Reklama

Niedziela 45/2013

Szczegółowy spis treści

2

Nie można być chrześcijaninem bez miłości Chrystusa

(KAI)

Ojciec Święty Franciszek 31 października br. po raz pierwszy w swoim pontyfikacie przewodniczył czwartkowej Mszy św. w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice Watykańskiej, gdzie znajduje się grób bł. Jana Pawła II.

„KTÓŻ JAK BÓG…”
3

Trzeba zacząć od parafii

Ks. Ireneusz Skubiś

Życia społecznego nie można budować bez Boga.

DZIEŃ RODZINY Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM
4-5

Sekrety rodzinnego szczęścia

Lidia Dudkiewicz

Papież Franciszek porównuje życie małżonków do życia Abrahama – podobnie jak on wyruszają w nieznane, ślubując sobie wierność na dobre i na złe.

5

Rodzino, żyj radością wiary!

Renata Jaczyńska

Z WATYKANU
6

Z Watykanu

ZE ŚWIATA
7

Ze świata

Z JASNEJ GÓRY
8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Z KRAJU
9

Z kraju

10 LISTOPADA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MODLITW ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ
10-11

Solidarni z prześladowanymi

Ks. Marek Łuczak

Uciekinierzy z Korei Północnej mówią, że byli świadkami aresztowań i egzekucji. Ofiary represji ani nie popełniły przestępstwa, ani nie należały do opozycji. Ich jedyną winą była wiara w Jezusa Chrystusa.

FRANCJA NADAL WALCZY O NORMALNOŚĆ
12-13

Ruch „Czuwających”

Ks. Martin de la Roncière

Kardynałowie przed konklawe w marcu 2013 r. mówili do siebie: „Francja jest wielką niespodzianką tego roku!”. Mieli na uwadze mobilizację milionów Francuzów przeciwko ustawie zezwalającej na „małżeństwo” osób tej samej płci.

ROZMOWA EGZYSTENCJALNA
14-15

Czym byłby świat bez religii

Z kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim, rozmawia Milena Kindziuk.

16-17

Ze strony władz cywilnych i dziennikarzy oczekujemy równego traktowania wszystkich

(Red.)

Wezwaniu do świętości i złu, jakie staje nam na przeszkodzie na drodze do świętości, poświęcił bp Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz drohiczyński, tegoroczny list pasterski na uroczystość Wszystkich Świętych.

FAKTY MÓWIĄ
17

Abp Szewczuk z Ukrainy do KEP

Podziękowania dla polskiego Episkopatu za działania na rzecz pojednania między narodami Polski i Ukrainy złożył w imieniu Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk.

18-19

Solidarność z abp. Józefem Michalikiem

Rośnie liczba osób wyrażających swoją solidarność z abp. Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, w związku z falą medialnych ataków na jego osobę.

Co wciąga twoje dziecko?

Anna Janowska

Redakcja „Niedzieli” proponuje rodzicom, katechetom i wychowawcom udział w cyklu warsztatów edukacyjno-medialnych pt. „Co wciąga twoje dziecko?”

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
20-21

Rocznica odzyskania niepodległości

Sławomir Błaut

Jesienią 1918 r. Polacy, nasi przodkowie, rozerwali kajdany, w które Rosja, Prusy i Austria zakuła 123 lata wcześniej naród polski, dzieląc między siebie nasze państwo. Na pamiątkę odrodzenia suwerennej Rzeczypospolitej obchodzimy w dniu 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.

22

Pomoc Polakom na Wschodzie

Józef Adamski

Jako stały czytelnik wspaniałego tygodnika „Niedziela” skreślam kilka refleksji w nawiązaniu do artykułu Magdaleny Kowalewskiej pt. „Z książkami na Kresy” („Niedziela” nr 3½013). Pracuję na rzecz oświaty polskiej na Wschodzie od roku 1979, stąd nie brak doświadczeń oraz wniosków.

U POLAKÓW NA WSCHODZIE
23

„Echa Polesia” i wiersze z Kresów

Anna Wyszyńska

KORZENIE
24-25

Polacy Polakom

Magdalena Kowalewska

Na Kresach najpiękniejsze są spotkania z ludźmi. To właśnie one przyczyniają się do wielkiej radości, jaką przeżywa się w rozmowach z naszymi rodakami, od których można nauczyć się prawdziwego patriotyzmu.

25

„Żołnierze Niepodległości 1914-1918”

(Red.)

Prof. dr hab. Andrzej Nowak: „Żołnierze Niepodległości – żołnierze najwspanialszego, bo uwieńczonego największym zwycięstwem powstania, mieli być skazani na zapomnienie.

DNI GODNOŚCI ŻYCIA
26-27

Otoczmy troską życie

Ks. Mariusz Boguszewski

W stolicy Podlasia w dniach 25-26 października br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Otoczmy troską życie”, zorganizowana przez Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Oddział Podlaski w Białymstoku, w ramach obchodów III Dni Godności Życia.

27

Pamięć o ofiarach wypadków drogowych

LISTY W ROKU WIARY
28-29

Prace konkursowe

List do przyjaciela

Drukujemy list Bogusławy Szopy, lat 18.

30

Nowe sanktuarium Jana Pawła II w USA

Ks. Cezary Chwilczyński

Nowe sanktuarium bł. Jana Pawła II ogłoszono w Stanach Zjednoczonych. Do rangi sanktuarium podniesiony został kościół polsko-amerykańskiej parafii pw. św. Teresy w Linden na terenie archidiecezji Newark. Erygowania sanktuarium dokonał 29 września br. abp John Myers.

WIARA I ŻYCIE
31

Jezu, zmartwychwstałeś?

Ks. Mariusz Rosik

Nowy numer „L’Osservatore Romano”

100-lecie Ruchu Szensztackiego

O. Arkadiusz Sosna, Krajowy Duszpasterz Ruchu Szensztackiego

LITURGIA TYGODNIA
32-33

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Bóg jest Bogiem żywych

Ks. Mariusz Frukacz

ROK WIARY
34

Wiara poszukujących Boga

Ks. Jarosław Grabowski

Encyklika o wierze papieża Franciszka, pomimo że skierowana jest do ludzi wierzących, mówi także o tych, którzy często deklarują swoją niewiarę lub poszukują Boga: „Ze względu na to, że wiara jest podobna do drogi, dotyczy ona również życia ludzi, którzy chociaż nie wierzą, pragną wierzyć i nie przestają szukać” („Lumen fidei”, 35).

Wierzyć – żyć

Ks. Tadeusz Wójcik

FELIETONY
35

Festum Omnium Sanctorum

Zdzisław Skotnicki

Nie tylko historia

Krzysztof Czabański

Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r. Słusznie czcimy tę datę. Ale poza radością wspomnień, możemy z przeszłości wysnuć także wnioski użyteczne na dziś. W 11 Listopada tkwi co najmniej kilka nauk.

ROZMAWIAMY O POLSCE
36-37

Sposób na „dorżnięcie watahy”

Z Piotrem Bączkiem rozmawia Wiesława Lewandowska

O niekończącym się rozliczaniu odpowiedzialnych za likwidację Wojskowych Służb Informacyjnych z Piotrem Bączkiem rozmawia Wiesława Lewandowska

ODSZEDŁ ŚP. TADEUSZ MAZOWIECKI
38-39

Ojciec założyciel III RP

Witold Dudziński

Był jednym ze współzałożycieli Polski w obecnym kształcie. I jako taki najpewniej będzie zapamiętany i oceniany. Odszedł ostatni premier PRL i pierwszy III RP.

38-39

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Marian Salwik

ODSZEDŁ ŚP. TADEUSZ MAZOWIECKI
39

Kondolencje Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po śmierci Tadeusza Mazowieckiego

PROSTO I JASNO
40

Rodzina na celowniku gender

Czesław Ryszka

Unia Europejska „porządkuje” nasze chrześcijańskie wartości według upadłej filozofii materialistycznej i ateistycznej.

Nowe rozmaitości

(pr)

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
41

Wyzwania dla Kościoła

(pr)

Biblia uczy łagodności

(pr)

Nowa kandydatka na doktora Kościoła

(pr)

Zmiana tylko w słowach

(pr)

Wzrasta liczba „śledzących”

(pr)

PRZECIW ATEIZACJI POLSKI
42-43

Tłumaczyć i masowo rozpowszechniać…

Z Andrzejem Jaworskim rozmawia Mateusz Wyrwich

Z Andrzejem Jaworskim – posłem PiS, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski – rozmawia Mateusz Wyrwich

POLSKI GAUDI
44-45

Architekt wspólnoty

Agnieszka Konik-Korn

Kościoły Stanisława Niemczyka znane są z tego, że czerpią z otaczającego nas świata. Materiał używany do ich budowy jest maksymalnie bliski naturze. W ścianach kościołów można więc znaleźć nierówności, uszkodzenia elementów kamiennych, źle wypalone cegły. W rozmowach zarówno z dziennikarzami, jak i ze swoimi współpracownikami architekt powtarza: – Te cegły są jak chleb.

KARTA Z DZIEJÓW DA W CZĘSTOCHOWIE
46-47

Piwnica DA żyje w naszych sercach

Ks. Ireneusz Skubiś

Praca duszpasterza akademickiego dawała wiele możliwości, przede wszystkim prowadziliśmy wiele rozmów na temat wiary, ale także dotyczących życia osobistego czy uczelnianego. Odkrywaliśmy też, że wielu studentów jest szantażowanych przez SB, zmuszanych do przekazywania informacji z życia ośrodka pod groźbą np. niezdania egzaminu czy nieotrzymania stypendium.

48

W „Betanii” dostają nowe życie

Anna Cichobłazińska

Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Betania” we Mstowie pod Częstochową już ponad 30 lat pomaga wyjść z nałogu ludziom uzależnionym od narkotyków.

SYMPOZJUM O UZALEŻNIENIACH
49

Trzeba mieć siłę, by wstać

Z bp. Antonim Długoszem rozmawia Anna Cichobłazińska

Z bp. Antonim Długoszem – krajowym duszpasterzem młodzieży nieprzystosowanej społecznie – rozmawia Anna Cichobłazińska

Z ŁODZI
50

Tu jest Polska!

Henryk Tomczyk

Metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski 25 października br. przewodniczył Mszy św. sprawowanej z okazji nadania Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia ks. Mariana Wiewiórowskiego.

51

Ucałowałem dłoń matki błogosławionego kapłana

Ks. Janusz Kozłowski ze Świdnika

Prawdziwy mężczyzna

Margita Kotas

Nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu ukazała się kolejna książka Kajetana Rajskiego „Prawdziwy mężczyzna... czyli kto?”. „Mam wrażenie – obawiam się, niestety, że prawdziwe – iż kobiety nadały ton męskiemu przeżywaniu wiary” – napisał w przedmowie do swej książki Kajetan Rajski. „Doszło wręcz do pewnego zniewieścienia mężczyzn w sprawach duchowych”.

W DOMU MAŁYCH DZIECI
52

Okno życia znów ocaliło dziecko

Katarzyna Woynarowska

Przemka znaleźli kilka minut po 21.00. Ciepły wieczór 26 października br. Dzwonek usłyszeli najpierw wychowawcy – w tym czasie zmieniają się w Domu Dziecka opiekunowie, był więc spory ruch.

PROPOZYCJE
53

Kalendarz na rzecz Centrum Pomocy Rodzinie

Edyta Hartman

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ
54

Gęsina na św. Marcina

Jolanta Marszałek

Z okazji Święta Niepodległości wraca w Polsce tradycja podawania podczas rodzinnych spotkań czy biesiad patriotycznych gęsiny.

Kalendarium 10-16 XI 2013

Ewa Aszkiewicz

Na miarę mistrza

(R.)

NIEDZIELA MŁODYCH
55-58

Powiedz wreszcie Bogu tak

Sebastian Banasiewicz

Od tej pory jesteś mój

Z Michałem Kondratem rozmawia Edyta Tombarkiewicz

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, a ten, który w Bogu składa marzenia, zostanie zadziwiony ich realizacją i spełnieniem. 35-letni Michał Kondrat opowiada Edycie Tombarkiewicz o tym, jak Bóg uczynił z jego życia służbę Miłości.

Dzieci i tematy tabu

Beata Włoga

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy o intymnych sferach życia nie tylko mówi się publicznie, ale wręcz agresywnie nimi epatuje. Co gorsza, do szkół i przedszkoli już trafiają programy wychowania seksualnego deprawujące dzieci.

Dla narzeczonych

67

Spotkanie w auli „Niedzieli”

Muzyczne DarY

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela częstochowska

Niepodległość

Sławomir Błaut

Częstochowa 11 listopada 1918 r. miała szczęście znaleźć się wśród polskich miast, w których zakwitła wolność.

Po prostu – żal mi ludu...

Ks. Ireneusz Skubiś

Co się stało z Polską, krajem zasobnym w bogactwa naturalne, bogatym swoim przemysłem i gospodarką? Jaka jest filozofia tego państwa, które ma tworzyć lepszy dom dla swoich obywateli, a to tworzenie polega tylko na burzeniu...

Kościółek w Trzeciej Alei

Piotr Stefaniak

Gdy mówimy o Częstochowie, myśl każdego kieruje się ku Jasnej Górze, ku Cudownemu Obrazowi Matki Najświętszej. Tymczasem na szlaku pielgrzymim – w Alei Najświętszej Maryi Panny znajduje się inne miejsce ważne dla ducha: kościół rektoracki pw. Najświętszego Imienia Maryi.

Niedziela podlaska

Jubileusz w Liwie

Roman Postek

W 2013 r. obchodzimy jubileusz 50-lecia istnienia Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Muzeum mieści się w zespole zamkowym w Liwie, będącym jednym z najciekawszych zabytków pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

Zapomniane, zaniedbane, a jakże piękne…

Ks. Piotr Jarosiewicz

Młodzież z korytnickiego KSM-u, przygotowując się do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, wybiera się na parafialny cmentarz, by na tyle, na ile potrafi pomóc tym, którzy już nie mają, jak powiedzieć słowa „dziękuję”.

Będzie to placówka tętniąca życiem

Z Marią Koc rozmawia ks. Mariusz Boguszewski

Rozmowa z dyrektorem Sokołowskiego Ośrodka Kultury, radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego i wiceprezesem Stowarzyszenia „Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur” –

Niedziela małopolska

Piękno liturgii

Małgorzata Cichoń

Wystawę „Liturgia wczoraj i dziś” można oglądać w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy (Kraków, ul. Stradomska 4) do 8 grudnia. Jej uroczysty wernisaż miał miejsce 24 października.

Między Tours a Krzeszowicami

Agnieszka Konik-Korn

Marcin – to jedno z popularniejszych polskich imion. Wspomnienie świętego z Tours przypada na Dzień Niepodległości, stąd częściej o 11 listopada mówimy w kontekście wydarzeń historycznych.

Co powie Duch Święty?

Z Karolem Sobczykiem rozmawia Małgorzata Cichoń

W dniach 14-16 listopada w Nowej Hucie będzie mieć miejsce Forum Ewangelizacyjne pod hasłem: „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu”.Rozmowa z rzecznikiem prasowym tego wydarzenia.

Niedziela lubelska

Poświęcenie kościoła

Tadeusz Boniecki

Poświęcenie kościoła to najważniejsze wydarzenie w życiu wspólnoty parafialnej. Takiej radości po 30 latach budowy doświadczyli w niedzielę 27 października wierni z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie.

Piotr naszych czasów

Urszula Buglewicz

Parafia pw. bł. Jana Pawła II w Lublinie przeżywała uroczystości odpustowe ku czci patrona. 22 października wieczornej Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik, który w tym dniu świętował 2. rocznicę ingresu do archikatedry lubelskiej.

Na straży ludzkiego życia

Anna Gliwa

Z okazji patronalnego święta lekarzy, przypadającego we wspomnienie św. Łukasza, Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej z ks. Wojciechem Iwanickim przygotowało uroczystą Mszę św. w archikatedrze. Modlitwie świata medycyny przewodniczył abp Stanisław Budzik.

Niedziela legnicka

Domagali się wolnej niedzieli

Monika Łukaszów

Oddajcie nam wolną niedzielę, dla dobra naszych dzieci, dla dobra naszych rodzin – apelowali uczestnicy konferencji, jaka odbyła się 25 października w Warszawie w gmachu Sejmu RP.

Pielgrzymka prezbiterów

Ks. Janusz Barski

W dniach 15-22 października odbyła się pielgrzymka prezbiterów, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu z rąk kard. Henryka Gulbinowicza w katedrze wrocławskiej 21 maja 1988 r.

Istota ideologii gender

O tym niebezpiecznym zjawisku, z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem z Poznania, rozmawia ks. Waldemar Wesołowski

Coraz częściej słyszymy o wdzierającej się w nasze życie, a zwłaszcza w środowiska przedszkolne i szkolne ideologii gender. To niebezpieczny prąd filozoficzny, redukujący człowieka jedynie do jego sfery seksualnej.

Niedziela łódzka

Modlitwa o beatyfikację

Henryk Tomczyk

15 października 1969 r. w łódzkim klasztorze Ojców Karmelitów Bosych zmarł sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD, założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W 44. rocznicę jego śmierci, która przypadła 15 października br., w kościele Opieki św. Józefa i Matki Bożej z Góry Karmel w Łodzi modlono się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.

Tożsamość Polaków – dziś i jutro

Agnieszka Sadowska

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyła się VII Konferencja „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”, zorganizowana przez łódzki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Pielgrzym tysiąclecia

Henryk Tomczyk

W sobotę 26 października, w sali wystawienniczej Wytwórni przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi została otwarta wystawa zatytułowana „Pielgrzym Tysiąclecia”.

Niedziela przemyska

Na grobach leśników we Lwowie

Edward Marszałek

W dniach 21-22 października 10-osobowa delegacja leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przebywała z wizytą na Ukrainie.

Wybrane przez Niepokalaną

S. Paulina Maria Januchta SFMI

„Dzisiaj z mocą pragnę powiedzieć, że żadna ludzka mądrość nie wymyśliłaby tego, co wydarzyło się w Strachocinie przed 25 laty” – to słowa proboszcza strachocińskiej parafii, ks. Józefa Niżnika, wypowiedziane 15 września podczas obchodów srebrnego jubileuszu obecności Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej na ziemi polskiej.

Nie pozwolił odebrać duszy Polakom!

Ks. Patryk Szymański

W dniu 14 listopada br. przypada pierwsza rocznica śmierci ks. prał. Adama Sudoła, wielkiego patrioty, mężnego kapłana, wieloletniego dziekana i proboszcza sanockiej fary.

Niedziela rzeszowska

Rodzina żyje radością wiary

Ks. Janusz Sądel

Blisko 250 osób uczestniczyło w Pielgrzymce Diecezji Rzeszowskiej do Grobu św. Piotra w Roku Wiary. Odbywała się ona pod hasłem: „Rodzina żyje radością wiary”.

Różaniec w językach świata

Ks. Krzysztof Cieśla

Różaniec w językach świata ulicami Rzeszowa to inicjatywa parafii św. Jadwigi Królowej, która od czterech lat w Tygodniu Misyjnym w szczególny sposób modli się w intencji misji, o pokój na świecie i za ojczyznę.

Pułkownik z „Czasu honoru”

Alina Ziętek-Salwik

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Łukasza Cieplińskiego odbędzie się w niedzielę, 17 listopada br., kilka dni przed setną rocznicą urodzin Pułkownika. A przecież pamięć o Nim miała nie przetrwać...

Niedziela szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

74. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Szczecinie

Edmund Glaza

7 września br. rozpoczęła się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pierwsza część uroczystości z okazji 74. Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Konferencja „Turystyka i sakroturystyka”

Zygmunt Piotr Cywiński

Od trzech lat Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie i Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie są organizatorami spotkań pod nazwą „Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska”. Ich pomysłodawcą jest ks. dr Robert Masalski, dyrektor Archiwum.

Dwulecie Archidiecezjalnego Centrum Nowej Ewangelizacji

Ks. Jan Kruczyński, dyrektor ACNE

Archidiecezjalne Centrum Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Witkowie Drugim 20 października obchodziło dwulecie swego istnienia.

Reklama

Najpopularniejsze

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż,...

Wiadomości

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż,...

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Polska

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...