Reklama

Niedziela 42/2015

Szczegółowy spis treści

edytorial
3

Rodzina to święta przestrzeń

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

W tych dniach w stronę Watykanu patrzą środowiska dążące do zniszczenia rodziny, ale przede wszystkim ludzie, którzy chcą ją ratować i zachować. Prace synodu wspierane są wytrwałą modlitwą, w której często uczestniczą całe rodziny.

Wyszło Szydło z worka

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Do tak krotochwilnego początku ośmieliła mnie wypowiedź Beaty Szydło, która kiedyś tak siebie żartobliwie określiła. Ten związek frazeologiczny oznacza, że wyszło coś na jaw, i określa zazwyczaj okoliczności niekoniecznie najlepsze. Spróbujmy odnieść to wyrażenie do kandydatki na premiera RP Beaty Szydło.

z Watykanu
4

Prawo Boże jest niezmienne

Abp Stanisław Gądecki

Na początku pragnę podkreślić, że poniższe wystąpienie nie jest jedynie moją osobistą opinią, ale opinią całej Konferencji Episkopatu Polski.

Z Watykanu

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny witam liczną grupę pracowników i wolontariuszy Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jak również zakonników i zakonnice, którzy w różnych stronach świata prowadzą duszpasterstwo polskiej emigracji.

ze świata
5

Ze świata

z Jasnej Góry
6

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

z Polski
7

Z Polski

temat numeru: synod biskupów o rodzinie
8-9

Nie będzie zmiany doktryny, będzie mocne wsparcie

Ks. Paweł Rozpiątkowski

W pierwszym tygodniu synodu poświęconego rodzinie świat usłyszał przecinający spekulacje głos, że nie będzie żadnej zmiany doktryny Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa. Ojcowie synodalni, zabierając głos i wymieniając poglądy, zastanawiają się, jak ponownie odkryć nauczanie Kościoła i jak nim żyć w konkretnych sytuacjach

temat numeru: synod biskupów o rodzinie • synodalna kanonizacja
10-13

Zelia i Ludwik Martin - święci rodzice św. Teresy z Lisieux

Ks. Bogdan Blajer

W różanym wieńcu

Kl. Sławomir Pietraszko

Dziwny zbieg okoliczności. Ale chwileczkę, przecież dla Boga nie ma przypadków! W dniu ślubu Ludwik ofiarowuje ukochanej żonie medal z przedstawieniem różanego wieńca, całe ich życie wyznaczają różane kwiaty albo kolce.

sakrament małżeństwa
14-15

Błogosławienie rozstań czy służba prawdzie?

Ks. Jarosław Krzewicki

Dokument papieski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” wywołał dość zróżnicowane reakcje w kręgach odbiorców. Nie da się ukryć, że w niejednym przypadku wzbudził niepokój. Czy jednak obawy dotyczą konkretnych zmian dokonanych przez Papieża, czy też w istocie dotykają samej kwestii orzekania o nieważności małżeństwa, która nawet pośród wiernych wciąż kojarzy się z rozwodem albo unieważnieniem małżeństwa?

22 października • liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
16-17

Jesteśmy zawsze blisko Polaków

Ks. Marian Woźniak

Poczta Polska, m.in. poprzez swoje znaczki, od początku towarzyszyła pontyfikatowi św. Jana Pawła II. Pamięta o nim również po jego odejściu do domu Ojca. Dziś ta pamięć w sposób szczególny została wyrażona w postaci niezwykłego albumu filatelistycznego i wystawy,

18 października 2015 • Niedziela Misyjna
18-19

Od nawrócenia do misji

Ks. Tomasz Atłas

Być może ktoś zastanawia się, dlaczego hasłem tegorocznej Niedzieli Misyjnej i następującego po niej Tygodnia Misyjnego są słowa zawarte w tytule. Czy nie lepiej byłoby powiedzieć po prostu: Modlimy się za misje i wspieramy je materialnie? Otóż nie!

25 października 2015 • wybory parlamentarne
20-21

Barwy kampanii

Andrzej Tarwid

Startujące w wyborach partie zapowiadają przeprowadzenie ważnych zmian w naszym kraju. Jednej z najgłębszych reform chce partia rządząca, która przez osiem lat uprawiała politykę „ciepłej wody w kranie”. Dlaczego dopiero w kampanii wyborczej pojawił się zapał do zmian?

bitwa o Polskę
22-25

Gramy o najwyższą stawkę

Z Beatą Szydło rozmawiał Artur Stelmasiak

Z Beatą Szydło – wiceprezesem PiS i kandydatką na premiera – rozmawia Artur Stelmasiak

To nie jest krytyka dla krytyki

Z Janem Januszem Szewczakiem – rozmawia ks. Łukasz Jaksik

O bilansie 8 lat rządów PO i PSL, o greckiej tragedii i porównywalnym z nią polskim długiem z Janem Januszem Szewczakiem – głównym ekonomistą SKOK-ów – rozmawia ks. Łukasz Jaksik

zbliża się 100-lecie KUL-u
26-27

Podąża wszystkimi drogami wiedzy

Z ks. prof. Antonim Dębińskim rozmawia Lidia Dudkiewicz

Z ks. prof. Antonim Dębińskim – rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – rozmawia Lidia Dudkiewicz

inauguracja na PWTW
28

Pytanie o nasze chrześcijaństwo

Andrzej Tarwid

Inauguracja nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

29-30

Deficyt człowieczeństwa

Ks. Krzysztof Pawlina

Kończymy wakacje, czas odpoczynku, ale też czas indywidualnego studium. Poznaliśmy nowych ludzi, zobaczyliśmy nowe miejsca. Mamy za sobą nowe doświadczenia. Ubogaceni tym wszystkim zbieramy się na nowo, by uczestniczyć w życiu wspólnoty akademickiej, której jesteśmy częścią.

Jesteśmy wezwani do pokuty!

Krystyna Czuba

Co to jest pokuta? Czy w XXI wieku należy używać języka tak mało „nowoczesnego”, tak odległego od wszechobecnego PR-u?

wiara i życie
31

Moje pismo TĘCZA

Kalendarz Pastoralny

Po przyjacielsku

Ks. Mariusz Rosik

Teresa z Ávila wybrała się pewnego razu do klasztoru w Burgos w Hiszpanii. W pełni zimy dwukołowy wóz z ledwością przedzierał się przez błoto i kałuże. Długie godziny na zimnym powietrzu dawały się we znaki reformatorce Karmelu.

Miejsce na ziemi

Tadeusz Szyma

liturgia tygodnia
32-33

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 10, 35-45)

Najgorsze, co może się przydarzyć w życiu, to grzech śmiertelny

O. Stanisław Jarosz OSPPE

Pierwsze czytanie może szokować: „Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem”. Bóg nie ma upodobania w cierpieniu, nie chce, abyśmy cierpieli, nie daje nam krzyży. Powiedzenie: „Kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje” jest nieprawdziwe.

poradnik duszpasterski
34

Ewangelia jest radykalna

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Słowo „radykał” nabrało zabarwienia pejoratywnego. Może nawet służyć za obelgę. Dziś w cenie są bowiem giętkość, umiejętność dostosowania się do sytuacji kosztem rezygnacji ze swoich przekonań, kompromis i wygoda. I w tym miejscu pojawia się problem. Polega on na tym, że Ewangelia jest radykalna.

35

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Gorące sprawy czasu przełomu

(Na podst. KAI)

Spotkanie Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

rozmawiamy o Polsce
36-37

Nie lękajcie się!

Z Andrzejem Dubielem rozmawia Wiesława Lewandowska

O przyjmowaniu islamskich uchodźców, straszeniu prawicą i konieczności powracania do chrześcijańskich korzeni z Andrzejem Dubielem rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie
38

Rewizja doktryny moralnej

Jan Maria Jackowski, Publicysta i pisarz, eseista, senator RP www.jmjackowski.pl

Sprzeciw wobec „Humanae vitae” stał się istotną cezurą w historii Kościoła.

Nowe rozmaitości

(pr)

z prasy zagranicznej
39

Okrutny mord

(pr)

Fale imigrantów

(pr)

Poparcie dla interwencji

(pr)

Kto będzie liderem Kościoła w Belgii?

(pr)

Czy wybuch walk przeszkodzi wizycie Papieża?

(pr)

Najważniejsze jest to, co łączy

(pr)

w obronie wartości
40-41

Bez chrześcijańskiego fundamentu Polski nie będzie

Ks. Marek Łuczak

Z jednej strony socjologowie udowadniają w swych badaniach, że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej pogańskie. Z drugiej – spotykamy w tym samym społeczeństwie znaki nadziei. Czy do listy tych znaków możemy dopisać inicjatywę „Sursum Corda”? Najbliższe miesiące i lata dadzą odpowiedź na to pytanie.

najważniejsze zadanie obrońców życia i praw rodziny
42

Mądry udział w wyborach parlamentarnych

Antoni Zięba

Obrona życia człowieka obowiązkiem każdego z nas. Św. Jan Paweł II, największy z rodu Polaków, jakże często apelował o ochronę życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. W swej encyklice „Evangelium vitae” napisał wprost: „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi”

państwo • obywatel
43

Katolicy, obudźcie się!

Stanisław Polak

W Wyznaniu wiary podczas Mszy św. wypowiadamy m.in. słowa: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Często słyszymy też bądź sami mówimy: „mój Kościół”, „kocham Kościół”.

felietony
44-45

Jednostki zmieniają świat

Alina Czerniakowska

Młodzi ludzie są tacy, jak ich rodzice, domy rodzinne, szkoły, nauczyciele – sprawdza się odwieczne porzekadło: czym skorupka za młodu nasiąknie...

Na wybory!

Zdzisław Skotnicki

Nie ma teraz ważniejszego zagadnienia niż zbliżające się wybory do parlamentu. Niedziela już tyle razy w rozmowach z Jasnym czy też sam, medytując nad stanem Rzeczypospolitej, wyrażał swój jednoznaczny stosunek do sytuacji w naszej ojczyźnie. Również kolejne miłe spotkanie z kolegą nie pominęło tego gorącego tematu.

Unia w oparach

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego www.piotrowski.org.pl

Skandal, skandal, skandal. To najczęściej używane słowo podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w sprawie „Volkswagengate”. Dotyczy ona fałszowania pomiaru emisji spalin w samochodach tej marki z silnikiem Diesla.

Wykluczeni

Krzysztof Czabański, Dziennikarz, publicysta, w polskich mediach pracuje od 1967 r.

Wiele działań instytucji oficjalnych, które formalnie zajmują się ubóstwem, ma charakter pozorny.

nasze sprawy
46-47

Wszystko, co Polskę stanowi

Z prof. Janem Szyszko rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

Z prof. Janem Szyszko – byłym ministrem środowiska, laureatem prestiżowej nagrody za osiągnięcia naukowe służące pokojowi i rozwojowi społecznemu – rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

47

Gaszenie pożaru benzyną

Marian Salwik

Dawniej, gdy ktoś popełnił grzech, płonął ze wstydu, chował się przed bliźnimi, prosił ich o wybaczenie zgorszenia, uciekał na pustkowie, aby tam przemyśleć swoje życie i pokutować. Czy zawsze się nawracał? Nie, czasami grzech był silniejszy i po wielokroć prowadził do upadku.

Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie

rodzina • poradnik
48

Na ratunek

Joanna Operacz

Przesolona zupa, wosk ze świeczki na obrusie, oczko w ostatnich rajstopach tuż przed wyjściem z domu – małe katastrofy zdarzają się każdej z nas. Warto znać kilka sposobów na takie awarie

48

Kościół w przestrzeni publicznej

rzymska wystawa
49

Matki: mężne czy szalone?

Z Martą Dzbeńską-Karpińską rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Z okazji inauguracji rzymskiej wystawy z Martą Dzbeńską-Karpińską rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Niedziela Młodych
50-53

Rzymskie wesele

Oprac. Karolina Mysłek

W „Niedzieli Młodych” do tematu chcemy podejść inaczej. Ludzi, którzy biorą udział w kanonizacji, czyli którzy przyjęli zaproszenie na to niezwykłe wesele, zapytaliśmy, po co jadą, co chcą przekazać rodzicom św. Tereski.

Miłość w drobiazgach

Młody wyjeżdża na misję

Izabella Kopeć

Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz o wyjazdach na misje? Widzisz afrykańską sawannę, roześmianą Matkę Teresę z Kalkuty, braci zakonnych wiozących na taczkach cegły do powstającego domu rekolekcyjnego, siostry uczące cierpliwie angielskiego w szkole czy biedę potrzebujących ludzi i płacz dzieci? A może myślisz: „To interesujące, chyba coś dla mnie…”?

Szczęśliwi ubodzy

Szkolne Koła Caritas
54

Piękno zwane miłosierdziem

S. Joanna Smagacz

Jakże się nie zachwycać tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat – słowa te skierował w 1981 r. Jan Paweł II do przedstawicieli międzynarodowego wolontariatu.

Ubi Caritas dla „Niedzieli"
55

Od biurka do konwojów humanitarnych

Milena Kindziuk

Zaczęło się od małego starego biurka z wytartą okleiną meblową. Tylko to biurko, z maszyną do pisania, 25 lat temu stało w małym pokoiku na poddaszu, który miał być nową siedzibą odrodzonej Caritas. Przy nim siedziały dwie zakonnice. – Tak zaczynaliśmy – wspomina ksiądz dyrektor Marian Subocz.

„Ubi Caritas” dla „Niedzieli”

(mk)

relacje • sesja o aniołach
56

Aniołów byt skomplikowany

Mateusz Wyrwich

Restauracja „Pod Aniołami” w Elblągu, „Błękitny Anioł” w Świętej Lipce, „Pod Skrzydłami Anioła” w Piekarach Śląskich – to przykładowe nazwy jadłodajni w naszych miastach, miasteczkach. „Szastamy” aniołami dość dowolnie.

różne
57

Kalendarium 18-24 X 2015

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne Dary

Warsztaty

Tradycyjne rekolekcje dla księży na Jamnej

58-67

Sałatka z tortellini

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Pożywna sałatka z makaronu, warzyw i szynki. Taki posiłek można przygotować rano i zabrać ze sobą do pracy jako lekki lunch bez konieczności podgrzewania.

Konkurs Chopinowski finał coraz bliżej

Anna Wyszyńska

W Filharmonii Narodowej w Warszawie trwa XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Do Warszawy przyjechało 78 wykonawców z 20 krajów. Nazwiska laureatów poznamy w nocy z 20 na 21 października br.

Jedziemy na podbój Francji!

Ks. Jacek Molka

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela bielsko-żywiecka

Cierpienie wydoskonala

Ks. Piotr Bączek

Maksymilian Kolbe został wydoskonalony przez cierpienie. Został zaproszony do tego, by naśladować Zbawiciela. Bóg udoskonalił go przez cierpienie, aresztowanie, przez więzienie, wreszcie poniżenie obozowego więźnia i straszną śmierć głodową – powiedział bp Roman Pindel w 33. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana.

Świadkowie Miłosierdzia,
Korowód Świętych A.D. 2015

Krzysztof Juraszek

Pod takim hasłem 24 października odbędzie się tegoroczny Korowód Świętych. Organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nabożeństwo nawiązywać ma do trwającej w diecezji peregrynacji znaków miłosierdzia i zbliżającego się Jubileuszowego Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka.

Wiele zawdzięczają Bożemu Miłosierdziu

Monika Jaworska

Pan Jezus powiedział do s. Faustyny, aby w trzeciej godzinie błagała Jego miłosierdzia. W tym numerze „Niedzieli na Podbeskidziu” o doświadczonych łaskach opowiedzą świadkowie miłosierdzia z dekanatu goleszowskiego, który tuż po cieszyńskim rozpoczął peregrynację znaków miłosierdzia.

Niedziela częstochowska

Święty Janie Pawle II!

Ks. Ireneusz Skubiś

Z wielką modlitwą zwracamy się do Ciebie jako naszego wielkiego Patrona w niebie. Chcemy prosić Cię o wyproszenie nam u Boga Wszechmogącego większego umiłowania naszej Ojczyzny.

Parafialne jubileusze

Magdalena Kołaczyk

Parafia w Nieradzie świętowała niedawno uroczystości jubileuszowe z okazji 30. rocznicy erygowania parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz 10. rocznicy konsekracji kościoła. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, który udzielił także sakramentu bierzmowania.

Wierni wobec Krzyża

Anna Buda

Z myślą o wszystkich chorych, cierpiących i starszych Kościół ustanowił Światowy Dzień Chorego, który przypada 11 lutego. Jednak w tradycji Kościoła lokalnego w ciągu roku jest organizowany także Dekanalny Dzień Chorego, na którym gromadzą się chorzy z okolicznych dekanatów.

Niedziela kielecka

Placówki Sióstr Szarytek mają patronów

Katarzyna Dobrowolska

Siostra Róża Okęcka oraz św. Wincenty á Paulo zostali patronami placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo – Niepublicznego Przedszkola oraz Ogniska Wychowawczego.

Twój wybór

A. D.

„Twój wybór – zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu” to nazwa programu, który od czerwca do grudnia 2015 r. realizuje Caritas Diecezji Kieleckiej.

Święty ze skarbami Kościoła

Władysław Burzawa

Urodził się w Hiszpanii, jednak swoje życie związał z Rzymem, służąc biednym i potrzebującym. Tam też spotkała go okrutna śmierć z rąk oprawców. Św. Wawrzyniec swoim życiem i męczeńską śmiercią pokazał ówczesnemu światu i pokazuje nam, czym naprawdę są legendarne skarby Kościoła.

Pióro do „Skrzydeł”

Agnieszka Dziarmaga

Ok. 55 uczniów (dane z poł. września 2015) zostało objętych pomocą i mecenatem sponsorów w ramach programu „Skrzydła”, który od 10 lat jest realizowany w diecezji kieleckiej

Niedziela małopolska

Odblaskowy różaniec

Irena Karcz

Każdego dnia na świecie ginie ok. 4 tys. osób, a setki tysięcy zostaje rannych i poszkodowanych.

Ich świadectwo wędrowania

Maria Fortuna-Sudor

Prawie 2 tys. osób, członków parafialnych róż różańcowych, uczestniczyło w VI Pielgrzymce Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. Hasłem pielgrzymki, która odbyła się 3 października, w przeddzień rozpoczęcia synodu biskupów w Rzymie, były słowa: „Różaniec umacnia rodzinę”.

Zawsze cierpią relacje

Agnieszka Konik-Korn

O tym, jak pomagać osobom, w których rodzinach występuje problem uzależnienia rozmawiamy z terapeutkami Kliniki Małżeńskiej w Krakowie – Katarzyną Przybylską, dyrektorem merytorycznym oraz Agatą Błaszczyk, psychologiem i terapeutą uzależnień.

Niedziela lubelska

Nowy rok akademicki

Urszula Buglewicz

Lublin jest miastem akademickim. Ton nadają uniwersytety z najstarszym wśród nich, prawie stuletnim Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, z największym jeśli chodzi o liczebność Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej czy przodującym w liczbie studentów – obcokrajowców Uniwersytetem Medycznym.

W trosce o zbawienie

Grzegorz Jacek Pelica

Wizytacja kanoniczna abp. Stanisława Budzika w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milejowie odbyła się w ostatnią niedzielę września.

Spółdzielczość wyzwaniem dla Polski

Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch

Ze spółdzielczością jestem związany od 40 lat. Pierwszą publikację naukową popełniłem w 1975 r. Prawa spółdzielczego uczyli mnie wybitni jego znawcy, tacy jak Małgorzata Gersdorf, Jerzy Ignatowicz, Wiesław Chrzanowski. Obecnie uczę swoich następców.

Niedziela łódzka

Szukamy Galla Anonima

Anna Skopińska

Archeolodzy w badaniach sondażowych kościoła w Jeżowie, a w zasadzie gotyckiej kaplicy pw. św. Andrzeja, doszli do fragmentu kamiennego muru, który najprawdopodobniej pochodzi z XII wieku, z czasów Galla Anonima – przypuszczalnie pierwszego przełożonego klasztoru Benedyktynów w Jeżowie.

Strzelnica

Jacek Wystop

„Wzgórze Wolności”. Historyczna strzelnica, która pamięta czasy carskie. To tu wykonywano wyroki śmierci sądów wojenno-polowych, tu chowano straconych w więzieniu przy ul. Długiej. Warto rozważyć przywrócenie historycznych nazw.

Przykładem św. Faustyna

AS

Ona mówiła ludziom o Bogu, przybliżała ich do Niego, przychodziła do tych, którzy potrzebowali pomocy. Czy my też potrafimy tak ewangelizować jak św. Faustyna? – mówił w homilii podczas Mszy św. w Święto Patronki Miasta biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Niedziela przemyska

Cuda wyśnione, łaski wyproszone

Arkadiusz Bednarczyk

Starosta przemyski Felicjan Drohojowski będąc w ciągłych utarczkach z Adamem Stadnickim najechał ze swoimi ludźmi dwór Adama.

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Magdalena Bojarska

W dniu 1 października br. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu przeżywała inaugurację roku akademickiego 2015/2016.

Służyć innym na ich drodze do Boga

Siostry Zawierzenia

Blizne. W połowie drogi na Górę św. Michała stoi duży dom. W czasie, gdy powstawał, wielu ludzi zbaczało z szosy, by zapytać kto i po co tak wysoko się buduje. Teraz już zdarza się to rzadko – Ognisko Rekolekcyjne Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia stało się częścią krajobrazu.

Niedziela rzeszowska

Patronka decyzji serca

Izabela Fac

Wspaniała architektura krakowskiego Sanktuarium św. Jana Pawła II i barwne mozaiki z wnętrza kościoła były piękną scenografią dla uroczystości beatyfikacyjnych matki Klary Ludwiki Szczęsnej – współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa, czyli sióstr sercanek.

Radość życia konsekrowanego

S. Emilia Ruszel CMBB

Tam, gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość” – te słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane do osób życia poświęconego Bogu stały się zaczynem II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych, który odbył się w sercu Kościoła polskiego – na Jasnej Górze w dniach 23-26 września.

Czy chcemy w polsce dobrej zmiany?

Marian Salwik

Taniec z sondażami trwa w najlepsze. I trwać będzie zapewne do samej ciszy wyborczej. Zastanawiająca jest ta gra instytucji przeprowadzających badania. Na finiszu kampanii wyborczej notowania wzrastają, komu mają wzrastać, a spadają, komu mają spadać.

Niedziela sosnowiecka

Trud i radość powołania

Ks. Tomasz Zmarzły

8 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie. W sumie z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej nowy rok akademicki rozpoczęło 82 alumnów.

Modlitwa rodziców kapłanów

Piotr Lorenc

Pierwsza sobota października w kalendarzu biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka zarezerwowana jest zawsze dla rodziców kapłanów i osób konsekrowanych.

Wskazywał na niebo

Ks. Tomasz Zmarzły

Kiedy w liturgii 7 października obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wznosimy także nasze serca ku Bogu, modląc się za pierwszego biskupa diecezji sosnowieckiej śp. Adama Śmigielskiego SDB, który właśnie tego dnia 7 lat temu odszedł do domu Ojca.

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Prymas trudnych i doniosłych przemian

Zygmunt Piotr Cywiński

Od 2010 r. odbywają się w Szczecinie sympozja naukowe pt. „Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”. Tematycznie sympozja poświęcone są hierarchom, których działalność odegrała znaczącą, pozytywną rolę na Pomorzu Zachodnim, zatem zasługują na pamięć i wdzięczność.

Św. Michał Archanioł jest pośród nas!

Bożena Buła

W poniedziałek 28 września 2015 r. o godz. 18 nastąpiło uroczyste wprowadzenie figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na górze Gargano do parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie.

Pomorze Zachodnie jest wielkim społecznym zadaniem

Piotr Słomski

W ostatnim czasie nasz region odwiedził Jarosław Kaczyński. Specjalnie dla naszej redakcji prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił obszernego wywiadu. Rozmowę, która odbyła się w Stargardzkim Centrum Kultury, przeprowadził Piotr Słomski.

Niedziela warszawska

31. rocznica męczeństwa bł. ks. Popiełuszki

wd

Koncert pieśni sakralnych Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza i Chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej uświetni uroczystości 31. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Dzień Papieski na okrągło

Gabriela Czernecka, JK, KAI

Koncerty, happeningi, modlitwy i zbiórka na rzecz uzdolnionej młodzieży złożyły się na ogólnopolskie obchody XV Jubileuszowego Dnia Papieskiego. Przyświecały im słowa św. Jana Pawła II, że „rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.

Dzieci utracone

Witold Dudziński

Najpierw będzie Msza św., potem inauguracja tegorocznych spotkań. W kościele Ojców Dominikanów na Służewie spotykają się rodzice, którzy stracili dzieci: starsze i te zupełnie małe.

Niedziela zamojsko-lubaczowska

Święto szkoły

Mateusz Szmidt

W pierwszą niedzielę października w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach odbyły się uroczystości ważne nie tylko dla samej szkoły, ale przede wszystkim dla ludzi pragnących uczcić pamięć tych, którzy przed wielu laty organizowali się w okolicznych lasach, by walczyć o wolność Ojczyzny.

Motocykliści u św. Antoniego w Radecznicy

O. Symforian Rygiel OFM

W bazylice św. Antoniego w Radecznicy w dniach 26-27 września miało miejsce IV Zakończenie Sezonu Motocyklowego.

Niedziela radiowa w Płazowie

Alicja Magura

Od kilku miesięcy Katolickie Radio Zamość w ramach „Niedzieli radiowej” odwiedza parafie w całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ukazując radiosłuchaczom, co dzieje się w danej wspólnocie, czym żyje społeczność parafialna, z jakimi problemami się boryka oraz jakie stoją przed nią wyzwania.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska (Aspekty)

To jest ta mądrość

Katarzyna Jaskólska

Pokaz mody, zawody w rozwiązywaniu krzyżówek, konkursy, wystawy i karaoke to tylko niektóre z ponad 250 propozycji skierowanych do osób starszych. 5 października rozpoczął się 17. Lubuski Tydzień Seniora.

Męczennica z Żar

Ks. Adrian Put

Gdy s. M. Edelburgis oddawała życie, Żary jeszcze były niemieckie. Dopiero bardzo powoli wszystko stawało się polskie. Nie było jeszcze naszej gorzowskiej administracji apostolskiej, ale męczeńska śmierć tej siostry stała się symbolem naszej ziemi.

Wszystko zależy od kreatywności

Kamil Krasowski

W Kościele katolickim przeżywamy dzisiaj Światowy Dzień Misyjny. Inauguruje on Tydzień Misyjny, który w tym roku obchodzić będziemy pod hasłem: „Od nawrócenia do misji”. W naszej diecezji również podejmowane są różne działania i inicjatywy wspomagające misyjne dzieło Kościoła.

Reklama

Najpopularniejsze

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Wiara

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Nuncjusz apostolski w Polsce mianowany rektorem Papieskiej...

Kościół

Nuncjusz apostolski w Polsce mianowany rektorem Papieskiej...