Reklama

Aspekty

Wszystko zależy od kreatywności

Ks. Marcin Napadło, diecezjalny dyrektor Papieskich
Dzieł Misyjnych i delegat biskupa ds. misji

Ks. Marcin Napadło, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i delegat biskupa ds. misji

W Kościele katolickim przeżywamy dzisiaj Światowy Dzień Misyjny. Inauguruje on Tydzień Misyjny, który w tym roku obchodzić będziemy pod hasłem: „Od nawrócenia do misji”. W naszej diecezji również podejmowane są różne działania i inicjatywy wspomagające misyjne dzieło Kościoła

W pomoc na rzecz misji bardzo wyraźnie angażują się szkolno-parafialne koła i ogniska misyjne dzieci. W naszej diecezji jest ich kilkanaście. Działają m.in. w Kwielicach, Grębocicach, Nowej Soli czy Świebodzinie. W tym roku, w listopadzie, w sanktuarium w Grodowcu odbędzie się ich diecezjalne spotkanie.

Trochę historii

Reklama

Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, która przypada w przedostatnią niedzielę października, został ustanowiony w 1926 r. przez papieża Piusa XI. Jego historia związana jest z odnową misyjną Kościoła, która została zapoczątkowana we Francji na początku XIX wieku z inicjatywy Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Na przestrzeni kolejnych lat XIX wieku powstawały m.in. Dzieło Misyjne Dzieci, Dzieło św. Piotra Apostoła oraz zaczęły się pojawiać pierwsze encykliki misyjne papieży. Wszystkie te działania i inicjatywy zmierzały do ożywienia działalności misyjnej Kościoła. – Rok 1926 to jest taki akt fundacyjny tego Światowego Dnia Misyjnego – mówi ks. Marcin Napadło, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i delegat bp. Stefana Regmunta ds. misji. W tym roku papież Pius XI wydał bowiem encyklikę „Rerum ecclesiae”. Przedstawił w niej wagę działalności misyjnej Kościoła, potwierdził naglącą potrzebę zamierzeń misyjnych oraz konieczność uznania rodzimych Kościołów. Duchowy charakter tego dnia podkreślił wydany przez Kongregację ds. Rytów dokument, w którym określono pięć najważniejszych celów Światowego Dnia Misyjnego. Przede wszystkim potrzebę gorącej modlitwy o rozwój królestwa Chrystusa na świecie, troskę o zrozumienie przez wiernych potrzeb misyjnych, ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych, umożliwienie lepszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz konieczność ofiar materialnych na rzecz misji.

– Papież Paweł VI prawie 50 lat później, kiedy przy różnych okazjach odnosił się do tego wydarzenia, to podkreślał, iż miało ono wielkie znaczenie dla życia Kościoła i określał to genialną intuicją Piusa XI. Praktycznie był to bowiem moment, w którym nastąpiło ożywienie działalności i świadomości misyjnej całego apostolstwa misyjnego – tłumaczy ks. Marcin.

W naszej diecezji

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej dzieci i młodzież szkolna przy pomocy i dużym zaangażowaniu opiekunów – katechetów, sióstr zakonnych, animatorów misyjnych – również aktywnie włącza się w pomoc na rzecz misji i misjonarzy. – Trzeba powiedzieć, że działalność budzenia tej świadomości misyjnej ciągle się w naszej diecezji rozwija. Zaczynają powstawać koła i ogniska misyjne dzieci. Są to najczęściej grupy, które powstają w szkołach lub przy parafiach i prowadzone są głównie przez katechetów i siostry zakonne – wyjaśnia ks. Napadło. – Grupy te bardzo mocno angażują się w zbieranie ofiar materialnych na potrzeby misji – organizują festyny i zbiórki, ale również pokazują wymiar misyjny poprzez animowanie liturgii. To wszystko bezwzględnie wpływa na to, że świadomość misyjna ludzi, którzy uczestniczą w takiej Mszy św., bardzo mocno wzrasta. To jest bardzo praktyczny wymiar tego działania misyjnego w naszej diecezji i w naszych parafiach – dodaje kapłan. Koła i ogniska misyjne działają zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i w szkołach średnich. Praca tych grup w duchu Papieskich Dzieł Misyjnych, w zależności od wieku, przybiera różne formy. – W tej chwili przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” jest ogłoszony konkurs pt. „Mój szkolny kolega z misji”, który jest skierowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych i może mieć również różne formy – plastyczną, muzyczną, literacką itp. W październiku dzieci prowadzą tzw. Różaniec misyjny, gdzie szczególnie modlą się w intencji misji i misjonarzy. W parafiach i szkołach jest mnóstwo filmów o tematyce misyjnej. Bardzo częstą formą rozkrzewiania działalności misyjnej są różnego rodzaju wystawy pamiątek misyjnych oraz rękodzielnictwa z różnych stron świata. Za tym idą kiermasze na rzecz misji bardzo często organizowane przez dzieci i młodzież w szkołach i parafiach. Pieniądze z tych akcji są przeznaczane na Papieskie Dzieła Misyjne, jak np. adopcja seminarzystów z krajów misyjnych czy wspieranie konkretnych szkół i uczniów. Są to tzw. adopcje na odległość – opowiada ks. Marcin. – Dwa lata temu, jesienią, mieliśmy diecezjalne spotkanie dzieci z ognisk i kół misyjnych w Zielonej Górze w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. W roku ubiegłym takie rejonowe spotkanie pod przewodnictwem bp. Pawła Sochy odbyło się w Grodowcu. W tym roku 21 listopada, również w Grodowcu, przy dużym zaangażowaniu s. Celiny Torończak z Grębocic zostanie zorganizowane ponownie diecezjalne spotkanie dla dzieci z ognisk i kół misyjnych. (...) Także tych inicjatyw jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy od kreatywności danych animatorów i możliwości zaplecza technicznego – kończy Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.

2015-10-15 12:04

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Otrzymaliśmy stokroć więcej, niż zawieźliśmy

Keninijskie dzieci

Archiwum Kurii w Szczecinie

Keninijskie dzieci

W czasie ferii zimowych czternastu katechetów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wraz z pomysłodawcą wyjazdu ks. dr. Pawłem Płaczkiem, dyrektorem Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej, udało się do Kenii.

Więcej ...

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce ponownie się upłynniła

2021-09-21 08:37

twitter.com/Chiesadinapoli

W niedzielę krew patrona Neapolu, przechowywana w ampułce w katedrze w tym mieście, ponownie się upłynniła. „Cud św. Januarego” został ogłoszony przez metropolitę abp. Domenico Battaglię.

Więcej ...

Czas naszego nawiedzenia

2021-09-21 21:29
Inauguracja nowenny przed beatyfikacją Sióstr Elżbietanek

Marzena Cyfert

Inauguracja nowenny przed beatyfikacją Sióstr Elżbietanek

W katedrze wrocławskiej abp Józef Kupny zainaugurował nowennę przed beatyfikacją 10 Sióstr Elżbietanek zamordowanych w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Wiara

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Watykan: od 1 października obowiązkowy paszport covidowy

Watykan

Watykan: od 1 października obowiązkowy paszport covidowy

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Niedziela Częstochowska

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę