Reklama

Kościół

Chrystus osią życia

mat. autora

Ormianie. Potomkowie Noego. Depozytariusze jego arki. Naród, który oddycha dwoma płucami chrześcijaństwa. O historii Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, prowadzonym dialogu teologicznym oraz o pielgrzymce Jana Pawła II w Armenii z arcybiskupem Chażagiem Barsamianem, Legatem Patriarchalnym Europy Zachodniej i przedstawicielem Katolikosa Wszystkich Ormian w Watykanie rozmawia Andrzej Sosnowski.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Jak pisaliśmy w artykule Czy Bogu potrzebny jest tłumacz? Historia dwóch płuc ormiańskiego chrześcijaństwa, rok temu, na Wawelu miała miejsce ekumeniczna modlitwa z okazji ​​​​obchodów 655–lecia utworzenia Arcybiskupstwa Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

Andrzej Sosnowski: Czy Wasza Ekcelencja, jako biskup uczestniczący w modlitwie, mógłby po krótce opowiedzieć, jak doszło do tego historycznego wydarzenia?

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Arcybiskup Chażag Barsamian: Tak, 3 września 2023 roku w ramach obchodów 655. rocznicy powstania Ormiańskiej Diecezji Apostolskiego Kościoła Świętego w Polsce w Katedrze Wawelskiej modlitwę ekumeniczną poprowadził metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, duchowy przywódca Diecezji Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Polsce, Jego Miłość Biskup Markos Hovhannisyan i ja.

Na uroczystości obecni byli zarówno przedstawiciele społeczności ormiańskiej w Polsce, jak i reprezentanci władz państwowych Polski i Armenii. Myślę tu o doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ambasadorze Republiki Armenii w Polsce Samwelu Mkrtchian, Konsulu Honorowym Republiki Armenii Hraczji Bojadżjan oraz o reprezentantach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

To ekumeniczne nabożeństwo było doskonałą okazją do przypomnienia obecności Ormian w Polsce od niemal 800 lat. Zostali powitani przez naród polski i zintegrowani ze społeczeństwem, wnosząc swój wkład w życie gospodarcze, polityczne i kulturalne Polski. Podczas nabożeństwa odmówiono modlitwy w intencji Polski i Armenii oraz pokoju na świecie.

Była to także świetna okazja, aby zademonstrować bliskie relacje i współpracę między Kościołami katolickim i Apostolskim a nade wszystko jedność w naszym Panu Jezusie Chrystusie.

Dzisiejszy ekumenizm to przechodzenie od formy eklezjocentrycznej do chrystocentryzmu. Czy modlitwę na Wawelu można czytać symbolicznie jako krok ku wspólnocie w Chrystusie?

Odpowiadając na to pytanie, warto myślami wrócić do zdarzenia sprzed kilkunastu lat, kiedy to w Watykanie Jego Świątobliwość Jan Paweł II i Jego Świątobliwość Karekin I Najwyższy Patriarcha i Katolikos wszystkich Ormian podpisali (13 grudnia 1996 r.) „Wspólną Deklarację”. To ważny dokument potwierdzający długą historię obu Kościołów a ja miałem to szczęście być obecnym na tym ważnym wydarzeniu. Zawarto w niej pokorne dziękczynienie Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za możliwość wspólnej modlitwy oraz podjęcia owocnej dyskusji na temat wzajemnego dążenia do pełniejszej jedności w Duchu Świętym.

Papież Jan Paweł II i Katolikos Karekin I, przyjmując dokument, uznali głęboką komunię duchową, jaka już ich łączy, podobnie jak biskupów, duchownych i świeckich wiernych ich Kościołów. Zauważyli, że w ostatnim okresie rozwój kontaktów ekumenicznych i postęp w dysputach teologicznych, prowadzonych w duchu chrześcijańskiej miłości i partnerstwa, pozwolił usunąć wiele nieporozumień, będących dziedzictwem dawnych sporów i kontrowersji. Ten dialog i spotkania ukształtowały korzystny klimat wzajemnego zrozumienia i powrotu do głębszej duchowej komunii opartej na wspólnej wierze w Trójcę Świętą, przekazanej im przez Ewangelię Chrystusową i świętą Tradycję Kościoła. Papież i Katolikos szczególną satysfakcję wyrazili z faktu „(…) wielkiego postępu, jaki ich Kościoły osiągnęły we wspólnym poszukiwaniu jedności w Chrystusie, wcielonym Słowie Bożym. Jest On doskonałym Bogiem w swoim bóstwie i doskonałym człowiekiem w swoim człowieczeństwie, zaś Jego bóstwo jest zjednoczone z człowieczeństwem w Osobie Jednorodzonego Syna Bożego, w unii rzeczywistej i doskonałej, bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i jakiejkolwiek formy rozłączenia”.

Reklama

Deklaracja niezaprzeczalnie potwierdziła, że osią zycia jest Chrystus. Ekumenizm wymaga jednak stałej modlitwy. Tej modlitwie powinna jednak towarzyszyć refleksja w sercu ku Chrystusowi i drugiemu człowiekowi. On, Jezus, stoi w centrum, a my wokół Niego. Jeżeli zbliżamy się do Chrystusa, zbliżamy się też do siebie.

Nabożeństwo ekumeniczne było wspaniałą demonstracją urzeczywistnienia apelu błogosławionej pamięci o Jego Świątobliwościach.

W „Ut Unum Sint” Jan Paweł II napisał zdecydowanie, że podziały chrześcijan są grzechem ciężkim, który pozbawia nas wiarygodności. Czy temu służyła pielgrzymka Ojca Świętego do Armenii w 2001 r.?

Niestety, czasem bywa tak, że czynniki językowe, kulturowe, czy też polityczne przyczyniają się do powstania rozbieżności teologicznych, których wyrazem staje się chociażby terminologia formuł doktrynalnych. Jego Świątobliwość Jan Paweł II i Jego Świątobliwość Karekin I wyrazili stanowcze przekonanie, że ze względu na zasadniczą jedność wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa spory i godne ubolewania podziały, nie powinny już wpływać na życie i świadectwo dzisiejszego Kościoła. Pielgrzymka jest namacalnym dowodem, iż podziały mogą być niwelowane.

...Ojciec Święty był bardzo blisko Katolikosa Karekina I. Poznali się podczas Soboru Watykańskiego II. Katolikos Karekin I podczas swojej wizyty w Watykanie zaprosił Jana Pawła II do Armenii na obchody 1700. rocznicy chrztu Armenii, które miały nastąpić w 2001 r. Po raz kolejny miałem wielkie szczęście być obecnym na tym spotkaniu. Ojciec Święty przyjął zaproszenie Katolikosa Karekina. Niestety ten zmarł 29 czerwca 1999 r. Jego następca, Katolikos Karekin II ponowił zaproszenie podczas spotkania z papieżem Janem Pawłem II.

Reklama

Miałem szczęście organizować wizytę papieską w Armenii we wrześniu 2001 r. Jego Świątobliwość przebywał wówczas w Stolicy Macierzystej Świętego Eczmiadzynu – centrum Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego od 301 r.

Jak ksiądz arcybiskup odczytuje decyzje JPII o zamieszkaniu w Eczmiadzynie a nie w Nucjaturze podczas pielgrzymki do Armenii?

Myślę, że Ojciec Święty czuł się blisko narodu ormiańskiego, Kościoła ormiańskiego i jego starożytnej Stolicy Apostolskiej, Eczmiadzynu.

Czy księdzu arcybiskupowi szczególnie mocno w pamięci utkwiło jakieś wydarzenie z pielgrzymki do Armenii?

Pamiętam, że podczas kolacji z Ich Świątobliwościami w otoczeniu kardynałów, arcybiskupów i biskupów, rozpoczęło się śpiewanie pieśni ormiańskich i polskich. Jego Świątobliwość był bardzo szczęśliwy i powiedział: „Tu, w Armenii, jestem pełen wzruszeń. Pamiętam mojego bardzo bliskiego kolegę z liceum, Polaka Ormianina”.

Kończąc, z czym Ekscelencji kojarzy się Polska? Jakie jest księdza biskupa ulubione polskie danie?

Podczas studiów w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie interesowałem się historią Ormian w Polsce. W rezultacie w 1986 r. odwiedziłem Warszawę, Kraków, Lublin i Gdańsk. Cenię polską historię i kulturę i zdecydowanie zawsze łączę Polskę z Jego Świątobliwością Papieżem Janem Pawłem II, który był największym przywódcą XXI w.

Lubię gołąbki, zupę ogórkową i sernik.
Chażag (Khajag) Barsamianem (ur. 4 lipca 1951 r. w Turcji) - Legat Patriarchalny Europy Zachodniej i przedstawiciel Katolikosa Wszystkich Ormian w Watykanie.

Abp. Barsamian odpowiadał za organizację częstych spotkań najwyższych przywódców kościołów ormiańskiego i katolickiego. Odegrał kluczową rolę w organizacji wizyty papieża Jana Pawła II w Armenii w 2001 r., w przygotowaniu w Bazylice św. Piotra w Rzymie w 2015 r. Mszy św. upamiętniającej ludobójstwo Ormian oraz w organizacji wizyty papieża Franciszka w Armenii w czerwcu 2016 r.

Podziel się:

Oceń:

+11 -1
2024-06-14 13:39

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Liban: Zmarł katolikos Grigor Petros XX, patriarcha Ormian katolików

Środowiska ormiańskie poruszyła dzisiaj wiadomość z Libanu, że w tamtejszym szpitalu, w wieku 87 lat zmarł patriarcha ormiańskokatolicki Grigor Petros XX (Grzegorz Piotr XX).

Więcej ...

Obrońca Wrocławia

Andrzej Kofluk

Habit zakonny przyjął z rąk samego św. Dominika. Był krewnym św. Jacka Odrowąża. Modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarów i całkowitego zniszczenia w 1241 r.

Więcej ...

Kapelan policji: zabija nie prędkość, ale bezmyślność

2024-07-20 18:11

pixabay.com

- To nie prędkość, jak niektórzy mówią, zabija. Nieprawda! Złe drogi nie zabijają. Takie czy inne przepisy nie zabijają. Zabija bezmyślność - powiedział portalowi Polskifr.fr ks. Bogdan Zagórski, duszpasterz policji w garnizonie lubelskim. Jutro rozpoczyna się 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. O bezpieczeństwo na drodze warto zadbać nie tylko w wakacje.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Świadectwo: Mama, tata i dziewięciu synów. Bo...

Wiara

Świadectwo: Mama, tata i dziewięciu synów. Bo...

Świadectwo Myrny Nazzour: olej wydzielał się z mojego...

Wiara

Świadectwo Myrny Nazzour: olej wydzielał się z mojego...

Jaka jest moja reakcja, kiedy doświadczam niepowodzeń i...

Wiara

Jaka jest moja reakcja, kiedy doświadczam niepowodzeń i...

Mikołów: Kilkudniowa dziewczynka w oknie życia

Kościół

Mikołów: Kilkudniowa dziewczynka w oknie życia

Mecz o 3. miejsce Euro 2024 się nie odbędzie. Dlaczego?

Sport

Mecz o 3. miejsce Euro 2024 się nie odbędzie. Dlaczego?

Jerozolima: sensacyjne odkrycie w Bazylice Grobu Pańskiego

Kościół

Jerozolima: sensacyjne odkrycie w Bazylice Grobu Pańskiego

Zmiany kapłanów 2024 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2024 r.

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej

Wiara

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej

Matka Boża Szkaplerzna

Święta i uroczystości

Matka Boża Szkaplerzna