Reklama

Niedziela Podlaska

Salezjanie w Sokołowie Podlaskim

Kościół pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim

Archiwum parafi i św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim

Kościół pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim

Hasło, które wybrał św. Jan Bosko z okazji święceń: „Da mihi animas caetera tolle” (Daj mi duszę, resztę zabierz), stało się później mottem wszystkich salezjanów.

Zarys historyczny

W 1925 r. na zaproszenie władz miejskich do Sokołowa Podlaskiego przybyli księża salezjanie, którzy rozpoczęli prowadzenie Gimnazjum Humanistycznego im. H. Sienkiewicza, założonego w 1915 r. przez ks. Mazurkiewicza. W tym samym czasie, oprócz pracy edukacyjno-dydaktycznej, zaczęli również działalność duszpasterską. Na mocy dekretu z dnia 24 maja 1926 r. został założony Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim przez ówczesnego przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego – ks. Filipa Rinaldiego.

Sprowadzenie relikwii św. Jana Bosko do Sokołowa Podlaskiego w 1930 r. było ważnym wydarzeniem dla wspólnoty salezjańskiej. W uroczystości wziął udział m.in.: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce – abp Franciszek Marmaggi oraz ks. Henryk Przeździecki – biskup siedlecki, czyli podlaski. Wydarzenie to zapisało się na kartach historii jako wielka manifestacja wiary oraz przywiązania do wartości chrześcijańskich. Dla upamiętnienia uroczystości, nadano ulicy prowadzącej do gimnazjum salezjańskiego nazwę św. Jana Bosko, która figuruje do dziś. Budowę murowanego kościoła oraz 21-głosowych organów zakończono w 1939 r. Prymas Polski (1926-1948) August kard. Hlond, dokonał uroczystego poświęcenia świątyni oraz organów.

W okresie okupacji hitlerowskiej księża salezjanie prowadzili duszpasterstwo przy kościele, a także tajne nauczanie w zakresie wiedzy szkoły średniej. Niemcy przeznaczyli gmach gimnazjalny przy ul. Jana Bosko na szpital wojskowy, a wycofując się w 1944 r., doszczętnie go spalili. Ks. Józef Strus – ówczesny dyrektor, aby uratować kościół przed całkowitym spaleniem, nakazał zerwanie dachu, łączącego szkołę z kościołem. W 1944 r. powstało ponownie Salezjańskie Gimnazjum i koedukacyjne Liceum Humanistyczne w gmachu sióstr salezjanek. Kolejną napotkaną trudnością w funkcjonowaniu i prowadzeniu działalności był okres komunizmu. Pomimo bezprawnego odebrania praw do nauczana oraz zajęcia budynku, salezjanie nie przestali krzewić ducha narodowego na gruncie edukacji, poszanowania tradycji oraz wiary. 1 stycznia 1978 r. ks. Jan Mazur – biskup siedlecki, czyli podlaski erygował parafię pw. św. Jana Bosko, zaś 22 marca powierzył Towarzystwu Salezjańskiemu jej prowadzenie. Pierwszym zarządcą został ks. Jerzy Gasik SDB. Biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz potwierdził wcześniejsze powierzenie i 25 września 1996 r. dokonał poświęcenia ołtarza głównego. 1 września 1999 r. zostało otworzone Salezjańskie Gimnazjum z później wybudowaną nowoczesną salą gimnastyczną. Obok kościoła mieści się obecnie budynek plebanii i dom zakonny salezjanów. Patronką kościoła jest również Maryja Wspomożycielka Wiernych. Ks. Bosko często powtarzał: „Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda”. Cudowny Medalik Maryi Wspomożycielki Wiernych, który ks. Bosko rozdawał proszącym go o modlitwę, był jego szczególnym błogosławieństwem, któremu towarzyszyły liczne cuda. Obecnie proboszczem parafii pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim oraz dyrektorem wspólnoty zakonnej jest ks. Stanisław Stachal.

Reklama

Misja salezjanów

Ks. Jan Bosko zapisał się jako wielki święty, wychowawca oraz patron młodych – pozbawionych pracy oraz wykształcenia. Stworzył Oratorium, w którym chłopcy mogli uczyć się pisać i czytać, a także zjeść coś i pobawić się. Jan Paweł II powiedział: ,,Jan Bosco doszedł do całkowitego oddania się młodzieży, często pośród największych trudności, dzięki szczególnej i głębokiej miłości, to jest dzięki owej wewnętrznej mocy, która łączyła w nim nierozerwalnie miłość Boga i miłość bliźniego”. Z czasem ks. Bosko założył pracownię krawiecką i szewską, potem stolarnię, introligatornię, a w końcu bardzo nowoczesną drukarnię. Wiedział, że działalność prowadzona w wymiarze duchowym, jak i materialnym może zaowocować w przyszłości godnym życiem młodych chłopców. Misja Towarzystwa Salezjańskiego wpisuje się w słowa łacińskiej sentencji: „Da mihi animas caetera tolle” (Daj mi dusze, resztę zabierz). Kapłan wpajał swoim wychowankom zasady postępowania oparte na Bożych przykazaniach i Ewangelii. Ukazywał, że ich powołaniem jest służba Bogu i bliźniemu w społeczeństwie i w Kościele. Na ostatniej prostej swojego życia ks. Bosko powierzył swoim współbraciom troskę o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła najdroższą cząstkę jego serca.

Reklama

Zespół Szkół Salezjańskich

Jednym z dzieł prowadzonych w myśl św. Jana Bosko jest Zespół Szkół Salezjańskich (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące) w Sokołowie Podlaskim. Oprócz nauczania, prowadzonego na wysokim poziomie, realizowane jest również wsparcie wychowawcze w duchu chrześcijańskim. Katolicka szkoła publiczna dba zarówno o rozwój intelektualny, jak i duchowy uczniów. Prowadzony jest program kształcenia ogólnego ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotów obowiązkowych oraz zajęć nadobowiązkowych. Nie brakuje licznych inicjatyw w czasie wolnym, m.in. Cecyliada, koła zainteresowań, wycieczki, konkursy, Adwentowy Dzień Skupienia, wyjazdy rekolekcyjne. Salezjańskie Liceum znalazło się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce. Ranking został przeprowadzony w 2017 r. przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Dyrektorem Zespołu Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” jest ks. Dariusz Matuszyński.

Dzieła powstałe przy wspólnocie salezjańskiej

Kolejnym ważnym dziełem wychowawczym jest Oratorium im. bł. Filipa Rinaldiego, prowadzone przez salezjanów. Miejsce zabawy, modlitwy i nauki gromadzi liczne grono dzieci i młodzieży. Animatorzy, jako starsi koledzy, pomagają w organizacji zajęć, wyjazdów oraz dbają o rodzinną atmosferę. Spotkania oraz zabawy bogate są w pozytywne emocje oraz przeżycia duchowe.

W parafii pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim prowadzona jest również: schola dziecięca „Emmanuel” oraz działają bardzo prężnie wspólnoty: Odnowa w Duchu Świętym, SL Salos, Żywy Różaniec, Koło Misyjne, Caritas, Akcja Katolicka, Salezjanie Współpracownicy, Liturgiczna Służba Ołtarza, Chór parafialny, Neokatechumenat oraz Papieskie Dzieło Modlitwy za Kapłanów. Obecnie działalność ewangelizacyjna oraz edukacyjna zgromadzenia salezjańskiego odbywa się w najdalszych zakątkach świata.

2018-01-24 12:44

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

Piotr Drzewiecki

Blisko 1200 zawodników wraz z trenerami z 35 stowarzyszeń bierze udział w XXIV. Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, trwających od 16 do 18 września w Łodzi.

Więcej ...

O co, jako małe dziecko, Joseph Ratzinger prosił Pana Jezusa?

2022-12-08 13:49

Grzegorz Gałązka

W wieku 7 lat Joseph Ratzinger – przyszły papież Benedykt XVI – poprosił w liście przed Bożym Narodzeniem do Pana Jezusa o trzy rzeczy: popularny wówczas mszalik łacińsko-niemiecki, zwany Volks-Schott, zielony ornat i Serce Jezusa. Zapewnił Go również, że “zawsze chce być dobry”.

Więcej ...

Watykan: bożonarodzeniowa szopka w scenerii ukraińskiej huty Azowstal

2022-12-09 14:48

Włodzimierz Rędzioch

W kolumnadzie Placu Świętego Piotra w Watykanie otwarto 8 grudnia wystawę bożonarodzeniowych szopek. Jedna z nich, to szopka w scenerii kombinatu metalurgicznego Azowstal w ukraińskim Mariupolu.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Pierwszy czciciel Pani z Guadalupe

Święci i błogosławieni

Pierwszy czciciel Pani z Guadalupe

Kraków: ruszyły przygotowania do procesu beatyfikacyjnego...

Kościół

Kraków: ruszyły przygotowania do procesu beatyfikacyjnego...

Watykan: Papież Franciszek popłakał się modląc się o...

Kościół

Watykan: Papież Franciszek popłakał się modląc się o...

Ministerstwo Sprawiedliwości sfinansowało budowę kliniki...

Zdrowie

Ministerstwo Sprawiedliwości sfinansowało budowę kliniki...

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Godzina Łaski

Kościół

Godzina Łaski

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Kościół

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...