Reklama

Niedziela Kielecka

Pomagamy

Zima to trudny czas dla bezdomnych

T. D.

Zima to trudny czas dla bezdomnych

Zima i okres świąt Bożego Narodzenia wymagają zorganizowanych form pomocy najuboższym: bezdomnym, chorym, samotnym. Kościelne i świeckie instytucje organizowały wigilie dla bezdomnych połączone z dystrybucją paczek i różnymi formami wsparcia. Pilną sprawą jest także zapewnienie schronienia lub ciepłego posiłku dla migrujących bezdomnych oraz ofiar przemocy w rodzinie

Wolontariusze Caritas zebrali do koszy 19 ton żywności podczas przedświątecznych zbiórek w sklepach diecezji, co skutkowało przygotowaniem ok. 1500 świątecznych paczek.

Wolontariusze w akcji

Ta rekordowa pula żywności, jaką Caritas kielecka we współpracy z Kieleckim Bankiem Żywności zdołała zgromadzić, pozwoliła na wręczanie świątecznych paczek podczas organizowanych wieczerzy wigilijnych, np. 24 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury z udziałem bp. Mariana Florczyka oraz w ramach innych spotkań. Część paczek rozprowadzały parafialne zespoły Caritas. Zbiórki żywności były prowadzone w dwóch turach: 7-8 grudnia oraz 14-15 grudnia w prawie 60 sklepach na terenie województwa świętokrzyskiego. Wolontariusze z logo Caritas kwestowali w sieci sklepów: Biedronka, PSS Społem, Lewiatan, Tesco, Stokrotka, Real, Delikatesy Centrum, Lidl, Piotr i Paweł, Carrefour, Wafelek, POLOmarket. Akcja odbywała się w Kielcach oraz m.in. w Jędrzejowie, Małogoszczy, Pińczowie, Chęcinach, Kazimierzy Wielkiej, Koniecpolu, Morawicy Sędziszowie i Busku-Zdroju. W zbiórkę zaangażowało się co najmniej 800 wolontariuszy. Wiele parafii na własną rękę i z własnych zasobów organizowało paczkowe akcje świątecznej pomocy. Warto wspomnieć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i dochód uzyskiwany ze sprzedaży świec na wigilijny stół.

Caritas, MOPR i inni

Reklama

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym pracownicy działu bezdomności, ściśle współpracują z policją i strażą miejską, patrolującymi w mroźne dni i noce dworce, baraki, pustostany. W wyszukiwaniu bezdomnych pomagają streetworkerzy. Od września MOPR przyznawał opał na zimę. Potrzebujący mogą także otrzymać jeden gorący posiłek przez siedem dni w tygodniu. W magazynach z odzieżą dostępne są kurtki, buty, pościel, bielizna. Utworzono także specjalny dział bezdomności, który mieści się w Kielcach przy ul. Urzędniczej 3. Pracownicy działu zajmują się udzielaniem pomocy osobom bezdomnym pochodzącym nie tylko z gminy Kielce, ale także wszystkim przebywającym w mieście. W okresie zimowym do urzędu można się zgłaszać w godzinach od 8 do 18, a także kontaktować się telefonicznie pod numerem 41 345-33-10. Miasto Kielce we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Pomost i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta stara się o przyznanie 1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na pilotażowy projekt skutecznego wychodzenia z bezdomności.

W kieleckiej Noclegowni, gdzie bezdomni otrzymują kolacje, śniadanie i możliwość kąpieli, pomoc każdej nocy uzyskuje co najmniej 20 osób, z kolei co najmniej 30 osób korzysta z Ogrzewalni. Placówki funkcjonują przy stacjonarnym Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, które prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we współpracy z Caritas kielecką. W Schronisku może zamieszkać 50 mężczyzn. Z kolei w Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas - 25 osób (przeważnie kobiety z dziećmi).

Wojewódzki raport o ubóstwie

Raport o ubóstwie w województwie świętokrzyskim przygotował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wskazuje on m.in. na zależność ubóstwa od poziomu wykształcenia, szczególnie głowy rodziny, oraz na zagrożenie ubóstwem środowiska rolników.

Reklama

Raport „Problem ubóstwa w województwie świętokrzyskim” został przeprowadzony przez działające w ramach ROPS Obserwatorium Integracji Społecznej. W ramach badania na próbie 1260 wybranych losowo respondentów przeprowadzono m.in. bezpośrednie wywiady, które miały określić skalę zagrożenia ubóstwem świętokrzyskich rodzin. Z zebranych danych wynika, że ponad 26 proc. spośród badanych gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim osiąga dochód netto na 1 osobę poniżej przyjętej granicy ubóstwa, tj. poniżej 763 zł miesięcznie. Największy odsetek gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem występuje w powiecie kazimierskim, w którym prawie 2/3 ankietowanych gospodarstw zadeklarowało dochody netto poniżej 763 zł. Z kolei najmniejszy odsetek gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem odnotowano w powiecie opatowskim.

W 2011 r. w gospodarstwach domowych, które w swym składzie miały co najmniej jedną osobę bezrobotną, zagrożonych ubóstwem ustawowym było ponad 11, 5 proc. osób. W gospodarstwach z dwiema i więcej osobami bezrobotnymi problem ten dotyczył niemal co trzeciej osoby. Grupa, która w znaczący sposób zagrożona była ubóstwem w Polsce, to rolnicy. W najtrudniejszej sytuacji były osoby mieszkające w gospodarstwach rolników, których powierzchnia użytków rolnych wynosiła poniżej 2 ha - wskaźniki zagrożenia ubóstwem były dla nich dwukrotnie wyższe niż dla ogółu osób w gospodarstwach domowych rolników. Zrealizowane badanie wskazuje na korelację poziomu wykształcenia z zagrożeniem ubóstwem. Wyższe wykształcenie osoby będącej głową rodziny praktycznie wyklucza gospodarstwo domowe z populacji skrajnie ubogich.

W gospodarstwach domowych, w których głowa rodziny posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, stopa ubóstwa ustawowego wyniosła 14 proc. W przypadku wykształcenia zawodowego wartość tych wskaźników ukształtowała się na poziomie 9, 5 proc. Czynnikiem zwiększającym zagrożenie ubóstwem jest również wielodzietność oraz obecność w rodzinie osób niepełnosprawnych.

Pomagajmy. Nie tylko zimą. Nie tylko w Boże Narodzenie.

2013-01-10 14:10

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Współcześni samarytanie

Niedziela legnicka 51/2013

Monika Łukaszów

Więcej ...

Młodzi, odwagi! ON jest – nie bójcie się!

2021-09-19 10:24

Karol Porwich/Niedziela

Mimo deszczu, mimo aury, która zachęcała do zostania w domu, ci młodzi postanowili, że tego sobotniego popołudnia nie spędzą przed telewizorami. Wstali z kanap i przyjechali. Konkretnie - do Częstochowy, na wydarzenie, które już wpisało się w kalendarz i pamięć, czyli na Kanę Młodych.

Więcej ...

W Wielki Odpust Wiślicki

2021-09-20 09:15

Agnieszka Dziarmaga

Uroczystości odpustowe trwały od 5 do 8 września, z konferencjami, koncertami muzyki klasycznej, specjalnymi nabożeństwami i błogosławieństwem udzielanym relikwią krwi św. Jana Pawła II.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Abp Jędraszewski: obiecuje się pieniądze za to, abyśmy...

Kościół

Abp Jędraszewski: obiecuje się pieniądze za to, abyśmy...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii

Niedziela Częstochowska

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii