Reklama

Niedziela Sandomierska

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jubileusz „Alzheimera” w Koprzywnicy

Podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Ks. Adam Stachowicz

Podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Boże Miłosierdzie nie upokarza jak ludzka jałmużna, lecz wlewa w serce szczęście i nadzieję. Zaufali mu bez reszty święci Rafał Kalinowski, siostra Faustyna i błogosławiony Michał Sopoćko, głosił je bł. Jan Paweł II
Bp Krzysztof Nitkiewicz

Jezus Miłosierny uczy nas miłości do człowieka. On z miłości do ludzi oddał życie. Jezus zarówno w Wieczerniku w Wielki Czwartek, kiedy umył uczniom nogi, jak i na Golgocie, gdzie oddał swoje życie, uczy nas pokory i służby. W naszych czasach również nie brakuje ludzi, którzy swoim życiem, zdolnościami i zaangażowaniem służą innym.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - popularny „Alzheimer”

Mija właśnie 10 lat od czasu, gdy 7 kwietnia 2003 r. rozpoczął w Koprzywnicy działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób chorych na chorobę Alzheimera i zespoły otępienne. Zakład obecnie pełni opiekę całodobową dla 49 chorych - mężczyzn i kobiet. Posługę wobec chorych, nieraz nawet z poważnym zaawansowaniem demencji, pełni ponad 30 osób obsługi: 2 lekarzy internistów, psycholog, logopeda, rehabilitanci, pielęgniarki, opiekunki i personel pomocniczy. Przy ośrodku istnieje również tzn. grupa wsparcia społecznego - głównie kobiety zaangażowane w odwiedzanie, wspólne rozmowy i modlitwę w podopiecznymi. Ich pomoc ma ogromny walor terapeutyczny. Dla nich, jak informuje kierownik placówki Lucyna Majkowska, zorganizowaliśmy w ramach projektu jako podziękowanie w 2008 r. wyjazd integracyjny do Kurozwęk.

Stowarzyszenie i podejmowane działania

W lutym 2002 r. z inicjatywy pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Stowarzyszenie swoją działalność zawdzięcza lekarzom. Należą do nich: Marek Majkowski, Piotr Sobolewski i Dominik Machaj. Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie w Koprzywnicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób z chorobą Alzheimera, jak również pozyskiwanie środków finansowych na ten cel. Ponadto jego celem jest objęcie opieką i pomocą chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin a także organizowanie szkoleń i grup wsparcia społecznego. Prowadzona przez Stowarzyszenie pracownia fizjoterapii świadczy usługi rehabilitacyjne i masaże.

Dzięki uprzejmości państwa Majkowskich Stowarzyszenie może korzystać z zagrody agroterapeutycznej, w której przebywają zwierzęta służące do terapii chorych. Miejsce to jest również wykorzystywane w ramach współpracy z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz chorych czy niepełnosprawnych.

Reklama

Z kroniki Zakładu

Początki nie były łatwe. W lipcu 2002 r. rozpoczynają się prace adaptacyjno-wykończeniowe w budynku. Prace utrudniały braki finansowe i niemożność pozyskania środków zewnętrznych. Jednak determinacja inicjatorów doprowadziła do tego, że 7 kwietnia 2003 r. ks. Jerzy Burek, miejscowy proboszcz, dokonał poświęcenia i można było otworzyć i rozpocząć działalność placówki. Jak podkreśla dr Marek Majkowski: - Takich miejsc w Polsce jest niewiele. Istnieje natomiast ogromne zapotrzebowanie na miejsce w tego typu placówce. Wielu ludzi dzwoni czy wysyła podanie z prośbą o przyjęcie.

Stowarzyszenie już w kolejnym roku prowadzenia działalności, 16 października, zorganizowało w Koprzywnicy pierwszą konferencję naukowo-szkoleniową pod hasłem: „Wygraj z czasem”. - Działalność naukowo badawcza jest jednym z zadań jakie stawia przed sobą Zakład - podkreśla dr Majkowski. - Dlatego też w dniach 13-15 czerwca 2008 r. wespół z Sandomierzem zorganizowaliśmy IX Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich z całej Polski. Podejmując różnego typu programy profilaktyczne w 2008 r. dyrekcja i opiekunowie uczestniczyli wraz z podopiecznymi w „nocnym czytaniu poezji w ramach programu walki z rakiem”. Przedsięwzięcie o tyle ważne, że zwraca uwagę szerokiej grupy społecznej na obecne problemy cywilizacyjne.

W ramach diagnozy i programów profilaktycznych państwo Majkowscy w koprzywnickiej jednostce podjęli się w 2009 r. udziału w programie integracji społecznych, gdzie była badana ocena aktywności fizycznej i wydatków energetycznych osób po 60. roku życia. W badaniu przez nich prowadzonym wzięło udział 95 osób.

Placówka nadal się rozwija i ciągle jest modernizowana. 10 marca 2010 r. dokonano otwarcia nowej części mieszczącej Zakład Opiekuńczo-Leczniczo-Rehabilitacyjny.

Reklama

Opieka duszpasterska

Poza opieką medyczną chorym potrzebna jest również pomoc duchowa i duszpasterska. Oprócz okoliczności okresowych, jak święta, wizyta duszpasterska i dzień chorego, zakład jest objęty opieką duszpasterską przez kapłanów z parafii św. Floriana. Msze św. w wewnątrzzakładowym oratorium są sprawowane w pierwszą środę miesiąca. Kapłani w razie potrzeby służą również chorym w posłudze sakramentalnej. Na 5-lecie działalności w 2008 r. zostało dokonane poświęcenie kapliczki z figurą Matki Bożej w parku rekreacyjnym. - Nie wyobrażam sobie działalności naszego zakładu bez współpracy z kapłanami - opowiada Kierownik zakładu. - Modlitwa na pacjentów wpływa pozytywnie, a wręcz terapeutycznie. Oprócz Mszy św. lubią słuchać lub śpiewać pieśni religijne - szczególnie kolędy, które nieraz wspaniale pamiętają. Podopieczni, mimo że nieraz nie pamiętają tego co się stało przed chwilą, zdarza się, że pamiętają to co było dawniej - za młodu. Przy kapliczce, razem z innymi mieszkańcami Koprzywnicy, gromadzą się na nabożeństwa majowe.

- W placówce gościliśmy biskupów naszej diecezji - informuje Marek Majkowski. 11 maja 2003 r. zakład odwiedził bp Andrzej Dzięga, który poświęcił tablicę pamiątkową bp. Piotra Gołębiowskiego. - Pomysł na tablicę wziął się z tego, że ks. Piotr Gołębiowski pełnił w naszej parafii posługę proboszcza. 5 czerwca 2010 r. gościliśmy bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Na pamiątkę spotkania Ordynariusz Sandomierski poświęcił obraz św. Walentego. Pomysł na wizerunek tego świętego wziął się stąd, że jest on patronem naszej parafii. Patronuje, jak większość wie, zakochanym, ale również ludziom cierpiącym na choroby nerwowe czyli też choroby otępienne. W końcu w ramach wizytacji parafii 18 lutego 2011 r. bp Edward Frankowski modlił się z pracownikami i podopiecznymi.

Reklama

Jubileusz i plany na przyszłość

Jak informuje Kierownik jednostki: - Jubileusz rozpoczniemy Mszą św. 7 kwietnia o godz. 15. Będzie to nasze osobiste podziękowanie Bogu i ludziom za 10 lat posługi i prośba o siły do dalszej pracy. W czerwcu planujemy występ orkiestry górniczej ze Śląska. Nadarzyła się taka możliwość dzięki sponsoringowi Holdingu Węglowego. Chcemy również u nas zorganizować konferencję naukową dla osób z całej Polski, którzy zajmują się problematyką tego typu chorób.

Zamiłowanie po rodzicach podjęła córka Natalia. Ukończyła w 2010 r. studia magisterskie na wydziale psychologii. Zaczęła udzielać się na różnych ogólnopolskich konferencjach w tematyce związanej z chorobą Alzhaimera. Publikuje artykuły i otwarła przewód doktorski. W zakładzie działa gabinet psychologa, w którym pracuje. Istnieje w nim możliwość konsultacji psychologicznej i psychoterapeutycznej. Stowarzyszenie udostępnia psychologa, dlatego porady są bezpłatne.

W przyszłości konieczne wydaje się wybudowanie wodnego kompleksu rehabilitacyjnego z wszelkiego rodzaju zabiegami oraz basenem. Ciągłe trzeba dostosowywać placówkę do zmieniających się standardów, nabywać coraz to nowszy sprzęt rehabilitacyjny. Stowarzyszenie na swoją działalność i potrzeby lecznicy pozyskuje szczególnie środki z odpisu podatkowego. Nadal też są planowane działania na rzecz krzewienia i pogłębiania wiedzy na temat chorób otępiennych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.alzheimer.koprzywnica.info

2013-04-05 14:30

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Opieka nad seniorem to wspólne zadanie

Adobe.stock.pl

Za 30 lat 10% społeczeństwa będą stanowić ludzie powyżej 80. roku życia. A to oznacza, że zostało niewiele czasu, by przygotować kraj do strukturalnych zmian, czyli stworzenia sieci tzw. usług senioralnych.

Więcej ...

Przepis na Adwent

Karol Porwich /Niedziela

Nasze praktyki religijne, życie społeczne, rodzinne, zawodowe zostało częściowo nadszarpnięte przez koronawirusa. Nie jest to jednak wystarczający powód, aby ulec pesymizmowi, tym bardziej, że mamy na co czekać. Rozpoczynający się Adwent stwarza idealną okazję, aby przewartościować myślenie i zrobić porządki, szczególnie te duchowe, przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Czterech naszych rozmówców dzieli się refleksjami i sposobami na dobre przeżycie Adwentu.

Więcej ...

Ukraina: kolejny kapłan porwany przez rosyjskich żołdaków

2022-12-01 21:25

Karol Porwich/Niedziela

Nowy biskup pomocniczy egzarchatu donieckiego Maksym Ryabukha powiedział włoskiej telewizji katolickiej Tv2000, że ks. Oleksandr, młody proboszcz z Melitopola, został schwytany w swoim kościele i wywieziony w nieznane miejsce. Według najnowszych rekonstrukcji ksiądz został wypędzony z terenów okupowanych i znajduje się obecnie na Zaporożu

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Polska z awansem do fazy pucharowej MŚ

Sport

Polska z awansem do fazy pucharowej MŚ

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...