Reklama

Świat

O świętości ludzkiego życia

Marian Sztajner

„Życie jest światłością ludzi” – to temat trzeciej dysputy, która w ramach cyklu Raport Jasnogórski 2016 odbywała się 22 listopada br. w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze.
Dysputy te stanowią bezpośrednie przygotowanie narodu do godnego przeżycia obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i 60. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu

Tym razem w debacie jasnogórskiej wypowiadali się: bp Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny i uczestnik synodu o rodzinie, który w październiku br. odbywał się w Rzymie, o. Stanisław Jarosz – paulin, jeden z inicjatorów Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kaja Godek – pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, Małgorzata i Tomasz Terlikowscy – publicyści oraz Olgierd Pankiewicz – prawnik reprezentujący Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”. W dyskusji wziął udział również dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Bóg jest Panem życia

– Intencją Ślubów Jasnogórskich było i jest uświadomienie nam, że kiedyś powiedzieliśmy, iż stajemy na straży ludzkiego życia – przypomniał o. Mariusz Tabulski – definitor generalny Zakonu Paulinów na początku Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, która poprzedziła dysputę. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz, który w homilii przypomniał, że „życie ludzkie jest darem Bożym”. – Życie jest święte – powiedział bp Długosz i dodał, że „Bóg jest Panem życia od początku do końca i nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do niszczenia ludzkiego życia”. – Prawo do życia jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. To w nim zawiera się prawo do narodzin, prawo do istnienia i prawo do naturalnej śmierci – kontynuował biskup i przypomniał, że „życie ludzkie należy widzieć w kontekście zbawienia”. – Z prawdy o świętości życia wypływa prawda o jego nienaruszalności – podkreślił bp Długosz. Zauważył, że w naszych czasach „doświadczamy oświeceniowej antropologii bez Boga”. – Najbardziej upowszechnioną dziś formą bałwochwalstwa jest wyniesienie człowieka na piedestał i równoczesne wykluczenie Boga – stwierdził bp Długosz i zwrócił uwagę, że „życie jest darem i zadaniem”.

Reklama

Życie jest święte

Dysputę w Sali Rycerskiej prowadził red. Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta. Odpowiadając na pytania o aktualność Ślubów Jasnogórskich, dyskutanci podkreślili m.in., że „Bóg jest obecny w historii. Bóg jest wierny przymierzu, a Maryja jest wierną Matką swojego ludu” – co zaznaczył o. Stanisław Jarosz. Na ten sam aspekt zwrócił uwagę bp Jan Wątroba, który odniósłszy się do Prologu z Ewangelii według św. Jana, przypomniał, że „Chrystus jest Życiem i jednocześnie daje światło na wszystkie wymiary życia ludzkiego”. Bp Wątroba zauważył, że Prymas Tysiąclecia „widział, skąd może nadejść największe zagrożenie”. – Bóg uświęcił sobą każdy moment życia ludzkiego – powiedział z kolei Tomasz Terlikowski. Publicysta, mówiąc o kwestii świętości ludzkiego życia, przywołał również szeroki kontekst obrad Soboru Watykańskiego II i tło encykliki bł. Pawła VI „Humanae vitae”, która jest dokumentem profetycznym, także w kontekście dzisiejszych czasów.
Dyskutanci wskazali na różne aspekty obrony ludzkiego życia, szczególnie w polskiej rzeczywistości. – Dziś w Polsce, choćby w kontekście kampanii wyborczej, należy pytać, czy będę bronił życia za cenę wizerunku, za cenę utraty części mojego elektoratu – podkreśliła Kaja Godek i zaznaczyła, że wbrew temu, co się powszechnie uważa, ustawa o planowaniu rodziny z 1993 r. „nie jest dobrodziejstwem”. Do sprawy tej ustawy odniósł się również Olgierd Pankiewicz, który zwrócił uwagę, że „była ona tylko jednym z etapów”, i dodał, że „niestety to, co nastąpiło później, było złamaniem kompromisu z 1993 r. i obecnie stan prawny jest zupełnie inny”.Manipulacje i kłamstwa

Uczestnicy debaty wskazali również na manipulacje i kłamstwa m.in. w sferze pojęć dotyczących ludzkiego życia. – Feministki mają bardzo dobrą pozycję w mediach. One chcą mówić o dzieciach urodzonych, a nie o dzieciach nienarodzonych – mówiła Małgorzata Terlikowska. – Trzeba zwrócić uwagę na to, że przyjęcie życia to jest rzecz zwyczajna. Problemem jest to, że przyjęcie życia traktuje się jako heroizm – dodał Tomasz Terlikowski i wskazał, że problemem jest również to, iż „godzimy się na zabijanie”. – Politycy, dziennikarze – nie jesteśmy gotowi, aby przelewać krew za obronę ludzkiego życia – kontynuował publicysta.
Małgorzata Terlikowska, mówiąc o manipulacjach i kłamstwach dotyczących życia, podkreśliła, że „kliniki aborcyjne są piękne, sterylne, aż zimne”. – Walka o życie w swojej najgłębszej istocie to walka o prawdę – zauważył dr inż. Antoni Zięba. Olgierd Pankiewicz stwierdził natomiast, że „to, iż aborcja jest wciąż dopuszczalna, jest wynikiem jakiegoś zacofania i braku świadomości”. – To, co 20 lat temu zaproponowaliśmy w ustawie jako wyjątek, dzisiaj staje się normą. Dlatego w rozmowach o aborcji trzeba sięgać do istoty pojęć, takich jak życie, poczęcie, i rozmontowywać lewicowe myślenie – stwierdziła Kaja Godek.
Dyskutanci zwrócili również uwagę na „naciski płynące ze strony instytucji europejskich”. – W naciski na zmiany prawa państw członkowskich w odniesieniu do ochrony ludzkiego życia zaangażowany został Europejski Trybunał Praw Człowieka – zauważył Olgierd Pankiewicz.

Reklama

Potrzebujemy rycerzy

Podczas debaty nie zabrakło również tematu syndromu poaborcyjnego. – Ten syndrom dopada kobietę nawet po wielu latach. Trzeba pamiętać, że w kobiecie wszystko jest nastawione na macierzyństwo. Ona potrzebuje jednak wsparcia – stwierdziła Małgorzata Terlikowska. Tomasz Terlikowski zwrócił natomiast uwagę na to, że „ofiarami grzechu aborcji są nie tylko dzieci – są nimi kobiety, ofiarami do pewnego stopnia są mężczyźni, rodzeństwo i całe społeczeństwo”. – Śluby Jasnogórskie są także wezwaniem dla mężczyzn, żeby zechcieli być rycerzami w obronie życia – dodał publicysta.

Reklama

Modlić się i nie ustawać

Dyskutanci wskazali również na znaczenie modlitwy, duchowej adopcji i „okien życia”. O znaczeniu modlitwy w obronie życia mówił m.in. dr inż. Antoni Zięba, który przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r.: „Trzeba modlić się i nie ustawać”. – Program Ślubów Jasnogórskich jest inspiracją dla różnych środowisk i duszpasterstwa – dodał bp Jan Wątroba. Na Dzieło Duchowej Adopcji jako „owoc Ślubów Jasnogórskich” wskazał o. Stanisław Jarosz. – Trzeba stanąć do modlitwy i zmierzać do prawdy – podkreślił. Rozmawiano również o absurdalnych próbach likwidacji przez obcych urzędników „okien życia” w Polsce. Zdaniem Olgierda Pankiewicza, to „jeden ze sposobów uświadamiania ludziom, że aborcja nie jest jedynym wyjściem”. Dziecko można urodzić i zostawić w „oknie życia”.

Łatwo jest zniszczyć, trudno odbudować

W podsumowaniu debaty jej dyskutanci podkreślili m.in., że ważne jest wspólne działanie w obronie życia, o czym przypomniał bp Wątroba. – Głos Kościoła w obronie życia jest szczególnie profetyczny – zaznaczył Tomasz Terlikowski, a o to, by mówić, kim jest dziecko poczęte, apelował Olgierd Pankiewicz. Również Kaja Godek przypomniała, że „w świecie trzeba stoczyć walkę, by życie było chronione”. Dyskutantom towarzyszyły słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kielcach w czerwcu 1991 r.: „Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. (...) Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!” – mówił wówczas Papież Polak.
Uczestnicy dysputy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził o. Stanisław Jarosz. W rozważaniu paulin podkreślił, że „chcemy, aby prawo Chrystusowe było obecne w rodzinie, w społeczeństwie”.

Następna debata

Kolejna dysputa w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbędzie się 20 grudnia. Będzie dotyczyła sakramentu małżeństwa. Każda rozmowa jest transmitowana na żywo przez Radio Jasna Góra oraz rejestrowana przez Studio Telewizyjne „Niedzieli”. Debaty trzecią i poprzednie można odtwarzać na stronach: www.niedziela.pl oraz www.raport.jasnagora.pl .
Patronat honorowy nad Raportem Jasnogórskim 2016 objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, KEP, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest głównym patronem medialnym oraz jednym z organizatorów. Autorami projektu dysput są: o. dr Mariusz Tabulski i o. dr Michał Legan, a głównym organizatorem – klasztor jasnogórski.

2015-11-25 08:59

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

„Rodzina Bogiem silna”

Marian Sztajner

To temat ósmej już debaty z cyklu „Raport Jasnogórski 2016”, która odbyła się 17 kwietnia br. w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Celem kolejnych dysput jasnogórskich jest duchowe przygotowanie wiernych do godnego 60. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu. Ósma debata wpisała się również w 1050 rocznicę Chrztu Polski.

Więcej ...

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy komunikantu w kościele w Topoli

2022-12-04 16:19

davideucaristia/pixabay.com

W związku z wydarzeniami w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Topoli w powiecie kazimierskim, w diecezji kieleckiej - gdy włożony do naczynia z wodą komunikant zmienił barwę, kuria w Kielcach wydała specjalne oświadczenie.

Więcej ...

Kraków/ Kierowniczka z IKEI uniewinniona;zapadł prawomocny wyrok

2022-12-06 18:26

pixabay.com

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Święci i błogosławieni

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Litania do św. Mikołaja

Wiara

Litania do św. Mikołaja

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...