła VI oraz pomnik klęczącego Jana Pawła II. Ten drugi został odsłonięty 13 października br.

90-lecie objawień

Fatimskie kalendarium

W związku z jubileuszem objawień przypominamy kronikę najważniejszych wydarzeń fatimskich:
1915-16 - anioł, który przedstwia się jako „Anioł Pokoju”, kilkakrotnie i w różnych miejscach objawia się fatimskim pastuszkom.
13 maja 1917 r. - Matka Boża po raz pierwszy ukazuje się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w Cova da Iria. Następnie Maryja objawia się pastuszkom co miesiąc, aż do 13 października 1917 r.
13 października 1917 r. - ostatnie objawienie Matki Bożej. Ma ono miejsce o godz. 11 w Cova da Iria, gdzie zgromadziło się 70 tys. ludzi.
4 kwietnia 1919 r. - śmierć Franciszka.
28 kwietnia 1919 r. - rozpoczęcie budowy kapliczki Objawień.
20 lutego 1920 r. - śmierć Hiacynty.
13 października 1921 r. - w kapliczce Objawień zostaje odprawiona pierwsza Msza św.
26 czerwca 1927 r. - biskup diecezji Leiria, do której należy Fatima, po raz pierwszy uczestniczy w oficjalnej ceremonii w Cova da Iria.
13 października 1939 r. - biskup Leirii dekretem „Opatrzność Boża” ogłasza objawienia w Fatimie godnymi wiary i autoryzuje kult Matki Bożej Fatimskiej.
31 października 1942 r. - Pius XII w swym, wypowiedzianym po portugalsku, orędziu radiowym poświęca świat (czyni także ukrytą aluzję do Rosji) Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z życzeniem Matki Bożej Fatimskiej.
13 maja 1946 r. - kard. Masella, legat papieski, koronuje figurkę Matki Bożej w kaplicy Objawień.
13 października 1956 r. - kard. Roncalli, patriarcha Wenecji, przyszły papież Jan XXIII, przewodniczy uroczystościom pielgrzymkowym w Fatimie. 13 maja 1967 r. - Paweł VI przybywa do Fatimy z okazji 50. rocznicy pierwszego objawienia.
10 lipca 1977 r. - do Fatimy przybywa jako pielgrzym kard. Luciani, patriarcha Wenecji, przyszły papież Jan Paweł I.
12-13 maja 1982 r. - Jan Paweł II, w rok po zamachu na jego życie, udaje się z pielgrzymką do Fatimy, aby podziękować „Białej Pani” za ocalenie. 25 marca 1984 r. - Jan Paweł II w czasie uroczystej ceremonii na Placu św. Piotra odnawia, w jedności z wszystkimi biskupami świata, akt zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
12-13 maja 1991 r. - Jan Paweł II przybywa powtórnie do Fatimy w 10. rocznicę zamachu.
12-13 maja 2000 r. - Jan Paweł II w czasie swej trzeciej pielgrzymki do Fatimy dokonuje beatyfikacji Hiacynty i Franciszka. Przy tej okazji kard. Sodano w imieniu Ojca Świętego wyjawia treść trzeciej części tzw. tajemnicy fatimskiej.
26 czerwca 2000 r. - Kongregacja Nauki Wiary publikuje treść trzeciej części „tajemnicy” oraz komentarz do niej autorstwa kard. Josepha Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji.
13 marca 2005 r. - s. Łucja umiera w klasztorze Karmelitanek w Coimbrze.
13 maja 2007 r. - obchody 90. rocznicy pierwszego objawienia się Maryi z udziałem kard. Sodano, legata papieskiego.
12-13 października 2007 r. - kard. Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, przewodniczy uroczystościom dla upamiętnienia 90. rocznicy ostatniego objawienia. Inauguracja nowej bazyliki pw. Trójcy Świętej.

Reklama

(W.R.)

Włochy

Pogrzeb Luciany Frassati-Gawrońskiej

Kard. Severino Poletto przewodniczył 9 paździenika w katedrze w Turynie uroczystościom pogrzebowym Luciany Frassati-Gawrońskiej. W homilii pogrzebowej kard. Poletto podkreślił wpływ, jaki bł. Pier Giorgio Frassati wywarł na swoją siostrę: - Potrafiła ona promieniować dobrem nie tylko na członków rodziny, lecz także na wszystkich, których spotkała - mówił.
Luciana Frassati-Gawrońska zmarła 7 października w wieku 105 lat. Była siostrą beatyfikowanego przed 17 laty Piera Giorgia Frassatiego, któremu poświęciła wiele książek stanowiących podstawę do zrozumienia, jak bardzo aktualna, zwłaszcza dla młodzieży, jest świętość jej brata, zmarłego w wieku 24 lat.
Luciana Gawrońska była żoną polskiego dyplomaty Jana Gawrońskiego, matką siedmiorga dzieci. 1 września 1939 r. znalazła się wraz z mężem w Warszawie. Podczas II wojny światowej pomogła wielu Polakom w wydostaniu się na Zachód z okupowanej ojczyzny, w tym żonie i córce gen. Władysława Sikorskiego.

Ludzie

Kard. Renato Martino

Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” - kard. Renato Martino powiedział w Argentynie, że „polityka to nie tylko ważny element ludzkiego życia, ale także niezwykle istotna dla chrześcijanina przestrzeń realizowania miłości bliźniego”. Kardynał zaznaczył, że chrześcijanin sprawujący władzę nie może z niej czynić narzędzia niesprawiedliwości i przemocy, gdyż byłoby to zaprzeczeniem wiary, która nakazuje miłować bliźniego.
Zdaniem kard. Martino, wielu polityków chrześcijańskich staje dziś wobec decyzji o ustawodawstwie sprzecznym z podstawowymi wartościami etycznymi. Dotyczy to np. sakralnego charakteru życia ludzkiego, nierozerwalności małżeństwa, a także rozwiązań gospodarczych, pogłębiających ubóstwo najsłabszych grup społecznych.
Kard. Martino zachęcił, aby nie wypierać się własnej tożsamości, pozostając zarazem otwartym na dialog. Świecki chrześcijanin powinien szanować słuszną autonomię rzeczywistości doczesnej, a jednocześnie wskazywać na etyczny wymiar zagadnień społecznych i politycznych oraz na wartości nadprzyrodzone.

Krótko

45. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II minęła 11 października br. To największe wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego w XX wieku trwało od 11 października 1962 do 8 grudnia 1965 r. Wzięło w nim udział ok. 2800 biskupów. Przyjęli oni szesnaście dokumentów - cztery konstytucje, dziewięć dekretów i trzy deklaracje.

Przyczyną ubóstwa Afryki są m.in. toczące się w wielu miejscach konflikty zbrojne. Straty Czarnego Lądu to przede wszystkim ofiary w ludziach, ale także pieniądze. Jak wyliczyli Brytyjczycy, w ciągu 15 lat Afryka straciła 300 miliardów dolarów. To niemal równowartość udzielonej kontynentowi pomocy.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przebywała w Moskwie. Tematem rozmów była m.in. tarcza antyrakietowa. Strona amerykańska chce doprowadzić do rozwiania obaw Rosjan, podkreślając zarazem wolę budowania tej instalacji w Europie Środkowej.

Tragedie w USA. 7 października zastępca lokalnego szeryfa w stanie Wisconsin zastrzelił sześć osób. Mężczyzna wtargnął do mieszkania swojej byłej sympatii i dokonał masakry. Kilka dni później w Cleveland 14-latek strzelał do kolegów i nauczycieli, zranił cztery osoby.

Polscy dyplomaci w Iraku, po zamachu na ambasadora i wybuchach przed placówką, 8 października, przenieśli się do najlepiej strzeżonego miejsca w Bagdadzie, tzw. zielonej strefy.

Powiernictwo Pruskie znowu złożyło wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zwrotu majątku, który znajduje się obecnie w polskich rękach. Chodzi o dzieła sztuki należące przed wojną do niemieckiej rodziny. Eksperci twierdzą, że pozew nie ma szans, bo decyzją wielkich mocarstw w Poczdamie Ziemie Zachodnie zostały przyznane Polsce wraz z całym mieniem prywatnym i państwowym.

Al Gore, były wiceprezydent USA, został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, za walkę z globalnym ociepleniem. Wraz z nim uhoronowano ONZ-owski Zespół ds. Zmian Klimatycznych.

Literacką Nagrodę Nobla otrzymała 88-letnia brytyjska powieściopisarka Doris Lessing.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych,wiadomości Radia Watykańskiego, KAI i BP KEP.

Wybrane dla Ciebie

Jak przygotować się do modlitwy?

2022-12-05 08:51

Karol Porwich/Niedziela

Wszelki wysiłek mający na uwadze doskonałość serca zmierza zawsze do tego, aby osiągnąć stan trwałej i nieprzerwanej modlitwy, oraz, na ile na to pozwala ludzka ułomność, aby zachować niezmącone skupienie umysłu i stałą czystość. W tym właśnie celu ochoczo i wytrwale ćwiczy swoje ciało i nie przestaje szukać okazji do skruchy serca. Istnieje przy tym wszystkim pewien wzajemny i nierozerwalny związek. Otóż, jeśli budowlę cnót wznosi się po to, aby dojść do doskonałej modlitwy, to bez tego zwieńczenia (modlitwy), które mocno wiąże je wszystkie ze sobą, nie będą one nigdy dostatecznie silne i trwałe.

Więcej ...

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Karol Porwich/Niedziela

Więcej ...

Zrozumieć siebie

2022-12-05 16:40

Klaudia Piechowiak

Czterdzieści osób wzięło udział w adwentowej Akademii Dojrzewania w Rokitnie.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Ks. Oder: Oskarżanie Jana Pawła II o zamiatanie pod dywan...

Kościół

Ks. Oder: Oskarżanie Jana Pawła II o zamiatanie pod dywan...

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Kościół

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...