Reklama

Franciszek

Kultura troskliwości

Niedziela Ogólnopolska 1/2021, str. 9

Grzegorz Gałązka

W czasach, kiedy „łódź ludzkości jest wstrząsana burzą kryzysu i płynie mozolnie w poszukiwaniu spokojniejszego horyzontu”, papież Franciszek wzywa przywódców, by kompasem dla nich były podstawowe zasady Katolickiej Nauki Społecznej.

Tegoroczne papieskie Orędzie na 53. Światowy Dzień Pokoju jest głęboko osadzone w kontekście „wielkiego kryzysu sanitarnego COVID-19”, który stał się wielopłaszczyznowy, globalny i silnie połączył ze sobą wcześniejsze kryzysy: klimatyczny, żywnościowy, gospodarczy i migracyjny.

Pierwsza część papieskiego orędzia to obszerny rys historyczny kultury troskliwości. Franciszek wychodzi od zobowiązań, które nakłada na człowieka Stwórca, czyniąc go stróżem swego brata oraz powierzając mu stworzenie. Szczytem objawienia miłości Boga względem ludzkości jest życie i misja Jezusa, a jej przypieczętowaniem – ofiara na krzyżu, która wyzwala nas z niewoli grzechu i śmierci. Świadectwem troskliwości jest także charytatywna działalność Kościoła, której rdzeniem są uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.

Reklama

Pierwszym elementem kultury troskliwości jest promowanie godności i praw osoby. „Każda osoba ludzka jest (...) stworzona, aby wspólnie żyć w rodzinie, we wspólnocie, w społeczeństwie, gdzie wszyscy członkowie są równi pod względem godności” – przypomina papież. Kolejną zasadą, którą należy się kierować, jest troska o dobro wspólne, zwłaszcza z myślą o przyszłych pokoleniach. Franciszek przypomina również o potrzebie solidarności, której przejawem jest troskliwość o ochronę stworzenia. „Pragnę potwierdzić – pisze Franciszek – że warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka”.

Prezentując te zasady w swym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, papież apeluje też o wyeliminowanie wielu nierówności społecznych, o wzmocnienie roli kobiet – w rodzinie i we wszelkich dziedzinach życia społecznego, politycznego i instytucjonalnego. Nawołuje do poszanowania prawa humanitarnego w czasach, kiedy wybuchają kolejne wojny i konflikty. „Wiele miast stało się siedliskami niepewności. Dzieci nie mogą się uczyć. Dorośli nie mogą pracować. Głód zakorzenia się tam, gdzie kiedyś był nieznany” – wylicza papież. W tym kontekście ponawia apel o utworzenie globalnego funduszu zasilanego z pieniędzy przeznaczanych dotąd na zbrojenia. Jego celem byłyby walka z głodem i rozwój krajów ubogich.

Na zakończenie Franciszek wskazuje na znaczenie wychowania do troskliwości. Jest to zadanie zarówno rodziny, jak i szkoły oraz religii.

(Oprac. na podstawie Vatican News)

2020-12-28 16:10

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Franciszek: Wybierzcie drogę pokory a nie sukcesu!

Grzegorz Gałązka

Do wyboru drogi pokory a nie sukcesu zachęcał papież Franciszek podczas uroczystości Niedzieli Palmowej nazywanej także „Niedzielą Męki Pańskiej" w Watykanie. Ojciec Święty zaznaczył, że droga pokory to służba innym i tych, którzy cierpią prześladowanie z tego powodu, że są chrześcijanami.

Więcej ...

Wkrótce wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę

2021-07-28 07:40

Paweł Wysoki

Więcej ...

Akcja "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego”

2021-07-28 14:24

Od 30 lipca do 2 sierpnia będzie można oddać krew w ramach akcji "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego". Informację przekazał PAP organizator akcji – Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Franciszek na Jasnej Górze

Franciszek

Franciszek na Jasnej Górze

Św. Szarbel – przybytek, w którym Bóg objawia się...

Wiara

Św. Szarbel – przybytek, w którym Bóg objawia się...

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Kościół

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Polska

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania