Reklama

Niedziela Częstochowska

Radość i wdzięczność. Dar i zadanie

Niedziela częstochowska 26/2017, str. 3

Bożena Sztajner/Niedziela

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego przed konsekracją biskupią ks. prał. dr. Andrzeja Przybylskiego

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: „Idźcie i głoście”, w którym z nowym zapałem i gorliwością głosimy Jezusa Chrystusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela. Czasem głoszenia Ewangelii będą także upragnione przez dzieci i młodzież wakacje, podczas których nie możemy zapomnieć o obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Również w trakcie wakacji grupy dzieci i młodzieży oraz całe rodziny wezmą udział w różnych rekolekcjach, pielgrzymkach czy tzw. wakacjach z Bogiem. Dziękuję parafiom, stowarzyszeniom i ruchom kościelnym oraz naszej Caritas za przygotowanie różnych form wypoczynku połączonego z modlitwą, głoszeniem Dobrej Nowiny i Eucharystią. Na progu tegorocznych wakacji będziemy jako wspólnota Kościoła częstochowskiego przeżywać jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie, jakim będą święcenia biskupie nowego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji.

Nominacja papieska

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Andrzeja Przybylskiego biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orte. Ks. prał. Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Po maturze rozpoczął studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie uzyskał stopień magistra pedagogiki.

Reklama

W 1988 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka 30 maja 1993 r. Po święceniach pełnił kolejno funkcję wikariusza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, osobistego sekretarza arcybiskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, duszpasterza akademickiego i proboszcza parafii akademickiej pw. św. Ireneusza w Częstochowie, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, a ostatnio proboszcza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Jako duszpasterz akademicki ks. Przybylski kontynuował studia i 7 czerwca 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, broniąc pracy doktorskiej na temat: „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”. Dziękując Panu Bogu, a także Ojcu Świętemu za dar nowego biskupa, spróbujmy odczytać dzisiejsze słowo Boże w odniesieniu do tego szczególnego wydarzenia, jakim są święcenia biskupie.

Idźcie i głoście

Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że w centrum przepowiadania, w samym sercu Ewangelii, jest osoba Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jego przyjście na świat, przyjęcie ludzkiej natury, a przede wszystkim śmierć na krzyżu jest dowodem nieskończonego miłosierdzia Bożego. Jak zaznacza św. Paweł, nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chrystus zaś umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami, i w ten sposób pojednał nas z Bogiem. On też przez swoje zmartwychwstanie daje nam nadzieję życia wiecznego i zleca misję głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom i narodom. Misja ta w pierwszym rzędzie dotyczy dwunastu Apostołów, których Jezus sam wybrał. To do nich odnoszą się słowa: „Idźcie i głoście”.

Reklama

Bezpośrednimi następcami Apostołów są biskupi. Otrzymują od Pana również misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań Bożych dostąpili zbawienia. Zadanie głoszenia Ewangelii bardzo wyraźnie podkreśla obrzęd święceń biskupich. Biskup udzielający święceń pyta: Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Następnie podczas modlitwy konsekracyjnej nad głową święconego biskupa trzymana jest otwarta księga Ewangelii, która później zostaje wręczona nowo wyświęconemu biskupowi. Jej przyjęcie jest znakiem podjęcia odpowiedzialności za głoszenie słowa Bożego.

Wyrazem odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii przez biskupa jest troska o współpracowników w dziele ewangelizacji. Pierwszymi współpracownikami biskupa w kościelnym przepowiadaniu są prezbiterzy.

Proście Pana żniwa

Bezpośrednio z misją głoszenia Ewangelii związana jest misja oczyszczania, uzdrawiania i wyrzucania złych duchów. Przepowiadanie Ewangelii nie jest zatem zwykłym intelektualnym przekazem informacji, ale „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1, 16). Stąd głoszenie słowa Bożego domaga się nadprzyrodzonej mocy, która zapewnia przepowiadaniu skuteczność. Moc przepowiadania wypływa z łaski sakramentu święceń. Dla jej rozpalenia potrzeba jednak postawy służebnej względem Bożego słowa, zażyłości ze słowem Bożym, osobistej modlitwy oraz otwartości na działanie Ducha Świętego.

Dlatego nie dziwią nas słowa Pana Jezusa, który mówi, byśmy prosili Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Prośbę tę rozumiemy nie tylko w sensie wołania o nowe i liczne powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, ale również o rozpalenie charyzmatu kapłaństwa u tych, którzy już zostali wyświęceni. Najbliższy tydzień będzie szczególną okazją do takiej modlitwy. Najpierw w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak co roku, będziemy modlili się o uświęcenie kapłanów. Następnie w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela w dniu 24 czerwca br. o godz. 11 w bazylice archikatedralnej w Częstochowie odbędą się święcenia biskupie ks. prał. dr. Andrzeja Przybylskiego.

Dzieląc radość i wdzięczność Biskupa Nominata, zapraszam w swoim i Jego imieniu wszystkich archidiecezjan: duchowieństwo, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do udziału w uroczystości święceń biskupich i ufnej modlitwy na intencję jego apostolskiej posługi.

Zawierzając Maryi – Królowej Apostołów życie i posługę biskupa Andrzeja, z serca udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa:

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

Częstochowa, 13 czerwca 2017 r.

List został odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 18 czerwca br.

2017-06-22 09:44

Wybrane dla Ciebie

Boży wojownik

2021-09-13 18:26

Niedziela Ogólnopolska 38/2021, str. 12-13

o. Pio

Archiwum Głosu Ojca Pio

o. Pio

O walce Ojca Pio z szatanem, kierownictwie duchowym oraz o tym, jak stygmatyk może nas inspirować do odkrywania wiary i pokonywania przeciwności losu, opowiada br. Wojciech Czywczyński, kapucyn.

Więcej ...

Dramat mieszkańców wyspy La Palma po wybuchu wulkanu

2021-09-22 17:26
wulkan La Palma

Vatican News

wulkan La Palma

Trudna sytuacja panuje na wyspie La Palma. Erupcja wulkanu zmusiła do ewakuacji ponad 6 tys. osób, a spływająca lawa zniszczyła już blisko dwieście budynków mieszkalnych. „Boimy się o ludzi, którzy stracili bliskich i dobytek całego życia. Oddajemy się w ręce Boga” – powiedział ks. Domingo Guerra, 79-letni proboszcz w El Paso, gdzie znajduje się wulkan.

Więcej ...

Konsekracja nowego ołtarza w Rzepinie

2021-09-23 14:54
W tym dniu z udziałem pasterza diecezji odbyła się także promocja lektorska

fb/ParafiaRzepin

W tym dniu z udziałem pasterza diecezji odbyła się także promocja lektorska

Bp Tadeusz Lityński 22 września konsekrował nowy ołtarz główny i ołtarze boczne w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie. W tym dniu z udziałem pasterza diecezji odbyła się także promocja lektorska.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Polska

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Święty od zadań trudnych

Wiara

Święty od zadań trudnych

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...

Wiara

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...