Reklama

Aspekty

1000 wydań „Aspektów”

Zapiski z „aspektowego” archiwum

Jedno z pierwszych spotkań redakcyjnych w 1996 r.

Archiwum „Aspektów”

Jedno z pierwszych spotkań redakcyjnych w 1996 r.

Ukazał się właśnie tysięczny numer Pisma Diecezjalnego „Aspekty”, które od 1996 r. wydawane jest jako wkładka do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Przed tygodniem opublikowaliśmy na naszych łamach informację o chorobie i rezygnacji z urzędu naszego biskupa diecezjalnego Stefana Regmunta. 1000. wydanie miało zatem szczególny temat i skłaniało nas do jeszcze większej refleksji i modlitwy za naszego Biskupa. Dziś chcemy przyglądnąć się tej naszej „aspektowej” historii pisanej „niedzielnymi” wierszami.

Czas historii sprawił, że „Aspekty” stały się diecezjalnym dodatkiem do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Pierwszy numer ukazał się 31 marca 1996 r. W słowie od redaktora czytamy: „Potrzebą chwili stało się, by ta forma diecezjalnej pracy ewangelizacyjnej nabrała dziś przyspieszenia. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została podjęta współpraca ze znanym i cenionym w całej Polsce tygodnikiem «Niedziela»”.

Umowa

16 lutego 1996 r. została zawarta umowa pomiędzy Kurią Metropolitalną w Częstochowie, wydawcą Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, reprezentowaną przez ks. dr. Ireneusza Skubisia, a Kurią Diecezjalną Zielonogórsko-Gorzowską, reprezentowaną przez ks. inf. Mieczysława Marszalika. Przedmiotem umowy była zielonogórsko-gorzowska edycja „Niedzieli”, która zachowywała dotychczasowy tytuł diecezjalnego miesięcznika „Aspekty”. Redakcja zielonogórsko-gorzowskiej edycji od początku mieści się przy pl. Powstańców Wielkopolskich 2 w Zielonej Górze.

Pierwsze spotkania

16 lutego odbyło się w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze pierwsze spotkanie redakcji „niedzielnych” „Aspektów”. Uczestniczyli w nim: ks. Eugeniusz Jankiewicz, ks. Jan Romaniuk, ks. Andrzej Draguła, Kazimierz Marcinkiewicz, Elżbieta Grudzińska, Dariusz Świdkiewicz, Lilla Wójkiewicz i Zofia Wyrzykowska. W trakcie spotkania zostały przedstawione koncepcje współpracy z redakcją w Częstochowie oraz formy promocji czasopisma w naszej diecezji. W szczególności zaplanowano teksty do druku w pierwszych numerach, począwszy od 31 marca 1996 r.

Reklama

Ks. Eugeniusz Jankiewicz – redaktor naczelny „Aspektów” z wielką serdecznością zachęcał zespół do podejmowania wszelkiej aktywności mającej na celu właściwy i owocny proces ewangelizacji przez prasę diecezjalną.

3 marca 1996 r. odbyło się kolejne spotkanie redakcji „Aspektów”. Tym razem, w nieco większym składzie, redaktorzy spotkali się w Gorzowie. W jego trakcie wszyscy uczyli się pisania felietonów.

Pierwsza konferencja prasowa

15 marca 1996 r. o godz. 12 w Sali nad Księgarnią św. Antoniego odbyła się pierwsza konferencja prasowa. Zorganizowano ją w celu poinformowania o inicjatywie powstania zielonogórsko-gorzowskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Odtąd miesięcznik diecezjalny „Aspekty” ukazywać się będzie jako tygodnik – wkładka do „Niedzieli”. Zebranych powitał ks. Eugeniusz Jankiewicz – redaktor naczelny. W trakcie konferencji poinformowano o wszelkich zmianach związanych z wydawaniem nowych „Aspektów”. Z zaproszonych na konferencję dziennikarzy przybyli przedstawiciele: TV 51 – Zielona Góra, Radia Gorzów, „Gazety Powiatowej” w Świebodzinie, „Gazety Wyborczej” – oddział w Zielonej Górze, „Gazety Lubuskiej” i Telewizji Przewodowej. W Telewizji 51 można było tego dnia zobaczyć fragmenty spotkania, zaś w „Gazecie Lubuskiej” ukazała się relacja ze spotkania.

Kolejne plany

Zaraz po zakończeniu konferencji prasowej zespół redakcyjny spotkał się na kolejnym kolegium redakcyjnym. W jego trakcie omówiono następujące zagadnienia: współpracę z dziennikarzami „Aspektów”, dotychczasowy i planowany kolportaż czasopisma w diecezji i poza nią, treści kolejnych numerów, problem statutu redakcji, sprawy finansowe oraz wolne wnioski.

W trakcie spotkania zaplanowano także terminy i tematy kolejnych spotkań redakcyjnych oraz plany na najbliższy okres. Niezwykle ważna okazała się sprawa właściwej współpracy i organizacji pracy kolporterów „Aspektów”.

Reklama

Kolporter na wagę złota

O tym, jak docierać będzie prasa katolicka do poszczególnych parafii na terenie całej diecezji, dyskutowano wspólnie z kierowcami Kurii Biskupiej, którzy mieli największe doświadczenie w przemieszczaniu się po rozległych jej terenach. Obszar diecezji podzielono wśród pięciu kolporterów, aby można było jak najsprawniej rozwieźć „Niedzielę” z „Aspektami” do wszystkich parafii.

Kierowcy diecezjalni mieli odbierać gazetę każdego tygodnia z drukarni w Kielcach. Wiązało się to z pokonywaniem setek kilometrów. Każdy z kolporterów otrzymał do obsługi prawie 50 parafii. Kierowcy zrobili wszystko co w ich mocy, aby pierwszy numer dotarł na parafie bez problemów.

Gdy zostawiali paczki z gazetami na parafiach, proboszczowie z dużym zainteresowaniem zaglądali do pachnącej świeżością gazety. Niektórzy dodawali, że szkoda starego miesięcznika, ale zobaczymy, jak ludzie przyjmą nowe.

Pierwsze wydanie

No i 31 marca 1996 r. ukazały się nowe „Aspekty”, teraz jako wkładka do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. W pierwszym wydaniu znalazły się m.in. następujące teksty: list pasterski bp. Adama Dyczkowskiego „Tygodnik «Niedziela» – diecezjalnym tygodnikiem”, o Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Zielonej Górze w dniach 30-31 marca, wywiad z ks. kan. Stanisławem Garncarzem – proboszczem parafii katedralnej „Rodzinom potrzeba «Niedzieli»”, wywiad z bp. Adamem Dyczkowskim „«Niedziela» dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej” i inne.

Z tej okazji ks. Eugeniusz Jankiewicz pisał w słowie od redaktora: „Dziesięć lat temu w naszej diecezji podjęte zostało to ważne zadanie Kościoła [wydawania prasy katolickiej] przez zespół młodych ludzi wywodzących się z Duszpasterstwa Akademickiego, tworzących redakcję miesięcznika «Aspekty» z siedzibą w Gorzowie. Dzięki tej społecznej inicjatywie od kilku już lat «Aspekty» były pismem czytanym przez całe rodziny, stając się narzędziem nowej ewangelizacji. 50 lat temu w 1946 r. nasza diecezja wydawała popularny w całym kraju «Tygodnik Katolicki». Potrzebą chwili stało się, by ta forma diecezjalnej pracy ewangelizacyjnej nabrała przyspieszenia. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza podjęta została współpraca ze znanym i cenionym w całej Polsce Tygodnikiem «Niedziela». Oddając do rąk Czytelników pierwszy numer «Niedzieli» zielonogórsko-gorzowskiej, życzymy sobie, by przysłużyła się ona ożywieniu oraz pogłębieniu świadectwa chrześcijańskiego życia w naszym Kościele diecezjalnym”.

Reklama

Warsztaty dziennikarskie

11 maja 1996 r. odbyły się w Zielonej Górze warsztaty dziennikarskie. Były one skierowane do współpracowników oraz korespondentów pragnących nawiązać współpracę z redakcją. Warsztaty rozpoczęli ks. Eugeniusz Jankiewicz oraz ks. Andrzej Draguła – asystent kościelny „Aspektów”. Jak zapisał nasz redakcyjny kronikarz: „Przyszli dziennikarze wsłuchiwali się z uwagą w to, co przekazywali im «wykwintni» profesjonaliści. Spotkanie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zaplanowano kolejne warsztaty”.

Głogowskie wsparcie

Dotąd redakcja „Aspektów” składała się z redaktorów z Gorzowa i Zielonej Góry oraz korespondentów. Od 20 czerwca 1996 r. grono to zostało zasilone przez głogowski zespół. Jak napisał wówczas ks. Eugeniusz Jankiewicz: „W czwartym miesiącu pracy redakcyjnej przy nowej edycji «Niedzieli» dla naszej diecezji pragniemy podzielić się z naszymi czytelnikami radosną nowiną. Z dniem 20 czerwca do grona zielonogórsko-gorzowskiej rodziny dziennikarskiej związanej z «Aspektami» dołącza nowo powstały głogowski zespół redakcyjny skupiony przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kopernik. Ufamy, że to nowe wsparcie wychodzące z ważnego dla naszej diecezji ośrodka duszpasterskiego, jakim jest miasto Głogów, pomoże nam odnajdywać coraz skuteczniej drogę w docieraniu do umysłów i serc naszych czytelników”.

Reklama

Częstochowskie prowadzące

Obok redakcji edycji w Zielonej Górze, wraz z zespołami w Gorzowie i Głogowie, „Aspekty” miały od początku także swojego częstochowskiego redaktora prowadzącego. Na samym początku była to Margita Kotas. Później zastąpiła ją Ilona Kisiel.

Bez częstochowskiego redaktora ciężko wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie redakcji. To prowadzący opiekował się i nadal opiekuje tekstami od momentu ich wysłania do Częstochowy aż do chwili wysłania zatwierdzonego wydania do drukarni. Później gazetami zajmowali się kierowcy i kolporterzy. Pod okiem częstochowskich redaktorów prowadzących nasze teksty dojrzewały i nabierały gazetowych rumieńców.

Spotkania redakcyjne

14 września odbyło się znów spotkanie całej redakcji z trzech ośrodków. Gorzów reprezentowali ks. Andrzej Draguła oraz Jerzy Krzyżanowski, Głogów ks. Rafał Zendran i Mariusz Kwiatkowski, Zieloną Górę ks. Eugeniusz Jankiewicz, Dariusz Świdkiewicz oraz Barbara Dziadura. Na spotkanie zostali zaproszeni także ks. Jan Romaniuk i Andrzej Chrzanowski. Zaplanowano pracę redakcji na najbliższe tygodnie oraz zastanawiano się nad kolportażem przez PP „Ruch”.

W zespole redakcyjnym spotkano się także 7 października. Tym razem rozmawiano o przygotowaniu do wizyty w diecezji papieża Jana Pawła II. Wystosowano także list protestacyjny przeciwko nowelizacji ustawy antyaborcyjnej.

Tak wyglądały te pierwsze miesiące „niedzielnych” „Aspektów”. Dziś pragniemy podziękować wszystkim, którzy wówczas podjęli to wielkie dzieło. Trwa ono do dziś, choć zmieniło się bardzo wiele. No może siedziba redakcji jest ta sama. Niech dalej pismo nasze służy sprawie nowej ewangelizacji przez media.

2015-05-28 10:39

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Tyle już lat minęło…

Ks. prał. Eugeniusz Jankiewicz

Karolina Krasowska

Ks. prał. Eugeniusz Jankiewicz

Z okazji srebrnego jubileuszu obecności Aspektów w Tygodniku Katolickim Niedziela poprosiliśmy dwóch byłych księży redaktorów odpowiedzialnych naszego tygodnika, by podzielili się swoimi wspomnieniami z redakcyjnej posługi w Niedzieli-Aspektach.

Więcej ...

Wybuch gazu w Katowicach - rodzina wikariusza ks. Piotra Ucińskiego jest w szpitalu

2023-01-27 14:29

PAP/Michał Meissner

Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach, na której terenie doszło w piątek do wybuchu, ks. Adam Malina, był poza budynkiem, a rodzina wikariusza ks. Piotra Ucińskiego jest w szpitalu. Rodziny ukraińskie, które mieszkały w budynku nie ucierpiały - poinformował w komunikacie Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

Więcej ...

Sympozjum ,,Oblicza pojednania”

2023-01-28 14:31

radiomaryja.pl

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Kościół

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Papież: małżeństwo sakramentalne jest darem i dziełem...

Kościół

Papież: małżeństwo sakramentalne jest darem i dziełem...

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Kościół

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Benedykt XVI po raz ostatni o interkomunii w Niemczech

Watykan

Benedykt XVI po raz ostatni o interkomunii w Niemczech

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?