Reklama

Niedziela Sosnowiecka

Odszedł do Pana

Piotr Lorenc

22 marca br., w 86 roku życia i 61 roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. ks. kan. Marian Jankowski – emerytowany proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach-Żychcicach. W ostatnich latach ks. Marian mieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 26 marca br. Mszy święta w intencji zmarłego przewodniczył bp Grzegorz Kaszak w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie. Po Mszy św. pogrzebowej nastąpiło odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Będznie – Warpiu.

Marian Jankowski urodził się 1 września 1936 r. w Jeżówce koło Gorzkowic w powiecie Piotrków Trybunalski. Ochrzczony został w parafii w Bęczkowicach, w diecezji częstochowskiej. Był najstarszym dzieckiem Franciszka i Marianny (z d. Marcinkiewicz) Jankowskich. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w miejscowości Żerechowa. Po jej ukończeniu w roku 1952 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Po zdaniu matury przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 30 kwietnia1961 r. przyjął święcenia diakonatu, a 29 czerwca 1961 r. w katedrze częstochowskiej został wyświęcony na prezbitera.

Pracę duszpasterską jako wikariusz pełnił w następujących parafiach: Kobiele Wielkie, Poraj, parafia Opatrzności Bożej w Częstochowie. Lututowie, Działoszyn, parafii św. Joachima w Sosnowcu, parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu, w parafii pw. św. Stanisława w Czeladzi i parafii pw. św. Tomasza w Sosnowcu.

Od 5 marca 1979 do 18 listopada 1991 r. był proboszczem w parafii św. Walentego w Małusach Wielkich. Od 18 listopada 1991 r. do 17 czerwca 2011 był proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach. W 1981 r. został mianowany kapelanem Domu Opieki Społecznej w Małusach Wielkich. Dnia 28.09.1991r. Księdzu Marianowi Bp częstochowski nadał tytuł kanonika. Dnia 25 marca 1997 r. został mianowany kanonikiem honorowym nowo utworzonej Kapituły Kolegiackiej olkusko-pilickiej. W roku 2011 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie. Zmarł 22 marca 2022 r.

2022-03-26 18:06

Wybrane dla Ciebie

Cudowny Medalik

Niedziela legnicka 27/2009

Więcej ...

Msza św. krok po kroku

Adobe. Stock.

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Więcej ...

Abp Depo: trzeba uwierzyć w osobiste spotkanie z Chrystusem

2022-11-27 16:28

Maciej Orman/Niedziela

– Trzeba uwierzyć w osobiste spotkanie z Chrystusem – powiedział abp Wacław Depo. W I niedzielę Adwentu metropolita częstochowski przewodniczył w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego w Częstochowie Mszy św., podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 18 osobom.

Więcej ...

Reklama