Reklama

Niedziela Kielecka

Katecheci proszą o modlitwę

Niedziela kielecka 38/2013, str. 3

TD

AGNIESZKA DZIARMAGA: - Ilu katechetów rozpoczęło prace w diecezji? Aktualnym problemem jest utrata pracy przez nauczycieli, w jakim stopniu dotyczy to katechetów naszej diecezji?

KS. DR KAROL ZEGAN: - W roku szkolnym 2013/2014 w diecezji kieleckiej rozpoczęło pracę 742 katechetów, w tym 388 to katecheci świeccy, 297 to księża i 57 sióstr zakonnych. Jak wiadomo, zarówno niż demograficzny, jak również inne rozwiązania w edukacji spowodowały, że wielu nauczycieli utraciło pracę. Jeżeli chodzi o katechetów, to problem utraty pracy nie dotknął szerszej grupy uczących religii, natomiast wielu nauczycieli religii będzie miało zmniejszą ilość godzin pracy, co spowoduje utratę dotychczasowych świadczeń. Inną kwestią jest powstawanie szkół na zasadzie stowarzyszeń, gdzie również warunki zatrudniania są często niekorzystne.

- Z jakich podręczników korzystają katecheci?

- Katecheci w diecezji kieleckiej korzystają z programu nauczania, jak i z podręczników opracowanych przez Wydawnictwo „Jedność”. Na wszystkich poziomach nauczania rozpoczęliśmy sukcesywne wdrażanie nowej podstawy programowej z religii, stąd w szkołach podstawowych w klasach pierwszej, drugiej, czwartej i piątej korzystamy z nowych programów i nowych podręczników. Nowe podręczniki weszły również do klas pierwszych gimnazjum oraz pierwszej i drugiej szkół ponadgimnazjalnych.

- Jak wygląda przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania w roku 2013/2014?

- Jeżeli chodzi o pewne ważne wskazówki odnośnie do katechezy szkolnej, to Komisja Wychowania Katolickiego zwróciła uwagę, że szkolona katecheza wraz z katechezą parafialną przygotowują do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w lekcjach religii, tym samym nie jest przygotowany do przyjęcia tych sakramentów. Należałoby dodać, że jeżeli ktoś dobrowolnie rezygnuje z lekcji religii i nie pogłębia swojej wiary, to wątpliwe jest też pełnienie przez takie osoby ról świadków do bierzmowania czy rodziców chrzestnych.
Zgodnie z postanowieniem Biskupa Kieleckiego, uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych w ubiegłym roku rozpoczęli trzyletni cykl przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Tym samym w roku szkolnym 2013/2014 nie będzie ten sakrament udzielany drugoklasistom. Te dzieci przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w roku 2015, czyli w trzeciej klasie szkoły podstawowej.
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno się odbywać w parafiach zamieszkania kandydata i obejmować uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. W ramach tego przygotowania powinny się odbywać cykliczne spotkania w grupach, wymagane jest również systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach związanych z różnymi okresami liturgicznymi.

- Dobry katecheta - to znaczy jaki?

- To bardzo trudne pytanie. Mentalność dzisiejszego świata i człowieka często nie sprzyja temu, co głosi się w imię Chrystusa i Kościoła. Na pewno osobiste świadectwo wiary, autentyczne przekonania religijne są postawą, która powinna cechować każdego katechetę. Osobowość dobrego katechety wyznacza kilka płaszczyzn: płaszczyzna ludzka, pedagogiczna i płaszczyzna wiary. Warto także podkreślić wiele cech osobowych, pożądanych u katechety, np. umiejętność nawiązywania kontaktu, wrażliwość, wyrozumiałość. Konieczny i wskazany jest interesujący sposób prowadzenia lekcji, wiązanie teorii z praktyką, umiejętność przyjmowania postawy przyjacielskiej, budzenie zaufania.
Rok katechetyczny rozpoczęliśmy Eucharystią pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana i bp. Kazimierza Gurdy. Po Mszy św. katecheci wysłuchali wykładu ks. prof. dr. Piotra Kieniewicza pt.: „Moralne aspekty leczenia niepłodności”. Dziękujemy księżom biskupom za wspólną modlitwę, jak również o tę modlitwę w intencji katechetów i katechezy prosimy wszystkich diecezjan.

2013-09-19 11:17

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Zapatrzeć się w Chrystusa

Katechezę wygłosił ks. Robert Woźniak

PB

Katechezę wygłosił ks. Robert Woźniak

„Chrystus i współczesny człowiek w nauczaniu Jana Pawła II” – tak brzmiał tytuł katechezy w bazylice.

Więcej ...

Łódź/ W wieku 93 lat zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego Gryzelda Studzińska ps. Zela

2022-12-01 22:13

pixabay

W wieku 93 lat zmarła por. Gryzelda Studzińska ps. Zela, harcerka Szarych Szeregów, łączniczka z Powstania Warszawskiego.

Więcej ...

Lublin. Zapraszamy na Orszak św. Mikołaja

2022-12-02 17:17

Paweł Wysoki

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Bł. Rafał Chyliński – święty stąd

Niedziela Łódzka

Bł. Rafał Chyliński – święty stąd

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...