Reklama

Niedziela Sandomierska

Bramy czas zamknąć

„Kochaj i rób, co chcesz” – koncert w Brzezinach Stojeszyńskich

Ks. Adam Stachowicz

„Kochaj i rób, co chcesz” – koncert w Brzezinach Stojeszyńskich

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia, a zwieńczony zostaje dziś. W diecezjach księża biskupi otwierali Bramy Miłosierdzia 13 grudnia. Taka uroczystość u nas miała miejsce w kościele Świętego Ducha w Sandomierzu

W diecezji sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz wyznaczył świątynie stacyjne, w których można było uzyskać odpust związany z obchodami Roku Miłosierdzia. Były to oprócz kościoła Ducha Świętego bazylika katedralna w Sandomierzu, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kościoły pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, Skopaniu i Brzezinach Stojeszyńskich, a także kościół pw. Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie oraz bazylika mniejsza na Świętym Krzyżu, Źródło Miłosierdzia w Stalowej Woli i sanktuarium w Sulisławicach. Bramy Miłosierdzia zostały również otwarte w niektórych szpitalach i placówkach prowadzonych przez Caritas. Pielgrzymując do nich, można było uzyskać odpust związany z obchodami Roku Miłosierdzia.

Wielokrotnie i w różnych miejscach bp Nitkiewicz zachęcał wiernych do korzystania z łask związanych z obchodami Roku Świętego Miłosierdzia. Tak było m.in. w sandomierskim kościele Ducha Świętego, kiedy to biskup ordynariusz wskazywał na potrzebę modlitwy za osoby uwikłane w zło i grzech, aby skorzystały z łaski Bożego Miłosierdzia. – Pokładamy ufność w Bożym Miłosierdziu, liczymy na nie, ale jego wymiar zawsze zaskakuje. I chociaż sami często z niego korzystamy, wręcz rościmy sobie do niego prawo, to gorszymy się, jesteśmy niezadowoleni, kiedy doświadczają go inni. Tymczasem praktyka chrześcijańskiego miłosierdzia polega nie tylko na dobrych uczynkach, ale i na modlitwie za tych, którzy upadli, pobłądzili. Często nie potrafią wydostać się z ciemności, zerwać z siebie łańcuchów zła; bywa, że nie zdają sobie nawet sprawy z własnego położenia. Proszę was o modlitwę w intencji tych naszych sióstr i braci, aby skorzystali z Bożego Miłosierdzia. Jak bardzo są zmęczeni, przygnieceni złem. Przez naszą modlitwę okażmy im miłosierdzie – zachęcał bp Nitkiewicz.

Wydarzenia towarzyszące

Reklama

Przez cały roku wokół Jezusa Miłosiernego osnutych było wiele wydarzeń. Ważne uroczystości odbyły się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu Świętokrzyskim w dzień odpustowy, kiedy to zaproszone zostały wspólnoty: Miłosierdzia Bożego, Intronizacji Chrystusa Króla, św. Ojca Pio i oddziały Caritas. Tego samego dnia zwieńczeniem odpustu w Brzezinach Stojeszyńskich był występ Olgi Szomańskiej wraz z zespołem Spirituals Singers Band. Koncert nosił tytuł nawiązujący do słów św. Augustyna: „Kochaj i rób, co chcesz”.

Patrząc na elementy muzyczne, na łamach „Niedzieli Sandomierskiej” relacjonowaliśmy diecezjalny przegląd piosenki religijnej w Gorzycach pod znamiennym tytułem: „Śpiewajcie dla Miłosiernego”, którego uczestników odwiedził bp Krzysztof Nitkiewicz. Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie koncertowania w kościele Opatrzności Bożej w Stalowej Woli. Ponad 60 osób zagrało i zaśpiewało podczas koncertu ewangelizacyjnego pod hasłem: „W promieniach miłosierdzia”. Wraz z pieśniami można było usłyszeć świadectwa osób doświadczających miłosierdzia Bożego, a całość przeplatana była tekstami papieża Franciszka i św. s. Faustyny Kowalskiej na temat miłosierdzia.

Z innych wydarzeń warte zauważenia były różnego rodzaju przedstawienia, jak chociażby to w Potoku-Stanach, gdzie uczniowie miejscowego gimnazjum przedstawili montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Perły Bożego Miłosierdzia”, wskazując na św. s. Faustynę. Pokazali także, jak miłosierdzie Boże może przemieniać serca współczesnych ludzi. Tej tematyce poświęcony był również rok pracy formacyjnej w Ruchu Światło-Życie. Hasło: „Miłosierni jak Ojciec” przewijało się już od spotkań animatorów, przez poszczególne Oazy Modlitwy, aż po piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne.

Reklama

Rok Miłosierdzia w wielu miejscach zwrócił uwagę wiernych na nabożeństwo Godziny Miłosierdzia Bożego. Prowadzona była również ożywiona działalność Caritas z ciągłą zachętą do organizowania Caritas parafialnego lub Caritas szkolnego w celu prowadzenia dzieł miłosierdzia w tych miejscach. Zainteresowani mogli również zgłębić wiedzę na temat postaci świętych związanych z obchodami Roku Miłosierdzia. Na wyróżnienie zasługuje przedłożenie, jakie odbyło się w kościele Świętego Ducha w Sandomierzu, a wygłosił je bp Henryk Ciereszko z Białegostoku. Dotyczyło ono postaci bł. ks. Michała Sopoćki oraz jego misji w propagowaniu i rozwoju kultu miłosierdzia Bożego.

Tarnobrzeskie obchody

Spójrzmy teraz w kilka miejsc, które otwierały przed pielgrzymami Bramy Miłosierdzia. Zobaczmy również tworzone dzieła, aby miłosierdzie Boże zostało jeszcze mocniej zauważone.

W Roku Miłosierdzia tarnobrzeski kościół stacyjny nawiedziło ponad 50 grup zorganizowanych z dekanatu, z rejonu, a także i z innych diecezji. Były pielgrzymki piesze, autokarowe i indywidualne. Pielgrzymi przybywali na Godzinę Miłosierdzia, a po niej była odprawiana Msza św. z kazaniem o Bożym Miłosierdziu. Proboszcz parafii ks. Jan Zając mówi: – Rok Miłosierdzia rozpoczęliśmy od poświęcenia figury Matki Bożej Niepokalanej stojącej przed kościołem. Codziennie modliliśmy się wspólnie w Godzinie Miłosierdzia. Rozważania prowadzone były przez parafian, natomiast kapłani dawali okazję do skorzystania z sakramentu pokuty. W czasie nabożeństwa odmawialiśmy Koronkę i Litanię do Miłosierdzia Bożego, Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i modlitwę do Serc pełnych miłości. Ufam, że Godzina Miłosierdzia wpisze się w codzienną modlitwę w naszym kościele, także po zakończeniu Roku Miłosierdzia. Powtarzaliśmy często słowa papieża Franciszka, że „Kto za życia nie przejdzie przez Bramę Miłosierdzia, to po śmierci będzie musiał przejść przez Bramę Sprawiedliwości Bożej”, zachęcając do korzystania z łaski odpustu zupełnego. Bądźmy miłosierni, żebyśmy mogli dostąpić Bożego Miłosierdzia – podkreśla duszpasterz.

Brzeziny Stojeszyńskie

W Roku Świętym Miłosierdzia głównym wydarzeniem była uroczystość odpustowa ku czci Chrystusa Miłosiernego z możliwością ucałowania relikwii św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II. – Codziennie odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odbywa się spowiedź św., a w każdy piątek odprawiana jest nowenna do Bożego Miłosierdzia z Mszą św. wotywną. Co niedzielę o godz. 15 odprawiana jest Godzina Miłosierdzia połączona z Koronką, Różańcem i Mszą św. Obecni mają możliwość ucałowania relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II oraz kopii obrazu Maki Bożej Bramy Miłosierdzia z Jarosławia. Od Niedzieli Miłosierdzia do rodzin w parafii peregrynuje obraz „Jezu, ufam Tobie”. W parafii powstała wspólnota Intronizacji Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Wszechświata, Caritas parafialne i Caritas szkolne, ożywiły się wspólnoty różańcowe i inne działające przy parafii. Uroczyście obchodziliśmy wspomnienia św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II połączone z akademiami okolicznościowymi. Poszczególne stany w parafii były zapraszane, aby mogły uzyskać odpust zupełny – wylicza proboszcz parafii, ks. Krzysztof Woźniak. Wszystko to dokumentowane jest na prowadzonej na bieżąco stronie internetowej parafii. Monika Brzozowska dodaje: – Wyróżnienie naszej parafii Bramą Miłosierdzia uświadomiło mi, jak wiele łask mogę otrzymać, np. uzyskać odpust zupełny. Muszę przyznać, że podczas niedzielnych adoracji w Godzinie Miłosierdzia przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, w chwili wyciszenia, w duchowej rozmowie, zaczęłam zgłębiać swoją wiarę, a przez to czuję się silniejsza w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego. W wolnych chwilach zanurzam się w duchowy pamiętnik św. s. Faustyny. Lektura ta skłania mnie do ogromnych przemyśleń i jednocześnie inspiruje do naśladowania. Myślę, że teraz jeszcze głębiej przeżywam Eucharystię i modlę się Koronką do Miłosierdzia Bożego – podkreśla parafianka z Brzezin Stojeszyńskich.

Zwieńczeniem całego świętowania będzie zakończenie Roku Świętego Miłosierdzia połączone z nowenną i Intronizacją Chrystusa Króla, któremu ma przewodniczyć bp Edward Frankowski.

Wielkie dzieło fundacji

Największym dziełem działającej w Słupi Nadbrzeżnej Fundacji Wspierania Integracji Społeczeństwa ,,Dolina Bożego Miłosierdzia” jest projekt „Mała Jerozolima”. Jak mówi ks. Wojciech Petryk, proboszcz parafii Słupia Nadbrzeżna: – Dzieło to ukaże nam Jerozolimę i drogę krzyżową, po której przeszedł Syn Boży. Miłosierdzie Boga zostało nam objawione w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Doświadczamy go w naszym codziennym życiu poprzez wewnętrzną radość, jaką daje czynione i doznawane dobro – zaznacza pomysłodawca projektu. Poprzez wąskie uliczki, kamienne fasady i detale architektoniczne z epoki ma się odtworzyć fragment współczesnej Chrystusowi Jerozolimy. Będzie to niejako droga krzyżowa.

Całe przedsięwzięcie ma powstać w naturalnej dolinie między placem kościelnym a położonym nieopodal lasem. Trzeba więc będzie, jak zaznaczają pomysłodawcy, zgłębiać drogę duchowo i fizycznie. – Naszą drogę rozpoczniemy w pałacu Piłata, staniemy u stóp schodów, na których będzie stał Chrystus i Barabasz. Piłat umywa ręce, decyzja jest w rekach tłumu na placu, czyli w naszych rekach i sercach. Następnie opuszczamy bramy pałacu i schodzimy schodami do miasta, gdzie napotykamy Chrystusa pod murami pałacu w przejściu. Powoli miasto ustępuje miejsca skałom i przechodzimy ostatnią bramę, wychodzimy za mury Jerozolimy, gdzie jest Golgota. Następuje ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża oraz złożenie do grobu, ale to nie jest koniec. Dopiero przejście przez grób Chrystusa – przejście do życia – da pełnię drogi krzyżowej – roztacza wizję ks. Pertyk.

2016-11-17 10:13

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Świątynie jubileuszowe w Roku Milosierdzia w diecezji płockiej

wikipedia.org.pl

Więcej ...

Papież skierował przesłanie do uczestników warszawskiego spotkania w sprawie ochrony małoletnich

2021-09-18 12:58

EVTNVatican screenshot

Do stawania się „pokornymi narzędziami Pana w służbie ofiarom wykorzystywania” zachęcił Ojciec Święty uczestników rozpoczynającego się jutro w Warszawie i spotkania zorganizowanego przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i przez Konferencje Episkopatów Europy środkowej i wschodniej: na temat „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”.

Więcej ...

Wigry: zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

2021-09-18 20:43
KSM na trwałe wpisał się w życie naszej diecezji

Archiwum KSM

KSM na trwałe wpisał się w życie naszej diecezji

Od piątku 17.09.2021 r do niedzieli 19.09.2021 r., w pokamedulskim klasztorze na Wigrach trwa zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Diecezja ełcka gości w tym czasie przedstawicieli KSM z 20 diecezji.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Polska

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Święci i błogosławieni

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Kościół

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Wiara

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii

Niedziela Częstochowska

Dmenin k. Radomska: Ksiądz pobity na plebanii