Reklama

Niedziela Przemyska

XXVI Rajd Pątniczy

Cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej (w nowej sukni) w Kalwarii Pacławskiej

Ks. Mariusz Michalski

Cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej (w nowej sukni) w Kalwarii Pacławskiej

Rajd Pątniczy jest ściśle związany z osobą św. Jana Pawła II. Został bowiem zainicjowany dla upamiętnienia jego pobytu w diecezji przemyskiej 2 czerwca 1991 r. Wówczas to Jan Paweł II w Rzeszowie beatyfikował bp. Józefa Pelczara, a następnie pielgrzymował do jego relikwii znajdujących się w katedrze przemyskiej. W dwa tygodnie po papieskiej wizycie odbył się pierwszy Rajd Pątniczy na trasie: Kalwaria Pacławska – Przemyśl. Odtąd odbywa się corocznie. Jego organizatorem jest Oddział PTTK w Przemyślu.
Celem rajdu, oprócz przypomnienia pielgrzymki Papieża do Przemyśla, jest popularyzacja papieskiego nauczania. Obecnie, gdy przeżywamy Rok Miłosierdzia, warto odkrywać wielki skarbiec nauki Jana Pawła II o miłosierdziu Bożym i o miłosierdziu ludzkim. Zwróćmy tu uwagę na niektóre wypowiedzi naszego Papieża. Św. Jan Paweł II miłosierdzie Boże określa jako „miłość, która dźwiga, podnosi z upadków, zaprasza do ufności” („Przekroczyć próg nadziei”, 3). Szczególnym objawieniem miłosierdzia Bożego była męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Toteż w historii zbawienia „Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem” (enc. „Dives in misericordia”, 8, dalej: DiM). Stąd „objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię: nazywa się Jezus Chrystus” (enc. „Redemptor hominis”, 9), albowiem „przez Chrystusa i w Chrystusie Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka i czyni to z potrzeby ojcowskiego serca” (list ap. „Tertio Millennio adveniente”, 27). Człowiekowi najbardziej jest potrzebne miłosierdzie Boże i „nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga” (Homilia, Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.). „Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone. Nieskończona więc i niewyczerpana jest gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest moc i gotowość przebaczania (DiM, 13).
Równocześnie Jan Paweł II przypomina, że „Chrystus, objawiając miłość-miłosierdzie Boga, równocześnie stawiał ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem” (DiM, 3), albowiem „człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości do bliźnich” (DiM, 14). Miłosierdzie ludzkie Jan Paweł II określa „jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i człowieku” (DiM, 6). Powinno się ono wyrażać „w najstarszych i zawsze nowych dziełach miłosierdzia co do ciała i co do ducha” (adh. „Christifideles laici”, 41). Szczególnym obszarem świadectwa miłosierdzia są ludzie cierpiący i ubodzy. Toteż Jan Paweł II ideę miłosierdzia łączy „z opcją preferencyjną na rzecz ubogich”, a w związku poszerzającym się krajobrazem ubóstwa stwierdza, że „świat potrzebuje dzisiaj nowej wyobraźni miłosierdzia” (list ap. „Novo Milennio ineunte”, 49-50). Miłosierdzie Boże i ludzkie wiąże Papież z apelem o budowanie cywilizacji miłości. Wyraża przekonanie, że „nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości” (Homilia, Kraków, 18 sierpnia 2002 r.).
W tym roku mija 25 lat od pielgrzymki Jana Pawła II do Przemyśla. Uroczysty obchód tego jubileuszu rozpocznie się w Przemyślu 1 czerwca przy pomniku Papieża na pl. Niepodległości spotkaniem z dziećmi o godz. 10, a następnie z młodzieżą i osobami dorosłymi o godz. 19. 2 czerwca o godz. 10 w Domu Katolickim „Roma” rozpocznie się „Godzina Świadectwa” dla młodzieży. Po południu o godz. 14 – modlitwa w archikatedrze greckokatolickiej, następnie sympozjum w auli Wyższego Seminarium Duchownego, a o godz. 18 uroczysta Msza św. w bazylice archikatedralnej. Finałem tych uroczystości jubileuszowych będzie w niedzielę 5 czerwca, już 26. z kolei, Rajd Pątniczy. Rozpocznie się on uroczystą Mszą św. w Kalwarii Pacławskiej o godz. 9. Po jej zakończeniu, ok. godz. 11.15 wyruszymy do Przemyśla szlakiem im. św. Jana Pawła II.
Organizatorem Rajdu jest Oddział PTTK w Przemyślu. Szczegółowych informacji o Rajdzie udziela i zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje biuro tego Oddziału (ul. Waygarta 3, tel. 16 678-53-74).
Duszpasterstwo turystyczne zachęca młodzież i dorosłych do licznego udziału w Rajdzie.

2016-05-19 13:02

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Świadkowie nowej jutrzenki

Uczestnicy wyprawy podczas drogi na Chojnik

Brygida Gucwa

Uczestnicy wyprawy podczas drogi na Chojnik

Więcej ...

Watykan: tegoroczna szopka przyjedzie z Peru

2021-09-17 17:55

fly4free.pl

Tegoroczna szopka na placu św. Piotra w Watykanie będzie pochodziła z Peru. Ukaże ona bogactwo kulturowe tego andyjskiego kraju. Przygotują ją mieszkańcy regionu Huancavelica. Będzie można ją oglądać od 15 grudnia przez 45 dni.

Więcej ...

Oddali cześć Zesłańcom Sybiru

2021-09-17 23:49
Wrocław pamięta o Zesłańcach Sybiru

Magdalena Lewandowska

Wrocław pamięta o Zesłańcach Sybiru

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

17 września Kościół wspomina św. Hildegardę z Bingen

Kościół

17 września Kościół wspomina św. Hildegardę z Bingen

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Jak uciekałam z World Trade Center

Wiadomości

Jak uciekałam z World Trade Center

Oferta programowa TVP z okazji beatyfikacji Prymasa...

Wiadomości

Oferta programowa TVP z okazji beatyfikacji Prymasa...

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Wiara

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Amy Brooks: Bóg nie popełnia błędów i ja także nim...

Wiara

Amy Brooks: Bóg nie popełnia błędów i ja także nim...