Reklama

Abdykacja

Papież rewolucjonista

Benedykt XVI

TER

Benedykt XVI

W ciągu jedynie ośmiu lat Benedykt XVI odnowił Kościół.

Od początku swojego wyboru został przedstawiony jako wierny strażnik ortodoksji, stary człowiek, sztywny konserwatysta w zachowaniu struktury. W rzeczywistości papież Benedykt XVI w ciągu ośmiu lat urzędowania dokonał dzieła reformy, odnowy Kościoła, którą się postrzega jako rewolucyjną. Nie będąc jeszcze Papieżem podczas medytacji Via Crucis w 2005 r. przy dziewiątej stacji, powiedział: „Co mówi nam trzeci upadek Jezusa pod ciężarem krzyża? Może nasuwać myśli o upadku wszystkich ludzi, o oddaleniu się od Chrystusa wielu chrześcijan ,zdających się na sekularyzm bez Boga”.

Reklama

To nie była refleksja oddalona od ówczesnych czasów, w której to podkreślił „Czy jednak nie powinniśmy myśleć także o tym, ile Chrystus musi wycierpieć w swoim Kościele?”.

„Ileż razy nadużywa się sakramentu Jego obecności, jak często wchodzi On w puste i niegodziwe serca! Ileż razy czcimy samych siebie, nie biorąc Go nawet pod uwagę! Ileż razy Jego słowo jest wypaczane i nadużywane!”.

„Jak mało wiary jest w licznych teoriach, ileż pustych słów! Ile brudu jest w Kościele, i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy i samouwielbienia! Jak mało cenimy sobie sakrament pojednania, w którym On czeka, by nas podźwignąć z upadków!”.

Reklama

„To wszystko jest obecne w Jego męce. Zdrada uczniów, niegodne przyjmowanie Jego Ciała i Krwi jest z pewnością największym bólem, który przeszywa serce Zbawiciela. Nie pozostaje nam nic innego, jak z głębi duszy wołać do Niego Kyrie, eleison - Panie, ratuj! (por. Mt 8, 25)”.

Odwaga i siła tych słów przekonała kardynałów i Ducha Świętego, do tego stopnia, że kardynał Joseph Ratzinger został wybrany na papieża Benedykta XVI. Natychmiast odrzucił pokusę pontyfikatu przejściowego, w czasie, kiedy miał tylko zrobić jedynie to, by łódź Piotrowa nie zatonęła w obliczu rosnących trudności wewnętrznych i zewnętrznych.

Pomimo słabego zdrowia i wieku, przyjął z radością i wiarą zadanie odnowy Kościoła, kierując go ku nowej ewangelizacji.

Wiedział, o trudnościach, jakie napotka. Kiedy po raz pierwszy pojawił się na balkonie Bazyliki św. Piotra powiedział, że jest "skromnym pracownikiem w winnicy Pańskiej".

Niewielu to zrozumiało. Pierwszą pracą, którą wykonuje pracownik winnicy jest cięcie. Jak powiedział nuncjusz w Kirgistanie i Tadżykistanie, abp Miguel Maury Buendia, w wywiadzie dla EWTN, Benedykt XVI "dokonał oczyszczenia Episkopatu. Zdymisjonował dwóch lub trzech biskupów w ciągu miesiąca, ponieważ ich diecezje spowodowały bałagan w kwestiach dyscypliny".

Nuncjusz miejsca przekazał: "Ojciec Święty wzywa do dymisji dla dobra Kościoła. Prawie wszyscy biskupi, których papież odwoływał, rozumiejąc trudną sytuację, zgodzili sie ustąpić. W dwóch czy trzech przypadkach, gdy biskupi powiedzieli nie, papież zwyczajne ich usunął. I to jest także przesłanie do biskupów: to samo czyńcie w waszej diecezji ".

To trudne zadanie. W homilii podczas swej pierwszej Mszy Benedykt XVI wołał do wiernych: "Nie zostawiajcie mnie samego, módlcie się za mnie, żeby nie uciekł z obawy przed wilkami".

Te słowa wydawały się silne. Powróciły do naszego myślenia, gdy odkryto, że kamerdyner papieża kopiował i przekazywał prywatną korespondencję papieża do ludzi, którzy ja następnie wykorzystywali do tworzenia informacji, które niosły podziały i lęki. Ale to byłoby mylące myśleć o pontyfikacie Benedykta XVI jako zwykłej pracy oczyszczania Kościoła, nawet heroicznej.

Wraz z przycinaniem tysiącletniego drzewa Kościoła, Benedykt XVI zatroszczył się i zasadził zarówno korzenie i młode pąki. Zachwycał nas swoimi tygodniowymi katechezami, książkach i przemówieniami. Mówił z odwagą i mądrością do rządów na świecie, próbował naprawić schizmy różnych wyznań chrześcijańskich, oferując rozwiązania światłe, podtrzymywał świeckich i ruchy Kościoła, zachęcał duchowieństwo i osoby zakonne, był niestrudzony w promowaniu praktyki spowiedzi i Eucharystii, pchnął cały Kościół do pogłębienia wiary w Roku Wiary, aby w końcu odnaleźć entuzjazm dla nowej ewangelizacji do dobra Kościoła.

Zdając sobie sprawę z wagi historycznej chwili i znaczenia Kościoła katolickiego na całym świecie, Benedykt XVI powierzył się Miłosierdziu Bożemu, przyjmując rolę papieża emerytowanego i zwołując konklawe na wybór nowego Papieża. do dobra Kościoła.

Dziękujemy Panu, za to wszystko, co nasz ukochany papież Benedykta XVI uczynił dla Kościoła i dla ludzkości, i oczekujemy z ufnością na przybycie nowego papieża.

2013-02-28 12:12

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Ostatni tweet Benedykta XVI: dziękuję za waszą miłość i wsparcie

Benedykt XVI w Wadowicach podczas pielgrzymki do Polski w 2006 r.

Tadeusz Warczak

Benedykt XVI w Wadowicach podczas pielgrzymki do Polski w 2006 r.

Więcej ...

Litania do św. Krzysztofa

Więcej ...

Wyruszyli na pielgrzymkowy szlak po raz 40!

2021-07-24 11:18

Piotr Twardowski

– Widać w tych intencjach troskę o dobro najbliższych, ale też widać wrażliwość na potrzeby Kościoła i świata – powiedział w pierwszy dzień pielgrzymowania ks. Przemysław Cios, przewodnik nowotarskiej grupy.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana...

Kościół

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana...

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na list...

Edukacja

Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na list...

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Dziękujemy Bogu za każdy dzień

Polska

Dziękujemy Bogu za każdy dzień

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Od piątku jedna forma liturgii rzymskiej

Kościół

Od piątku jedna forma liturgii rzymskiej

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach