Reklama

Niedziela Kielecka

Katecheza bliższa życiu

W listopadzie podczas katechezy szczególnie pamiętali o zmarłych

Archiwum Katarzyny Dobrowolskiej

W listopadzie podczas katechezy szczególnie pamiętali o zmarłych

Dużo się mówi ostatnio o katechezie. Czy może dawać uczniom frajdę z odkrywania swojego miejsca we wspólnocie wierzących podążających do Boga?

Drugi ogólnopolski projekt katechetyczny, zainicjowany przez katechetów naszej diecezji, może być narzędziem do ciekawej i angażującej dzieci i młodzież katechezy i ewangelizacji.

Dołączą szkoły ponadpodstawowe

Nowością jest to, że w roku szkolnym 2022/2023 projekt „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”, oprócz uczniów przedszkoli i szkół podstawowych klas I-VIII, zaangażuje także uczniów szkół ponadpodstawowych – w edycji pt. „W dorosłe życie z Bogiem” – zapowiada Justyna Domagała, katechetka w ZS Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, która koordynuje projektem razem z katechetkami: Moniką Śliwińską-Szostak z SP im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu i SP w Brzechowie i Elżbietą Wiącek z SP w Hucie Nowej.

Projekt u młodszych uczniów łączy środowiska: szkolne, domowe i kościelne, starszych uczniów przygotowuje do świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu wspólnoty Kościoła przez naukę i utrwalanie praktyk religijnych (modlitwa, adoracja, czytanie Pisma Świętego, Msza św., pielgrzymowanie czy rekolekcje). – Podprowadza młodych i jest zachętą do formacji we wspólnotach i ruchach katolickich – tłumaczy Justyna Domagała.

Pomagać budować relacje z Bogiem i człowiekiem

Katechetka podkreśla, że w tym roku szkolnym ważnym zagadnieniem, wokół którego koncentrują się zadania jest Eucharystia. – Ponadto w poszczególnych etapach projektu nawiązujemy do wydarzeń roku liturgicznego i stwarzamy przestrzeń do kreatywnego postrzegania katechezy oraz przez niektóre tematy – do konstruktywnej dyskusji, którą młodzież chętnie może podjąć na lekcjach religii.

– Czym kierowały się autorki, przygotowując zadania dla młodzieży?

– Chciałyśmy, aby ten projekt tworzył przestrzeń dla młodzieży, przez włączenie jej w konkretne zadania, dające jej różnorakie doświadczenia, przemyślenia, wiedzę do kształtowania w sobie postawy dobra, piękna, prawdy. Uzdalniał ją do budowania relacji ze Stwórcą i drugim człowiekiem, ale także wyzwalał w niej kreatywność oraz rozwijał różne zdolności, którymi będzie mogła się dzielić z innymi – opowiadają.

Reklama

Plakaty, świadkowie wiary, akcje ewangelizacyjne

Ciekawych propozycji jest sporo. „Prawda w życiu współczesnego człowieka” – omówienie wybranych zagadnień z encykliki „Veritatis splendor” („Blask prawdy”) św. Jana Pawła II – to jedna z nich. Inspiracją dla młodych z pewnością będzie „Carlo Acutis – świadek Eucharystii” i ukazanie na przykładzie młodego katolika, że świętość nie jest czymś nadzwyczajnym, ale jest podróżą drogami naszej codzienności ku zbawieniu. To zachęta uczniów do przedstawienia ich codziennej drogi do świętości w dowolnej formie. Młodzież będzie także przygotowywała plakat „Włączeni w życie Kościoła – w nawiązaniu do roku liturgicznego 2022/2023 „Wierzę w Kościół Chrystusa”. Uczniowie mogą również tworzyć bazy linków do stron internetowych (z uwzględnieniem strony internetowej parafii, diecezji itp.), promujących treści chrześcijańskie oraz materiałów ewangelizacyjnych.

Podejmować wyzwania

Młodzi potrafią działać, zaangażować się. Wykorzystajmy ich potencjał – zachęcają katechetki. W projekcie, mogą na katechezie zorganizować wystawę lub akcję o tematyce pro-life czy dostrzegając potrzeby innych – akcję charytatywną. Katecheza jest także przestrzenią do poznania Boga w Jego Słowie w Piśmie Świętym – dlatego w zadaniach projektowych znajdują się również sposoby i metody czytania i rozważania Pisma Świętego. Uczniowie mają także szansę zaprosić świadka wiary i zorganizować z nim spotkania. Mogą przypomnieć czy poznać historię Eucharystii przez odkrywanie w dowolnej formie głębi gestów, znaków Mszy św.

Forum wymiany doświadczeń, bazy pomysłów

Co ważne katecheci mogą się wykazać własnymi pomysłami, dzieląc się efektami z zadań projektowych, przesyłać zdjęcia i opisy. Najciekawsze pomysły zostaną przedstawione na grupie projektowej w formie inspiracji dla pozostałych uczestników projektu. Projekt tworzy również szansę do doskonalenia katechetów. – Dajemy katechetom możliwość zrealizowania zadań na swój sposób i podzielenia się tym w grupie fb i wymiany doświadczeń. Zależy nam na tym, aby pokazać tę pracę cenne inicjatywy oraz wypracowane pomysły katechetów, że oni są kreatywni, oraz że wiara jest częścią naszego życia, a nie odrębnym obszarem – wyjaśnia Justyna Domagała.

Reklama

Czy potrzebna jest kolejna inicjatywa?

Doświadczenie ubiegłego roku szkolnego pokazało, że pomysł katechetów diecezji kieleckiej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim łącznie 110 szkół i przedszkoli z terenu całej Polski i objął prawie 9,5 tys. dzieci.

Projekt realizowany był od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r. Katecheci podeszli z uczniami do zadań projektowych twórczo. Udowodnili, że w sposób nieszablonowy można odkrywać z dziećmi tajemnicę wiary i czynić ją bliższą życiu. W tym roku od października mali uczestnicy projektu również będę mieli szereg interesujących zadań skoncentrowanych wokół Eucharystii: „Widzę, słyszę, odpowiadam”. Wezmą udział w rodzinnych warsztatach katechetycznych, dowiedzą się, co kryją poszczególne kolory roku liturgicznego. Poznają działanie aniołów i archaniołów i zaprzyjaźnią się ze świętymi. Katecheza może być dla młodych szkołą modlitwy za siebie i innych, stąd kolejne zadanie w projekcie – „Skarbiec modlitwy” – czyli słoik z tekstami modlitw, którymi wspólnie będą się mogli modlić na kolejnych katechezach, a modlitwy wybierane są przez losowanie.

W ubiegłym roku najmłodsi poznawali Biblię dzięki babciom i dziadkom, wcielali się w postaci świętych przed ich uroczystością, występowali w przedstawieniach religijnych, dzieci robiły palmy, świętowały urodziny św. Jana Pawła II, pomagały potrzebującym, wędrowały szlakiem przydrożnych kapliczek albo wykonywały projekty kapliczek w maju.

Reklama

Nowe szkoły w projekcie

Katecheci przyznali, że projekt zaktywizował bardziej dzieci, a zadania dostarczały im wiele frajdy i co ważne angażował całe rodziny. Sądząc po opiniach, ten rok może przynieś również wiele ciekawych inicjatyw. Justyna Domagała informuje, że do pierwszego września wpłynęło już ponad 80 deklaracji ze szkół podstawowych i przedszkoli o przystąpieniu do projektu. Włączają się kolejne szkoły, bo to ciekawa propozycja na religię.

– Działania mogą łączyć wychowanie religijne w domu, przedszkolu, szkole i parafii, umożliwiają również na różne sposoby dawanie świadectwa wiary, nawet przez najmłodszych. Głównym celem jest odkrywanie przez uczniów tajemnicy osobowego Boga, objawiającego ludziom swoją miłość.

Nasz tygodnik „Niedziela Kielecka” objął patronatem medialnym wydarzenie.

Z organizatorkami można się kontaktować pod adresem e-mailowym: wprzedszkoluzbogiem@gmail.com

bądź przez Messenger grupy „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”.

2022-09-13 14:05

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Życzenia dla uczniów na nowy rok szkolny

Artur Stelmasiak

Odwagi wiary na progu nowego roku szkolnego życzył rodzicom, nauczycielom i katechetom bp Henryk Tomasik. Krajowy duszpasterz młodzieży życzył uczniom, by ich "życie było wypełnione dobrem świadczonym innym, a przede wszystkim wiernością Bogu". W całym kraju nowy rok szkolny rozpoczyna 4,9 mln uczniów i 650 tys. nauczycieli.

Więcej ...

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”

Więcej ...

Od Abrahama do Jezusa. Adwentowe opowieści o przodkach Mesjasza (zapowiedź)

2022-11-27 13:46

szkolabiblijna.gda.pl

Słuchowisko o przodkach Mesjasza. Zapraszamy do oglądania krótkich filmików pt. "Od Abrahama do Jezusa", w których bp Piotr opowiada o biblijnych postaciach ujętych przez św. Mateusza w pierwszym rozdziale Ewangelii. Odcinki będą publikowane codziennie aż do Bożego Narodzenia.

Więcej ...

Reklama