Reklama

Rodzina uratuje świat

Ołtarz główny archikatedry częstochowskiej noszącej wezwanie Świętej Rodziny

Bożena Sztajner/Niedziela

Ołtarz główny archikatedry częstochowskiej noszącej wezwanie Świętej Rodziny

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” (Jan Paweł II), „Rodzina uratuje świat” (Franciszek) – to głębokie przekonanie Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli. Świadczy ono o tym, że rodzina jest nie tylko wartością, ale wręcz SUPERWARTOŚCIĄ. Stanowi ona klucz otwierający ludzkości drzwi do jej przyszłości. Tę prawdę o niezastąpionej wartości rodziny trzeba głosić, im bardziej jest ona kontestowana, poddawana próbie radykalnej redefinicji, gdy na sile przybiera zjawisko familiofobii.

Dla człowieka wierzącego, a zwłaszcza dla chrześcijanina, małżeństwo i rodzina nie są czysto ludzkim wymysłem ani też jednym z wielu zwykłych ludzkich projektów. Wierzący uznaje i wyznaje, że rodzina to Boży pomysł na podstawową ludzką więź; to Boskie ukierunkowanie osób, kobiety i mężczyzny, na ich komunię – wspólnotę na wzór samej wspólnoty Trójcy Świętej. Papież Franciszek podkreśla wręcz „boską tożsamość rodzin, które otrzymały dowód osobisty od Boga”. A skoro tak jest, to człowiek jedynie ten Boży zamysł odkrywa, afirmuje i realizuje, żyjąc zgodnie z nim. Stąd rodzina ma wartość sama w sobie, i to wartość płynącą od Boga. Jest szczególnym darem, zawierającym zarazem tajemnicę ludzkiego szczęścia, trwania rodzaju ludzkiego i sensu ludzkiego życia. W tej perspektywie rodzina stanowi swoisty fundament ludzkości, jej kamień węgielny, coś stałego i nienaruszalnego. Jest rzeczywistością, która w zmienności świata jest ostoją, stałym punktem odniesienia i weryfikuje autentycznie ludzki postęp.

Wzór dla naszych rodzin

Bóg jednak nie tylko „wymyślił” dla ludzi rodzinę. On także zechciał przez Wcielenie swojego Syna w rodzinie przyjść na świat i w niej wzrastać. Przez rodzinę i w rodzinie Bóg przyszedł do ludzkości – w Najświętszej Rodzinie z Nazaretu. Dlatego też, szczególnie w dobie kryzysu małżeństwa i rodziny, trzeba nam się wszystkim uporczywie wpatrywać w ten wzór, by na nim budować szczęśliwe i pomyślne życie rodzinne. Do tej jedynej i wyjątkowej Rodziny trzeba także usilnie się modlić, prosząc o ocalenie rodziny, która z kolei ocali świat. Głęboko wierzymy bowiem, że Najświętsza Rodzina z Nazaretu, którą tworzyli Jezus, Maryja i Józef, pozostaje po wszystkie czasy niezmiennym modelem i wzorem dla każdej rodziny ludzkiej.

Najświętsza Rodzina z Nazaretu była jedynym w historii ludzkości ogniskiem domowym, w którym zamieszkał Bóg w ludzkim ciele. W imieniu całej ludzkości Maryja – Niepokalana Dziewica i św. Józef – Jej Przeczysty Oblubieniec otworzyli się na Jego przyjście i zaprosili Go w naszą ludzką historię. W wyniku zgody płynącej z posłuszeństwa wiary Maryi, wypowiadającej swoje „Fiat”, i św. Józefa, gotowego zaakceptować trudne wymaganie ze strony Boga, realizuje się miłosierny zamiar Ojca posyłającego na świat swojego Jednorodzonego Syna, który za sprawą Ducha Świętego staje się człowiekiem.

Reklama

W rodzinie Maryi i Józefa, która była najwspanialszą wspólnotą miłości, wzrastał w mądrości i w latach, w łasce u Boga i u ludzi

Jezus Chrystus. Prowadził w niej ukryte życie i przygotowywał się do wypełnienia dzieła swojego Ojca – odkupienia świata.

Takie Dziecię już nigdy się nie narodzi, taka Matka już nigdy się nie pojawi, taki troskliwy Małżonek i Opiekun już nigdy nie zaistnieje. Takiej Rodziny świat już nigdy nie odtworzy. To jedyna i niepowtarzalna Rodzina, Najświętsza Rodzina, doskonała ikona Trójcy Przenajświętszej na ziemi, najdoskonalsza wspólnota ludzka. W niej najpełniej jaśnieje piękno rodziny! Dlatego takie Dziecię, taką Matkę, takiego Małżonka – taką Rodzinę możemy i powinniśmy naśladować, aby choć po części odtwarzać w naszych rodzinach tajemnicę Rodziny Nazaretańskiej.

Częstochowski dom Świętej Rodziny

Właśnie taką misję ukazywania piękna wzoru Najświętszej Rodziny, zachęty do Jej naśladowania oraz modlitwy za rodziny pełni od 20 lat sanktuarium Świętej Rodziny w częstochowskiej bazylice archikatedralnej. Powołane zostało do życia 28 grudnia 1997 r. przez arcybiskupa metropolitę Stanisława Nowaka. W dekrecie ogłoszonym w samo święto Świętej Rodziny arcybiskup napisał: „Wyrażam nadzieję, że rozwój kultu Świętej Rodziny w bazylice archikatedralnej będzie się stale pogłębiał i zataczał coraz szersze kręgi w naszej archidiecezji, budując i pogłębiając świętość rodzin, nierozerwalność małżeństw i gotowość służenia najbardziej potrzebującym”. Z serca też błogosławił pielgrzymów z miasta, archidiecezji i całej ojczyzny.

Reklama

Kult Świętej Rodziny w tym miejscu rozpoczął się już na początku XX wieku, kiedy to zaczęła powstawać monumentalna świątynia pw. Świętej Rodziny, wznoszona nie tylko przez częstochowian, ale także przez wiernych całej Polski. W ciągu ubiegłego stulecia kult ten rozwijał się, przybierając bogate i zróżnicowane formy, zwłaszcza gdy z głównego ołtarza zajaśniał wizerunek Świętej Rodziny w okazałym tryptyku przedstawiającym osoby Jezusa, Maryi i Józefa oraz 6 scen z ich życia. Oprócz wiernych z Częstochowy i archidiecezji także jasnogórscy pielgrzymi często kierują swoje kroki do tego sanktuarium, aby przedstawiać intencje związane ze swoim życiem małżeńskim i rodzinnym.

Trzeba zaznaczyć, że 29 grudnia 1996 r. dekretem abp. Stanisława Nowaka przy archikatedrze częstochowskiej zostało powołane Arcybractwo Świętej Rodziny, którego celem jest pielęgnowanie i rozwijanie kultu świętorodzinnego.

Z okazji 20. rocznicy ustanowienia sanktuarium Świętej Rodziny w naszej archikatedrze nie tylko zapraszamy jak najliczniejsze rzesze wiernych do nawiedzenia tego częstochowskiego domu Rodziny Nazaretańskiej, ale także zapewniamy o nieustannej modlitwie, która wznosi się z tego miejsca przez tak często wypowiadane wezwanie: „Najświętsza Rodzino z Nazaretu: Jezu, Maryjo, Józefie Święty, opiekujcie się nami i naszymi rodzinami!”.

2017-12-27 10:47

Wybrane dla Ciebie

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

2022-11-24 15:01

Archidiecezja Lubelska

Ks. Marcin Modrzejewski był wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Łęcznej. Zmarł w czwartek, 24 listopada 2022 r. nad ranem.

Więcej ...

Św. Andrzej Apostoł

Niedziela podlaska 47/2001

Luca Giordano, Męczeństwo św. Andrzeja

pl.wikipedia.org

Luca Giordano, Męczeństwo św. Andrzeja

Więcej ...

Łódź: Polska Stasiaka

2022-11-30 09:00

Archiwum prywatne

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Naprawdę cudowny

Wiara

Naprawdę cudowny

MŚ 2022 - wykluczony z trybun za protest z tęczowa flagą

Wiadomości

MŚ 2022 - wykluczony z trybun za protest z tęczowa flagą

Rosja oburzona słowami papieża o okrucieństwie jej wojsk...

Franciszek

Rosja oburzona słowami papieża o okrucieństwie jej wojsk...

Symbole i zwyczaje Adwentu

Wiara

Symbole i zwyczaje Adwentu

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Kościół

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu