Reklama

Wiadomości

Wzrasta import energii do Polski

PGE

Grupa Kapitałowa PGE zanotowała w 2020 r. 148 mln zł zysku netto, blisko 6 mld zł zysku operacyjnego EBITDA, a przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 45,8 mld zł. Niestety rośnie import energii do Polski.

Zysk EBITDA w 2020 r. wyniósł 6,2 mld zł i był o 7 proc. niższy niż w roku 2019, gdy wyniósł 6,6 mld zł. Jak wskazała spółka, na niższy poziom wyniku EBITDA wpłynęła przede wszystkim pogarszająca się marżowość segmentu Energetyki Konwencjonalnej, który w 2020 r. nie otrzymywał już darmowych uprawnień do emisji CO2. EBITDA powtarzalna tego segmentu wyniosła 1,9 mld zł i była prawie 0,8 mld niższa niż rok wcześniej. - Jeśli Komisja nie wdroży działań, które sprowadzą poziom cen uprawnień do emisji CO2 do naturalnego, rynkowego poziomu, to możemy mieć do czynienia z bardzo słabą sytuacją w sektorze energetyki konwencjonalnej. To będzie powodowało dalszy wzrost cen hurtowych, które będą powodowały zjawisko importu, ze względu na coraz większą różnicę w cenach między rynkiem polskim a rynkami krajów sąsiednich - powiedział Paweł Strączyński, wiceprezes PGE. - W najczarniejszym scenariuszu może to doprowadzić do absolutnie niekontrolowanego wygaszania wszystkich aktywów konwencjonalnych w Polsce i do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju - dodał Strączyński.

Podczas konferencji prasowej on-line prezentowano także nowa strategia do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Nowa strategia wychodzi naprzeciw radykalnym zmianom otoczenia rynkowego, regulacyjnego i społecznego. Zarząd PGE przedstawił w niej plan transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym oraz zawarł cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. Do 2030 roku na inwestycje nisko i zeroemisyjne Grupa PGE przeznaczy ponad 75 mld złotych. - Grupa PGE trudny rok pandemii wykorzystała na przygotowanie się do transformacji energetycznej i nowe otwarcie w zielonych inwestycjach. To był czas intensywnych prac koncepcyjnych. Wykorzystaliśmy ten trudny czas na uporządkowanie Grupy i stworzenie strategicznych ram do nowego otwarcia - wskazał prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Reklama

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje, że przeznaczy 7 mld zł na inwestycje w regionach bełchatowskim i turoszowskim do 2030 roku. - Równolegle do realizacji założeń strategii, grupa PGE realizuje prace nad transformacją regionu bełchatowskiego i turoszowskiego, których rozwój w znacznym stopniu opiera się na energetyce konwencjonalnej. Grupa PGE podjęła działania, które mają na celu wykorzystanie ich energetycznego potencjału, poprzez szereg inwestycji głównie w odnawialne źródła energii - informują władze spółki.

Grupa energetyczna ma plany na rozwój, w szczególności terenów pokopalnianych, które dysponują ogromnym potencjałem do rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. To tereny przemysłowe z łatwym dostępem do sieci. - Powstanie strategicznej rezerwy węglowej zarządzanej przez Skarb Państwa i równoległe inwestowanie przez spółki energetyczne w OZE jest konieczne dla zapewnienia niezależności energetycznej Polski. Musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne do czasu, gdy jako kraj będziemy dysponować stabilnymi źródłami energii np. w postaci elektrowni jądrowych – dodaje Wojciech Dąbrowski.

W roku 2020 Grupę PGE została przygotowana do transformacji. Jednym z jej filarów są morskie farmy wiatrowe. Dzięki dobrze wynegocjowanej umowie z naszym partnerem biznesowym – duńską firmą Ørsted jesteśmy gotowi na realizację inwestycji na Bałtyku o mocy 2,5 GW. Ta technologia całkowicie odmieni polską energetykę i już za pięć lat do polskich domów ma popłynąć prąd z tych instalacji.

Reklama

W najbliższych tygodniach poznamy koncepcję wydzielenia aktywów węglowych do odrębnego podmiotu. Grupa zakłada, że do nowego podmiotu przekazane zostaną przeniesione wszystkie aktywa węglowe z wyjątkiem ciepłownictwa, razem z zadłużeniem tych aktywów. - PGE nie jest bezpośrednio stroną tego procesu, odpowiada za to Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zgłosiliśmy taki postulat i spotkał się on ze zrozumieniem – mówił Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc, a sprzedaży do odbiorców końcowych to 33 proc. -- Niepokoi nas rosnący import energii. W 2020 roku to było ponad 13 TWh to ponad 25 procent więcej niż w roku poprzednim. To energia większa niż ta którą mógłby dostarczać kompleks Bełchatów pracujący z całą mocą - mówił Paweł Strączyński, wiceprezes PGE.

2021-03-24 13:35

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

PGE udostępnia protokół z konsultacji transgranicznych ze stroną czeską

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

wikipedia.org

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała protokół z października 2019 roku, kończący konsultacje transgraniczne z Republiką Czeską ws. przedłużenia koncesji dla Kopalni Turów do 2044 r.

Więcej ...

Premier: najważniejszy przy obronie granicy jest żołnierz, funkcjonariusz Straży Granicznej, Policji

2021-12-06 16:37

PAP

Nie mam wątpliwości, że najważniejszy przy obronie granicy jest żołnierz, funkcjonariusz Straży Granicznej, Policji - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, dziękując jednocześnie za wzorową współpracę między formacjami.

Więcej ...

Ks. prof. Pawlina: życie wróci do Kościoła, jeśli z miłością wyjdziemy do ludzi

2021-12-07 13:06

Mirosław Wiśniewski/Akademia Katolicka w Warszawie

Powołania jako wyzwania na dziś – to temat wystąpienia ks. prof. Krzysztofa Pawliny podczas zorganizowanej przez Akademię Katolicką w Warszawie konferencji naukowej „Kościół wobec wyzwań współczesności”.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Ratownicy dotarli do 42-letniego górnika

Wiadomości

Ratownicy dotarli do 42-letniego górnika

Katowice: słowo abp. Wiktora Skworca w nawiązaniu do...

Kościół

Katowice: słowo abp. Wiktora Skworca w nawiązaniu do...

Niedzielski: wprowadzamy obowiązkowe szczepienia dla...

Wiadomości

Niedzielski: wprowadzamy obowiązkowe szczepienia dla...

Argentyna: feministki zamordowały dziecko, które...

Świat

Argentyna: feministki zamordowały dziecko, które...

7-letnie życie i guz mózgu - uratuj z nami Agatkę!

Polska

7-letnie życie i guz mózgu - uratuj z nami Agatkę!

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Rzeszów: Nie będzie kolędy w tradycyjnej formie

Niedziela Rzeszowska

Rzeszów: Nie będzie kolędy w tradycyjnej formie

Zmarł mistrz Robert Pożarski, „najpiękniejszy głos w...

Kościół

Zmarł mistrz Robert Pożarski, „najpiękniejszy głos w...

Dziecko uratowane przed aborcją w Białymstoku

Zdrowie

Dziecko uratowane przed aborcją w Białymstoku