Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Prymas trudnych i doniosłych przemian

Zygmunt Piotr Cywiński

Od 2010 r. odbywają się w Szczecinie sympozja naukowe pt. „Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”. Tematycznie sympozja poświęcone są hierarchom, których działalność odegrała znaczącą, pozytywną rolę na Pomorzu Zachodnim, zatem zasługują na pamięć i wdzięczność

W minionych latach przedstawiono trzy postaci. Byli to św. Jana Paweł II, prymasi Polski kard. Stefan Wyszyński i kard. August Hlond. Trwałym pokłosiem każdego sympozjum było wydanie drukiem wygłoszonych referatów. Czwarte z kolei, które odbyło się 30 września 2015 r., zostało poświęcone osobie kard. Józefa Glempa (1929-2013). Był on w latach 1980-2009 prymasem Polski, do 2004 r. przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Stał na czele Kościoła w Polsce w czasach trudnych ze względu na stan wojenny, przemiany ustrojowe od 1989 r., procesy integracji z Unią Europejską. Sympozja przygotowane głównie przez pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego wsparte bywają obecnością znakomitych uczonych zaproszonych z innych polskich ośrodków. W tym roku współorganizatorami byli Archiwum Państwowe w Szczecinie i Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Otwarcia i powitania uczestników sympozjum dokonał prodziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki. On też sympozjum poprowadził. Abp Andrzej Dzięga dokonał krótkiego wprowadzenia. Życzył obecnym, by powtarzając sercem pamięć i wdzięczność, wpisywali je w swoją codzienność, by swoimi czynami i słowami odciskali kolejne ślady na Pomorzu Zachodnim, które oby też zasługiwały na pamięć i wdzięczność tych, którzy przyjdą po nas.

Reklama

Pierwszym referentem był prymas abp Wojciech Polak. Jako temat swego wystąpienia wybrał społeczny wymiar nauczania kard. Józefa Glempa. Mówił jako świadek, gdyż wyrastał pod jego kierunkiem (był przez niego przyjęty do seminarium i wyświęcony na kapłana). Opierając się na publikacji ks. prof. Jerzego Lewandowskiego z USKW, przedstawił następujące ujęcie trzech wielkich postaci z przeszłości Kościoła. Kard. A. Hlond był człowiekiem tezy – działał jeszcze w sferze względnej wolności, gdy organizacje posiadały swobodę, gdy rozwijał się ruch społeczny Kościoła. Prymas Tysiąclecia był człowiekiem antytezy – działał w atmosferze wrogiej wobec Kościoła i jego społecznego nauczania. Prymasa J. Glempa można by nazwać osobą pewnej syntezy, która wiązała się z pontyfikatem Jana Pawła II i z „Solidarnością”. To był czas jego posługiwania, a wraz z nim naszych starań o budowę autentycznego przymierza, które dotyka także społecznego wymiaru ludzkiego życia.

Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski scharakteryzował Pomorze Zachodnie w latach posługi prymasa Polski kard. J. Glempa z odniesieniem się do czasów wcześniejszych. Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman zestawił wszystkie wizyty prymasa Glempa w obu diecezjach Pomorza Zachodniego, łącznie z tymi, gdy sześć razy przybywał nań jeszcze jako kapelan i sekretarz prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego. Usłyszeliśmy, że pobytów tych było 36, co świadczy o jego wielkiej trosce duszpasterskiej względem tej ziemi.

Kolejny referent ks. dr Aleksander Ziejewski skupił się na wizytach kard. J. Glempa w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Pierwsza z 4 września 2004 r. związana była z poświęceniem Pomnika Męczenników II Wojny Światowej. Druga wizyta – 4 listopada 2006 r. – miała charakter prywatny, kiedy jechał on z posługą do Niemiec. Trzecia to udział w dziękczynieniu z okazji nadania świątyni tytułu bazyliki mniejszej przez papieża Benedykta XVI w dniu 21 listopada 2008 r. Po raz pierwszy świątynię tę prymas Glemp poznał już na ingresie pierwszego biskupa diecezji szczecińsko-kamieńskiej ks. Jerzego Stroby w 1972 r., gdy przybył do Szczecina z kard. S. Wyszyńskim jako jego sekretarz.

Reklama

Mgr Maria Frankel mówiła o dniu 23 kwietnia 1991 r., gdy ówczesny Prymas Polski podczas swego pobytu w Szczecinie odwiedził Archiwum Państwowe i spotkał się z jego pracownikami. Odtworzyła też fragmenty archiwalnej audycji Polskiego Radia Szczecin dokumentującej to wydarzenie.

Dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych z Warszawy, scharakteryzował zachowane tam źródła dotyczące kard. Glempa. Mówił o wzajemnych dobrych relacjach łączących jego instytucję i ogromnym zaufaniu, jakim ją darzył. Wyrazem tego było m.in. przekazanie całego zbioru dokumentów „Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom”. Dopełnił obrazu zachowanych archiwaliów dr Zbigniew Stanuch, mówiąc o zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziału w Szczecinie. Są tam meldunki operacyjne, sprawozdania, stenogramy jego wystąpień podczas wizyt na naszym terenie. Dr Stanuch w oparciu o znane sobie archiwalia mówił o jednoznacznej, odważnej postawie duchownego, którego chciano pozyskać jako tajnego współpracownika. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa byli jednak bezsilni, gdyż konsekwentnie odmawiał on jakichkolwiek kontaktów mówiąc wprost, że chce pozostać wierny kard. S. Wyszyńskiemu i nauczaniu Kościoła.

Przedstawione referaty nakreśliły obraz prymasa Polski kard. J. Glempa, który zostawił po sobie ziemiom nad Odrą i Bałtykiem modlitwę i przesłanie duszpasterskiej troski o lud, odniesienie do historycznych dziejów i pełne zatroskania patriotyczne wpatrzenie w przyszłość, słowa nadziei i świadectwo miłości względem tutejszych mieszkańców.

Po sympozjum udano się do bazyliki św. Jana Chrzciciela na modlitwę. Właśnie tego dnia, dokładnie 125 lat wcześniej, 30 września 1890 r., po wieloletnich staraniach powstała parafia katolicka św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (erygowana 25 maja 1809 r.) mogła cieszyć się z konsekracji swojej świątyni (dokonał jej kard. Georg Kopp z Wrocławia). Uroczysta Eucharystia z okazji rocznicy sprawowana była pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, który wygłosił również homilię. W koncelebrze uczestniczył abp Andrzej Dzięga, bp Henryk Wejman, biskupi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko i Tadeusz Werno oraz liczni kapłani. Był wśród nich przybyły z Niemiec ks. kan. Joachim Klingebil, przeżywający swoją 75. rocznicę bierzmowania w tej świątyni. Do bazyliki wprowadzone zostały relikwie św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, patrona Polski, którymi obecni zostali pobłogosławieni (są to relikwie I stopnia – fragment kości).

Ks. prał. A. Ziejewski wręczył biskupom i 6 innym osobom pierwsze egzemplarze albumu o historii i architekturze kościoła zwanego przez papieża Piusa XI matką wszystkich kościołów ziemi pomorskiej. Wielki Order św. Ottona, najwyższe odznaczenie archidiecezji odebrał z rąk abp. A. Dzięgi Bogusław Trzciński. Zasłużył nań, wspomagając budowę seminarium, kościoła Dobrego Pasterza, katedry św. Jakuba i bazylikę św. Jana Chrzciciela. Uroczystość zakończyła się pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Modlono się o jego beatyfikację, a także za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi. Złożono kwiaty i znicze, a obecni biskupi udzielili błogosławieństwa.

2015-10-15 12:03

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Kraków – Płaszów: Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata

W Domus Mater, przy ul. Saskiej 2, w sobotę 6 maja w godz. 10-14 będzie można uczestniczyć w popularno-naukowym sympozjum: „Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata”. W programie wystąpienia o: pięknie miłości małżeńskiej w świetle „Amoris laetitia”, kobiecie w Księdze Rodzaju, współczesnych wyzwaniach w wychowaniu do miłości małżeńskiej, seksualności, a także o ...budżecie rodzinnym.

Więcej ...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od św. Faustyny!

2021-09-13 08:44
Cela s. Faustyny Kowalskiej

Mazur/episkopat.pl

Cela s. Faustyny Kowalskiej

Każdy z nas przynajmniej kilka razy zastanawiał się „jak tam będzie?”. Czy Niebo to miejsce czy stan? Czy w Niebie może być nudno? Czy można być tam szczęśliwym będąc z dala od bliskich na Ziemi? Przekonajmy się! Oto kilka cytatów św. Faustyny mówiących o wizji Nieba.

Więcej ...

Bierzcie! To jest istota spotkania z Jezusem

2021-09-19 18:33
Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Delwo

Marzena Cyfert

Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Delwo

Swoje patronalne święto przeżywała 18 września parafia św. Stanisława Kostki we Wrocławiu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Delwo z parafii św. Wawrzyńca w Wawrzeńczycach.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus wciąż aktualny

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Polska

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę