Reklama

Z Watykanu

Audiencja Generalna

Otwarcie na Boga

Cykl katechez związany z Rokiem Wiary kontynuował Ojciec Święty podczas audiencji generalnej 7 listopada. Tym razem mówił o wynikającej z ludzkiej natury tęsknocie za Bogiem. - Także w naszych czasach, pozornie tak bardzo opornych wobec wymiaru transcendentnego, możliwe jest otwarcie drogi ku autentycznemu religijnemu sensowi życia, ukazującej, iż dar wiary nie jest absurdem, nie jest irracjonalny - powiedział Benedykt XVI. Przypomniał, że pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. - Tym niemniej jesteśmy dziś często świadkami, że dla znacznej części społeczeństwa nie jest On już tym oczekiwanym, pożądanym, ale raczej rzeczywistością, która pozostawia człowieka obojętnym, tak że nie trzeba nawet podejmować wysiłku, aby się wypowiedzieć. A jednak pragnienie Boga ukazuje się także i dziś na wiele sposobów ludzkiemu sercu. Można je odkryć, doświadczając miłości oczyszczonej z egoizmu, zawierającej w sobie pewien dynamizm, który odsyła nas poza samych siebie, jest doświadczeniem dobra prowadzącego do wyjścia z siebie samego i znalezienia się w obliczu tajemnicy obejmującej całą egzystencję.

- Módlmy się w tym Roku wiary, aby Bóg ukazał swoje oblicze tym wszystkim, którzy Go szczerym sercem szukają - zaapelował Ojciec Święty.

Siewca wyszedł siać

Benedykt XVI naucza

Przykazanie miłości może w pełni zrealizować ten, kto żyje w głębokiej relacji z Bogiem, tak jak dziecko staje się zdolne do kochania, wychodząc z dobrej relacji z matką i ojcem. Św. Jan z Ávila, którego niedawno ogłosiłem doktorem Kościoła, tak pisze na początku swojego „Traktatu o miłości Boga”: „Przyczyną, która najbardziej popycha nasze serce do kochania Boga, jest głębokie rozważanie miłości, którą On miał względem nas. To, bardziej niż dobrodziejstwa, pobudza serce do miłości...”.
Podczas modlitwy „Anioł Pański”, 4 listopada 2012 r.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam przykazanie miłości Boga nade wszystko i bliźniego przynajmniej na miarę miłości samego siebie. Nie jest to nakaz, ale zaproszenie do życia w blasku odwiecznej miłości Boga, która daje radość i pokój w doczesności i pewną nadzieję na szczęśliwą wieczność. Niech ta miłość stale gości w naszych sercach. Niech Bóg wam błogosławi!
Do Polaków podczas modlitwy „Anioł Pański”, 4 listopada 2012 r.

Pomoc dla Syryjczyków

Od Ojca Świętego i Synodu

Przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” kard. Robert Sarah przekaże na potrzeby pomocy dla mieszkańców Syrii 1 mln dolarów amerykańskich - sumę zebraną przez ojców synodalnych, do której Benedykt XVI dołączył znaczący wkład - poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi SI.

Przypomniał, że Stolica Apostolska od początku kryzysu syryjskiego podejmowała starania na rzecz jego pokojowego rozwiązania. Podczas niedawno zakończonego Synodu Biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji, poinformowano, że zgodnie z życzeniem Ojca Świętego utworzona zostanie misja ojców synodalnych, która ma wyrazić solidarność papieża, Synodu i całego Kościoła wobec mieszkańców Syrii. Różne okoliczności nie pozwoliły na jej realizację, jednakże Benedykt XVI postanowił, aby wypełnił ją jego specjalny wysłannik, przewodniczący papieskiej Rady „Cor Unum” kard. Robert Sarah.

Reklama

Benedykt XVI pozdrowił rodzinę Radia Maryja

Podczas audiencji generalnej 7 listopada Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków, powiedział: - Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten Rok Wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jedność rozumu i wiary

Ojciec Święty spotkał się 8 listopada br. w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk. - Wszechświat nie jest wynikiem chaosu, ale raczej uporządkowaną złożonością - zauważył Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników sesji. Zwrócił uwagę, że nowe zdobycze wiedzy wskazują na wielką jedność natury w złożonej strukturze kosmosu i tajemnicę miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek.

Przypomniał, że poszczególne dziedziny wiedzy nie są niezależnymi od siebie światami intelektualnymi, ale są ze sobą powiązane, by badać naturę jako jedną, poznawalną rozumem, i harmonijną, choć niewątpliwie złożoną rzeczywistość. Takie rozumienie nauki ma też punkty kontaktu z podejmowaną przez chrześcijańską filozofię i teologię wizją świata jako stworzonego przez Boga.

Papież nawiązał też do obecnego Roku Wiary. Wyraził Papieskiej Akademii Nauk wdzięczność za specyficzny wkład, jaki daje w umacnianie relacji między rozumem a wiarą.

Nowy dyrektor Urzędu Informacji Finansowej

Szwajcar, 40-letni dr René Brülhart, został mianowany dyrektorem watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej.

Reklama

René Brülhart jest uznanym ekspertem w sprawach związanych ze zwalczaniem procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jako dyrektor wywiadu finansowego Liechtensteinu w 2010 r. został mianowany wicedyrektorem Grupy Egmont - ogólnoświatowej organizacji wywiadów finansowych.

Ma on pomóc Watykanowi w umocnieniu narzędzi walki z przestępstwami finansowymi.

2012-11-13 08:43

Wybrane dla Ciebie

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”

Więcej ...

Dziewczyna z nieba

Niedziela Ogólnopolska 3/2020, str. 46-47

Krzysztof Tadej

Skromna, życzliwa i odważna. W 2019 r. zdobyła mistrzostwo świata w akrobacji szybowcowej. Pokonała zawodników z 13 państw. Jest pierwszą kobietą w historii, która zdobyła ten tytuł.

Więcej ...

Most gorących serc

2022-12-07 20:55
Rycerze Kolumba, wspólnie z wolontariuszami z Ludźmierza i okolicy, przygotowali 2100 paczek dla potrzebujących na Ukrainie!

Paweł Put

Rycerze Kolumba, wspólnie z wolontariuszami z Ludźmierza i okolicy, przygotowali 2100 paczek dla potrzebujących na Ukrainie!

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Wiara

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Maria czy Maryja?

Wiara

Maria czy Maryja?

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Godzina Łaski

Kościół

Godzina Łaski

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...