Reklama

plakat

Zatrzymaj się! Walka ma sens!

2018-11-02 23:23

Aurelia Patrzykąt, Agnieszka Włosińska

9 listopada 2018 r. o godzinie 19:15 w kościele parafialnym w Czerwieńsku odbędzie się Koncert Patriotyczny objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Uczcijmy pieśnią pamięć bohaterów, którzy budzili Polskę do zmartwychwstania.

W tym roku w sposób szczególny pamiętamy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nasza Ojczyzna obchodzi swoje setne, ponowne narodziny. Po 123 latach życia Polaków pod władzą zaborców pragniemy celebrować wolność, do której tak dzielnie dążyli nasi przodkowie, w imię której wielu oddało życie, której musieli bronić, bo ponownie chciano nam ją odebrać.

Świętować można na różne sposoby. Chcielibyśmy zaproponować formę muzyczną, wykonując dla Państwa zarówno popularne jak i te mniej znane pieśni patriotyczne. Przede wszystkim pragniemy poprzez pieśń przekazać emocje i wzruszenia związane z tymi niezwykle ważnymi wydarzeniami, a także przedstawić swoją interpretację utworów, by jak najlepiej przybliżyć historię tego burzliwego okresu.

W Koncert Patriotyczny zaangażowanych jest wiele osób. To wydarzenie było inicjatywą naszej lokalnej społeczności. Włączył się każdy, kto chciał tak ważnemu dla historii dniu nadać poprzez muzykę należną powagę i pamięć. W tym roku w Czerwieńsku koncert odbędzie się już po raz piąty i objęty został Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Będziemy mieli szansę nie tylko zadumać się nad pięknem pieśni patriotycznej, ale także przywołać postawy Polaków, którzy wykazali się bohaterstwem i poświęceniem dla ziemi, na której żyjemy dziś wolni. Chcemy pielęgnować pamięć o tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszego narodu, wyrażając wdzięczność za ich zasługi dla naszego życia w wolnej Ojczyźnie.

Reklama

Koncert Patriotyczy w Czerwieńsku objęty został Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

www.prezydent.pl