Reklama

Głos z Torunia

Radosne świadectwo wiary

Bożena Sztajner/Niedziela

W dniach 13-14 lipca odbyła się 21. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę pod hasłem: „Mocni wiarą”. Centralnym punktem była Msza św. pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Telewizji Trwam, który podziękował za modlitwę w intencji przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji za tę decyzję. Homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Pątników pozdrowił papież Franciszek.

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja rozpoczęła się 13 lipca wieczorną Mszą św. pod przewodnictwem biskupa diecezji świdnickiej Ignacego Deca oraz Apelem Jasnogórskim. Następnego dnia pątnicy chwalili Maryję, śpiewając Godzinki, a potem uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. Na zakończenie, chwaląc miłosierdzie Pana, modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Tego dnia z wyrazami wdzięczności i przywiązania do Kościoła Rodzina Radia Maryja wraz z biskupami i kapłanami wystosowała telegram do papieża Franciszka odczytany przez prof. dr. hab. inż. Janusza Kaweckiego, a zebranych w jasnogórskim wieczerniku pobłogosławił Ojciec Święty.

Moc wiary

We wspólnej modlitwie zjednoczyli się: księża biskupi, księża infułaci, m.in. ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, kapłani diecezjalni i zakonni, np. ojcowie paulini i redemptoryści z o. Januszem Sokiem CSsR, prowincjałem Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, o. Piotrem Chyłą CSsR, wikariuszem Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia Maryja, siostry zakonne, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, miejskich, gminnych, posłowie z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem „Prawa i Sprawiedliwości”, liczni pielgrzymi zarówno z kraju, jak i spoza granic naszej Ojczyzny. Z zebranymi na Jasnej Górze - dzięki transmisji radiowej i telewizyjnej - łączyli się duchowo ci, którzy z różnych przyczyn, np. choroby, odległości czy ubóstwa, nie mogli przybyć na spotkanie.

„Otrzymacie wszystko, o co z wiarą prosić będziecie w modlitwie” (Mt 21, 22) - te słowa streszczają radość Rodziny Radia Maryja, która na Jasnej Górze dziękowała Bogu przez ręce Maryi za zapowiedź przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie oraz kanonizację bł. Jana Pawła II, planowaną jeszcze w tym roku. Wołanie do Boga przemienia człowieka i przypomina, że wiara to nasze dzisiaj, a nadzieja - jutro. Moc wiary, której źródłem są ufność Bogu i czas Jemu oddany, jest tajemniczą drogą prowadzącą ku życiu. W tej podróży najważniejsze są poznanie i uwielbienie Stwórcy oraz miłość Boga i drugiego człowieka. W tym duchu pątnicy trwali w jedności przed tronem Bogurodzicy.

Reklama

Wiara - nasze ocalenie

Wiara w Jezusa winna kształtować wszystkie dziedziny życia - zarówno praktyki religijne prywatne i pracę domową, jak i publiczne świadectwo wiary i działalność zawodową. Te ważne sfery określają słowa św. Benedykta: „Ora et labora” („Módl się i pracuj”) - przypomniał biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec. Jezus chce być obecny w całym życiu, aby nam pomagać godnie żyć i głosić światu, że On jest dla nas najważniejszy. Dlatego naśladujemy Go, modlimy się codziennie, uczestniczymy w niedzielnych Mszach św., przystępujemy do sakramentu pojednania i pokuty. O przynależności do Jezusa świadczymy słowem i czynem, w życiu prywatnym i publicznym, w chwilach łatwych i trudnych, w chorobie i zdrowiu, w dniach radości i smutku - zawsze i wszędzie, tam, gdzie mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, tam, gdzie jesteśmy. - W wierze jest nasze ocalenie i nasza pomyślność, a zawierzenie Bogu owocuje pokojem i Jego błogosławieństwem - mówił Biskup Ignacy, przestrzegając, że odejście od Boga obraca się przeciwko człowiekowi.

Światło wiary

Pielgrzymka była potwierdzeniem, że Kościół zbudowany na św. Piotrze widzi w środkach społecznego przekazu dar Boży. - Zgodnie z opatrznościowym zamiarem Boga doprowadzają one do braterskiej więzi między ludźmi - powiedział abp Wacław Depo. Jedność z Bogiem prowadzi do jedności między ludźmi. Stąd w domu Matki zgromadziła się wspólnota osób zjednoczonych z Bogiem i pomiędzy sobą, która wie, że odrzucenie Boga i Jego praw zawsze prowadzi do śmierci człowieka, wie, dokąd idzie, wie, jaka jest jej godność i dlatego pragnie podążać za światłem wiary. - Nie ustawajmy w modlitwie, Bogu dziękując i Ducha nie gasząc, abyśmy wszyscy, mocą wiary i żarliwą nadzieją, świadczyli o Chrystusie wobec tych, którzy potrzebują naszej duchowej i materialnej pomocy, abyśmy za wstawiennictwem Maryi mieli odwagę przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów, czyli budowania świata bez Boga, który stałby się światem bez przyszłości. Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, bądź z nami w każdy czas! - wołał Arcybiskup Wacław.

Reklama

Kochać Boga bardziej

Trzeba bardziej kochać Boga niż ludzi. To podstawowe prawo przypomniał abp Sławoj Leszek Głódz. Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił fenomen Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tkwi on w tym, że radiosłuchacze i telewidzowie utożsamiają się z tym radiem i tą telewizją, i mówią: „To jest nasze radio i nasza telewizja”. - I niech tak dalej trwa - życzył wszystkim zebranym.

Wspólnota serc

- Nie potrafimy i nie chcemy żyć samotnie - modlił się o. Janusz Sok CSsR. Dlatego w jasnogórskim domu zgromadziła się Rodzina Radia Maryja, by umocnić się, zaczerpnąć ciepła i nadziei od Matki, która zna nasze serca i jest zasłuchana w nasze tajemnice. - Maryjo, ogrzej nasze serca. Daj nam siłę. Tak bardzo potrzeba nam wiary; wiary w to, że w tym rozpędzonym świecie można żyć inaczej, że można kochać, mieć więcej czasu dla Boga i dla siebie - prosił o. Janusz.

Solidarność i ufność

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR podkreślił, że przed Rodziną Radia Maryja jest jeszcze wiele zadań. A ta radosna pielgrzymka ma dodać siły i odwagi, pokazać, jak wielu jest tych, którzy kochają Boga, Ojczyznę i Kościół.

Ksiądz Dyrektor dziękował za modlitwę i wszelkie dobro. Z wdzięcznością apelował: - Bóg zapłać wszystkim za solidarność! Razem można uczynić wiele, ale tylko razem, nie dajmy się podzielić. I za to Bóg zapłać, że dalej nam ufacie.

2013-07-24 10:26

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Jasna Góra: dziś rozpoczyna się 28. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Beata Pieczykura

Idziemy przepraszać za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Panu Bogu i naszej Królowej, jakich w naszej Ojczyźnie nie było nawet w czasach ateizmu komunistycznego - napisał o. Tadeusz Rydzyk w komunikacie przed sobotnio-niedzielną 28. Pielgrzymką Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Więcej ...

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Więcej ...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to miejsca, ale nie umniejsza to godności i roli kobiety

2022-11-28 17:54

Grzegorz Gałązka

O tym, że teologiczna "zasada Piotrowa" nie dopuszcza możliwości święcenia kobiet i o tym, że nie przekreśla to godności i doniosłej roli kobiety w Kościele, mówi papież Franciszek w rozmowie z jezuickim czasopismem "America", która ukazała się w poniedziałek.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Kościół

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Sto czterdzieści jeden

Niedziela Częstochowska

Sto czterdzieści jeden

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Św. Jakub z Marchii

Święci i błogosławieni

Św. Jakub z Marchii

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Kościół

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...