Reklama

Niedziela Rzeszowska

Dzieciątko Jezus, króluj nam

Błogosławieństwo dzieci

Archiwum parafii

Błogosławieństwo dzieci

Figurkę Dzieciątka Jezus do parafii farnej w Rzeszowie zakupiono i poświęcono w Sanktuarium Dzieciątka Jezus przy klasztorze Karmelitów Bosych w Pradze. Wprowadzono ją do świątyni w maju 2010 r. Dwa lata później erygowano przy parafii Bractwo Dzieciątka Jezus. W tym roku 4 czerwca obchodziliśmy jubileusz 5-lecia tego aktu. Z tej okazji Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Kazimierz Duda OCD, moderator Bractw Dzieciątka Jezus Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

KS. WOJCIECH ŚRODOŃ: – W styczniu 2014r. w krakowskim Karmelu odbyła się sesja „Dzieciątko Jezus w Karmelu”. Jej owocem było podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego Bractw Dzieciątka Jezus.

O. KAZIMIERZ DUDA OCD: – Bractwo w Rzeszowie zostało erygowane w 2012 r. przez Generała Zakonu Karmelitów Bosych. Prawo erygowania Bractw Dzieciątka Jezus w Kościele Powszechnym nadał karmelitom bosym papież Pius X. Działalność Bractw określa statut, zatwierdzony przez generała zakonu karmelitów bosych w 2015 r. Bractwo jest stowarzyszeniem wiernych, którzy pragną żyć duchem dziecięctwa Bożego i osiągnąć pełnię dojrzałości chrześcijańskiej. W statucie są określone cele i obowiązki członków, aby je osiągnąć, starają się oni żyć na co dzień blisko Pana Jezusa, rozważać Jego życie i naśladować Go w dziecięcej postawie wobec Ojca Niebieskiego. Członkowie biorą udział w spotkaniach formacyjnych, nowennie każdego 25. dnia miesiąca i nabożeństwie Drogi Betlejemskiej ku czci Dzieciątka Jezus, oraz krzewią Jego kult.

– Do Bractwa mogą należeć dzieci, młodzież i dorośli. Jakie znaczenie dla wzrostu duchowego dzieci może mieć formacja bracka?

– Uważam, że Bractwa mogą stać się zaczynem do odnowy życia religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Z doświadczenia wiadomo, że nabożeństwo do Boskiej Dzieciny owocuje tym, że jego członkowie wzrastają „w latach, mądrości i łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Dziecięctwo duchowe prowadzi do pełni dojrzałości chrześcijańskiej.

– Akt erygowania Bractwa zobowiązuje do współpracy zakon karmelitański i parafie dla rozwoju kultu. Jak w praktyce może być realizowane na tym polu hasło „Idźcie i głoście”?

– Hasło to jest zachętą do większego zaangażowania wszystkich wspólnot parafialnych, stowarzyszeń oraz każdego katolika w Kościele, w dzieło Nowej Ewangelizacji. Nie inaczej ma być w przypadku naszych bractw. Praktyka życia drogą dziecięctwa duchowego i kult Praskiego Dzieciątka Jezus jest tym, co nasze stowarzyszenie może zaproponować wszystkim wierzącym. Każdy z nas był dzieckiem i każdy jest dzieckiem Bożym, dlatego właśnie to doświadczenie może się stać pomostem w docieraniu i głoszeniu Królestwa Bożego, które ma swój najpełniejszy wyraz w Osobie Jezusa Chrystusa.

Reklama

– Kult Dzieciątka Jezus i powstałe Bractwo jest pierwszym erygowanym w naszej diecezji. Jak Ojciec ocenia jego apostolstwo?

– Zaangażowanie apostolskie Bractwa z rzeszowskiej fary jest widoczne i bardzo owocne. Gromadzi ono dzieci i dorosłych. Jego członkowie regularnie każdego 25. miesiąca spotykają się na nowennie i w pierwszą niedzielę miesiąca na nabożeństwie Drogi Betlejemskiej oraz formacji duchowej. Bractwo wydaje biuletyn „Maleńka Miłość”, poświęcony dziecięctwu duchowemu. Bractwo propaguje kult Bożego Dzieciątka przez modlitwę i apostolstwo. Owocem tej modlitwy jest kilka cudownie urodzonych dzieci, których życie w łonie ich mam było zagrożone. Świadczą o tym świadectwa i zebrane wota.

– Jakie przesłanie może Ojciec skierować do naszej diecezji odnośnie do głoszenia kultu Dzieciątka Jezus?

– Moje przesłanie jest następujące: Kochani, chciałbym Was zaprosić do pielgrzymowania do Dzieciątka Jezus w rzeszowskiej farze. Jest to miejsce szczególne, z którego Boża Dziecina chce Wam udzielać rozlicznych łask. Niech każdy czuje się zaproszony, by powierzyć swoje życie, więzi rodzinne, sprawy radosne i trudne. Temu, który jako Jedyny może nas zrozumieć, który nas bezgranicznie miłuje i jak niejednokrotnie przekazywał licznym mistykom, czeka nade wszystko na naszą miłość. Niech nikt z was nie lęka się przyjść do Źródła Miłości – Jezusa Chrystusa, który pod pokorną postacią Dziecka chce być czczony i pragnie, aby każdy z nas miał do Niego jak najlepszy i najłatwiejszy dostęp.

2017-06-29 10:21

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

5 pytań do … Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka

Szymon Szynkowski

Archiwum prywatne

Szymon Szynkowski

5 pytań do … Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pełnomocnika rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Więcej ...

Msza św. krok po kroku

Adobe. Stock.

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Więcej ...

UE/ Szefowa KE: okupowane terytoria ukraińskie zawsze będą częścią tego suwerennego państwa

2022-09-30 15:33

Bożena Sztajner/Niedziela

Wszystkie terytoria nielegalnie okupowane przez rosyjskich najeźdźców zawsze będą częścią suwerennej Ukrainy - oświadczyła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w reakcji na ogłoszenie przez Kreml aneksji czterech regionów Ukrainy.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Sport

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Warszawa: ostatnie pożegnanie Franciszka Pieczki

Wiadomości

Warszawa: ostatnie pożegnanie Franciszka Pieczki

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Wiara

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Święci i błogosławieni

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Wiara

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Wiara

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?