Reklama

Wiadomości z diecezji

7 grudnia ub.r. parafia św. Barbary w Głownie-Osinach świętowała 50-lecie swego erygowania. Z tej okazji staraniem proboszcza ks. Andrzeja Kapaona i jego parafian ukazało się jako druk okolicznościowy opracowanie, zatytułowane Historia budowy kościoła i powstania parafii pod wezwaniem św. Barbary w Osinach - Ocalić od zapomnienia... Autorem opracowania jest mgr inż. Henryk Kapusta.
W książce tej przeczytać możemy o wszystkich księżach pracujących w Osinach; o budowie kaplicy przez ks. Kazimierza Malugę (od 1929 r. aż do wybuchu wojny w 1939 r.); o działaniach w okresie okupacji i po zakończeniu II wojny światowej aż do erygowania parafii w 1952 r., kiedy to pierwszym proboszczem został ks. Antoni Szarejko. Omówiona jest także dalsza działalność parafii w zakresie budowy i rozbudowy obiektów kościelnych aż do 2002 r. W drugiej części opracowania znaleźć możemy fotograficzny zapis dziejów parafii pw. św. Barbary w Osinach w zachowanych i udostępnionych przez parafian zdjęciach.

W sobotę 25 stycznia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Andrzeja Chmielewskiego. Wystawa zatytułowana Jesienne imresje przedstawia zbiór ponad 50 fotografii, wykonanych przez Artystę w Skansenie Wsi Łowickiej w Maurzycach.

Tegoroczne "Dni skupienia", organizowane przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu, obowiązujące wszystkich nauczycieli religii z diecezji łowickiej, odbyły się w następujących terminach: 29 i 30 stycznia br. - Dom rekolekcyjny w Wiskitkach k. Żyrardowa; 30 i 31 stycznia - Dom rekolekcyjny w Strzegocinie k. Kutna.
Ks. Sławomir Sobierajski z Wydziału Katechetycznego Kurii, współpracujący także z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, powiedział Niedzieli Łowickiej: "Przypominamy, że każdy katecheta świecki i duchowny ma obowiązek uczestniczyć w ciągu roku w Odprawie Katechetycznej oraz w jednym z wybranych szkoleń dydaktyczno-metodycznych (warsztaty, konferencje, lekcje otwarte), organizowanych przez nasz Wydział przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Ponadto katecheci świeccy powinni w trosce o rozwój duchowy wziąć udział w jednej z wybranych form rekolekcyjnych: pielgrzymka, dzień skupienia, rekolekcje (w tym roku po raz pierwszy w Zakopanem)".
Dla tych, którzy nie mogą z różnych powodów uczestniczyć w spotkaniach dotyczących formacji duchowej, przeprowadzone zostanie jednodniowe spotkanie formacyjne w drugą sobotę Wielkiego Postu, 15 marca br., w gmachu Instytutu Teologicznego w Łowiczu. Początek spotkania o godz. 10.00. Zapisy w Kurii Diecezjalnej Łowickiej, tel. (0-46) 837-47-90. "Zapraszamy i oczekujemy" - podkreślają organizatorzy.

30 stycznia biskup łowicki Alojzy Orszulik dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Pomieszczenia te zostały w ub.r. dobudowane do starej części budynków kanonickich - służących obecnie jako Kuria Biskupia - na poziomie drugiego piętra. Jak powiedział Niedzieli Łowickiej ks. dr Stanisław Plichta, kanclerz Kurii, w nowo wybudowanych i poświęconych pokojach urzędować będzie Duszpasterstwo Rodzin i inne referaty duszpasterskie. Otrzyma tam swoją siedzibę również Sąd Biskupi naszej diecezji.

Wybrane dla Ciebie

Ksiądz na wakacjach

Karol Porwich/Niedziela

Więcej ...

Sierra Leone znosi karę śmierci

2021-07-24 18:11

Graziako

Większość parlamentarzystów w Sierra Leone zagłosowała za zniesieniem kary śmierci. Aby decyzja ta stała się obowiązującym prawem wymagany jest jeszcze podpis prezydenta Juliusa Maady Bio.

Więcej ...

Papież w I Dniu Dziadków: potrzebne jest przymierze między młodymi i starszymi

2021-07-25 10:43

youtube.com/vaticannews

Dzisiaj potrzebne jest nowe przymierze między młodymi a osobami starszymi, aby dzielić się wspólnym skarbem życia – wskazał papież Franciszek w homilii przygotowanej na obchody ogłoszonego przez siebie I Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Z powodu rekonwalescencji po niedawnej operacji zamiast Ojca Świętego Mszę św. w bazylice św. Piotra w Watykanie odprawił abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania