Reklama

Niedziela Świdnicka

Na swojego patrona wybrali Jana Pawła II

Szkoła im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

Archiwum szkoły

Szkoła im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

Szkoły to nie tylko sztywny program nauczania, 45-minutowe lekcje, dzwonki na przerwę i dwumiesięczne wakacje. To placówki, które wpajają wartości i kodeks etyczny. W diecezji świdnickiej bp Ignacy Dec podjął decyzję o ustanowieniu Diecezjalnej Rodziny Szkół. Do Rodziny Szkół przynależą placówki, które na swojego patrona wybrały Jana Pawła II. W diecezji świdnickiej jest dziewiętnaście placówek, które mają postawione inne wymagania wobec uczniów i grona pedagogicznego niż pozostałe szkoły.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Bp Ignacy Dec ustanowił Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II w Dniu Papieskim 12 października 2008 r. Na koordynatora diecezjalnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powołany został ks. Marek Korgul.
- Ważnym motywem wyboru Jana Pawła II na patrona szkół była bliskość czasu, w którym żył bł. Jan Paweł II, a zatem jest on znany bardzo dobrze dorosłym, a dzieci dużo o nim słyszą, rozpoznają go w przekazach medialnych - tłumaczy wybór ks. Marek Korgul, odpowiedzialny za Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. - Ponadto Jan Paweł II w licznych wystąpieniach ukazywał bardzo wartościowy program wychowawczy, co jest dla szkoły noszącej jego imię cenną wskazówką, zwłaszcza w dzisiejszym chaosie wychowawczym. Jego nauczanie i przykład życia stanowią nieocenioną pomoc wychowawczą. Koniecznie trzeba dodać, że swoim życiem, zachowaniem, otwartością i szacunkiem dla wszystkich ludzi ukazał wzór postępowania, który warto przekazywać młodym. Papież był niekwestionowanym autorytetem dla młodych ludzi poszukujących życiowych perspektyw. Ukazał wszystkim, że pokładanie nadziei w Bogu nie jest teorią, ale życiową koniecznością, jeśli nie chce się przegrać własnego życia.
Celem Diecezjalnej Rodziny jest między innymi: upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, współpraca pomiędzy szkołami w zakresie tworzenia programów wychowawczych opartych o nauczanie Ojca Świętego, integracja środowisk szkolnych - poznawanie siebie, dzielenie osiągnięciami w zakresie nauczania, podejmowanie wspólnych działań także na płaszczyźnie diecezjalnej, ożywienie kontaktów duszpasterskich z nauczycielami tych szkół, podejmowanie duchowych zobowiązań - wspólna modlitwa za Ojca Świętego.
W dekrecie z 12 października 2008 r., mówiącym o ustanowieniu Diecezjalnej Rodziny, bp Ignacy Dec zaznaczył najistotniejsze zadania wspólnoty. - Reprezentanci szkół, należący do Diecezjalnej Rodziny, wypracują we własnym zakresie strukturę i harmonogram spotkań oraz wspólne cele Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W realizacji tego zadania zwrócą uwagę przede wszystkim na opracowanie programów wychowawczych służących przybliżeniu kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, życia i myśli Jana Pawła II.
Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Zbigniewa Gumińskiego, jednego z rodziców dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Radomiu. W 1998 r. Zbigniew Gumiński postanowił nawiązać kontakty z innymi szkołami, które na swojego patrona wybrały Jana Pawła II. Pierwsze spotkanie szkół noszących imię Jana Pawła II miało miejsce 20 listopada 1998 r. w Radomiu.

Dlaczego Jan Paweł II?

Reklama

Dziewiętnaście szkół z diecezji świdnickiej nosi imię Jana Pawła II. Wyboru dokonało nie tylko grono pedagogiczne, ale także rodzice i sami uczniowie. Jedną ze szkół imienia Jana Pawła II jest Zespół Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju, który kierował się wartościami nadrzędnymi. Jerzy Łukasik, dyrektor szkoły, nie ma wątpliwości - Ojciec Święty jest wzorem dla uczniów.
- Mówiąc o poszukiwaniach patrona, należy cofnąć się sześć lat, kiedy w naszej placówce trwały dyskusje na temat jego wyboru. Rozmowy odbywały się na trzech różnych płaszczyznach, na płaszczyźnie uczniowskiej, rady rodziców i rady pedagogicznej. Nie było wątpliwości, że to Jan Paweł II. Każda szkoła realizuje pewne cele i jednym z nich jest cel wychowawczy oparty na pewnych przesłaniach. Nauka Jana Pawła II jak najbardziej swoją funkcję wychowawczą wypełnia. Jego postawa jest godna naśladowania.

Papież patronem w szkołach wiejskich

Nie tylko szkoły miejskie na swego patrona wybrały Jana Pawła II. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim imię Papieża obrała dwanaście lat temu. Wówczas Jan Paweł II jeszcze żył i uczniowie byli świadkami świadectwa, jakie dawał swoją osobą. Dziś kolejne pokolenie uczniów, żyjące w czasie, kiedy Ojciec Święty jest żywym wspomnieniem, utożsamia się nadal tak samo mocno jak to pokolenie, które decydowało o wyborze imienia szkoły.
- Przede wszystkim jesteśmy katolikami, do naszej szkoły uczęszczają dzieci z katolickich rodzin. Nadanie imienia szkole było wielkim wydarzeniem, nie tylko kulturalnym, ale także religijnym, do którego przygotowywaliśmy się dłuższy czas - wspomina dyrektor szkoły Arkadiusz Albrecht. - Najważniejsze jest, to, co pozostało w naszej pamięci i co w swojej spuściźnie pozostawił niewątpliwie największy Polak Jan Paweł II. Dla nas to wielki zaszczyt, bo szkoła należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w diecezji świdnickiej. Pamiętamy w kalendarzu szkolnym o ważnych uroczystościach i celebrujemy je. Uczniowie, którzy obecnie uczęszczają do szkoły, nie byli odpowiedzialni za wybór patrona, jednak mają świadomość wyboru, że nie był on przypadkowy. Jesteśmy mocno związani z Kościołem, który obecny jest na uroczystościach szkolnych. Uczniowie stają także na wysokości zadania, bo o osobie Jana Pawła II przypominają sobie nie tylko na apelach. Godnie reprezentują szkołę, jej patrona, który jest obecny każdego dnia. Jesteśmy szkołą wiejską, bez przywar obecnych w szkołach miejskich, co także plasuje nas znacznie wyżej w hierarchii, bo nasza młodzież, jest znacznie lepsza, spokojniejsza i mocniej związana z wartościami.
Szkoła w Kamieńcu Ząbkowickim na swoje motto wybrała słowa Jana Pawła II, z którymi nauczyciele się utożsamiają i według, których wypełniają swoją nauczycielską posługę.
„Młodzi ludzie potrzebują wychowawców, potrzebują przewodnika, który powinien być autorytetem… Potrzebują… również tego, aby ich poprawiać, stawiać im granice, mówić «tak» lub «nie». Współczesnemu wychowawcy niezbędna jest umiejętność odczytywania znaków czasu. Dzięki niej będzie mógł dostrzec wartości, które pociągają młodzież, jak np. pokój, wolność, sprawiedliwość, solidarność, postęp”.
Kolejną wiejską szkołą imienia Jana Pawła II jest Szkoła Podstawowa w Grodziszczu. Obok troski o jak najwyższą efektywność nauczania opiekunowie koncentrują się przede wszystkim na pracy wychowawczej. Szkoła Podstawowa w Grodziszczu funkcjonuje do 1996 r. To nowo wybudowany, nowoczesny budynek. Placówka jest świetnie wyposażona, posiada bogate zaplecze multimedialne, zaplecze socjalne, piękne boisko szkolne. Obok technicznych zabezpieczeń uczniowie mają także świetną opiekę, bo patronem szkoły w 2006 r. został Jan Paweł II. Dyrektor Alina Lasocka z przyjemnością wspomina czas, w jakim placówka poszukiwała patrona.
- Procedura wyboru patrona jest bardzo ściśle określona. W szkole był przeprowadzony plebiscyt i niemalże jednomyślnie został wybrany Jan Paweł II. Następnie dopełniliśmy wszystkich formalności. Było to przed sześciu laty. W program szkoły zostały wpisane zajęcia związane z przybliżeniem postaci wielkiego Polaka Jana Pawła II. Dziś program nauczania opiera się na wartościach, jakie przekazał nam Papież. Organizujemy także konkursy nie tylko dla naszych uczniów, ale także dla uczniów z gminy i spoza niej, które propagują osobę naszego patrona, przybliżają wiedzę o nim, zachęcają do zgłębienia tajników, literatury o Janie Pawle II. Wymownie w wychowaniu kolejnych pokoleń nasz nadrzędny cel określa obrana przez nas misja: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich” - jak powiedział nasz patron Jan Paweł II - podsumowuje pani dyrektor.

Nie tylko szkoły

Obok placówek szkolnych pojawiły się także przedszkola, które obrały imię Jana Pawła II. Dzieci, które obecnie przychodzą do przedszkola, nie miały okazji poznać Papieża. Panie wychowawczynie z Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim prezentują osobę wybitnego Polaka. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat obcują z Ojcem Świętym.
- Propagujemy ideę Papieża, był dla nas wzorem, chcemy go naśladować jako człowieka. Do naszego przedszkola chodzą dzieci, które nie poznały Ojca Świętego, dlatego też mają okazję z nim obcować w naszej placówce. Prowadzimy zajęcia, na których przybliżamy jego wielką postać, opowiadamy, co zrobił dla naszego narodu, dla katolików na całym świecie, uczymy naśladować jego postawę. Nasza szkoła ma patrona od 8 lat i jest nim Jan Paweł II, co obliguje i daje poczucie dumy - opowiadają panie z przedszkola.
Wizja szkoły to ukształtowanie wśród młodzieży postaw godnego człowieka kulturalnego, szlachetnego, wrażliwego i odpowiedzialnego. Placówki oświatowe jasno określają wizję i misję szkoły. Szkoła ma być przyjazna uczniowi, środowisku. Musi być bezpieczna, otwarta na ucznia i jego potrzeby, bez przemocy i agresji. Uczniowie muszą identyfikować się ze swoją szkołą, muszą czuć się jej częścią. Na obraz szkoły składają się tradycja, zwyczaje, sukcesy w różnych dziedzinach. Na to wszystko pracują uczniowie, nauczyciele, dyrekcja. Nie można zapomnieć o ważnej roli rodziców, którzy służą pomocą i dobrymi pomysłami. Jednak ponad wszystko w szkołach, które na swojego patrona wybrały Jana Pawła II, najistotniejsze są wartości i droga, jaką wskazał Papież, jego dorobek, słowa i świadectwo wielkiej wiary. Z tej spuścizny uczniowie powinni czerpać jak najwięcej inspiracji. Dzięki gronu pedagogicznemu i osobie Jana Pawła II kolejne pokolenia uczniów opuszczają placówki edukacyjne z przekonaniem spełnienia i wypełnienia misji, jaką powierzył im nasz rodak.

2012-10-17 07:13

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

150-lecie bielskiej „przemysłówki”

Więcej ...

Dożynki Prezydenckie 2021

2021-09-19 17:04

prezydent.pl

Więcej ...

Arch. katowicka: rozpoczęła się nowenna przed beatyfikacją ks. Jana Machy

2021-09-20 07:04

wikipedia.org

W niedzielę 19 września w parafiach archidiecezji katowickiej rozpoczęła się nowenna przed beatyfikacją Sługi Bożego ks. Jana Machy. Będzie ona trwać przez dziewięć niedziel aż do dnia beatyfikacji, czyli 20 listopada br. Nowenna jest elementem przygotowania diecezjan do tego wydarzenia.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus wciąż aktualny

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii

Niedziela Częstochowska

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii