Reklama

Wyrównywanie szans

Proces cyfryzacji obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej sfer życia społecznego, począwszy od tego, w jaki sposób się uczymy, dbamy o zdrowie czy spędzamy wolny czas. Rewolucja cyfrowa wpływa również istotnie na rynek pracy, m.in. przez tworzenie nowych możliwości zatrudnienia i wysoko płatnych miejsc pracy, a także bardziej elastycznych sposobów jej organizacji. Cyfrowa transformacja społeczeństwa i gospodarki to zjawisko nie do powstrzymania, dlatego posiadanie umiejętności cyfrowych jest niezbędne do zagwarantowania pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dla kobiet i dziewcząt może być ponadto bramą dostępu do nowych możliwości oraz potężnym narzędziem zwiększania równości płci. Niestety, w Unii Europejskiej na każde 1000 kobiet z wyższym wykształceniem zaledwie 24 to absolwentki kierunków związanych z ICT (teleinformatyką), a tylko 6 z nich kontynuuje pracę na stanowiskach cyfrowych. Dla porównania – udział mężczyzn pracujących w sektorze cyfrowym jest 3,1 razy większy.

Reklama

W obliczu tych statystyk europoseł Jadwiga Wiśniewska, jako sprawozdawca z ramienia grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, na forum Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zgłosiła poprawki do opinii budżetowej na 2020 r., których celem jest wyrównywanie szans kobiet na szybko zmieniającym się rynku pracy. Europoseł zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, które sprzyjają aktywności zawodowej młodych matek. – Bardziej elastyczne sposoby organizacji pracy, takie jak telepraca, mogą służyć jako środek sprzyjający lepszemu godzeniu obowiązków zawodowych i domowych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn – podkreśliła Jadwiga Wiśniewska. Zwróciła też uwagę na istotny problem luki cyfrowej, czyli dysproporcji w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, która występuje między kobietami i mężczyznami. – Aby osiągnąć równość płci, dziewczęta i młode kobiety potrzebują równego dostępu do technologii i szkoleń cyfrowych – przekonywała europoseł. Jednocześnie zaproponowała, żeby przeznaczać większe środki na edukację oraz szkolenia, a także na wspieranie kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą.

– W swoich poprawkach położyłam nacisk przede wszystkim na wspieranie kobiet w sferze technologii, gdyż jest to przyszłość rynku pracy i kobiety nie powinny pozostawać w tyle za mężczyznami. Należy przeznaczać środki na zachęcanie kobiet do zainteresowania się gospodarką cyfrową oraz takimi sektorami, jak ICT, nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka, a także wspierać je w tym zakresie – podsumowała Wiśniewska.

Poprawki zgłoszone przez europoseł zostały przyjęte znakomitą większością głosów, co nie tylko dowodzi skuteczności eurodeputowanej na forum Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, zdominowanej przecież przez środowiska liberalno-lewicowe, ale jest jednocześnie sukcesem wszystkich kobiet, które chcą się rozwijać.

2019-10-22 12:59

Wybrane dla Ciebie

Toruński kościół św. Jakuba ustanowiony sanktuarium

2021-07-25 18:33

Renata Czerwińska

W Kościele katolickim trwa Rok Compostelański. 25 lipca w toruńskim kościele św. Jakuba miały miejsce uroczystości diecezjalne, połączone z ustanowieniem siedemsetletniej świątyni sanktuarium św. Jakuba.

Więcej ...

Sto lat księdza Franciszka

2021-07-23 07:47
Ks. Franciszek Hanek kończy dziś 100 lat

ks. Łukasz Romańczuk

Ks. Franciszek Hanek kończy dziś 100 lat

Ksiądz kanonik Franciszek Hanek jest obecnie najstarszym kapłanem archidiecezji wrocławskiej. Dziś, 23 lipca skończył 100 lat.

Więcej ...

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

2021-07-26 14:39
Ks. prof. dr hab. Dariusz Oko

Sławomir Puciato

Ks. prof. dr hab. Dariusz Oko

Ks. prof. Dariusz Oko został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro za „podżeganie do nienawiści” w ramach opublikowanego artykułu w naukowym czasopiśmie „Thelogisches”.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Spóźniony Bóg u Joachima i Anny

Święci i błogosławieni

Spóźniony Bóg u Joachima i Anny

Przewodniczący KEP:  Kościół nie może być na...

Polska

Przewodniczący KEP: Kościół nie może być na...

Najdłuższa w Polsce pielgrzymka z Helu na Jasna Górę -...

Jasna Góra

Najdłuższa w Polsce pielgrzymka z Helu na Jasna Górę -...

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Polska

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania