Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Konferencja „Turystyka i sakroturystyka”

Stanisław Heropolitański

Od trzech lat Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie i Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie są organizatorami spotkań pod nazwą „Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska”. Ich pomysłodawcą jest ks. dr Robert Masalski, dyrektor Archiwum.

Głównym założeniem spotkań jest ukazanie wpływu i miejsca Kościoła rzymskokatolickiego w kształtowaniu świadomości patriotycznej i europejskiej wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Pierwsze spotkanie w 2010 r. dotyczyło „Kultury słowa drukowanego”. Kolejne zajmowały się „Kulturą muzyczną” (2011) oraz „Sacrum w literaturze” (2012). Tegoroczną konferencję, która odbyła się w Sali Stefana Flukowskiego w Książnicy Pomorskiej 17 października, zatytułowano „Turystyka i sakroturystyka”.

W trzech sesjach referatowych wystąpiło 17 referentów. W pierwszej o papieskich pielgrzymkach na terenie naszego regionu mówił ks. prof. US Grzegorz Wejman. Sanktuaria Pańskie istniejące w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej scharakteryzował ks. dr Robert Masalski. Upamiętnienia w przestrzeni sakralnej Koszalina (pomniki i tablice) zaprezentował dr Leszek Laskowski. Dr Tomasz Duda opisał przestrzeń turystyki religijnej na Pomorzu Zachodnim, która zaspakaja przede wszystkim potrzeby duchowe człowieka. Wskazał na obiekty (lokalne sanktuaria i miejsca kultu, klasztory), szlaki pielgrzymkowe (Pomorska Droga św. Jakuba, szlak cysterski, postulowany szlak misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu) i wydarzenia służące szeroko pojętej kulturze religijnej regionu.

Podczas drugiej sesji Izabela Strzelecka wskazała na wybrane (z lat 2003-2013) publikacje o regionie znajdujące się w zbiorach Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy. Kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK Jan Krzysztoń omówił genezę i dzieje pisma „Wędrowiec Zachodniopomorski”. W okresie 2001-2012 ukazały się jego 24 numery. Pismo znalazło uznanie szczególnie u osób związanych z turystyką szkolną, którą wspierało. Było też wizytówką dorobku naszego regionalnego krajoznawstwa, rozchodząc się na terenie całego kraju. Teksty do niego pisało 120 autorów, często najwybitniejszych znawców przedmiotu, a wszystko to czyniąc społecznie. Szkoda zatem bardzo, że w ostatnich dwóch latach Urząd Marszałkowski wstrzymał jego finansowanie. Kolejny mówca, zasłużony szczeciński przewodnik PTTK Antoni Adamczak, upomniał się o zapomnianych regionalistów. Przywołane przez niego osoby to m.in. Stefan Deskur, Stanisław Gończaruk, Władysław Nowotniak, Stanisław Rzeszowski, Irena Szydłowska. Swoimi refleksjami z wieloletniej działalności pilota pielgrzymek podzielił się Stanisław Pilip. Cenne były wspomnienia uczestników pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, gdyż wspominali te najpierwsze (jej początki sięgają roku 1983). Byli to pątnicy Stanisław Maruszczak, Krystyna Konecka i Dionizy Krzywowiąza.

Reklama

Trzecie część rozpoczęło odczytanie tekstu historyka średniowiecza, a także wytrawnego pielgrzyma dr. Marka Okonia związanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Traktował on o średniowiecznych szlakach pątniczych ze szczególnym uwzględnieniem dróg do Santiago de Compostela. Na tym europejskim tle przedstawił także sanktuaria i drogi pielgrzymie na terytorium władztwa Gryfitów. M. Okoń polemicznie wystąpił przeciwko daniu pierwszeństwa projektowi łączenia odtwarzanej Pomorskiej Drogi św. Jakuba w pierwszym rzędzie z Frankfurtem nad Odrą, zamiast wykorzystać dość dokładnie udokumentowaną średniowieczną drogę przez ziemię wkrzańską. Odniósł się też do użytego w tytule konferencji pojęcia „sakroturystyka”. Uznał, że jest to pojęcie może odpowiednie w żargonie sektora turystycznego, ale niepasujące do fenomenu wędrówek do miejsc świętych, z czym można się zgodzić. Zygmunt Cywiński wspominał pieszą pielgrzymkę z Krakowa do Rzymu podjętą w 1980 r. z inspiracji prof. Józefa Łukaszewicza z Wrocławia. Jako przewodnik tej grupy, która w 54 dni pokonała drogę 1628 km, doprowadził szczęśliwie do celu 16 osób. Następnie obecni wysłuchali dwugłosu przybyłych z Bydgoszczy Agaty Skotnickiej i z Słupcy ks. Jana Kwiatkowskiego. Oboje od 10 lat zaangażowani są w organizację specjalnej pieszej pielgrzymki pokonującej trasę szlakiem cesarza Ottona III między Gnieznem a Magdeburgiem. Biorą w niej udział Polacy i Niemcy, katolicy i ewangelicy. Inspiracja wynikająca z pragnienia, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21) powoduje, że jej uczestnicy starają się realizować „Praktyczny ekumenizm duchowy na szlakach zjednoczonej Europy”. Konferencję zakończyła prezentacja wydanej w zeszłym roku książki ks. Dariusza Doburzyńskiego pt. „«Camino znaczy Droga». W 98 dni do Santiago”.

Owocem dwóch pierwszych konferencji są wydane już publikacje, trzecia jest w przygotowaniu. Organizatorzy zapowiedzieli także druk materiałów z omawianej konferencji na łamach periodyku „Bibliotekarz Zachodniopomorski”.

2013-11-07 12:54

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Sympozjum o pontyfikacie Papieża Polaka

Łukasz Krzysztofk

„Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?” Pod takim hasłem na Zamku Królewskim w Warszawie trwa międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Więcej ...

Franciszek: ufność w Bogu podstawą podejmowania dobrych decyzji

2022-12-07 09:30

materiał prasowy

„Ważne jest to, że naszą ufność pokładamy w Panu wszechświata, który ogromnie nas miłuje i wie, że możemy z Nim zbudować coś wspaniałego, coś wiecznego” – powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęconych rozeznaniu papież wskazał, że jednym ze znaków potwierdzających słuszność podjętej decyzji jest pokój wewnętrzny i ufność w Panu, pozwalająca zrealizować także ambitne cele, wymagające sporego wysiłku.

Więcej ...

W sobotę w diecezji opolskiej święcenia biskupia nominata Waldemara Musioła

2022-12-08 07:17

www.diecezja.opole.pl

W sobotę 10 grudnia biskup nominat Waldemar Musioł przyjmie święcenia biskupie w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu - poinformowało biuro prasowe Episkopatu Polski.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Godzina Łaski

Kościół

Godzina Łaski

Maria czy Maryja?

Wiara

Maria czy Maryja?

Nie zmuszać młodych do modlitwy?

Wiara

Nie zmuszać młodych do modlitwy?

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...