Reklama

Kościół

Przyjaciel Polski

Nuncjusz apostolski Achilles Ratti z adiutantem Józefa Piłsudskiego

NAC

Nuncjusz apostolski Achilles Ratti z adiutantem Józefa Piłsudskiego

Sakrę biskupią otrzymał w Polsce. Ukochał nasz kraj i nigdy nie przestał się za niego modlić. 100. rocznica wyboru Piusa XI na Stolicę Piotrową jest okazją do przypomnienia jego związków z Polską.

Achilles Ratti (1857 – 1939) święcenia kapłańskie przyjął w 1879 r. W latach 1914-18 był prefektem Biblioteki Watykańskiej. Ogromną rolę w życiu przyszłego papieża odegrała jednak jego misja dyplomatyczna w Polsce. Pełnił ją w Warszawie w latach 1918-21. 25 kwietnia 1918 r. został mianowany wizytatorem na ziemie polskie i litewskie, a następnie – nuncjuszem apostolskim w Polsce. Swoją misję w naszym kraju rozpoczął od pielgrzymki na Jasną Górę 15 sierpnia 1918 r.

Sakrę biskupią Achilles Ratti otrzymał w Polsce. Udzielił mu jej 28 października 1919 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie ówczesny arcybiskup metropolita warszawski Aleksander Kakowski. Współkonsekratorami byli: biskup kalisko-kujawski Stanisław Zdzitowiecki (urodził się na terenie dzisiejszej parafii Kamieńsk w archidiecezji częstochowskiej) i biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar – dziś święty Kościoła.

Wierny Warszawie

Określenie: „Przyjaciel Polski” związane jest przede wszystkim z faktem, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej Achilles Ratti nie opuścił Warszawy. W 1930 r. (nr 7/16 lutego) Niedziela opublikowała tekst pt. Pius XI przyjacielem Polski. Jego autorzy przypomnieli: „Piusa XI nazywano ojcem chrzestnym naszej niepodległości. (...) Msgr Achilles Ratti pamięta ów dzień historyczny, gdy wróg stał u wrót Warszawy, dzień cudu nad Wisłą, dzień przeżyty razem z nami. Przyszły Papież w obliczu niebezpieczeństwa nie opuścił naszej stolicy, bo wierzył, iż Opatrzność nie po to wskrzesiła nasz byt niezawisły, aby po chwili znowu strącić Polskę do grobu, bo nie zwątpił o narodzie polskim i jego sile moralnej. Chwila ta najbardziej związała Polskę z dzisiejszym Papieżem...”. W tym samym artykule Niedziela przypomniała słowa, które Pius XI powiedział do jednego z polskich kapłanów: „Jestem przyjacielem Polski. Cieszę się, że zostałem mianowany Nuncjuszem w Polsce, gotów jestem tu całe życie pozostać, a nawet nie mam nic przeciwko temu, aby na waszej ziemi złożono kości i prochy moje. Ukochałem Waszą piękną Ojczyznę. Z racji Polski zostałem biskupem, w Polsce byłem konsekrowany na biskupa przez biskupów polskich. Jestem właściwie biskupem polskim”.

Reklama

Czciciel Pani Częstochowskiej

6 lutego 1922 r. Achilles Ratti został 259. papieżem i przyjął imię: Pius XI. Jako motto swojej posługi wybrał słowa: Pax Christi in regno Christi (Pokój Chrystusowy w królestwie Chrystusowym). Po wyborze na Stolicę św. Piotra skierował do Polaków znamienne słowa: „Pozdrawiam Polaków i kocham, i nadal miłować będę drogą Polskę, i modlić się za nią nie przestanę”. Był wielkim czcicielem Matki Bożej Częstochowskiej. Podarowaną mu przez biskupów polskich na zakończenie jego pracy w nuncjaturze w Warszawie kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego umieścił w kaplicy letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. Powiedział wtedy: „To najmilszy dar, jaki otrzymałem od episkopatu Polski”. Umieścił tam także dwa historyczne obrazy: Obronę Jasnej Góry przed Szwedami oraz Cud nad Wisłą. Udekorowanie kaplicy zlecił polskiemu malarzowi Janowi Rosenowi. Ponadto w 1923 r. zatwierdził i rozszerzył na całą Polskę święto Matki Bożej Królowej Polski oraz wyznaczył jego datę na 3 maja. To Pius XI w 1925 r. podpisał konkordat z Polską. W tym samym roku bullą Vixdum Poloniae unitas powołał w Polsce nowe metropolie i diecezje, a w 1938 r. dokonał kanonizacji bł. Andrzeja Boboli.

Osiągnięcia pontyfikatu

Wielką zasługą Piusa XI dla Kościoła są traktaty laterańskie z 1929 r., które zapewniły suwerenność Państwu Watykańskiemu i rozwiązały tzw. kwestię rzymską. To on ustanowił święto Chrystusa Króla i zainaugurował działalność Akcji Katolickiej. Zdecydowanie potępił działania Hitlera. Wydał encyklikę Mit brennender Sorge o położeniu Kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej – 14 marca 1937 r. Zajął również zdecydowane stanowisko wobec szerzącego się komunizmu. Często podkreśla się, że jego encyklika Divini Redemptoris – o bezbożnym komunizmie z 19 marca 1937 r. wyrosła na gruncie doświadczeń zebranych w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Pius XI ogromną wagę przykładał do małżeństwa chrześcijańskiego (encyklika Casti connubii o małżeństwie chrześcijańskim – 31 grudnia 1930 r.) i chrześcijańskiego wychowania (encyklika Divini illius magistri o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży – 31 grudnia 1929 r.). Kwestiom społecznym poświęcił encyklikę Quadragesimo anno o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do Prawa Ewangelicznego na 40. rocznicę encykliki Rerum novarum – 15 maja 1931 r.

Reklama

Znajomość z Niedzielą

W 1928 r. w kazaniu na zakończenie roku w katedrze częstochowskiej bp Teodor Kubina poinformował diecezję o życzliwym przyjęciu przez Piusa XI rocznika Niedzieli. Powiedział m.in.: „Ojciec Święty, któremu przedłożyłem rocznik Niedzieli, z wielką ciekawością go przeglądał, pochwalił to piękne pismo, błogosławił jego redaktora, współpracowników i czytelników i gorąco wam je polecił”. Ponadto na ręce bp. Kubiny wpłynął list gratulacyjny od papieskiego sekretarza stanu kard. Pietro Gasparriego, z datą 12 grudnia 1928 r., w którym napisał: „(...) Ojciec Święty z wdzięcznością przyjął hołd, który Ekscelencja raczył wyrazić przez ofiarowanie kompletu tygodnika diecezjalnego Niedziela z roku 1927. Jego Świątobliwość dziękuje Dyrekcji tygodnika za okazanie przywiązania synowskiego i z całego serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa (...)”.

Pius XI docenił również pracę redakcyjną pierwszego redaktora naczelnego Niedzieli ks. Wojciecha Mondrego, który 26 września 1931 r. za działalność wydawniczą i redakcyjną w diecezji otrzymał od niego odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”.

2022-02-01 12:29

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

103 lata temu przyszły papież odwiedził Zamek Królewski w Warszawie

Family News Service

„Nuncjusz apostolski pokazał, że uznaje wskrzeszone państwo polskie i składa wizytę w miejscu symbolicznym” – powiedział prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, wspominając wizytę ks. Achillesa Rattiego z 9 lutego 1919 r. Ratti prawie trzy lata później został papieżem jako Pius XI.

Więcej ...

Mieć odwagę

Karol Porwich/Niedziela

Gdy używamy imienia Jezus w zwykłej rozmowie czy głośno mówimy o tym, jaką siłę daje nam wiara, dajemy świadectwo. Ludzie mogą je odrzucić, ale równie dobrze może się ono stać ziarnem.

Więcej ...

Bp Przybylski na Jasnej Górze: twórzmy kulturę rozumienia życia konsekrowanego

2023-01-29 14:29

Jasna Góra/Facebook

- Twórzmy kulturę rozumienia życia konsekrowanego, bo każdy z nas może kiedyś w niebie zobaczy, że uratowały mu szczęście i zbawienie - służba i modlitwa niejednej siostry - powiedział na Jasnej Górze bp Andrzej Przybylski. Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. powołań celebrował Mszę św. w ramach dorocznego spotkania sióstr odpowiedzialnych w zgromadzeniach za powołania.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Katolicy i Orkiestra

Katolicy i Orkiestra

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Bp Przybylski na Jasnej Górze: twórzmy kulturę...

Kościół

Bp Przybylski na Jasnej Górze: twórzmy kulturę...

Błogosławiona Bolesława Lament

Niedziela Podlaska

Błogosławiona Bolesława Lament

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...